Dobropis faktury přijaté

GET

/receivedcreditnotes

Získá kolekci BO Dobropis faktury přijaté

GET

/receivedcreditnotes/{id}

Získá konkrétní BO Dobropis faktury přijaté

POST

/receivedcreditnotes

Vytvoří nový BO Dobropis faktury přijaté a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/receivedcreditnotes/import/receivedinvoices/{id}

Vytvoří nový BO Dobropis faktury přijaté importem BO Faktura přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/receivedcreditnotes/{id}

Provede aktualizaci BO Dobropis faktury přijaté a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/receivedcreditnotes/{receivedcreditnote_id}/receivedinvoices/{receivedinvoice_id}

Vytvoří nový BO Dobropis faktury přijaté importem BO Faktura přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/receivedcreditnotes/{id}

Smaže BO Dobropis faktury přijaté na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClosingPeriod_ID string (period) relace

Období uzávěrky; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země odeslání; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DataEntryKind integer

Zp.zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocUUID string (36)

UUID dokladu pro importy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

DocumentInVATByPaymentMode boolean

Doklad vystaven v režimu DPH z přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DueDate$DATE string

Datum spl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ExternalNumber string (30)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsReverseChargeDeclared boolean

Generovat DRC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastPaymentPeriod_ID string (period) relace

Období posl. platby; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPaidAmount number

Zaplaceno lokálně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidAmount number

Celkem zapl., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

PaymentType_ID string (paymenttype) relace

Typ platby; ID objektu Způsob úhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReasonDescription string (160)

Důvod opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (receivedcreditnoterow) relace

Řádky; kolekce BO Dobropis faktury přijaté - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SimplifiedVATDocument boolean

Zjednodušený daňový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Source_ID string (receivedinvoice) relace

Dobropisovaný doklad; ID objektu Faktura přijatá, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TradeType integer

Typ obchodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATAdmitDate$DATE string

Datum plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPayment boolean

DPH na základě přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPaymentEndDate$DATE string

Datum ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATCountry_ID string (country) relace

Země odpočtu DPH; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum uplatnění odpočtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDocument boolean

DPH doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATReportPreference string (2)

Preference výkazu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, fkAnsiCaseSensitive

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

DueTerm integer

Délka splatnosti

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsAccountedLaterVAT boolean

DPH pozdější odpočet

IsProfit boolean

Výnos

LocalNotPaidAmount number

Nezaplaceno lokálně, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalVATAmount number

DPH lok., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

NotPaidAmount number

Nezaplaceno, pole obsahuje částku v libovolné měně

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

TradeTypeDescription string (100)

