Mzdový list souhrnný

GET

/wagelistcommons

Získá kolekci BO Mzdový list souhrnný

GET

/wagelistcommons/{id}

Získá konkrétní BO Mzdový list souhrnný

POST

/wagelistcommons

Vytvoří nový BO Mzdový list souhrnný a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wagelistcommons/{id}

Provede aktualizaci BO Mzdový list souhrnný a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wagelistcommons/{id}

Smaže BO Mzdový list souhrnný na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AnnualClearing number

Roč. zúčtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

CalcCharts array (calcwlistcommon) relace

Výpočtová schémata; kolekce BO Schéma pro ML souhrnný, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrAmount number

V cizí měně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrRate number

Kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny, pole je přístupná pro hromadné změny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

DepositTaxTotal number

Daň zálohová, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExpenseCompensation array (expensecompensation) relace

Náhrady výdajů; kolekce BO Náhrada výdaje, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ExtraTaxTotal number

Daň zvláštní sazbou, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

GrossWageTotal number

Hrubá mzda cel., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

HIAnnualClearingComp number

Roční zúčtování ZP - zaměstnavatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

HIAnnualClearingEmp number

Roční zúčtování ZP - zaměstnanec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

HealthInsEmployee number

Pojistné ZP - zaměstnanec, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

IsComputed boolean

Vypočteno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalCoef integer

Lok. koef., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

LocalZone_ID string (currency) relace

Lok. zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

NotPayHealthIns integer

Odvádí ZP v zahraničí, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

NotPaySocIns integer

Odvádí SP v zahraničí, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Vzt. kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AgreementIncome number

Příjmy z DPP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_AtLeastOneHasSIDiscount integer

Alespoň jeden PP sleva SP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_AtLeastOneIsHealthIns integer

Alespoň jeden PP je zdr.poj., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_AtLeastOneIsSocIns integer

Alespoň jeden PP je pojištěn, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_CalcAvgNetWage integer

Počítá se PČM, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_CurrAmountCash number

V cizí měně hotově, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CurrAmountToAccount number

V cizí měně na účet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DecisiveAmountForTaxBonus number

Rozhodná částka pro daň. bonus, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DemandOnEmployee number

Pohledávka za zaměstnancem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DepositTax number

Zálohová daň opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DepositTaxBase number

Základ zálohové daně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DepositTaxBeforeDiscount number

Zálohová daň před slevami, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DepositTaxBeforeTaxAdvantage number

Zálohová daň před daň. zvýhod., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DepositTaxDueBase number

Základ zálohy (výjimky), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DepositTaxRefund number

Nezohledněné slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DocksTotal number

Srážky celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DutyCar number

Služební auto pro soukr. opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DutyCarTotal number

Služební auto pro soukr., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExitMultiple number

Nárok na násobek průměrné mzdy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExpenseCompTotal number

Ostatní náhrady výdajů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExtraTax number

Daň zvl. sazbou opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExtraTaxBase number

Základ daně zvl. sazbou, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExtraTaxBaseAgreementsTotal number

Základ srážkové daně z DPP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExtraTaxBaseNonResExTotal number

Základ daně zvl. s. jedn. ner., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExtraTaxBaseTaxIncomeOtsTotal number

Základ daně zvl.s z ost.příjmů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ExtraTaxDueBase number

Základ srážky (výjimky), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_FlatTravelComp number

Paušál. náhrada cest. výdajů, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GrossIncome number

Hrubý příjem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GrossWageForDocks number

Hr.mzda k určení srážek opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_GrossWageForDocksTotal number

Hrubá mzda k určení srážek, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HInsFromSurchargeIsPayedBy integer

Zdr.poj.z doplatku platí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_HabitationCosts number

Náklady na bydlení, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HasExtraSIDiscountEdit integer

Má mimořádnou slevu na s.poj., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_HealthInsAbsences number

ZP za absence, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBase number

Základ ZP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseAbsences number

Základ ZP za absence, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseCorporate number

Základ ZP z příjmů čl.st.org., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseCorrect number

Základ ZP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseExecutive number

Základ ZP z příjmů jednatele, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseTotal number

