Skladová karta

GET

/storecards

Získá kolekci BO Skladová karta

GET

/storecards/{id}

Získá konkrétní BO Skladová karta

POST

/storecards

Vytvoří nový BO Skladová karta a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storecards/{id}

Provede aktualizaci BO Skladová karta a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storecards/{id}

Smaže BO Skladová karta na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AuthorizedAt$DATE string

Datum schválení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AuthorizedBy_ID string (securityuser) relace

Schválil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Category integer

Třída, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (40)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Components array (storecardcomponent) relace

Komponenty; kolekce BO Součást skladové makrokarty, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CustomsTariff number

Cel.sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CustomsTariffNumber string (14)

Č.celního sazeb., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DRCArticles array (storecarddrcarticle) relace

Typy plnění přenesení daňové povinnosti; kolekce BO Typ plnění skl. karty, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

DealerDiscount_ID string (dealerdiscount) relace

Dealerské slevy; ID objektu Dealerská sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DiscountsExcluded boolean

Vyloučeno ze slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

EAN string (14)

EAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

EtalonRate number

Vztah etalonu k 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EtalonUnit string (5)

Etalon (jednotka), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExpirationDue integer

Expirace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ForeignName string (100)

Název cizí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

GuaranteeLength number

Záruka pro soukromé osoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

GuaranteeLengthCorporate number

Záruka pro firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeType_ID string (incometype) relace

Typ příjmu; ID objektu Typ příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatCommodity_ID string (intrastatcommodity) relace

Kombinovaná nomenklatura; ID objektu Kombinovaná nomenklatura, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatCurrentPrice number

Obvyklá cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatCurrentPriceLimit number

Limit pro obvyklou cenu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatExtraType_ID string (intrastatextratype) relace

Zvláštní pohyb; ID objektu Zvláštní pohyb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatInputStatistic_ID string (intrastatinputstatistic) relace

Stat.hodnota na vstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na vstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatOutputStatistic_ID string (intrastatoutputstatistic) relace

Stat.hodnota na výstupu; ID objektu Definice statistické hodnoty na výstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatRegion_ID string (intrastatregion) relace

Kraj původu; ID objektu Kraj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatUnitCode string (5)

Kód doplňkové jednotky, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatUnitRate number

Vztah doplňkové jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatUnitRateRef number

Ref.vztah doplňkové jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IntrastatWeight number

Hmotnost doplňkové jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatWeightUnit integer

Jednotka hmotnosti doplňkové jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsProduct boolean

Výrobek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IsScalable boolean

Vážitelnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

MOSSService_ID string (mossservice) relace

Druh poskytnuté služby MOSS; ID objektu Druhy poskytovaných služeb MOSS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MainSupplier_ID string (supplier) relace

Hl. dodavatel; ID objektu Dodavatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MainUnitCode string (5)

Hlavní jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

NonStockType boolean

Neskladový typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

OSSSupplyType integer

Typ dodání OSS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutOfStockBatchDelivery integer

Vyskl. šarží/s.čísel do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

OutOfStockDelivery integer

Vyskladnění do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

PLU integer

PLU, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (storecardpicture) relace

Obrázky; kolekce BO Obrázek ke skladové kartě, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Priority integer

Priority, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Producer_ID string (firm) relace

Výrobce; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

QuantityDiscount_ID string (quantitydiscount) relace

Kusové slevy; ID objektu Kusová sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SerialNumberStructure string (128)

Strukt.sér.č., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ShortName string (15)

Zkr.název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Specification string (30)

Specifikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Specification2 string (30)

Specifikace2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SpendingTaxTariff number

Proc.náklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreAssortmentGroup_ID string (storeassortmentgroup) relace

Sortimentní skupina; ID objektu Sortimentní skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreBatchStructure_ID string (codestructures) relace

Struktura kódu šarže/s.čísla; ID objektu Struktura kódu šarže a sériového čísla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreCardCategory_ID string (storecardcategory) relace

Typ; ID objektu Typ skladové karty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreMenuItem_ID string (storemenuitem) relace

Menu; ID objektu Skladové menu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreUnits array (storeunit) relace

Jednotky; kolekce BO Jednotka skladové karty, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ToleranceMinus number

