Osoba

GET

/persons

Získá kolekci BO Osoba

GET

/persons/{id}

Získá konkrétní BO Osoba

POST

/persons

Vytvoří nový BO Osoba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/persons/{id}

Provede aktualizaci BO Osoba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/persons/{id}

Smaže BO Osoba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BirthNumber string (20)

Rodné číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CRMMenuItem_ID string (crmmenuitem) relace

CRM zařazení; ID objektu CRM zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CommercialsAgreement integer

Souhlas s reklamou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfBirth$DATE string

Datum narození, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstName string (20)

Jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

GDPRValiditySuspended boolean

Omezení zpracování (GDPR), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Grade string (60)

Popis pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IDCardNumber string (20)

Číslo OP/pasu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IsEmployee boolean

Zaměstnanec/Pracovník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsOwned boolean

Vlastněná, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LastName string (30)

Příjmení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PersonalNumber string (10)

Osob.číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (personpicture) relace

Obrázky; kolekce BO Obrázek k osobě, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SalutationName string (30)

Jméno v 5. pádu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SalutationTitle string (30)

Oslovení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Suffix string (20)

Titul za jménem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Title string (20)

Titul, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

CommercialsAgreementDesc string (20)

Souhlas s reklamou - popis, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (50)

Název, pouze pro čtení

FullName string (51)

Jméno + Příjmení, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InsolvencyCheckResult integer

Stav insolvence, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InsolvencyCheckResultAsText string (40)

Stav insolvence textově, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InsolvencyLastCheckDateTime string

Datum a čas posledního ověření insolvence

InsolvencyLastCheckDateTime$DATE string

Datum a čas posledního ověření insolvence

LastAndFirstName string (51)

Příjmení + Jméno, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/persons?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/persons/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Hidden": false,
  "LastName": "Nejedlý",
  "FirstName": "Martin",
  "Title": "ing.",
  "Grade": "",
  "BirthNumber": "680821\/3335",
  "IDCardNumber": "378956789",
  "Note": "",
  "Address_ID": "ZC00000101",
  "IsEmployee": true,
  "IsOwned": true,
  "PersonalNumber": "001",
  "Picture_ID": null,
  "Suffix": "",
  "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
  "GDPRValiditySuspended": false,
  "SalutationTitle": "",
  "SalutationName": "",
  "CommercialsAgreement": 0,
  "CRMMenuItem_ID": null,
  "Pictures": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "persons", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/persons/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Hidden": false,
  "LastName": "Nejedlý",
  "FirstName": "Martin",
  "Title": "ing.",
  "Grade": "",
  "BirthNumber": "680821\/3335",
  "IDCardNumber": "378956789",
  "Note": "",
  "Address_ID": "ZC00000101",
  "IsEmployee": true,
  "IsOwned": true,
  "PersonalNumber": "001",
  "Picture_ID": null,
  "Suffix": "",
  "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
  "GDPRValiditySuspended": false,
  "SalutationTitle": "",
  "SalutationName": "",
  "CommercialsAgreement": 0,
  "CRMMenuItem_ID": null,
  "Pictures": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/persons?select=id
Body
{
  "BirthNumber": "680821\/3335",
  "CRMMenuItem_ID": null,
  "CommercialsAgreement": 0,
  "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
  "FirstName": "Martin",
  "GDPRValiditySuspended": false,
  "Grade": "",
  "Hidden": false,
  "IDCardNumber": "378956789",
  "LastName": "Nejedlý",
  "Note": "",
  "PersonalNumber": "001",
  "Pictures": [],
  "SalutationName": "",
  "SalutationTitle": "",
  "Suffix": "",
  "Title": "ing."
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/persons/{id}?select=id
Body
{
  "BirthNumber": "680821\/3335",
  "CRMMenuItem_ID": null,
  "CommercialsAgreement": 0,
  "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
  "FirstName": "Martin",
  "GDPRValiditySuspended": false,
  "Grade": "",
  "Hidden": false,
  "IDCardNumber": "378956789",
  "LastName": "Nejedlý",
  "Note": "",
  "PersonalNumber": "001",
  "Pictures": [],
  "SalutationName": "",
  "SalutationTitle": "",
  "Suffix": "",
  "Title": "ing."
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/persons/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "object_data": {
          "BirthNumber": "680821\/3335",
          "CRMMenuItem_ID": null,
          "CommercialsAgreement": 0,
          "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
          "FirstName": "Martin",
          "GDPRValiditySuspended": false,
          "Grade": "",
          "Hidden": false,
          "IDCardNumber": "378956789",
          "LastName": "Nejedlý",
          "Note": "",
          "PersonalNumber": "001",
          "Pictures": [],
          "SalutationName": "",
          "SalutationTitle": "",
          "Suffix": "",
          "Title": "ing."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "object_data": {
          "BirthNumber": "680821\/3335",
          "CRMMenuItem_ID": null,
          "CommercialsAgreement": 0,
          "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
          "FirstName": "Martin",
          "GDPRValiditySuspended": false,
          "Grade": "",
          "Hidden": false,
          "IDCardNumber": "378956789",
          "LastName": "Nejedlý",
          "Note": "",
          "PersonalNumber": "001",
          "Pictures": [],
          "SalutationName": "",
          "SalutationTitle": "",
          "Suffix": "",
          "Title": "ing."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "BirthNumber": "680821\/3335",
          "CRMMenuItem_ID": null,
          "CommercialsAgreement": 0,
          "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
          "FirstName": "Martin",
          "GDPRValiditySuspended": false,
          "Grade": "",
          "Hidden": false,
          "IDCardNumber": "378956789",
          "LastName": "Nejedlý",
          "Note": "",
          "PersonalNumber": "001",
          "Pictures": [],
          "SalutationName": "",
          "SalutationTitle": "",
          "Suffix": "",
          "Title": "ing."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "BirthNumber": "680821\/3335",
          "CRMMenuItem_ID": null,
          "CommercialsAgreement": 0,
          "DateOfBirth$DATE": "1968-08-20T22:00:00.000Z",
          "FirstName": "Martin",
          "GDPRValiditySuspended": false,
          "Grade": "",
          "Hidden": false,
          "IDCardNumber": "378956789",
          "LastName": "Nejedlý",
          "Note": "",
          "PersonalNumber": "001",
          "Pictures": [],
          "SalutationName": "",
          "SalutationTitle": "",
          "Suffix": "",
          "Title": "ing."
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "persons",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}