Neshodná výroba

GET

/plmproduceservices

Získá kolekci BO Neshodná výroba

GET

/plmproduceservices/{id}

Získá konkrétní BO Neshodná výroba

POST

/plmproduceservices

Vytvoří nový BO Neshodná výroba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmproduceservices/{id}

Provede aktualizaci BO Neshodná výroba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmproduceservices/{id}

Smaže BO Neshodná výroba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (0)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FailedQuantity number

Množství neshody, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FaultType_ID string (plmfaulttype) relace

Neshoda; ID objektu Neshoda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JOInputItem_ID string (plmjoinputitem) relace

Komponenta; ID objektu VP - kusovník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Operation_ID string (plmoperation) relace

Pracovní lístek; ID objektu Pracovní lístek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Routine_ID string (plmjobordersroutine) relace

Operace; ID objektu VP - technologický postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SN_ID string (plmjoborderssn) relace

Sériové číslo; ID objektu VP - sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServiceState integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedAt$DATE string

Náprava provedena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicedBy_ID string (plmworker) relace

Nápravu provedl; ID objektu Pracovník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourceRoutine_ID string (plmjobordersroutine) relace

Zdrojová operace; ID objektu VP - technologický postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ServiceStateText string (20)

Stav - textově, pouze pro čtení, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmproduceservices?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmproduceservices/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Description": null,
  "FailedQuantity": null,
  "FaultType_ID": null,
  "ID": null,
  "JOInputItem_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Operation_ID": null,
  "Routine_ID": null,
  "SN_ID": null,
  "ServiceState": null,
  "ServicedAt$DATE": null,
  "ServicedBy_ID": null,
  "SourceRoutine_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmproduceservices", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmproduceservices/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Description": null,
  "FailedQuantity": null,
  "FaultType_ID": null,
  "ID": null,
  "JOInputItem_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Operation_ID": null,
  "Routine_ID": null,
  "SN_ID": null,
  "ServiceState": null,
  "ServicedAt$DATE": null,
  "ServicedBy_ID": null,
  "SourceRoutine_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmproduceservices?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Description": null,
  "FailedQuantity": null,
  "FaultType_ID": null,
  "JOInputItem_ID": null,
  "Operation_ID": null,
  "Routine_ID": null,
  "SN_ID": null,
  "ServiceState": null,
  "ServicedAt$DATE": null,
  "ServicedBy_ID": null,
  "SourceRoutine_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmproduceservices/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Description": null,
  "FailedQuantity": null,
  "FaultType_ID": null,
  "JOInputItem_ID": null,
  "Operation_ID": null,
  "Routine_ID": null,
  "SN_ID": null,
  "ServiceState": null,
  "ServicedAt$DATE": null,
  "ServicedBy_ID": null,
  "SourceRoutine_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmproduceservices/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Description": null,
          "FailedQuantity": null,
          "FaultType_ID": null,
          "JOInputItem_ID": null,
          "Operation_ID": null,
          "Routine_ID": null,
          "SN_ID": null,
          "ServiceState": null,
          "ServicedAt$DATE": null,
          "ServicedBy_ID": null,
          "SourceRoutine_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Description": null,
          "FailedQuantity": null,
          "FaultType_ID": null,
          "JOInputItem_ID": null,
          "Operation_ID": null,
          "Routine_ID": null,
          "SN_ID": null,
          "ServiceState": null,
          "ServicedAt$DATE": null,
          "ServicedBy_ID": null,
          "SourceRoutine_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Description": null,
          "FailedQuantity": null,
          "FaultType_ID": null,
          "JOInputItem_ID": null,
          "Operation_ID": null,
          "Routine_ID": null,
          "SN_ID": null,
          "ServiceState": null,
          "ServicedAt$DATE": null,
          "ServicedBy_ID": null,
          "SourceRoutine_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Description": null,
          "FailedQuantity": null,
          "FaultType_ID": null,
          "JOInputItem_ID": null,
          "Operation_ID": null,
          "Routine_ID": null,
          "SN_ID": null,
          "ServiceState": null,
          "ServicedAt$DATE": null,
          "ServicedBy_ID": null,
          "SourceRoutine_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmproduceservices",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}