Druh nepřítomnosti

GET

/absencetypes

Získá kolekci BO Druh nepřítomnosti

GET

/absencetypes/{id}

Získá konkrétní BO Druh nepřítomnosti

POST

/absencetypes

Vytvoří nový BO Druh nepřítomnosti a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/absencetypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druh nepřítomnosti a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/absencetypes/{id}

Smaže BO Druh nepřítomnosti na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AbsenceBaseType integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExTimeType integer

Dlouhodobá nepřít., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GiveCalendarDays boolean

Kal. dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoCalculation boolean

Bez mzdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoEvidenceState boolean

Mimo evid., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoInsurance boolean

Bez pojištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PaidFreeType integer

Kat. plac. volna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortenClaim boolean

Krátit nárok na dovolenou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AbsenceBaseTypeText string (30)

Typ

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ExTimeTypeText string (30)

Dlouhodobá nepřít.

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PaidFreeTypeText string (50)

Kat. plac. volna

Příklady
  • GET
  • QUERY
  • POST
  • PUT
  • DELETE
  • BATCH
  • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/absencetypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/absencetypes/{id}
Response
{
    "ID": "1100000000",
    "ObjVersion": 1,
    "Hidden": false,
    "Code": "DOV",
    "Name": "Dovolená",
    "AbsenceBaseType": 0,
    "GiveCalendarDays": false,
    "NoEvidenceState": false,
    "NoCalculation": false,
    "ExTimeType": 0,
    "PaidFreeType": 0,
    "NoInsurance": false,
    "ShortenClaim": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "absencetypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/absencetypes/query
{"take": "1"}
Response
{
    "ID": "1100000000",
    "ObjVersion": 1,
    "Hidden": false,
    "Code": "DOV",
    "Name": "Dovolená",
    "AbsenceBaseType": 0,
    "GiveCalendarDays": false,
    "NoEvidenceState": false,
    "NoCalculation": false,
    "ExTimeType": 0,
    "PaidFreeType": 0,
    "NoInsurance": false,
    "ShortenClaim": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/absencetypes?select=id
Body
{
    "AbsenceBaseType": 0,
    "Code": "DOV",
    "ExTimeType": 0,
    "GiveCalendarDays": false,
    "Hidden": false,
    "Name": "Dovolená",
    "NoCalculation": false,
    "NoEvidenceState": false,
    "NoInsurance": false,
    "PaidFreeType": 0,
    "ShortenClaim": false
}
Response
{
    "id": "1100000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/absencetypes/{id}?select=id
Body
{
    "AbsenceBaseType": 0,
    "Code": "DOV",
    "ExTimeType": 0,
    "GiveCalendarDays": false,
    "Hidden": false,
    "Name": "Dovolená",
    "NoCalculation": false,
    "NoEvidenceState": false,
    "NoInsurance": false,
    "PaidFreeType": 0,
    "ShortenClaim": false
}
Response
{
    "id": "1100000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/absencetypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
  • CREATE
  • UPDATE
  • DELETE
Body - Create
{
    "items": [
        {
            "type": "create",
            "id": "id0",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "object_data": {
                    "AbsenceBaseType": 0,
                    "Code": "DOV",
                    "ExTimeType": 0,
                    "GiveCalendarDays": false,
                    "Hidden": false,
                    "Name": "Dovolená",
                    "NoCalculation": false,
                    "NoEvidenceState": false,
                    "NoInsurance": false,
                    "PaidFreeType": 0,
                    "ShortenClaim": false
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "type": "create",
            "id": "id1",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "object_data": {
                    "AbsenceBaseType": 0,
                    "Code": "DOV",
                    "ExTimeType": 0,
                    "GiveCalendarDays": false,
                    "Hidden": false,
                    "Name": "Dovolená",
                    "NoCalculation": false,
                    "NoEvidenceState": false,
                    "NoInsurance": false,
                    "PaidFreeType": 0,
                    "ShortenClaim": false
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
Body - Update
{
    "items": [
        {
            "type": "update",
            "id": "id0",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000000",
                "object_data": {
                    "AbsenceBaseType": 0,
                    "Code": "DOV",
                    "ExTimeType": 0,
                    "GiveCalendarDays": false,
                    "Hidden": false,
                    "Name": "Dovolená",
                    "NoCalculation": false,
                    "NoEvidenceState": false,
                    "NoInsurance": false,
                    "PaidFreeType": 0,
                    "ShortenClaim": false
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "type": "update",
            "id": "id1",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000001",
                "object_data": {
                    "AbsenceBaseType": 0,
                    "Code": "DOV",
                    "ExTimeType": 0,
                    "GiveCalendarDays": false,
                    "Hidden": false,
                    "Name": "Dovolená",
                    "NoCalculation": false,
                    "NoEvidenceState": false,
                    "NoInsurance": false,
                    "PaidFreeType": 0,
                    "ShortenClaim": false
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
Body - Delete
{
    "items": [
        {
            "type": "delete",
            "id": "id0",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000000"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id1",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000001"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id2",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000002"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id3",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000003"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id4",
            "data": {
                "class_id": "absencetypes",
                "obj_id": "1100000004"
            }
        }
    ]
}