Montážní list

GET

/serviceassemblyforms

Získá kolekci BO Montážní list

GET

/serviceassemblyforms/{id}

Získá konkrétní BO Montážní list

POST

/serviceassemblyforms

Vytvoří nový BO Montážní list a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/serviceassemblyforms/{id}

Provede aktualizaci BO Montážní list a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/serviceassemblyforms/{id}

Smaže BO Montážní list na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AllowIntermediation boolean

Umožnit přefakturaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssemblyState integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CoopTransferBack_ID string (customstoredocument) relace

Převodka z kooperace; ID objektu Skladový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CoopTransferOut_ID string (outgoingtransfer) relace

Převodka do kooperace; ID objektu Převodka výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Cooperation boolean

Kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationBackDate$DATE string

Datum návratu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationBackPlanDate$DATE string

Plán.datum návratu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationFirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Kooperace - provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationFirm_ID string (firm) relace

Kooperace - firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationOutDate$DATE string

Datum výdeje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationPerson_ID string (person) relace

Kooperace - osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationReturn array (serviceassemblycoopreceiving) relace

Návraty z kooperace; kolekce BO Vrácení zpět z koop. pro ML, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CooperationState integer

Stav kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationSurcharge number

Kooperace - marže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

EndDate$DATE string

Datum ukončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ResponsibleRole_ID string (securityrole) relace

Role odpovědné osoby; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (serviceassemblyformrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek montážního listu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ServiceDocument_ID string (servicedocument) relace

Servisní list; ID objektu Servisní list, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServiceWorkSpace_ID string (serviceworkspace) relace

Dílna/Pracoviště; ID objektu Servisní dílna/pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StartDate$DATE string

Datum zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

AssemblyStateAsText string (20)

