Nastavení systému plánování

GET

/crpplansettings

Získá kolekci BO Nastavení systému plánování

GET

/crpplansettings/{id}

Získá konkrétní BO Nastavení systému plánování

POST

/crpplansettings

Vytvoří nový BO Nastavení systému plánování a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crpplansettings/{id}

Provede aktualizaci BO Nastavení systému plánování a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crpplansettings/{id}

Smaže BO Nastavení systému plánování na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DocQueue_ID string (docqueue) relace

DocQueue_ID; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IniSetting string (0)

Doplňující nastavení ve formátu IniFile, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PlanByMaterial boolean

Plánovat podle dostupnosti materiálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanByMaterialSCM_ID string (scmdatasourceset) relace

Sada datových zdrojů pro materiály; ID objektu Sada datových zdrojů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanBySemiFinProd boolean

Plánovat dle dostupnosti polotovarů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanBySemiFinProdSCM_ID string (scmdatasourceset) relace

Sada datových zdrojů pro výrobky; ID objektu Sada datových zdrojů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (crpplansettingsplanmethod) relace

Řádky; kolekce BO Metoda pro plánování, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SedimentMethod_ID string (crpcalcmethod) relace

Metoda pro prioritizaci; ID objektu Metoda výpočtu kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShiftBackMethod_ID string (crpcalcmethod) relace

Metoda pro setřesení plánu; ID objektu Metoda výpočtu kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShiftMethod_ID string (crpcalcmethod) relace

Metoda pro posun plánu; ID objektu Metoda výpočtu kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreMenuItems array (crpplansettingsstoremenuitem) relace

Zobrazovaná skladová menu; kolekce BO CRPPlanSettingsStoreMenuItem, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WSIWayToFix integer

Fixace z dílenského plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpplansettings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpplansettings/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
  "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
  "PlanBySemiFinProd": true,
  "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
  "PlanByMaterial": true,
  "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
  "IniSetting": "",
  "StoreMenuItems": [],
  "SedimentMethod_ID": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "WSIWayToFix": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crpplansettings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpplansettings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
  "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
  "PlanBySemiFinProd": true,
  "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
  "PlanByMaterial": true,
  "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
  "IniSetting": "",
  "StoreMenuItems": [],
  "SedimentMethod_ID": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "WSIWayToFix": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpplansettings?select=id
Body
{
  "DocQueue_ID": null,
  "IniSetting": "",
  "PlanByMaterial": true,
  "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
  "PlanBySemiFinProd": true,
  "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
  "Rows": [
    {
      "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "SedimentMethod_ID": null,
  "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
  "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
  "StoreMenuItems": [],
  "WSIWayToFix": 0
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crpplansettings/{id}?select=id
Body
{
  "DocQueue_ID": null,
  "IniSetting": "",
  "PlanByMaterial": true,
  "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
  "PlanBySemiFinProd": true,
  "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
  "Rows": [
    {
      "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1
    }
  ],
  "SedimentMethod_ID": null,
  "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
  "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
  "StoreMenuItems": [],
  "WSIWayToFix": 0
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crpplansettings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "IniSetting": "",
          "PlanByMaterial": true,
          "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
          "PlanBySemiFinProd": true,
          "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
          "Rows": [
            {
              "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "SedimentMethod_ID": null,
          "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
          "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
          "StoreMenuItems": [],
          "WSIWayToFix": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "IniSetting": "",
          "PlanByMaterial": true,
          "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
          "PlanBySemiFinProd": true,
          "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
          "Rows": [
            {
              "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "SedimentMethod_ID": null,
          "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
          "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
          "StoreMenuItems": [],
          "WSIWayToFix": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "IniSetting": "",
          "PlanByMaterial": true,
          "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
          "PlanBySemiFinProd": true,
          "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
          "Rows": [
            {
              "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "SedimentMethod_ID": null,
          "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
          "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
          "StoreMenuItems": [],
          "WSIWayToFix": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "DocQueue_ID": null,
          "IniSetting": "",
          "PlanByMaterial": true,
          "PlanByMaterialSCM_ID": "7000000000",
          "PlanBySemiFinProd": true,
          "PlanBySemiFinProdSCM_ID": "7000000000",
          "Rows": [
            {
              "crpcalcmethod_id": "200FLC0100",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1
            }
          ],
          "SedimentMethod_ID": null,
          "ShiftBackMethod_ID": "200FLC0100",
          "ShiftMethod_ID": "200FLC0100",
          "StoreMenuItems": [],
          "WSIWayToFix": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crpplansettings",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}