Popis typu obchodu, pouze pro čtení

VATAmount number

DPH, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/receivedcreditnotes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/receivedcreditnotes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 7,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "drcquantity": 0,
      "drcqunit": "",
      "expensetype_id": "7200000101",
      "id": "1000000101",
      "localbyhand": false,
      "localtamount": 14941.5,
      "localtamountwithoutvat": 14230,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "rowextid": "",
      "rsource_id": "1300000101",
      "tamount": 14941.5,
      "tamountwithoutvat": 14230,
      "text": "Právní služby",
      "usedratio": false,
      "vatdeposit": false,
      "vatdeposit_id": "0000000000",
      "vatdepositrow_id": "0000000000",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatmode": 0,
      "vatrate": 5,
      "vatrate_id": "00500X0000"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "8700000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "DocUUID": "",
  "Firm_ID": "4000000101",
  "FirmOffice_ID": "4000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
  "AccPresetDef_ID": "F101000000",
  "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "B700000101",
  "Dirty": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 14941.5,
  "LocalAmount": 14941.5,
  "VATDocument": true,
  "AmountWithoutVAT": 14230,
  "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
  "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "VATReportPreference": "",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "DataEntryKind": 0,
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "TradeType": 1,
  "IsReverseChargeDeclared": false,
  "Source_ID": "1300000101",
  "ReasonDescription": "",
  "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
  "ConstSymbol_ID": "0000308000",
  "ExternalNumber": "6789",
  "VarSymbol": "6789",
  "PaidAmount": 0,
  "LocalPaidAmount": 0,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "receivedcreditnotes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/receivedcreditnotes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 7,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "drcquantity": 0,
      "drcqunit": "",
      "expensetype_id": "7200000101",
      "id": "1000000101",
      "localbyhand": false,
      "localtamount": 14941.5,
      "localtamountwithoutvat": 14230,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "rowextid": "",
      "rsource_id": "1300000101",
      "tamount": 14941.5,
      "tamountwithoutvat": 14230,
      "text": "Právní služby",
      "usedratio": false,
      "vatdeposit": false,
      "vatdeposit_id": "0000000000",
      "vatdepositrow_id": "0000000000",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatmode": 0,
      "vatrate": 5,
      "vatrate_id": "00500X0000"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "8700000101",
  "Period_ID": "2200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "DocUUID": "",
  "Firm_ID": "4000000101",
  "FirmOffice_ID": "4000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
  "AccPresetDef_ID": "F101000000",
  "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "B700000101",
  "Dirty": false,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "CurrRate": 1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 14941.5,
  "LocalAmount": 14941.5,
  "VATDocument": true,
  "AmountWithoutVAT": 14230,
  "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
  "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "VATReportPreference": "",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "DataEntryKind": 0,
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "TradeType": 1,
  "IsReverseChargeDeclared": false,
  "Source_ID": "1300000101",
  "ReasonDescription": "",
  "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
  "ConstSymbol_ID": "0000308000",
  "ExternalNumber": "6789",
  "VarSymbol": "6789",
  "PaidAmount": 0,
  "LocalPaidAmount": 0,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "PaymentType_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/receivedcreditnotes?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "B700000101",
  "AccPresetDef_ID": "F101000000",
  "Amount": 14941.5,
  "AmountWithoutVAT": 14230,
  "Coef": 1073741825,
  "ConstSymbol_ID": "0000308000",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DataEntryKind": 0,
  "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "8700000101",
  "DocUUID": "",
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
  "ExternalNumber": "6789",
  "FirmOffice_ID": "4000000101",
  "Firm_ID": "4000000101",
  "IsReverseChargeDeclared": false,
  "LocalAmount": 14941.5,
  "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": "2200000101",
  "Person_ID": null,
  "ReasonDescription": "",
  "RefCurrRate": 1,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "drcquantity": 0,
      "drcqunit": "",
      "expensetype_id": "7200000101",
      "id": "1000000101",
      "localbyhand": false,
      "localtamount": 14941.5,
      "localtamountwithoutvat": 14230,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "rowextid": "",
      "rsource_id": "1300000101",
      "tamount": 14941.5,
      "tamountwithoutvat": 14230,
      "text": "Právní služby",
      "usedratio": false,
      "vatdeposit": false,
      "vatdeposit_id": "0000000000",
      "vatdepositrow_id": "0000000000",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatmode": 0,
      "vatrate": 5,
      "vatrate_id": "00500X0000"
    }
  ],
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "Source_ID": "1300000101",
  "TradeType": 1,
  "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "VATDocument": true,
  "VATReportPreference": "",
  "VarSymbol": "6789",
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/receivedcreditnotes/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "B700000101",
  "AccPresetDef_ID": "F101000000",
  "Amount": 14941.5,
  "AmountWithoutVAT": 14230,
  "Coef": 1073741825,
  "ConstSymbol_ID": "0000308000",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CurrRate": 1,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "DataEntryKind": 0,
  "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
  "Dirty": false,
  "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "8700000101",
  "DocUUID": "",
  "DocumentInVATByPaymentMode": false,
  "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
  "ExternalNumber": "6789",
  "FirmOffice_ID": "4000000101",
  "Firm_ID": "4000000101",
  "IsReverseChargeDeclared": false,
  "LocalAmount": 14941.5,
  "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PaymentType_ID": null,
  "Period_ID": "2200000101",
  "Person_ID": null,
  "ReasonDescription": "",
  "RefCurrRate": 1,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "division_id": "2100000101",
      "drcarticle_id": null,
      "drcquantity": 0,
      "drcqunit": "",
      "expensetype_id": "7200000101",
      "id": "1000000101",
      "localbyhand": false,
      "localtamount": 14941.5,
      "localtamountwithoutvat": 14230,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "rowextid": "",
      "rsource_id": "1300000101",
      "tamount": 14941.5,
      "tamountwithoutvat": 14230,
      "text": "Právní služby",
      "usedratio": false,
      "vatdeposit": false,
      "vatdeposit_id": "0000000000",
      "vatdepositrow_id": "0000000000",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatmode": 0,
      "vatrate": 5,
      "vatrate_id": "00500X0000"
    }
  ],
  "SimplifiedVATDocument": false,
  "Source_ID": "1300000101",
  "TradeType": 1,
  "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "VATByPayment": false,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
  "VATDocument": true,
