Dílčí inventární protokol

GET

/partialinvprotocols

Získá kolekci BO Dílčí inventární protokol

GET

/partialinvprotocols/{id}

Získá konkrétní BO Dílčí inventární protokol

POST

/partialinvprotocols

Vytvoří nový BO Dílčí inventární protokol a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/partialinvprotocols/{id}

Provede aktualizaci BO Dílčí inventární protokol a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/partialinvprotocols/{id}

Smaže BO Dílčí inventární protokol na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AddPositions boolean

Povoleno přidávat skladové pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AddRows boolean

Povoleno přidávat skladové karty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Closed boolean

Uzavřen, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Correction boolean

Korekční doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfBegin$DATE string

Datum zahájení inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateOfEnd$DATE string

Datum ukončení inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (500)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MainProtocol_ID string (maininvprotocol) relace

Hlavní inventární protokol; ID objektu Hlavní inventární protokol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrefillBatchesAndSNr boolean

Předvyplňovat šarže/sér.č. skladových karet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrefillPositionsRows boolean

Předvyplňovat skladové pozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrefillRealQuantity boolean

Předvyplňovat zjištěný počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReaderID string (30)

Čtečka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

User_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocols?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocols/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "DocQueue_ID": "2G00000101",
  "Period_ID": "1900000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "MainProtocol_ID": "2000000101",
  "Closed": true,
  "Description": "",
  "ReaderID": "",
  "Correction": false,
  "User_ID": "2300000101",
  "AddRows": true,
  "AddPositions": true,
  "PrefillBatchesAndSNr": false,
  "PrefillPositionsRows": true,
  "PrefillRealQuantity": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "partialinvprotocols", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocols/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 8,
  "DocQueue_ID": "2G00000101",
  "Period_ID": "1900000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "MainProtocol_ID": "2000000101",
  "Closed": true,
  "Description": "",
  "ReaderID": "",
  "Correction": false,
  "User_ID": "2300000101",
  "AddRows": true,
  "AddPositions": true,
  "PrefillBatchesAndSNr": false,
  "PrefillPositionsRows": true,
  "PrefillRealQuantity": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocols?select=id
Body
{
  "AddPositions": true,
  "AddRows": true,
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Correction": false,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "Description": "",
  "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "2G00000101",
  "MainProtocol_ID": "2000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1900000101",
  "PrefillBatchesAndSNr": false,
  "PrefillPositionsRows": true,
  "PrefillRealQuantity": false,
  "ReaderID": "",
  "User_ID": "2300000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocols/{id}?select=id
Body
{
  "AddPositions": true,
  "AddRows": true,
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Correction": false,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
  "DateOfEnd$DATE": null,
  "Description": "",
  "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "2G00000101",
  "MainProtocol_ID": "2000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1900000101",
  "PrefillBatchesAndSNr": false,
  "PrefillPositionsRows": true,
  "PrefillRealQuantity": false,
  "ReaderID": "",
  "User_ID": "2300000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/partialinvprotocols/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "object_data": {
          "AddPositions": true,
          "AddRows": true,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Correction": false,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2G00000101",
          "MainProtocol_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1900000101",
          "PrefillBatchesAndSNr": false,
          "PrefillPositionsRows": true,
          "PrefillRealQuantity": false,
          "ReaderID": "",
          "User_ID": "2300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "object_data": {
          "AddPositions": true,
          "AddRows": true,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Correction": false,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2G00000101",
          "MainProtocol_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1900000101",
          "PrefillBatchesAndSNr": false,
          "PrefillPositionsRows": true,
          "PrefillRealQuantity": false,
          "ReaderID": "",
          "User_ID": "2300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "AddPositions": true,
          "AddRows": true,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Correction": false,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2G00000101",
          "MainProtocol_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1900000101",
          "PrefillBatchesAndSNr": false,
          "PrefillPositionsRows": true,
          "PrefillRealQuantity": false,
          "ReaderID": "",
          "User_ID": "2300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "AddPositions": true,
          "AddRows": true,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Correction": false,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DateOfBegin$DATE": "2012-02-15T09:13:46.807Z",
          "DateOfEnd$DATE": null,
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2011-12-26T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2G00000101",
          "MainProtocol_ID": "2000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1900000101",
          "PrefillBatchesAndSNr": false,
          "PrefillPositionsRows": true,
          "PrefillRealQuantity": false,
          "ReaderID": "",
          "User_ID": "2300000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "partialinvprotocols",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}