Základ ZP součet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsBaseUnpaidFree number

Základ ZP za neplacené volno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsCompany number

Pojistné ZP zaměstnavatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsMaxBase number

Maximální základ ZP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsMaxBaseTotal number

Maximální základ ZP - celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsMinBase number

Minimální základ ZP - opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsMinBaseTotal number

Minimální základ ZP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsPaidInEHP number

Poj. ZP z-tel odvedené v EHP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsTotal number

Pojistné ZP celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsUnpaidFreeDays number

Dny NPV pro srážku ZP - opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsUnpaidFreeDaysTotal number

Dny NPV pro srážku ZP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HealthInsUnpaidFreeDock number

Srážka ZP za NPV, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsTaxIncomeNonResEx number

Poj. z příjmů jedn. nerez. opr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsTaxIncomeNonResExTotal number

Poj. z příjmů jednatele nerez., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsTaxIncomeOts number

Pojistné z "ost. příjmů"oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsTaxIncomeOtsTotal number

Pojistné z "ostatních příjmů", pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InventionReward number

Odměna za vynálezy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IsDepositTax integer

Zálohová daň?, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_IsNonResidentExecutive integer

Je jednatel nerezident, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_LifeInsAmount number

Živ. poj. částka, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LifeInsSocialExpense number

Živ. poj. z FKSP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LifeInsTaxBase number

Živ. poj. základ daně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LifeInsTaxExpense number

Živ. poj. daňový náklad, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountOverLimitTotal number

Strav. paušál (nad limit), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountToLimitTotal number

Strav. paušál (osvobozeno), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealAmountTotal number

Strav. Paušál (celkem), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketDisPrice number

Stravenky za sníženou cenu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketFullPrice number

Stravenky za plnou cenu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NetIncome number

Čistý příjem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NetWageForDocks number

Čistý př.k určení srážek opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NetWageForDocksFull number

Č.příj. pro srážky vč.dohod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NetWageForDocksFullTotal number

Č.příj. pro sr.vč. doh. celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NetWageForDocksTotal number

Čistý příj.k určení srážek, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OtherTaxFreeComp number

Ostatní nedaněné náhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_PartTimeIncome number

Příjmy z PP malého rozsahu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineCharge number

Přísp. při karanténě - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_QuarantineChargeTotal number

Mim. příspěvek při karanténě, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Rent number

Renta oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RentTotal number

Renta, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetFundAmount number

Penz.fond částka, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetFundSocialExpense number

Penz. fond z FKSP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetFundTaxBase number

Penz. fond základ daně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetFundTaxExpense number

Penz. fond daňový náklad, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetSavings number

Důchodové spoření, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RetireLimitIncome number

Příjem pro nárok na důchod, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SmartMoney number

Bolestné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsBaseCoVidRemission number

Korekce základu SP Antivirus C, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsBaseLowRate number

Základ pro sníženou sazbu SP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsCompCorrectNotTaxBase boolean

Opravu SP nezapoč do zák.daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsCompanyCorrect number

Oprava soc. poj. zam-tel - opr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsCompanyCorrectTotal number

Oprava soc. poj. zam-tel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsCompanyRemissionCoVid number

Prominuté SP zam-tel Antivirus, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsDiscount number

Sleva na sociálním poj. - opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocInsDiscountTotal number

Sleva na sociálním poj., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBase number

Základ SP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBaseCorporate number

Základ SP z příjmů čl.st.org., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsBaseExecutive number

Základ SP z příjmů jednatele, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsCompany number

Pojistné SP zaměstnavatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsCompanyBaseRate number

SP zaměstnavatel zák.sazba, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsFullBase number

Nekrácený základ SP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsFullBaseCoVidRemiss number

Nekrácený základ SP AntivirC, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsFullBaseTotal number

Nekrácený základ SP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsMaxBase number

Maximální základ SP - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsMaxBaseTotal number

Maximální základ SP - celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsPaidInEHP number

Poj. SP z-tel odvedené v EHP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SolidarityTaxIncrBaseTotal number

Základ solid.nav.daně-celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SolidarityTaxIncrease number

Solidární navýšení daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SolidarityTaxIncreaseBase number