Tolerance dolů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

TolerancePlus number

Tolerance nahoru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ToleranceType integer

Typ tolerance marže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

UseOutOfStockBatchDelivery boolean

Použít vyskl. šarží/s.čísel do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

UseOutOfStockDelivery boolean

Použít vyskladnění do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

UsualGrossProfit number

Procento obvyklé marže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATRates array (storecardvatrate) relace

DPH sazby; kolekce BO DPH sazba skl. karty, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WasteAmount number

Náklady za likvidaci odpadu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WasteCategory_ID string (wastecategory) relace

Kategorie odpadu; ID objektu Kategorie odpadu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WasteUnit integer

Jednotka nákladů za likvidaci odpadu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

WithContainers boolean

S obaly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

X_Color string (userrollbusinessobject_color) relace

Barva; ID objektu Business objekt barvy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

BodyCode string (40)

Číslo kódu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (81)

Název, pouze pro čtení

GuaranteeUnitName string (6)

Jednotka záruky pro soukromé osoby

GuaranteeUnitNameCorporate string (6)

Jednotka záruky pro firmy

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MainUnitRate number

Vztah hl.jednotky, pouze pro čtení

PrefixCode string (40)

Prefix kódu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SuffixCode string (40)

Sufix kódu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATRate number

DPH sazba, pouze pro čtení, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRate_ID string (vatrate) relace

