Typy obsahů odeslané pošty

GET

/pdmissuedcontenttypes

Získá kolekci BO Typy obsahů odeslané pošty

GET

/pdmissuedcontenttypes/{id}

Získá konkrétní BO Typy obsahů odeslané pošty

POST

/pdmissuedcontenttypes

Vytvoří nový BO Typy obsahů odeslané pošty a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmissuedcontenttypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typy obsahů odeslané pošty a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmissuedcontenttypes/{id}

Smaže BO Typy obsahů odeslané pošty na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GenPostNumber boolean

Generování podacího čísla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IncludeIntoReports boolean

Zahrnovat do podacích archů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberLimit integer

Limit číselné řady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberPrefix string (10)

Prefix číselné řady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberQueue integer

Číselná řada, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberQueue_ID string (pdmissuedcontenttype) relace

Odkaz na číselnou řadu; ID objektu Typy obsahů odeslané pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberSuffix string (10)

Přípona číselné řady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PostCategory string (10)

Kategorie pošty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReportNumber string (10)

Název podacího archu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortName string (15)

Krátký název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CompleteNumber string (30)

Sestavená číselná řada, pouze pro čtení

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissuedcontenttypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissuedcontenttypes/{id}
Response
{
  "ID": "3000000000",
  "ObjVersion": 6,
  "Hidden": false,
  "Code": "CP",
  "Name": "Cenné psaní",
  "ShortName": "Psaní",
  "IncludeIntoReports": true,
  "GenPostNumber": false,
  "ReportNumber": "2",
  "PostCategory": "",
  "NumberQueue": 0,
  "NumberPrefix": "",
  "NumberSuffix": "",
  "NumberLimit": 0,
  "NumberQueue_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmissuedcontenttypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissuedcontenttypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "3000000000",
  "ObjVersion": 6,
  "Hidden": false,
  "Code": "CP",
  "Name": "Cenné psaní",
  "ShortName": "Psaní",
  "IncludeIntoReports": true,
  "GenPostNumber": false,
  "ReportNumber": "2",
  "PostCategory": "",
  "NumberQueue": 0,
  "NumberPrefix": "",
  "NumberSuffix": "",
  "NumberLimit": 0,
  "NumberQueue_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissuedcontenttypes?select=id
Body
{
  "Code": "CP",
  "GenPostNumber": false,
  "Hidden": false,
  "IncludeIntoReports": true,
  "Name": "Cenné psaní",
  "NumberLimit": 0,
  "NumberPrefix": "",
  "NumberQueue": 0,
  "NumberQueue_ID": null,
  "NumberSuffix": "",
  "PostCategory": "",
  "ReportNumber": "2",
  "ShortName": "Psaní"
}
Response
{
  "id": "3000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissuedcontenttypes/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "CP",
  "GenPostNumber": false,
  "Hidden": false,
  "IncludeIntoReports": true,
  "Name": "Cenné psaní",
  "NumberLimit": 0,
  "NumberPrefix": "",
  "NumberQueue": 0,
  "NumberQueue_ID": null,
  "NumberSuffix": "",
  "PostCategory": "",
  "ReportNumber": "2",
  "ShortName": "Psaní"
}
Response
{
  "id": "3000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmissuedcontenttypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "object_data": {
          "Code": "CP",
          "GenPostNumber": false,
          "Hidden": false,
          "IncludeIntoReports": true,
          "Name": "Cenné psaní",
          "NumberLimit": 0,
          "NumberPrefix": "",
          "NumberQueue": 0,
          "NumberQueue_ID": null,
          "NumberSuffix": "",
          "PostCategory": "",
          "ReportNumber": "2",
          "ShortName": "Psaní"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "object_data": {
          "Code": "CP",
          "GenPostNumber": false,
          "Hidden": false,
          "IncludeIntoReports": true,
          "Name": "Cenné psaní",
          "NumberLimit": 0,
          "NumberPrefix": "",
          "NumberQueue": 0,
          "NumberQueue_ID": null,
          "NumberSuffix": "",
          "PostCategory": "",
          "ReportNumber": "2",
          "ShortName": "Psaní"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000000",
        "object_data": {
          "Code": "CP",
          "GenPostNumber": false,
          "Hidden": false,
          "IncludeIntoReports": true,
          "Name": "Cenné psaní",
          "NumberLimit": 0,
          "NumberPrefix": "",
          "NumberQueue": 0,
          "NumberQueue_ID": null,
          "NumberSuffix": "",
          "PostCategory": "",
          "ReportNumber": "2",
          "ShortName": "Psaní"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000001",
        "object_data": {
          "Code": "CP",
          "GenPostNumber": false,
          "Hidden": false,
          "IncludeIntoReports": true,
          "Name": "Cenné psaní",
          "NumberLimit": 0,
          "NumberPrefix": "",
          "NumberQueue": 0,
          "NumberQueue_ID": null,
          "NumberSuffix": "",
          "PostCategory": "",
          "ReportNumber": "2",
          "ShortName": "Psaní"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmissuedcontenttypes",
        "obj_id": "3000000004"
      }
    }
  ]
}