Základ solid. nav.daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SolidarityTaxIncreaseTotal number

Solidární nav.daně-celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SuperGrossWage number

Superhrubá mzda - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SuperGrossWageTotal number

Superhrubá mzda, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxAdvantage number

Daňové zvýhodnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxAdvantageTotal number

Daňové zvýhodnění (celkem), pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxBase number

Základ daně opr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxBaseTotal number

Základ daně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxBonus number

Daňový bonus, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxBonusCoef number

Koeficient pro daňový bonus, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxBonusTotal number

Daňový bonus celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxCountOffsTotal number

Odpočty ze základu daně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxDiscountChildren integer

Měs. sleva na dani podle §35c, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxDiscountGeneral number

Měs. sleva na dani podle §35ba, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxDiscountTotal number

Měs. sleva na dani-celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeAgreements number

Zdanitelné příjmy z DPP oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeAgreementsTotal number

Zdanitelné příjmy z DPP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeCorporate number

Zdanitelné příjmy čl.stat.org., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeExecutive number

Zdanitelné příjmy jednatele, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeNonResEx number

Zdan. příjmy jedn.ner. oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeNonResExTotal number

Zdan. příjmy jednatele nerez., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeOts number

"Ostatní" zdan. příjmy oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIncomeOtsTotal number

"Ostatní" zdanitelné příjmy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxableIncome number

Zdanitelné příjmy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TotalWorkTimeCheck number

Kontrola odprac. času DPP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TotalWorkTimeHardCheck number

Kontrola odprac. času DPP, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TravelCompTotal number

Cestovní náhrady celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UndockableCorrection number

Nesrazitelná částka - oprava, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnpaidFreeCalTotal number

Nepl. volno (kal.dny) celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WageCash number

Vyplaceno hotově, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WageDeposit number

Záloha na mzdu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WageRest number

Doplatek, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WageToAccount number

Na účet, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WorkActivityIncome number

Příjmy z DPČ, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

SocialInsEmployee number

Pojistné SP - zaměstnanec, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

WagePeriod_ID string (wageperiod) relace

Období; ID objektu Mzdové období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

WageRestOtherCurr number

Do cizí měny, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

YearEmployeePremium number

Zam.prémie z roč. zúčtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

YearTaxBonus number

Daň. bonus z roč. zúčtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

MainWRelationWListPartial_ID string (wagelistpartial) relace

ML dílčí pro řídící PP; ID objektu Mzdový list dílčí, pouze pro čtení

MainWorkingRelationOID string (10)