%DPH; ID objektu DPH sazba, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 24,
  "StoreUnits": [
    {
      "capacity": 1083.806,
      "capacityunit": 1,
      "code": "ks",
      "depth": 83.73,
      "description": "",
      "ean": "123698776559",
      "hasanycontainer": false,
      "height": 88.81,
      "id": "2100000101",
      "indivisiblequantity": 1,
      "objversion": 11,
      "parent_id": "2100000101",
      "plu": 201,
      "posindex": 1,
      "sizeunit": 2,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": null,
      "weight": 25.3,
      "weightunit": 1,
      "width": 145.75
    }
  ],
  "Components": [],
  "Code": "01",
  "PLU": 201,
  "EAN": "123698776559",
  "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "ShortName": "Pan4K",
  "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "Specification": "",
  "Specification2": "",
  "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
  "Producer_ID": null,
  "SpendingTaxTariff": 0,
  "CustomsTariff": 10,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Category": 0,
  "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
  "SerialNumberStructure": "",
  "CustomsTariffNumber": "",
  "Hidden": false,
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
  "DealerDiscount_ID": "1100000101",
  "QuantityDiscount_ID": null,
  "MainUnitCode": "ks",
  "IsScalable": false,
  "IsProduct": false,
  "MainSupplier_ID": "2800000101",
  "Picture_ID": "3B00000101",
  "ExpirationDue": 0,
  "WithContainers": false,
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "AuthorizedAt$DATE": null,
  "VATRates": [
    {
      "country_id": "00000CZ000",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "2100000101",
      "vatrate_id": "02100X0000"
    }
  ],
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatCommodity_ID": null,
  "IntrastatUnitCode": "",
  "IntrastatUnitRate": 1,
  "IntrastatUnitRateRef": 1,
  "IntrastatExtraType_ID": null,
  "IntrastatWeight": 0,
  "IntrastatWeightUnit": 1,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "UseOutOfStockDelivery": false,
  "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
  "DiscountsExcluded": false,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "StoreBatchStructure_ID": null,
  "StoreAssortmentGroup_ID": null,
  "UsualGrossProfit": 0,
  "ToleranceType": 0,
  "TolerancePlus": 0,
  "ToleranceMinus": 0,
  "IntrastatCurrentPrice": 0,
  "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
  "Pictures": [
    {
      "id": "6400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "7B00000101",
      "posindex": 4
    },
    {
      "id": "2400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "3B00000101",
      "posindex": 3
    }
  ],
  "GuaranteeLength": 0,
  "GuaranteeLengthCorporate": 0,
  "MOSSService_ID": null,
  "DRCArticles": [],
  "IncomeType_ID": null,
  "Priority": 0,
  "NonStockType": false,
  "EtalonUnit": "ks",
  "EtalonRate": 1,
  "WasteAmount": 0,
  "WasteUnit": 0,
  "WasteCategory_ID": null,
  "OSSSupplyType": 0,
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
  "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storecards", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 24,
  "StoreUnits": [
    {
      "capacity": 1083.806,
      "capacityunit": 1,
      "code": "ks",
      "depth": 83.73,
      "description": "",
      "ean": "123698776559",
      "hasanycontainer": false,
      "height": 88.81,
      "id": "2100000101",
      "indivisiblequantity": 1,
      "objversion": 11,
      "parent_id": "2100000101",
      "plu": 201,
      "posindex": 1,
      "sizeunit": 2,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": null,
      "weight": 25.3,
      "weightunit": 1,
      "width": 145.75
    }
  ],
  "Components": [],
  "Code": "01",
  "PLU": 201,
  "EAN": "123698776559",
  "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "ShortName": "Pan4K",
  "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "Specification": "",
  "Specification2": "",
  "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
  "Producer_ID": null,
  "SpendingTaxTariff": 0,
  "CustomsTariff": 10,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Category": 0,
  "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
  "SerialNumberStructure": "",
  "CustomsTariffNumber": "",
  "Hidden": false,
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
  "DealerDiscount_ID": "1100000101",
  "QuantityDiscount_ID": null,
  "MainUnitCode": "ks",
  "IsScalable": false,
  "IsProduct": false,
  "MainSupplier_ID": "2800000101",
  "Picture_ID": "3B00000101",
  "ExpirationDue": 0,
  "WithContainers": false,
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "AuthorizedAt$DATE": null,
  "VATRates": [
    {
      "country_id": "00000CZ000",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "2100000101",
      "vatrate_id": "02100X0000"
    }
  ],
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatCommodity_ID": null,
  "IntrastatUnitCode": "",
  "IntrastatUnitRate": 1,
  "IntrastatUnitRateRef": 1,
  "IntrastatExtraType_ID": null,
  "IntrastatWeight": 0,
  "IntrastatWeightUnit": 1,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "UseOutOfStockDelivery": false,
  "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
  "DiscountsExcluded": false,
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "StoreBatchStructure_ID": null,
  "StoreAssortmentGroup_ID": null,
  "UsualGrossProfit": 0,