Stav

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MaterialOnStockState number

Pokrytí skladem

MaterialOutStockingState number

Vyskladněno

TotalPriceWithVAT number

Celk.cena s DPH

TotalPriceWithoutVAT number

Celk.cena bez DPH

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/serviceassemblyforms?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/serviceassemblyforms/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "ServiceDocument_ID": "1000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Cooperation": true,
  "CooperationFirm_ID": null,
  "CooperationFirmOffice_ID": null,
  "CooperationPerson_ID": null,
  "CooperationSurcharge": 0,
  "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
  "AssemblyState": 0,
  "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
  "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
  "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
  "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
  "CooperationState": 0,
  "CooperationOutDate$DATE": null,
  "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
  "CooperationBackDate$DATE": null,
  "CoopTransferOut_ID": null,
  "CoopTransferBack_ID": null,
  "AllowIntermediation": false,
  "Rows": [
    {
      "id": "5000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": false,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "ks",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 1500,
      "unitpricewithvat": 1800,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": null,
      "workhoursplanned": 0,
      "workhoursreal": 0
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": true,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 0,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "hod",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "3400000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1D00000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 0,
      "unitpricewithvat": 0,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": "1500000101",
      "workhoursplanned": 1,
      "workhoursreal": 1
    }
  ],
  "CooperationReturn": [],
  "Currency_ID": "0000CZK000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "serviceassemblyforms", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/serviceassemblyforms/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "ServiceDocument_ID": "1000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Cooperation": true,
  "CooperationFirm_ID": null,
  "CooperationFirmOffice_ID": null,
  "CooperationPerson_ID": null,
  "CooperationSurcharge": 0,
  "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
  "AssemblyState": 0,
  "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
  "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
  "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
  "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
  "CooperationState": 0,
  "CooperationOutDate$DATE": null,
  "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
  "CooperationBackDate$DATE": null,
  "CoopTransferOut_ID": null,
  "CoopTransferBack_ID": null,
  "AllowIntermediation": false,
  "Rows": [
    {
      "id": "5000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": false,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "ks",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 1500,
      "unitpricewithvat": 1800,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": null,
      "workhoursplanned": 0,
      "workhoursreal": 0
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": true,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 0,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "hod",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "3400000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1D00000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 0,
      "unitpricewithvat": 0,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": "1500000101",
      "workhoursplanned": 1,
      "workhoursreal": 1
    }
  ],
  "CooperationReturn": [],
  "Currency_ID": "0000CZK000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/serviceassemblyforms?select=id
Body
{
  "AllowIntermediation": false,
  "AssemblyState": 0,
  "CoopTransferBack_ID": null,
  "CoopTransferOut_ID": null,
  "Cooperation": true,
  "CooperationBackDate$DATE": null,
  "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
  "CooperationFirmOffice_ID": null,
  "CooperationFirm_ID": null,
  "CooperationOutDate$DATE": null,
  "CooperationPerson_ID": null,
  "CooperationReturn": [],
  "CooperationState": 0,
  "CooperationSurcharge": 0,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
  "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
  "OrdNumber": 1,
  "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
  "Rows": [
    {
      "id": "5000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": false,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "ks",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 1500,
      "unitpricewithvat": 1800,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": null,
      "workhoursplanned": 0,
      "workhoursreal": 0
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": true,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 0,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "hod",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "3400000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1D00000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 0,
      "unitpricewithvat": 0,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": "1500000101",
      "workhoursplanned": 1,
      "workhoursreal": 1
    }
  ],
  "ServiceDocument_ID": "1000000101",
  "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
  "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/serviceassemblyforms/{id}?select=id
Body
{
  "AllowIntermediation": false,
  "AssemblyState": 0,
  "CoopTransferBack_ID": null,
  "CoopTransferOut_ID": null,
  "Cooperation": true,
  "CooperationBackDate$DATE": null,
  "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
  "CooperationFirmOffice_ID": null,
  "CooperationFirm_ID": null,
  "CooperationOutDate$DATE": null,
  "CooperationPerson_ID": null,
  "CooperationReturn": [],
  "CooperationState": 0,
  "CooperationSurcharge": 0,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
  "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
  "OrdNumber": 1,
  "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
  "Rows": [
    {
      "id": "5000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": false,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 1,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "ks",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "2100000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 1500,
      "unitpricewithvat": 1800,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": null,
      "workhoursplanned": 0,
      "workhoursreal": 0
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "intermediation": false,
      "invoicingdoc_id": null,
      "invoicingdoctype": "",
      "isdone": true,
      "isinvoiced": 0,
      "itemtype": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 0,
      "quantitydelivered": 0,
      "quantityreturned": 0,
      "qunit": "hod",
      "securityrole_id": null,
      "serviceworkcategory_id": "1000000101",
      "store_id": "3400000101",
      "storebatch_id": null,
      "storecard_id": "1D00000101",
      "supplierupricewithoutvat": 0,
      "supplierupricewithvat": 0,
      "text": "",
      "toinvoicetype": 0,
      "unitpricewithoutvat": 0,
      "unitpricewithvat": 0,
      "unitrate": 1,
      "vatrate_id": "02000X0000",
      "workerrole_id": "1500000101",
      "workhoursplanned": 1,
      "workhoursreal": 1
    }
  ],
  "ServiceDocument_ID": "1000000101",
  "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
  "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/serviceassemblyforms/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "object_data": {
          "AllowIntermediation": false,
          "AssemblyState": 0,
          "CoopTransferBack_ID": null,
          "CoopTransferOut_ID": null,