Řídící PP, pouze pro čtení

NetWage number

Průměrný čistý příjem, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

NonRecoverableAmount number

Nezabavitelná částka

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

WageListFrom string

ML od data, pouze pro čtení

WageListTo string

ML do data, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistcommons?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistcommons/{id}
Response
{
  "AnnualClearing": null,
  "CalcCharts": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrAmount": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DepositTaxTotal": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Employee_ID": null,
  "ExpenseCompensation": null,
  "ExtraTaxTotal": null,
  "GrossWageTotal": null,
  "HIAnnualClearingComp": null,
  "HIAnnualClearingEmp": null,
  "HealthInsEmployee": null,
  "ID": null,
  "IsComputed": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "NotPayHealthIns": null,
  "NotPaySocIns": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "S_AgreementIncome": null,
  "S_AtLeastOneHasSIDiscount": null,
  "S_AtLeastOneIsHealthIns": null,
  "S_AtLeastOneIsSocIns": null,
  "S_CalcAvgNetWage": null,
  "S_CurrAmountCash": null,
  "S_CurrAmountToAccount": null,
  "S_DecisiveAmountForTaxBonus": null,
  "S_DemandOnEmployee": null,
  "S_DepositTax": null,
  "S_DepositTaxBase": null,
  "S_DepositTaxBeforeDiscount": null,
  "S_DepositTaxBeforeTaxAdvantage": null,
  "S_DepositTaxDueBase": null,
  "S_DepositTaxRefund": null,
  "S_DocksTotal": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_DutyCarTotal": null,
  "S_ExitMultiple": null,
  "S_ExpenseCompTotal": null,
  "S_ExtraTax": null,
  "S_ExtraTaxBase": null,
  "S_ExtraTaxBaseAgreementsTotal": null,
  "S_ExtraTaxBaseNonResExTotal": null,
  "S_ExtraTaxBaseTaxIncomeOtsTotal": null,
  "S_ExtraTaxDueBase": null,
  "S_FlatTravelComp": null,
  "S_GrossIncome": null,
  "S_GrossWageForDocks": null,
  "S_GrossWageForDocksTotal": null,
  "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
  "S_HabitationCosts": null,
  "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthInsAbsences": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsBaseAbsences": null,
  "S_HealthInsBaseCorporate": null,
  "S_HealthInsBaseCorrect": null,
  "S_HealthInsBaseExecutive": null,
  "S_HealthInsBaseTotal": null,
  "S_HealthInsBaseUnpaidFree": null,
  "S_HealthInsCompany": null,
  "S_HealthInsMaxBase": null,
  "S_HealthInsMaxBaseTotal": null,
  "S_HealthInsMinBase": null,
  "S_HealthInsMinBaseTotal": null,
  "S_HealthInsPaidInEHP": null,
  "S_HealthInsTotal": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDaysTotal": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
  "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
  "S_InsTaxIncomeNonResExTotal": null,
  "S_InsTaxIncomeOts": null,
  "S_InsTaxIncomeOtsTotal": null,
  "S_InventionReward": null,
  "S_IsDepositTax": null,
  "S_IsNonResidentExecutive": null,
  "S_LifeInsAmount": null,
  "S_LifeInsSocialExpense": null,
  "S_LifeInsTaxBase": null,
  "S_LifeInsTaxExpense": null,
  "S_MealAmountOverLimitTotal": null,
  "S_MealAmountToLimitTotal": null,
  "S_MealAmountTotal": null,
  "S_MealTicketDisPrice": null,
  "S_MealTicketFullPrice": null,
  "S_NetIncome": null,
  "S_NetWageForDocks": null,
  "S_NetWageForDocksFull": null,
  "S_NetWageForDocksFullTotal": null,
  "S_NetWageForDocksTotal": null,
  "S_OtherTaxFreeComp": null,
  "S_PartTimeIncome": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_QuarantineChargeTotal": null,
  "S_Rent": null,
  "S_RentTotal": null,
  "S_RetFundAmount": null,
  "S_RetFundSocialExpense": null,
  "S_RetFundTaxBase": null,
  "S_RetFundTaxExpense": null,
  "S_RetSavings": null,
  "S_RetireLimitIncome": null,
  "S_SmartMoney": null,
  "S_SocInsBaseCoVidRemission": null,
  "S_SocInsBaseLowRate": null,
  "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
  "S_SocInsCompanyCorrect": null,
  "S_SocInsCompanyCorrectTotal": null,
  "S_SocInsCompanyRemissionCoVid": null,
  "S_SocInsDiscount": null,
  "S_SocInsDiscountTotal": null,
  "S_SocialInsBase": null,
  "S_SocialInsBaseCorporate": null,
  "S_SocialInsBaseExecutive": null,
  "S_SocialInsCompany": null,
  "S_SocialInsCompanyBaseRate": null,
  "S_SocialInsFullBase": null,
  "S_SocialInsFullBaseCoVidRemiss": null,