  "ToleranceType": 0,
  "TolerancePlus": 0,
  "ToleranceMinus": 0,
  "IntrastatCurrentPrice": 0,
  "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
  "Pictures": [
    {
      "id": "6400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "7B00000101",
      "posindex": 4
    },
    {
      "id": "2400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "3B00000101",
      "posindex": 3
    }
  ],
  "GuaranteeLength": 0,
  "GuaranteeLengthCorporate": 0,
  "MOSSService_ID": null,
  "DRCArticles": [],
  "IncomeType_ID": null,
  "Priority": 0,
  "NonStockType": false,
  "EtalonUnit": "ks",
  "EtalonRate": 1,
  "WasteAmount": 0,
  "WasteUnit": 0,
  "WasteCategory_ID": null,
  "OSSSupplyType": 0,
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
  "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storecards?select=id
Body
{
  "AuthorizedAt$DATE": null,
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "Category": 0,
  "Code": "01",
  "Components": [],
  "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CustomsTariff": 10,
  "CustomsTariffNumber": "",
  "DRCArticles": [],
  "DealerDiscount_ID": "1100000101",
  "DiscountsExcluded": false,
  "EAN": "123698776559",
  "EtalonRate": 1,
  "EtalonUnit": "ks",
  "ExpirationDue": 0,
  "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "GuaranteeLength": 0,
  "GuaranteeLengthCorporate": 0,
  "Hidden": false,
  "IncomeType_ID": null,
  "IntrastatCommodity_ID": null,
  "IntrastatCurrentPrice": 0,
  "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
  "IntrastatExtraType_ID": null,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "IntrastatUnitRate": 1,
  "IntrastatUnitRateRef": 1,
  "IntrastatWeight": 0,
  "IntrastatWeightUnit": 1,
  "IsProduct": false,
  "IsScalable": false,
  "MOSSService_ID": null,
  "MainSupplier_ID": "2800000101",
  "MainUnitCode": "ks",
  "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "NonStockType": false,
  "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
  "OSSSupplyType": 0,
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "PLU": 201,
  "Pictures": [
    {
      "id": "6400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "7B00000101",
      "posindex": 4
    },
    {
      "id": "2400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "3B00000101",
      "posindex": 3
    }
  ],
  "Priority": 0,
  "Producer_ID": null,
  "QuantityDiscount_ID": null,
  "SerialNumberStructure": "",
  "ShortName": "Pan4K",
  "Specification": "",
  "Specification2": "",
  "SpendingTaxTariff": 0,
  "StoreAssortmentGroup_ID": null,
  "StoreBatchStructure_ID": null,
  "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
  "StoreUnits": [
    {
      "capacity": 1083.806,
      "capacityunit": 1,
      "code": "ks",
      "depth": 83.73,
      "description": "",
      "ean": "123698776559",
      "hasanycontainer": false,
      "height": 88.81,
      "id": "2100000101",
      "indivisiblequantity": 1,
      "objversion": 11,
      "parent_id": "2100000101",
      "plu": 201,
      "posindex": 1,
      "sizeunit": 2,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": null,
      "weight": 25.3,
      "weightunit": 1,
      "width": 145.75
    }
  ],
  "ToleranceMinus": 0,
  "TolerancePlus": 0,
  "ToleranceType": 0,
  "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
  "UseOutOfStockDelivery": false,
  "UsualGrossProfit": 0,
  "VATRates": [
    {
      "country_id": "00000CZ000",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "2100000101",
      "vatrate_id": "02100X0000"
    }
  ],
  "WasteAmount": 0,
  "WasteCategory_ID": null,
  "WasteUnit": 0,
  "WithContainers": false,
  "X_Color": null
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}?select=id
Body
{
  "AuthorizedAt$DATE": null,
  "AuthorizedBy_ID": null,
  "Category": 0,
  "Code": "01",
  "Components": [],
  "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CustomsTariff": 10,
  "CustomsTariffNumber": "",
  "DRCArticles": [],
  "DealerDiscount_ID": "1100000101",
  "DiscountsExcluded": false,
  "EAN": "123698776559",
  "EtalonRate": 1,
  "EtalonUnit": "ks",
  "ExpirationDue": 0,
  "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "GuaranteeLength": 0,
  "GuaranteeLengthCorporate": 0,
  "Hidden": false,
  "IncomeType_ID": null,
  "IntrastatCommodity_ID": null,
  "IntrastatCurrentPrice": 0,
  "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
  "IntrastatExtraType_ID": null,
  "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
  "IntrastatRegion_ID": null,
  "IntrastatUnitRate": 1,
  "IntrastatUnitRateRef": 1,
  "IntrastatWeight": 0,
  "IntrastatWeightUnit": 1,
  "IsProduct": false,
  "IsScalable": false,
  "MOSSService_ID": null,
  "MainSupplier_ID": "2800000101",
  "MainUnitCode": "ks",
  "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
  "NonStockType": false,
  "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
  "OSSSupplyType": 0,
  "OutOfStockBatchDelivery": 0,
  "OutOfStockDelivery": 0,
  "PLU": 201,
  "Pictures": [
    {
      "id": "6400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "7B00000101",
      "posindex": 4
    },
    {
      "id": "2400000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2100000101",
      "picture_id": "3B00000101",
      "posindex": 3
    }
  ],
  "Priority": 0,
  "Producer_ID": null,
  "QuantityDiscount_ID": null,
  "SerialNumberStructure": "",
  "ShortName": "Pan4K",
  "Specification": "",
