Úkol a školení - Úkol a školení - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z wagenotices/rows.

Metadata - Perzistentní položky

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (headerbusinessobject) relace

Vlastník; ID objektu Hlavičkový objekt, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

EmployeeName string (70)

Příjmení a jméno

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}/rows/{id}
Response
{
  "Employee_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "ESHZPDBCOMQOF04LZPM4QMKALC", "take": "1"}
Response
{
  "Employee_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "Employee_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagenotices/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.