Definice omezení

GET

/restrictiondefinitions

Získá kolekci BO Definice omezení

GET

/restrictiondefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice omezení

POST

/restrictiondefinitions

Vytvoří nový BO Definice omezení a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/restrictiondefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice omezení a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/restrictiondefinitions/{id}

Smaže BO Definice omezení na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ColDefIsGlobal boolean

Def.sloupců je globální, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ColDefName string (100)

Název def.sloupců, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConditionsProps string (0)

Vlastnosti podmínek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DSQLValues string

Obsah definice omezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Kind integer

Druh, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastChangeDate$DATE string

Datum poslední změny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (150)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProgramPoint string (26)

Místo v programu (program point), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

RestrictionSharings array (restrictionsharing) relace

Kolekce sdílení definice; kolekce BO Sdílení definic omezení, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

UniqueID string (26)

Jednoznačná identifikace definice omezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

User_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VisibilityKind integer

Viditelnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ProgramPointText string (50)

Místo v programu (program point)

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondefinitions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
  "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
  "Kind": 0,
  "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
  "User_ID": null,
  "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
  "ColDefName": "",
  "ColDefIsGlobal": false,
  "VisibilityKind": 1,
  "Note": "",
  "ConditionsProps": "",
  "CreatedBy_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "LastChangeDate$DATE": null,
  "RestrictionSharings": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "restrictiondefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
  "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
  "Kind": 0,
  "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
  "User_ID": null,
  "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
  "ColDefName": "",
  "ColDefIsGlobal": false,
  "VisibilityKind": 1,
  "Note": "",
  "ConditionsProps": "",
  "CreatedBy_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "LastChangeDate$DATE": null,
  "RestrictionSharings": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondefinitions?select=id
Body
{
  "ColDefIsGlobal": false,
  "ColDefName": "",
  "ConditionsProps": "",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
  "Kind": 0,
  "LastChangeDate$DATE": null,
  "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
  "Note": "",
  "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
  "RestrictionSharings": [],
  "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
  "User_ID": null,
  "VisibilityKind": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "ColDefIsGlobal": false,
  "ColDefName": "",
  "ConditionsProps": "",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
  "Kind": 0,
  "LastChangeDate$DATE": null,
  "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
  "Note": "",
  "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
  "RestrictionSharings": [],
  "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
  "User_ID": null,
  "VisibilityKind": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/restrictiondefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "object_data": {
          "ColDefIsGlobal": false,
          "ColDefName": "",
          "ConditionsProps": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
          "Kind": 0,
          "LastChangeDate$DATE": null,
          "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
          "Note": "",
          "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
          "RestrictionSharings": [],
          "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "object_data": {
          "ColDefIsGlobal": false,
          "ColDefName": "",
          "ConditionsProps": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
          "Kind": 0,
          "LastChangeDate$DATE": null,
          "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
          "Note": "",
          "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
          "RestrictionSharings": [],
          "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "ColDefIsGlobal": false,
          "ColDefName": "",
          "ConditionsProps": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
          "Kind": 0,
          "LastChangeDate$DATE": null,
          "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
          "Note": "",
          "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
          "RestrictionSharings": [],
          "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "ColDefIsGlobal": false,
          "ColDefName": "",
          "ConditionsProps": "",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DSQLValues": "AgEGAAACAQQd8AAABgAAAgQCAQYKQ09ORElUSU9OUwECAQICBgxJc0ltcGVyc29uYWwBAgICBAYIVXNlZEtpbmQBAgACAQIBBgZWYWx1ZXMAAgECAgYIezpWQUxVRX0AAgAGAydBJwYAAgEGBk9SREVSUwECAAIDBg9TT1JUQllPQkpFQ1RLRVkBAgAIAgIGEVNPUlRPQkpFQ1RLRVlOQU1FAQIABgA=",
          "Kind": 0,
          "LastChangeDate$DATE": null,
          "Name": "Nepersonální (auta a jednačky)",
          "Note": "",
          "ProgramPoint": "4XX42VXQIFG4L0FMLILPPXUO00",
          "RestrictionSharings": [],
          "UniqueID": "1YDRB3T0MMOO13UQBKIWXEJ1TC",
          "User_ID": null,
          "VisibilityKind": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "restrictiondefinitions",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}