Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka

GET

/plmreqcostingoutputitems

Získá kolekci BO Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka

GET

/plmreqcostingoutputitems/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka

POST

/plmreqcostingoutputitems

Vytvoří nový BO Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmreqcostingoutputitems/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmreqcostingoutputitems/{id}

Smaže BO Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ConsumablesAmount number

Spotř. materiál - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

GeneralExpense number

Správní režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

MaterialAmount number

Materiál - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

MaterialAmountCompl boolean

Cena za materiál kompletní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialExpense number

Materiálová režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OverheadCosts number

Výrobní režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Owner_ID string (plmreqcostingnode) relace

Vlastník; ID objektu Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMReqCostingRoutines array (plmreqcostingroutine) relace

Technologický postup; kolekce BO Požadavek na výrobu - kalkulace technologický postup, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PLQUnit string (5)

Jednotka z kusovníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PLQuantity number

Množství z kusovníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PLUnitRate number

Vztah jednotky z kusovníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Měrná jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineQUnit string (5)

Jednotka z tech. postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineQuantity number

Množství z tech. postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineType_ID string (plmroutinetype) relace

Typ technologického postupu; ID objektu Typ technologického postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineUnitRate number

Vztah jednotky z tech. postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Salary number

Mzda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

SemiFinProdAmount number

Polotovary - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

TotalTime number

Celkový čas v sekundách, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLUnitQuantity number

Množství z kusovníku

RoutineUnitQuantity number

Množství z tech. postupu

TotalOverheads number

Čas. režie, pole obsahuje částku v lokální měně

UnitQuantity number

Množství

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostingoutputitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostingoutputitems/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "PLMReqCostingRoutines": [
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.02,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.05,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "posindex": 4,
      "salary": 2.33,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 240,
      "title": "Balení",
      "totaltime": 83.9988,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.02,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.03,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "posindex": 3,
      "salary": 1.67,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 0,
      "title": "Spojování",
      "totaltime": 60.0012,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.03,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.05,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "salary": 2.5,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 300,
      "title": "Stříhání obvodového řetězu",
      "totaltime": 90,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.01,
      "id": "4000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.01,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "salary": 0.5,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 0,
      "tbc": 180,
      "title": "Příprava materiálu",
      "totaltime": 18,
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "Quantity": 10,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RoutineType_ID": "2000000101",
  "PLQuantity": 1,
  "PLQUnit": "ks",
  "PLUnitRate": 1,
  "RoutineQuantity": 1,
  "RoutineQUnit": "ks",
  "RoutineUnitRate": 1,
  "MaterialAmount": 120,
  "SemiFinProdAmount": 0,
  "ConsumablesAmount": 2638.13,
  "TotalTime": 252,
  "Salary": 7,
  "OverheadCosts": 0.14,
  "GeneralExpense": 0.07,
  "MaterialAmountCompl": true,
  "MaterialExpense": 0,
  "Owner_ID": "5100000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "TIFIFEQRHFL4N0XQSVDXSMVRU4", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "PLMReqCostingRoutines": [
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.02,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.05,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "posindex": 4,
      "salary": 2.33,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 240,
      "title": "Balení",
      "totaltime": 83.9988,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.02,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.03,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "posindex": 3,
      "salary": 1.67,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 0,
      "title": "Spojování",
      "totaltime": 60.0012,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.03,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.05,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "salary": 2.5,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 300,
      "title": "Stříhání obvodového řetězu",
      "totaltime": 90,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.01,
      "id": "4000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.01,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "salary": 0.5,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 0,
      "tbc": 180,
      "title": "Příprava materiálu",
      "totaltime": 18,
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "Quantity": 10,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "RoutineType_ID": "2000000101",
  "PLQuantity": 1,
  "PLQUnit": "ks",
  "PLUnitRate": 1,
  "RoutineQuantity": 1,
  "RoutineQUnit": "ks",
  "RoutineUnitRate": 1,
  "MaterialAmount": 120,
  "SemiFinProdAmount": 0,
  "ConsumablesAmount": 2638.13,
  "TotalTime": 252,
  "Salary": 7,
  "OverheadCosts": 0.14,
  "GeneralExpense": 0.07,
  "MaterialAmountCompl": true,
  "MaterialExpense": 0,
  "Owner_ID": "5100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostingoutputitems/{id}?select=id
Body
{
  "ConsumablesAmount": 2638.13,
  "GeneralExpense": 0.07,
  "MaterialAmount": 120,
  "MaterialAmountCompl": true,
  "MaterialExpense": 0,
  "OverheadCosts": 0.14,
  "PLMReqCostingRoutines": [
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.02,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.05,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "posindex": 4,
      "salary": 2.33,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 240,
      "title": "Balení",
      "totaltime": 83.9988,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.02,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.03,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "posindex": 3,
      "salary": 1.67,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 0,
      "title": "Spojování",
      "totaltime": 60.0012,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.03,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.05,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "salary": 2.5,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 60,
      "tbc": 300,
      "title": "Stříhání obvodového řetězu",
      "totaltime": 90,
      "workplace_id": "3100000101"
    },
    {
      "cooperation": false,
      "generalexpense": 0.01,
      "id": "4000000101",
      "objversion": 4,
      "overheadcosts": 0.01,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "salary": 0.5,
      "salaryclass_id": "1000000101",
      "tac": 0,
      "tbc": 180,
      "title": "Příprava materiálu",
      "totaltime": 18,
      "workplace_id": "3100000101"
    }
  ],
  "PLQUnit": "ks",
  "PLQuantity": 1,
  "PLUnitRate": 1,
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 10,
  "RoutineQUnit": "ks",
  "RoutineQuantity": 1,
  "RoutineType_ID": "2000000101",
  "RoutineUnitRate": 1,
  "Salary": 7,
  "SemiFinProdAmount": 0,
  "TotalTime": 252,
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostingoutputitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.