Dokončený výrobek - Dokončený výrobek - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z plmfinishedproducts/rows.

Metadata - Perzistentní položky

CheckedAt$DATE string

Datum kontroly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CheckedBy_ID string (securityuser) relace

Zkontroloval; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConsumablesAmount number

Spotřební materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

Cooperation boolean

Kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Genesis_ID string (plmgenesis) relace

Rodný list; ID objektu Rodný list, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsSemiFP boolean

Polotovar, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JOOutputItem_ID string (plmjooutputitem) relace

Vyráběná položka; ID objektu VP - vyráběná položka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobBatchDest_ID string (plmjobatchdest) relace

Určení dávky; ID objektu Atributy dávek výrobních příkazů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

JobOrdersSN_ID string (plmjoborderssn) relace

Sériové číslo/šarže; ID objektu VP - sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialExpenseAmount number

Materiálová režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (plmfinishedproduct) relace

Hlavička zaúčtování; ID objektu Dokončený výrobek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PriceAmount number

Pevná cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ProductionDate$DATE string

Datum výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReceivedAt$DATE string

Datum přijetí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReceivedBy_ID string (securityuser) relace

Přijal; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreDoc2_ID string (productreceptionrow) relace

Řádek příjemky; ID objektu Příjem hotových výrobků - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AccDate$Date string

Datum účt., pouze pro čtení

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DocDate$DATE string

Datum dok., pouze pro čtení, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada; ID objektu Řada dokladů, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pouze pro čtení

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pouze pro čtení

UnitQuantity number

Množství

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Parent_ID": "100000F101",
  "JOOutputItem_ID": "1000000101",
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "Quantity": 5,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "ReceivedBy_ID": "SUPER00000",
  "ReceivedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CheckedBy_ID": null,
  "CheckedAt$DATE": null,
  "StoreDoc2_ID": "B310000101",
  "MaterialExpenseAmount": 0,
  "ConsumablesAmount": 0,
  "PriceAmount": 0,
  "ProductionDate$DATE": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
  "Cooperation": false,
  "Genesis_ID": null,
  "JobBatchDest_ID": null,
  "IsSemiFP": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "PXHQP3M5HYI414S2WWZEFIQB2O", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Parent_ID": "100000F101",
  "JOOutputItem_ID": "1000000101",
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "Quantity": 5,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "ReceivedBy_ID": "SUPER00000",
  "ReceivedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CheckedBy_ID": null,
  "CheckedAt$DATE": null,
  "StoreDoc2_ID": "B310000101",
  "MaterialExpenseAmount": 0,
  "ConsumablesAmount": 0,
  "PriceAmount": 0,
  "ProductionDate$DATE": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
  "Cooperation": false,
  "Genesis_ID": null,
  "JobBatchDest_ID": null,
  "IsSemiFP": false
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "CheckedAt$DATE": null,
  "CheckedBy_ID": null,
  "ConsumablesAmount": 0,
  "Cooperation": false,
  "Genesis_ID": null,
  "IsSemiFP": false,
  "JOOutputItem_ID": "1000000101",
  "JobBatchDest_ID": null,
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "MaterialExpenseAmount": 0,
  "Parent_ID": "100000F101",
  "PriceAmount": 0,
  "ProductionDate$DATE": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 5,
  "ReceivedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ReceivedBy_ID": "SUPER00000",
  "StoreDoc2_ID": "B310000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.