  "S_SocialInsFullBaseTotal": null,
  "S_SocialInsMaxBase": null,
  "S_SocialInsMaxBaseTotal": null,
  "S_SocialInsPaidInEHP": null,
  "S_SolidarityTaxIncrBaseTotal": null,
  "S_SolidarityTaxIncrease": null,
  "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
  "S_SolidarityTaxIncreaseTotal": null,
  "S_SuperGrossWage": null,
  "S_SuperGrossWageTotal": null,
  "S_TaxAdvantage": null,
  "S_TaxAdvantageTotal": null,
  "S_TaxBase": null,
  "S_TaxBaseTotal": null,
  "S_TaxBonus": null,
  "S_TaxBonusCoef": null,
  "S_TaxBonusTotal": null,
  "S_TaxCountOffsTotal": null,
  "S_TaxDiscountChildren": null,
  "S_TaxDiscountGeneral": null,
  "S_TaxDiscountTotal": null,
  "S_TaxIncomeAgreements": null,
  "S_TaxIncomeAgreementsTotal": null,
  "S_TaxIncomeCorporate": null,
  "S_TaxIncomeExecutive": null,
  "S_TaxIncomeNonResEx": null,
  "S_TaxIncomeNonResExTotal": null,
  "S_TaxIncomeOts": null,
  "S_TaxIncomeOtsTotal": null,
  "S_TaxableIncome": null,
  "S_TotalWorkTimeCheck": null,
  "S_TotalWorkTimeHardCheck": null,
  "S_TravelCompTotal": null,
  "S_UndockableCorrection": null,
  "S_UnpaidFreeCalTotal": null,
  "S_WageCash": null,
  "S_WageDeposit": null,
  "S_WageRest": null,
  "S_WageToAccount": null,
  "S_WorkActivityIncome": null,
  "SocialInsEmployee": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "WageRestOtherCurr": null,
  "YearEmployeePremium": null,
  "YearTaxBonus": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wagelistcommons", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistcommons/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AnnualClearing": null,
  "CalcCharts": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrAmount": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DepositTaxTotal": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Employee_ID": null,
  "ExpenseCompensation": null,
  "ExtraTaxTotal": null,
  "GrossWageTotal": null,
  "HIAnnualClearingComp": null,
  "HIAnnualClearingEmp": null,
  "HealthInsEmployee": null,
  "ID": null,
  "IsComputed": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "NotPayHealthIns": null,
  "NotPaySocIns": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "S_AgreementIncome": null,
  "S_AtLeastOneHasSIDiscount": null,
  "S_AtLeastOneIsHealthIns": null,
  "S_AtLeastOneIsSocIns": null,
  "S_CalcAvgNetWage": null,
  "S_CurrAmountCash": null,
  "S_CurrAmountToAccount": null,
  "S_DecisiveAmountForTaxBonus": null,
  "S_DemandOnEmployee": null,
  "S_DepositTax": null,
  "S_DepositTaxBase": null,
  "S_DepositTaxBeforeDiscount": null,
  "S_DepositTaxBeforeTaxAdvantage": null,
  "S_DepositTaxDueBase": null,
  "S_DepositTaxRefund": null,
  "S_DocksTotal": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_DutyCarTotal": null,
  "S_ExitMultiple": null,
  "S_ExpenseCompTotal": null,
  "S_ExtraTax": null,
  "S_ExtraTaxBase": null,
  "S_ExtraTaxBaseAgreementsTotal": null,
  "S_ExtraTaxBaseNonResExTotal": null,
  "S_ExtraTaxBaseTaxIncomeOtsTotal": null,
  "S_ExtraTaxDueBase": null,
  "S_FlatTravelComp": null,
  "S_GrossIncome": null,
  "S_GrossWageForDocks": null,
  "S_GrossWageForDocksTotal": null,
  "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
  "S_HabitationCosts": null,
  "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthInsAbsences": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsBaseAbsences": null,
  "S_HealthInsBaseCorporate": null,
  "S_HealthInsBaseCorrect": null,
  "S_HealthInsBaseExecutive": null,
  "S_HealthInsBaseTotal": null,
  "S_HealthInsBaseUnpaidFree": null,
  "S_HealthInsCompany": null,
  "S_HealthInsMaxBase": null,
  "S_HealthInsMaxBaseTotal": null,
  "S_HealthInsMinBase": null,
  "S_HealthInsMinBaseTotal": null,
  "S_HealthInsPaidInEHP": null,
  "S_HealthInsTotal": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDaysTotal": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDock": null,
  "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
  "S_InsTaxIncomeNonResExTotal": null,
  "S_InsTaxIncomeOts": null,
  "S_InsTaxIncomeOtsTotal": null,
  "S_InventionReward": null,
  "S_IsDepositTax": null,
  "S_IsNonResidentExecutive": null,
  "S_LifeInsAmount": null,
  "S_LifeInsSocialExpense": null,
  "S_LifeInsTaxBase": null,
  "S_LifeInsTaxExpense": null,
  "S_MealAmountOverLimitTotal": null,
  "S_MealAmountToLimitTotal": null,
