Druh nemocenské dávky - Druh nemocenské dávky - Sazby

Tato data jsou dostupná pouze z sickbenefittypes/rows.

Metadata - Perzistentní položky

DayCount number

Dní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (sickbenefittype) relace

Vlastník; ID objektu Druh nemocenské dávky, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PercentRate integer

Sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Parent_ID": "1000000000",
  "PosIndex": 1,
  "PercentRate": 1,
  "DayCount": 3
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "OFF2YY1J4RF13FG501C0C2VN0K", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Parent_ID": "1000000000",
  "PosIndex": 1,
  "PercentRate": 1,
  "DayCount": 3
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "DayCount": 3,
  "PercentRate": 1,
  "PosIndex": 1
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/sickbenefittypes/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.