  "VATReportPreference": "",
  "VarSymbol": "6789",
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/receivedcreditnotes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "B700000101",
          "AccPresetDef_ID": "F101000000",
          "Amount": 14941.5,
          "AmountWithoutVAT": 14230,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": "0000308000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "8700000101",
          "DocUUID": "",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
          "ExternalNumber": "6789",
          "FirmOffice_ID": "4000000101",
          "Firm_ID": "4000000101",
          "IsReverseChargeDeclared": false,
          "LocalAmount": 14941.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": "",
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "drcquantity": 0,
              "drcqunit": "",
              "expensetype_id": "7200000101",
              "id": "1000000101",
              "localbyhand": false,
              "localtamount": 14941.5,
              "localtamountwithoutvat": 14230,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "rowextid": "",
              "rsource_id": "1300000101",
              "tamount": 14941.5,
              "tamountwithoutvat": 14230,
              "text": "Právní služby",
              "usedratio": false,
              "vatdeposit": false,
              "vatdeposit_id": "0000000000",
              "vatdepositrow_id": "0000000000",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatmode": 0,
              "vatrate": 5,
              "vatrate_id": "00500X0000"
            }
          ],
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "Source_ID": "1300000101",
          "TradeType": 1,
          "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "VATReportPreference": "",
          "VarSymbol": "6789",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "B700000101",
          "AccPresetDef_ID": "F101000000",
          "Amount": 14941.5,
          "AmountWithoutVAT": 14230,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": "0000308000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "8700000101",
          "DocUUID": "",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
          "ExternalNumber": "6789",
          "FirmOffice_ID": "4000000101",
          "Firm_ID": "4000000101",
          "IsReverseChargeDeclared": false,
          "LocalAmount": 14941.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": "",
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "drcquantity": 0,
              "drcqunit": "",
              "expensetype_id": "7200000101",
              "id": "1000000101",
              "localbyhand": false,
              "localtamount": 14941.5,
              "localtamountwithoutvat": 14230,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "rowextid": "",
              "rsource_id": "1300000101",
              "tamount": 14941.5,
              "tamountwithoutvat": 14230,
              "text": "Právní služby",
              "usedratio": false,
              "vatdeposit": false,
              "vatdeposit_id": "0000000000",
              "vatdepositrow_id": "0000000000",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatmode": 0,
              "vatrate": 5,
              "vatrate_id": "00500X0000"
            }
          ],
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "Source_ID": "1300000101",
          "TradeType": 1,
          "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "VATReportPreference": "",
          "VarSymbol": "6789",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "B700000101",
          "AccPresetDef_ID": "F101000000",
          "Amount": 14941.5,
          "AmountWithoutVAT": 14230,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": "0000308000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "8700000101",
          "DocUUID": "",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
          "ExternalNumber": "6789",
          "FirmOffice_ID": "4000000101",
          "Firm_ID": "4000000101",
          "IsReverseChargeDeclared": false,
          "LocalAmount": 14941.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": "",
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "drcquantity": 0,
              "drcqunit": "",
              "expensetype_id": "7200000101",
              "id": "1000000101",
              "localbyhand": false,
              "localtamount": 14941.5,
              "localtamountwithoutvat": 14230,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "rowextid": "",
              "rsource_id": "1300000101",
              "tamount": 14941.5,
              "tamountwithoutvat": 14230,
              "text": "Právní služby",
              "usedratio": false,
              "vatdeposit": false,
              "vatdeposit_id": "0000000000",
              "vatdepositrow_id": "0000000000",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatmode": 0,
              "vatrate": 5,
              "vatrate_id": "00500X0000"
            }
          ],
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "Source_ID": "1300000101",
          "TradeType": 1,
          "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "VATReportPreference": "",
          "VarSymbol": "6789",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "B700000101",
          "AccPresetDef_ID": "F101000000",
          "Amount": 14941.5,
          "AmountWithoutVAT": 14230,
          "Coef": 1073741825,
          "ConstSymbol_ID": "0000308000",
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "CurrRate": 1,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "DataEntryKind": 0,
          "Description": "Nezaplacený přijatý dobropis",
          "Dirty": false,
          "DocDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "8700000101",
          "DocUUID": "",
          "DocumentInVATByPaymentMode": false,
          "DueDate$DATE": "2005-09-15T22:00:00.000Z",
          "ExternalNumber": "6789",
          "FirmOffice_ID": "4000000101",
          "Firm_ID": "4000000101",
          "IsReverseChargeDeclared": false,
          "LocalAmount": 14941.5,
          "LocalAmountWithoutVAT": 14230,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PaymentType_ID": null,
          "Period_ID": "2200000101",
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": "",
          "RefCurrRate": 1,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "division_id": "2100000101",
              "drcarticle_id": null,
              "drcquantity": 0,
              "drcqunit": "",
              "expensetype_id": "7200000101",
              "id": "1000000101",
              "localbyhand": false,
              "localtamount": 14941.5,
              "localtamountwithoutvat": 14230,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "rowextid": "",
              "rsource_id": "1300000101",
              "tamount": 14941.5,
              "tamountwithoutvat": 14230,
              "text": "Právní služby",
              "usedratio": false,
              "vatdeposit": false,
              "vatdeposit_id": "0000000000",
              "vatdepositrow_id": "0000000000",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatmode": 0,
              "vatrate": 5,
              "vatrate_id": "00500X0000"
            }
          ],
          "SimplifiedVATDocument": false,
          "Source_ID": "1300000101",
          "TradeType": 1,
          "VATAdmitDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATByPayment": false,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDate$DATE": "2005-09-01T22:00:00.000Z",
          "VATDocument": true,
          "VATReportPreference": "",
          "VarSymbol": "6789",
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "receivedcreditnotes",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}