  "S_MealAmountTotal": null,
  "S_MealTicketDisPrice": null,
  "S_MealTicketFullPrice": null,
  "S_NetIncome": null,
  "S_NetWageForDocks": null,
  "S_NetWageForDocksFull": null,
  "S_NetWageForDocksFullTotal": null,
  "S_NetWageForDocksTotal": null,
  "S_OtherTaxFreeComp": null,
  "S_PartTimeIncome": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_QuarantineChargeTotal": null,
  "S_Rent": null,
  "S_RentTotal": null,
  "S_RetFundAmount": null,
  "S_RetFundSocialExpense": null,
  "S_RetFundTaxBase": null,
  "S_RetFundTaxExpense": null,
  "S_RetSavings": null,
  "S_RetireLimitIncome": null,
  "S_SmartMoney": null,
  "S_SocInsBaseCoVidRemission": null,
  "S_SocInsBaseLowRate": null,
  "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
  "S_SocInsCompanyCorrect": null,
  "S_SocInsCompanyCorrectTotal": null,
  "S_SocInsCompanyRemissionCoVid": null,
  "S_SocInsDiscount": null,
  "S_SocInsDiscountTotal": null,
  "S_SocialInsBase": null,
  "S_SocialInsBaseCorporate": null,
  "S_SocialInsBaseExecutive": null,
  "S_SocialInsCompany": null,
  "S_SocialInsCompanyBaseRate": null,
  "S_SocialInsFullBase": null,
  "S_SocialInsFullBaseCoVidRemiss": null,
  "S_SocialInsFullBaseTotal": null,
  "S_SocialInsMaxBase": null,
  "S_SocialInsMaxBaseTotal": null,
  "S_SocialInsPaidInEHP": null,
  "S_SolidarityTaxIncrBaseTotal": null,
  "S_SolidarityTaxIncrease": null,
  "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
  "S_SolidarityTaxIncreaseTotal": null,
  "S_SuperGrossWage": null,
  "S_SuperGrossWageTotal": null,
  "S_TaxAdvantage": null,
  "S_TaxAdvantageTotal": null,
  "S_TaxBase": null,
  "S_TaxBaseTotal": null,
  "S_TaxBonus": null,
  "S_TaxBonusCoef": null,
  "S_TaxBonusTotal": null,
  "S_TaxCountOffsTotal": null,
  "S_TaxDiscountChildren": null,
  "S_TaxDiscountGeneral": null,
  "S_TaxDiscountTotal": null,
  "S_TaxIncomeAgreements": null,
  "S_TaxIncomeAgreementsTotal": null,
  "S_TaxIncomeCorporate": null,
  "S_TaxIncomeExecutive": null,
  "S_TaxIncomeNonResEx": null,
  "S_TaxIncomeNonResExTotal": null,
  "S_TaxIncomeOts": null,
  "S_TaxIncomeOtsTotal": null,
  "S_TaxableIncome": null,
  "S_TotalWorkTimeCheck": null,
  "S_TotalWorkTimeHardCheck": null,
  "S_TravelCompTotal": null,
  "S_UndockableCorrection": null,
  "S_UnpaidFreeCalTotal": null,
  "S_WageCash": null,
  "S_WageDeposit": null,
  "S_WageRest": null,
  "S_WageToAccount": null,
  "S_WorkActivityIncome": null,
  "SocialInsEmployee": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "WageRestOtherCurr": null,
  "YearEmployeePremium": null,
  "YearTaxBonus": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistcommons?select=id
Body
{
  "AnnualClearing": null,
  "CalcCharts": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Employee_ID": null,
  "ExpenseCompensation": null,
  "HIAnnualClearingComp": null,
  "HIAnnualClearingEmp": null,
  "IsComputed": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "S_DepositTax": null,
  "S_DepositTaxRefund": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_ExtraTax": null,
  "S_GrossWageForDocks": null,
  "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
  "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsMaxBase": null,
  "S_HealthInsMinBase": null,
  "S_HealthInsPaidInEHP": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
  "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
  "S_InsTaxIncomeOts": null,
  "S_NetWageForDocks": null,
  "S_NetWageForDocksFull": null,
  "S_OtherTaxFreeComp": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_Rent": null,
  "S_SmartMoney": null,
  "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
  "S_SocInsCompanyCorrect": null,
  "S_SocInsDiscount": null,
  "S_SocialInsFullBase": null,
  "S_SocialInsMaxBase": null,
  "S_SocialInsPaidInEHP": null,
  "S_SolidarityTaxIncrease": null,
  "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
  "S_SuperGrossWage": null,
  "S_TaxAdvantage": null,
  "S_TaxBase": null,
  "S_TaxBonus": null,
  "S_TaxIncomeAgreements": null,
  "S_TaxIncomeNonResEx": null,
  "S_TaxIncomeOts": null,
  "S_UndockableCorrection": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "YearEmployeePremium": null,
  "YearTaxBonus": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistcommons/{id}?select=id
Body
{
  "AnnualClearing": null,
