Vrácení pokladního výdeje

GET

/refundedcashpaids

Získá kolekci BO Vrácení pokladního výdeje

GET

/refundedcashpaids/{id}

Získá konkrétní BO Vrácení pokladního výdeje

POST

/refundedcashpaids

Vytvoří nový BO Vrácení pokladního výdeje a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/refundedcashpaids/import/cashpaids/{id}

Vytvoří nový BO Vrácení pokladního výdeje importem BO Pokladní výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/refundedcashpaids/{id}

Provede aktualizaci BO Vrácení pokladního výdeje a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/refundedcashpaids/{refundedcashpaid_id}/cashpaids/{cashpaid_id}

Vytvoří nový BO Vrácení pokladního výdeje importem BO Pokladní výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/refundedcashpaids/{id}

Smaže BO Vrácení pokladního výdeje na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

CashDesk_ID string (cashdesk) relace

Pokladna; ID objektu Pokladna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země odeslání; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DataEntryKind integer

Zp.zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentInVATByPaymentMode boolean

Doklad vystaven v režimu DPH z přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EET boolean

EET, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EETTurnover_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ElectronicPayTransactionData string (2048)

Transakční data elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPayment boolean

Elektronická platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ElectronicPaymentAuthCode string (20)

Autorizační kód elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentDescription string (100)

Popis elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentPaid boolean

Elektronická platba provedena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ExternalNumber string (30)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FiscalizationMode integer

Způsob fiskalizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsFiscalized boolean

Fiskalizován, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsReverseChargeDeclared boolean

Generovat DRC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalRoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReasonDescription string (160)

Důvod opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (refundedcashpaidrow) relace

Řádky; kolekce BO Vrácení pokladního výdeje - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SimplifiedVATDocument boolean

Zjednodušený daňový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Source_ID string (cashpaid) relace

Vracený doklad; ID objektu Pokladní výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TradeType integer

Typ obchodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UUID string (36)

Jednoznačný identifikátor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

VATAdmitDate$DATE string

Datum plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPayment boolean

DPH na základě přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPaymentEndDate$DATE string

Datum ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATCountry_ID string (country) relace

Země odpočtu DPH; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum uplatnění odpočtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDocument boolean

DPH doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATReportPreference string (2)

Preference výkazu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, fkAnsiCaseSensitive

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsAccountedLaterVAT boolean

DPH pozdější odpočet

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalVATAmount number

DPH lok., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

TradeTypeDescription string (100)

Popis typu obchodu, pouze pro čtení

VATAmount number

DPH, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashpaids?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashpaids/{id}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "CashDesk_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentInVATByPaymentMode": null,
  "EET": null,
  "EETTurnover_ID": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FiscalizationMode": null,
  "ID": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "UUID": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "refundedcashpaids", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashpaids/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "CashDesk_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentInVATByPaymentMode": null,
  "EET": null,
  "EETTurnover_ID": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FiscalizationMode": null,
  "ID": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "UUID": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashpaids?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "CashDesk_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentInVATByPaymentMode": null,
  "EET": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FiscalizationMode": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "UUID": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashpaids/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "CashDesk_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "DocumentInVATByPaymentMode": null,
  "EET": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FiscalizationMode": null,
  "IsFiscalized": null,
  "IsReverseChargeDeclared": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ReasonDescription": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "Source_ID": null,
  "TradeType": null,
  "UUID": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATCountry_ID": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/refundedcashpaids/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "CashDesk_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentInVATByPaymentMode": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FiscalizationMode": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "UUID": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "CashDesk_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentInVATByPaymentMode": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FiscalizationMode": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "UUID": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "CashDesk_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentInVATByPaymentMode": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FiscalizationMode": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "UUID": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "CashDesk_ID": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "DocumentInVATByPaymentMode": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FiscalizationMode": null,
          "IsFiscalized": null,
          "IsReverseChargeDeclared": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ReasonDescription": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "Source_ID": null,
          "TradeType": null,
          "UUID": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATCountry_ID": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "refundedcashpaids",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}