Pracovní lístek

GET

/plmoperations

Získá kolekci BO Pracovní lístek

GET

/plmoperations/{id}

Získá konkrétní BO Pracovní lístek

POST

/plmoperations

Vytvoří nový BO Pracovní lístek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmoperations/{id}

Provede aktualizaci BO Pracovní lístek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmoperations/{id}

Smaže BO Pracovní lístek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AggregateWorkTicket_ID string (plmaggregateworkticket) relace

Souhrnné prac. lístky; ID objektu Souhrnný pracovní lístek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Cooperation boolean

Kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FinishedAt$DATE string

Ukončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinishedProductRow_ID string (plmfinishedproductrow) relace

Dokončený výrobek; ID objektu Dokončený výrobek - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

GeneralExpense number

Správní režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

GroupID string (10)

Sdružení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

HourlyRate number

Sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

JobOrdersRoutines_ID string (plmjobordersroutine) relace

Odkaz na výrobní postup; ID objektu VP - technologický postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobOrdersSN_ID string (plmjoborderssn) relace

Odkaz na SN; ID objektu VP - sériové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Machine_ID string (plmmachine) relace

Kapacitní jednotka; ID objektu Kapacitní jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OperationResult boolean

Výsledek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OperationWSIs array (plmoperationwsi) relace

Dílenské úkony; kolekce BO Pokrytí operace dílenským úkonem, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

OverheadCosts number

Výrobní režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PerformedBy_ID string (plmworker) relace

Pracovník; ID objektu Pracovník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Dokončeno v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (plmoperationchange) relace

Řádky; kolekce BO Změna pracovního lístku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SalaryClass_ID string (plmsalaryclass) relace

Tarifní třída skutečná; ID objektu Tarifní třída, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SalaryCosts number

Mzdové náklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

StartedAt$DATE string

Začátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalTAC number

Doba TAC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalTBC number

Doba TBC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalTime number

Doba trvání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValueTransfer integer

Způsob přenosu hodnoty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperationType_ID string (wageoperationtype) relace

Druh výkonu; ID objektu Druhy výkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkPlace_ID string (plmworkplace) relace

Skutečné pracoviště; ID objektu Pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

Duration number

Doba trvání v hod.

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

QUnit string (5)