          "Cooperation": true,
          "CooperationBackDate$DATE": null,
          "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
          "CooperationFirmOffice_ID": null,
          "CooperationFirm_ID": null,
          "CooperationOutDate$DATE": null,
          "CooperationPerson_ID": null,
          "CooperationReturn": [],
          "CooperationState": 0,
          "CooperationSurcharge": 0,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
          "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
          "OrdNumber": 1,
          "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
          "Rows": [
            {
              "id": "5000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": false,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "ks",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 1500,
              "unitpricewithvat": 1800,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": null,
              "workhoursplanned": 0,
              "workhoursreal": 0
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": true,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 0,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "hod",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "3400000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1D00000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 0,
              "unitpricewithvat": 0,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": "1500000101",
              "workhoursplanned": 1,
              "workhoursreal": 1
            }
          ],
          "ServiceDocument_ID": "1000000101",
          "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
          "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "object_data": {
          "AllowIntermediation": false,
          "AssemblyState": 0,
          "CoopTransferBack_ID": null,
          "CoopTransferOut_ID": null,
          "Cooperation": true,
          "CooperationBackDate$DATE": null,
          "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
          "CooperationFirmOffice_ID": null,
          "CooperationFirm_ID": null,
          "CooperationOutDate$DATE": null,
          "CooperationPerson_ID": null,
          "CooperationReturn": [],
          "CooperationState": 0,
          "CooperationSurcharge": 0,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
          "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
          "OrdNumber": 1,
          "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
          "Rows": [
            {
              "id": "5000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": false,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "ks",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 1500,
              "unitpricewithvat": 1800,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": null,
              "workhoursplanned": 0,
              "workhoursreal": 0
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": true,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 0,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "hod",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "3400000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1D00000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 0,
              "unitpricewithvat": 0,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": "1500000101",
              "workhoursplanned": 1,
              "workhoursreal": 1
            }
          ],
          "ServiceDocument_ID": "1000000101",
          "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
          "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AllowIntermediation": false,
          "AssemblyState": 0,
          "CoopTransferBack_ID": null,
          "CoopTransferOut_ID": null,
          "Cooperation": true,
          "CooperationBackDate$DATE": null,
          "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
          "CooperationFirmOffice_ID": null,
          "CooperationFirm_ID": null,
          "CooperationOutDate$DATE": null,
          "CooperationPerson_ID": null,
          "CooperationReturn": [],
          "CooperationState": 0,
          "CooperationSurcharge": 0,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
          "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
          "OrdNumber": 1,
          "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
          "Rows": [
            {
              "id": "5000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": false,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "ks",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 1500,
              "unitpricewithvat": 1800,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": null,
              "workhoursplanned": 0,
              "workhoursreal": 0
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": true,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 0,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "hod",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "3400000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1D00000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 0,
              "unitpricewithvat": 0,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": "1500000101",
              "workhoursplanned": 1,
              "workhoursreal": 1
            }
          ],
          "ServiceDocument_ID": "1000000101",
          "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
          "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AllowIntermediation": false,
          "AssemblyState": 0,
          "CoopTransferBack_ID": null,
          "CoopTransferOut_ID": null,
          "Cooperation": true,
          "CooperationBackDate$DATE": null,
          "CooperationBackPlanDate$DATE": null,
          "CooperationFirmOffice_ID": null,
          "CooperationFirm_ID": null,
          "CooperationOutDate$DATE": null,
          "CooperationPerson_ID": null,
          "CooperationReturn": [],
          "CooperationState": 0,
          "CooperationSurcharge": 0,
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "EndDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z",
          "Note": "příště případně provést výměnu vypínače",
          "OrdNumber": 1,
          "ResponsibleRole_ID": "1500000101",
          "Rows": [
            {
              "id": "5000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": false,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 1,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "ks",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "2100000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 1500,
              "unitpricewithvat": 1800,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": null,
              "workhoursplanned": 0,
              "workhoursreal": 0
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "intermediation": false,
              "invoicingdoc_id": null,
              "invoicingdoctype": "",
              "isdone": true,
              "isinvoiced": 0,
              "itemtype": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 0,
              "quantitydelivered": 0,
              "quantityreturned": 0,
              "qunit": "hod",
              "securityrole_id": null,
              "serviceworkcategory_id": "1000000101",
              "store_id": "3400000101",
              "storebatch_id": null,
              "storecard_id": "1D00000101",
              "supplierupricewithoutvat": 0,
              "supplierupricewithvat": 0,
              "text": "",
              "toinvoicetype": 0,
              "unitpricewithoutvat": 0,
              "unitpricewithvat": 0,
              "unitrate": 1,
              "vatrate_id": "02000X0000",
              "workerrole_id": "1500000101",
              "workhoursplanned": 1,
              "workhoursreal": 1
            }
          ],
          "ServiceDocument_ID": "1000000101",
          "ServiceWorkSpace_ID": "1000000101",
          "StartDate$DATE": "2011-06-09T08:32:12.018Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "serviceassemblyforms",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}