  "Specification2": "",
  "SpendingTaxTariff": 0,
  "StoreAssortmentGroup_ID": null,
  "StoreBatchStructure_ID": null,
  "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
  "StoreUnits": [
    {
      "capacity": 1083.806,
      "capacityunit": 1,
      "code": "ks",
      "depth": 83.73,
      "description": "",
      "ean": "123698776559",
      "hasanycontainer": false,
      "height": 88.81,
      "id": "2100000101",
      "indivisiblequantity": 1,
      "objversion": 11,
      "parent_id": "2100000101",
      "plu": 201,
      "posindex": 1,
      "sizeunit": 2,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": null,
      "weight": 25.3,
      "weightunit": 1,
      "width": 145.75
    }
  ],
  "ToleranceMinus": 0,
  "TolerancePlus": 0,
  "ToleranceType": 0,
  "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
  "UseOutOfStockDelivery": false,
  "UsualGrossProfit": 0,
  "VATRates": [
    {
      "country_id": "00000CZ000",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "2100000101",
      "vatrate_id": "02100X0000"
    }
  ],
  "WasteAmount": 0,
  "WasteCategory_ID": null,
  "WasteUnit": 0,
  "WithContainers": false,
  "X_Color": null
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storecards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "object_data": {
          "AuthorizedAt$DATE": null,
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "Category": 0,
          "Code": "01",
          "Components": [],
          "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CustomsTariff": 10,
          "CustomsTariffNumber": "",
          "DRCArticles": [],
          "DealerDiscount_ID": "1100000101",
          "DiscountsExcluded": false,
          "EAN": "123698776559",
          "EtalonRate": 1,
          "EtalonUnit": "ks",
          "ExpirationDue": 0,
          "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "GuaranteeLength": 0,
          "GuaranteeLengthCorporate": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeType_ID": null,
          "IntrastatCommodity_ID": null,
          "IntrastatCurrentPrice": 0,
          "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
          "IntrastatExtraType_ID": null,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": null,
          "IntrastatUnitRate": 1,
          "IntrastatUnitRateRef": 1,
          "IntrastatWeight": 0,
          "IntrastatWeightUnit": 1,
          "IsProduct": false,
          "IsScalable": false,
          "MOSSService_ID": null,
          "MainSupplier_ID": "2800000101",
          "MainUnitCode": "ks",
          "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "NonStockType": false,
          "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
          "OSSSupplyType": 0,
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PLU": 201,
          "Pictures": [
            {
              "id": "6400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "7B00000101",
              "posindex": 4
            },
            {
              "id": "2400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "3B00000101",
              "posindex": 3
            }
          ],
          "Priority": 0,
          "Producer_ID": null,
          "QuantityDiscount_ID": null,
          "SerialNumberStructure": "",
          "ShortName": "Pan4K",
          "Specification": "",
          "Specification2": "",
          "SpendingTaxTariff": 0,
          "StoreAssortmentGroup_ID": null,
          "StoreBatchStructure_ID": null,
          "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
          "StoreUnits": [
            {
              "capacity": 1083.806,
              "capacityunit": 1,
              "code": "ks",
              "depth": 83.73,
              "description": "",
              "ean": "123698776559",
              "hasanycontainer": false,
              "height": 88.81,
              "id": "2100000101",
              "indivisiblequantity": 1,
              "objversion": 11,
              "parent_id": "2100000101",
              "plu": 201,
              "posindex": 1,
              "sizeunit": 2,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": null,
              "weight": 25.3,
              "weightunit": 1,
              "width": 145.75
            }
          ],
          "ToleranceMinus": 0,
          "TolerancePlus": 0,
          "ToleranceType": 0,
          "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
          "UseOutOfStockDelivery": false,
          "UsualGrossProfit": 0,
          "VATRates": [
            {
              "country_id": "00000CZ000",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "2100000101",
              "vatrate_id": "02100X0000"
            }
          ],
          "WasteAmount": 0,
          "WasteCategory_ID": null,
          "WasteUnit": 0,
          "WithContainers": false,
          "X_Color": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "object_data": {
          "AuthorizedAt$DATE": null,
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "Category": 0,
          "Code": "01",
          "Components": [],
          "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CustomsTariff": 10,
          "CustomsTariffNumber": "",
          "DRCArticles": [],
          "DealerDiscount_ID": "1100000101",
          "DiscountsExcluded": false,
          "EAN": "123698776559",
          "EtalonRate": 1,
          "EtalonUnit": "ks",
          "ExpirationDue": 0,