Jednotka

UnitQuantity number

Dokončeno

UnitRate number

Vztah

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperations/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Rows": [
    {
      "deltatotaltime": 0,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "transfer2_id": "0000000000"
    }
  ],
  "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "PerformedBy_ID": "1000000101",
  "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "OperationResult": true,
  "Quantity": 0,
  "Division_ID": "1300000101",
  "SalaryClass_ID": "2000000101",
  "HourlyRate": 150,
  "SalaryCosts": 75,
  "OverheadCosts": 3.75,
  "GeneralExpense": 0.75,
  "Cooperation": false,
  "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ValueTransfer": 0,
  "WageOperationType_ID": null,
  "FinishedProductRow_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "WorkPlace_ID": "3100000101",
  "TotalTAC": 0,
  "TotalTBC": 0,
  "TotalTime": 1800,
  "GroupID": "     ",
  "Machine_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmoperations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Rows": [
    {
      "deltatotaltime": 0,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "transfer2_id": "0000000000"
    }
  ],
  "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "PerformedBy_ID": "1000000101",
  "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "OperationResult": true,
  "Quantity": 0,
  "Division_ID": "1300000101",
  "SalaryClass_ID": "2000000101",
  "HourlyRate": 150,
  "SalaryCosts": 75,
  "OverheadCosts": 3.75,
  "GeneralExpense": 0.75,
  "Cooperation": false,
  "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ValueTransfer": 0,
  "WageOperationType_ID": null,
  "FinishedProductRow_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "WorkPlace_ID": "3100000101",
  "TotalTAC": 0,
  "TotalTBC": 0,
  "TotalTime": 1800,
  "GroupID": "     ",
  "Machine_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperations?select=id
Body
{
  "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Cooperation": false,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Division_ID": "1300000101",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "FinishedProductRow_ID": null,
  "GeneralExpense": 0.75,
  "GroupID": "     ",
  "HourlyRate": 150,
  "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "Machine_ID": null,
  "OperationResult": true,
  "OperationWSIs": null,
  "OverheadCosts": 3.75,
  "PerformedBy_ID": "1000000101",
  "Quantity": 0,
  "Rows": [
    {
      "deltatotaltime": 0,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "transfer2_id": "0000000000"
    }
  ],
  "SalaryClass_ID": "2000000101",
  "SalaryCosts": 75,
  "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "TotalTAC": 0,
  "TotalTBC": 0,
  "TotalTime": 1800,
  "ValueTransfer": 0,
  "WageOperationType_ID": null,
  "WorkPlace_ID": "3100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperations/{id}?select=id
Body
{
  "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Cooperation": false,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Division_ID": "1300000101",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "FinishedProductRow_ID": null,
  "GeneralExpense": 0.75,
  "GroupID": "     ",
  "HourlyRate": 150,
  "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
  "JobOrdersSN_ID": null,
  "Machine_ID": null,
  "OperationResult": true,
  "OperationWSIs": null,
  "OverheadCosts": 3.75,
  "PerformedBy_ID": "1000000101",
  "Quantity": 0,
  "Rows": [
    {
      "deltatotaltime": 0,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1000000101",
      "transfer2_id": "0000000000"
    }
  ],
  "SalaryClass_ID": "2000000101",
  "SalaryCosts": 75,
  "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
  "TotalTAC": 0,
  "TotalTBC": 0,
  "TotalTime": 1800,
  "ValueTransfer": 0,
  "WageOperationType_ID": null,
  "WorkPlace_ID": "3100000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmoperations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "object_data": {
          "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Cooperation": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "1300000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "FinishedProductRow_ID": null,
          "GeneralExpense": 0.75,
          "GroupID": "     ",
          "HourlyRate": 150,
          "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
          "JobOrdersSN_ID": null,
          "Machine_ID": null,
          "OperationResult": true,
          "OperationWSIs": null,
          "OverheadCosts": 3.75,
          "PerformedBy_ID": "1000000101",
          "Quantity": 0,
          "Rows": [
            {
              "deltatotaltime": 0,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "transfer2_id": "0000000000"
            }
          ],
          "SalaryClass_ID": "2000000101",
          "SalaryCosts": 75,
          "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "TotalTAC": 0,
          "TotalTBC": 0,
          "TotalTime": 1800,
          "ValueTransfer": 0,
          "WageOperationType_ID": null,
          "WorkPlace_ID": "3100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "object_data": {
          "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Cooperation": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "1300000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "FinishedProductRow_ID": null,
          "GeneralExpense": 0.75,
          "GroupID": "     ",
          "HourlyRate": 150,
          "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
          "JobOrdersSN_ID": null,
          "Machine_ID": null,
          "OperationResult": true,
          "OperationWSIs": null,
          "OverheadCosts": 3.75,
          "PerformedBy_ID": "1000000101",
          "Quantity": 0,
          "Rows": [
            {
              "deltatotaltime": 0,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "transfer2_id": "0000000000"
            }
          ],
          "SalaryClass_ID": "2000000101",
          "SalaryCosts": 75,
          "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "TotalTAC": 0,
          "TotalTBC": 0,
          "TotalTime": 1800,
          "ValueTransfer": 0,
          "WageOperationType_ID": null,
          "WorkPlace_ID": "3100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Cooperation": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "1300000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "FinishedProductRow_ID": null,
          "GeneralExpense": 0.75,
          "GroupID": "     ",
          "HourlyRate": 150,
          "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
          "JobOrdersSN_ID": null,
          "Machine_ID": null,
          "OperationResult": true,
          "OperationWSIs": null,
          "OverheadCosts": 3.75,
          "PerformedBy_ID": "1000000101",
          "Quantity": 0,
          "Rows": [
            {
              "deltatotaltime": 0,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "transfer2_id": "0000000000"
            }
          ],
          "SalaryClass_ID": "2000000101",
          "SalaryCosts": 75,
          "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "TotalTAC": 0,
          "TotalTBC": 0,
          "TotalTime": 1800,
          "ValueTransfer": 0,
          "WageOperationType_ID": null,
          "WorkPlace_ID": "3100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AggregateWorkTicket_ID": "9100000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Cooperation": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Division_ID": "1300000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "FinishedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "FinishedProductRow_ID": null,
          "GeneralExpense": 0.75,
          "GroupID": "     ",
          "HourlyRate": 150,
          "JobOrdersRoutines_ID": "6000000101",
          "JobOrdersSN_ID": null,
          "Machine_ID": null,
          "OperationResult": true,
          "OperationWSIs": null,
          "OverheadCosts": 3.75,
          "PerformedBy_ID": "1000000101",
          "Quantity": 0,
          "Rows": [
            {
              "deltatotaltime": 0,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1000000101",
              "transfer2_id": "0000000000"
            }
          ],
          "SalaryClass_ID": "2000000101",
          "SalaryCosts": 75,
          "StartedAt$DATE": "2013-10-17T09:02:00.000Z",
          "TotalTAC": 0,
          "TotalTBC": 0,
          "TotalTime": 1800,
          "ValueTransfer": 0,
          "WageOperationType_ID": null,
          "WorkPlace_ID": "3100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmoperations",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}