  "CalcCharts": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Employee_ID": null,
  "ExpenseCompensation": null,
  "HIAnnualClearingComp": null,
  "HIAnnualClearingEmp": null,
  "IsComputed": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "S_DepositTax": null,
  "S_DepositTaxRefund": null,
  "S_DutyCar": null,
  "S_ExtraTax": null,
  "S_GrossWageForDocks": null,
  "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
  "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
  "S_HealthInsBase": null,
  "S_HealthInsMaxBase": null,
  "S_HealthInsMinBase": null,
  "S_HealthInsPaidInEHP": null,
  "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
  "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
  "S_InsTaxIncomeOts": null,
  "S_NetWageForDocks": null,
  "S_NetWageForDocksFull": null,
  "S_OtherTaxFreeComp": null,
  "S_QuarantineCharge": null,
  "S_Rent": null,
  "S_SmartMoney": null,
  "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
  "S_SocInsCompanyCorrect": null,
  "S_SocInsDiscount": null,
  "S_SocialInsFullBase": null,
  "S_SocialInsMaxBase": null,
  "S_SocialInsPaidInEHP": null,
  "S_SolidarityTaxIncrease": null,
  "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
  "S_SuperGrossWage": null,
  "S_TaxAdvantage": null,
  "S_TaxBase": null,
  "S_TaxBonus": null,
  "S_TaxIncomeAgreements": null,
  "S_TaxIncomeNonResEx": null,
  "S_TaxIncomeOts": null,
  "S_UndockableCorrection": null,
  "WagePeriod_ID": null,
  "YearEmployeePremium": null,
  "YearTaxBonus": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagelistcommons/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "object_data": {
          "AnnualClearing": null,
          "CalcCharts": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Employee_ID": null,
          "ExpenseCompensation": null,
          "HIAnnualClearingComp": null,
          "HIAnnualClearingEmp": null,
          "IsComputed": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "S_DepositTax": null,
          "S_DepositTaxRefund": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_ExtraTax": null,
          "S_GrossWageForDocks": null,
          "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
          "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsMaxBase": null,
          "S_HealthInsMinBase": null,
          "S_HealthInsPaidInEHP": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
          "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
          "S_InsTaxIncomeOts": null,
          "S_NetWageForDocks": null,
          "S_NetWageForDocksFull": null,
          "S_OtherTaxFreeComp": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_Rent": null,
          "S_SmartMoney": null,
          "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
          "S_SocInsCompanyCorrect": null,
          "S_SocInsDiscount": null,
          "S_SocialInsFullBase": null,
          "S_SocialInsMaxBase": null,
          "S_SocialInsPaidInEHP": null,
          "S_SolidarityTaxIncrease": null,
          "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
          "S_SuperGrossWage": null,
          "S_TaxAdvantage": null,
          "S_TaxBase": null,
          "S_TaxBonus": null,
          "S_TaxIncomeAgreements": null,
          "S_TaxIncomeNonResEx": null,
          "S_TaxIncomeOts": null,
          "S_UndockableCorrection": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "YearEmployeePremium": null,
          "YearTaxBonus": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "object_data": {
          "AnnualClearing": null,
          "CalcCharts": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Employee_ID": null,
          "ExpenseCompensation": null,
          "HIAnnualClearingComp": null,
          "HIAnnualClearingEmp": null,
          "IsComputed": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "S_DepositTax": null,
          "S_DepositTaxRefund": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_ExtraTax": null,
          "S_GrossWageForDocks": null,
          "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
          "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsMaxBase": null,
          "S_HealthInsMinBase": null,
          "S_HealthInsPaidInEHP": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
          "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