          "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "GuaranteeLength": 0,
          "GuaranteeLengthCorporate": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeType_ID": null,
          "IntrastatCommodity_ID": null,
          "IntrastatCurrentPrice": 0,
          "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
          "IntrastatExtraType_ID": null,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": null,
          "IntrastatUnitRate": 1,
          "IntrastatUnitRateRef": 1,
          "IntrastatWeight": 0,
          "IntrastatWeightUnit": 1,
          "IsProduct": false,
          "IsScalable": false,
          "MOSSService_ID": null,
          "MainSupplier_ID": "2800000101",
          "MainUnitCode": "ks",
          "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "NonStockType": false,
          "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
          "OSSSupplyType": 0,
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PLU": 201,
          "Pictures": [
            {
              "id": "6400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "7B00000101",
              "posindex": 4
            },
            {
              "id": "2400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "3B00000101",
              "posindex": 3
            }
          ],
          "Priority": 0,
          "Producer_ID": null,
          "QuantityDiscount_ID": null,
          "SerialNumberStructure": "",
          "ShortName": "Pan4K",
          "Specification": "",
          "Specification2": "",
          "SpendingTaxTariff": 0,
          "StoreAssortmentGroup_ID": null,
          "StoreBatchStructure_ID": null,
          "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
          "StoreUnits": [
            {
              "capacity": 1083.806,
              "capacityunit": 1,
              "code": "ks",
              "depth": 83.73,
              "description": "",
              "ean": "123698776559",
              "hasanycontainer": false,
              "height": 88.81,
              "id": "2100000101",
              "indivisiblequantity": 1,
              "objversion": 11,
              "parent_id": "2100000101",
              "plu": 201,
              "posindex": 1,
              "sizeunit": 2,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": null,
              "weight": 25.3,
              "weightunit": 1,
              "width": 145.75
            }
          ],
          "ToleranceMinus": 0,
          "TolerancePlus": 0,
          "ToleranceType": 0,
          "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
          "UseOutOfStockDelivery": false,
          "UsualGrossProfit": 0,
          "VATRates": [
            {
              "country_id": "00000CZ000",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "2100000101",
              "vatrate_id": "02100X0000"
            }
          ],
          "WasteAmount": 0,
          "WasteCategory_ID": null,
          "WasteUnit": 0,
          "WithContainers": false,
          "X_Color": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000100",
        "object_data": {
          "AuthorizedAt$DATE": null,
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "Category": 0,
          "Code": "01",
          "Components": [],
          "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CustomsTariff": 10,
          "CustomsTariffNumber": "",
          "DRCArticles": [],
          "DealerDiscount_ID": "1100000101",
          "DiscountsExcluded": false,
          "EAN": "123698776559",
          "EtalonRate": 1,
          "EtalonUnit": "ks",
          "ExpirationDue": 0,
          "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "GuaranteeLength": 0,
          "GuaranteeLengthCorporate": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeType_ID": null,
          "IntrastatCommodity_ID": null,
          "IntrastatCurrentPrice": 0,
          "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
          "IntrastatExtraType_ID": null,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": null,
          "IntrastatUnitRate": 1,
          "IntrastatUnitRateRef": 1,
          "IntrastatWeight": 0,
          "IntrastatWeightUnit": 1,
          "IsProduct": false,
          "IsScalable": false,
          "MOSSService_ID": null,
          "MainSupplier_ID": "2800000101",
          "MainUnitCode": "ks",
          "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "NonStockType": false,
          "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
          "OSSSupplyType": 0,
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PLU": 201,
          "Pictures": [
            {
              "id": "6400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "7B00000101",
              "posindex": 4
            },
            {
              "id": "2400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "3B00000101",
              "posindex": 3
            }
          ],
          "Priority": 0,
          "Producer_ID": null,
          "QuantityDiscount_ID": null,
          "SerialNumberStructure": "",
          "ShortName": "Pan4K",
          "Specification": "",
          "Specification2": "",
          "SpendingTaxTariff": 0,
          "StoreAssortmentGroup_ID": null,
          "StoreBatchStructure_ID": null,
          "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
          "StoreUnits": [
            {
              "capacity": 1083.806,
              "capacityunit": 1,
              "code": "ks",
              "depth": 83.73,
              "description": "",
              "ean": "123698776559",
              "hasanycontainer": false,
              "height": 88.81,
              "id": "2100000101",
              "indivisiblequantity": 1,
              "objversion": 11,
              "parent_id": "2100000101",
              "plu": 201,
              "posindex": 1,
              "sizeunit": 2,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": null,
              "weight": 25.3,
              "weightunit": 1,
              "width": 145.75
            }
          ],
          "ToleranceMinus": 0,
          "TolerancePlus": 0,
          "ToleranceType": 0,
          "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
          "UseOutOfStockDelivery": false,
          "UsualGrossProfit": 0,
          "VATRates": [
            {
              "country_id": "00000CZ000",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "2100000101",
              "vatrate_id": "02100X0000"
            }
          ],
          "WasteAmount": 0,
          "WasteCategory_ID": null,
          "WasteUnit": 0,
          "WithContainers": false,
          "X_Color": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000101",
        "object_data": {
          "AuthorizedAt$DATE": null,
          "AuthorizedBy_ID": null,
          "Category": 0,
          "Code": "01",
          "Components": [],
          "CorrectedAt$DATE": "2021-10-15T13:49:17.538Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:49:38.875Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CustomsTariff": 10,
          "CustomsTariffNumber": "",
          "DRCArticles": [],
          "DealerDiscount_ID": "1100000101",
          "DiscountsExcluded": false,
          "EAN": "123698776559",
          "EtalonRate": 1,
          "EtalonUnit": "ks",
          "ExpirationDue": 0,
          "ForeignName": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "GuaranteeLength": 0,
          "GuaranteeLengthCorporate": 0,
          "Hidden": false,
          "IncomeType_ID": null,
          "IntrastatCommodity_ID": null,
          "IntrastatCurrentPrice": 0,
          "IntrastatCurrentPriceLimit": 0,
          "IntrastatExtraType_ID": null,
          "IntrastatInputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatOutputStatistic_ID": "1000000000",
          "IntrastatRegion_ID": null,
          "IntrastatUnitRate": 1,
          "IntrastatUnitRateRef": 1,
          "IntrastatWeight": 0,
          "IntrastatWeightUnit": 1,
          "IsProduct": false,
          "IsScalable": false,
          "MOSSService_ID": null,
          "MainSupplier_ID": "2800000101",
          "MainUnitCode": "ks",
          "Name": "Panasonic 65\" Class 4K Ultra HD TV",
          "NonStockType": false,
          "Note": "Features\r\n\r\n  4K 60p Input\r\n  HDMI (4K 60p Input)\r\n  DisplayPort™ (4K 60p Input)\r\n  4K Media Player\r\n  4K Fine Remaster Engine\r\n  4K Web Browser\r\n  4K Online Playback\r\n",
          "OSSSupplyType": 0,
          "OutOfStockBatchDelivery": 0,
          "OutOfStockDelivery": 0,
          "PLU": 201,
          "Pictures": [
            {
              "id": "6400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "7B00000101",
              "posindex": 4
            },
            {
              "id": "2400000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2100000101",
              "picture_id": "3B00000101",
              "posindex": 3
            }
          ],
          "Priority": 0,
          "Producer_ID": null,
          "QuantityDiscount_ID": null,
          "SerialNumberStructure": "",
          "ShortName": "Pan4K",
          "Specification": "",
          "Specification2": "",
          "SpendingTaxTariff": 0,
          "StoreAssortmentGroup_ID": null,
          "StoreBatchStructure_ID": null,
          "StoreCardCategory_ID": "1100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101",
          "StoreUnits": [
            {
              "capacity": 1083.806,
              "capacityunit": 1,
              "code": "ks",
              "depth": 83.73,
              "description": "",
              "ean": "123698776559",
              "hasanycontainer": false,
              "height": 88.81,
              "id": "2100000101",
              "indivisiblequantity": 1,
              "objversion": 11,
              "parent_id": "2100000101",
              "plu": 201,
              "posindex": 1,
              "sizeunit": 2,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": null,
              "weight": 25.3,
              "weightunit": 1,
              "width": 145.75
            }
          ],
          "ToleranceMinus": 0,
          "TolerancePlus": 0,
          "ToleranceType": 0,
          "UseOutOfStockBatchDelivery": false,
          "UseOutOfStockDelivery": false,
          "UsualGrossProfit": 0,
          "VATRates": [
            {
              "country_id": "00000CZ000",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "2100000101",
              "vatrate_id": "02100X0000"
            }
          ],
          "WasteAmount": 0,
          "WasteCategory_ID": null,
          "WasteUnit": 0,
          "WithContainers": false,
          "X_Color": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storecards",
        "obj_id": "2100000104"
      }
    }
  ]
}