          "S_InsTaxIncomeOts": null,
          "S_NetWageForDocks": null,
          "S_NetWageForDocksFull": null,
          "S_OtherTaxFreeComp": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_Rent": null,
          "S_SmartMoney": null,
          "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
          "S_SocInsCompanyCorrect": null,
          "S_SocInsDiscount": null,
          "S_SocialInsFullBase": null,
          "S_SocialInsMaxBase": null,
          "S_SocialInsPaidInEHP": null,
          "S_SolidarityTaxIncrease": null,
          "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
          "S_SuperGrossWage": null,
          "S_TaxAdvantage": null,
          "S_TaxBase": null,
          "S_TaxBonus": null,
          "S_TaxIncomeAgreements": null,
          "S_TaxIncomeNonResEx": null,
          "S_TaxIncomeOts": null,
          "S_UndockableCorrection": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "YearEmployeePremium": null,
          "YearTaxBonus": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AnnualClearing": null,
          "CalcCharts": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Employee_ID": null,
          "ExpenseCompensation": null,
          "HIAnnualClearingComp": null,
          "HIAnnualClearingEmp": null,
          "IsComputed": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "S_DepositTax": null,
          "S_DepositTaxRefund": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_ExtraTax": null,
          "S_GrossWageForDocks": null,
          "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
          "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsMaxBase": null,
          "S_HealthInsMinBase": null,
          "S_HealthInsPaidInEHP": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
          "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
          "S_InsTaxIncomeOts": null,
          "S_NetWageForDocks": null,
          "S_NetWageForDocksFull": null,
          "S_OtherTaxFreeComp": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_Rent": null,
          "S_SmartMoney": null,
          "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
          "S_SocInsCompanyCorrect": null,
          "S_SocInsDiscount": null,
          "S_SocialInsFullBase": null,
          "S_SocialInsMaxBase": null,
          "S_SocialInsPaidInEHP": null,
          "S_SolidarityTaxIncrease": null,
          "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
          "S_SuperGrossWage": null,
          "S_TaxAdvantage": null,
          "S_TaxBase": null,
          "S_TaxBonus": null,
          "S_TaxIncomeAgreements": null,
          "S_TaxIncomeNonResEx": null,
          "S_TaxIncomeOts": null,
          "S_UndockableCorrection": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "YearEmployeePremium": null,
          "YearTaxBonus": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AnnualClearing": null,
          "CalcCharts": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Employee_ID": null,
          "ExpenseCompensation": null,
          "HIAnnualClearingComp": null,
          "HIAnnualClearingEmp": null,
          "IsComputed": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "S_DepositTax": null,
          "S_DepositTaxRefund": null,
          "S_DutyCar": null,
          "S_ExtraTax": null,
          "S_GrossWageForDocks": null,
          "S_HInsFromSurchargeIsPayedBy": null,
          "S_HasExtraSIDiscountEdit": null,
          "S_HealthInsBase": null,
          "S_HealthInsMaxBase": null,
          "S_HealthInsMinBase": null,
          "S_HealthInsPaidInEHP": null,
          "S_HealthInsUnpaidFreeDays": null,
          "S_InsTaxIncomeNonResEx": null,
          "S_InsTaxIncomeOts": null,
          "S_NetWageForDocks": null,
          "S_NetWageForDocksFull": null,
          "S_OtherTaxFreeComp": null,
          "S_QuarantineCharge": null,
          "S_Rent": null,
          "S_SmartMoney": null,
          "S_SocInsCompCorrectNotTaxBase": null,
          "S_SocInsCompanyCorrect": null,
          "S_SocInsDiscount": null,
          "S_SocialInsFullBase": null,
          "S_SocialInsMaxBase": null,
          "S_SocialInsPaidInEHP": null,
          "S_SolidarityTaxIncrease": null,
          "S_SolidarityTaxIncreaseBase": null,
          "S_SuperGrossWage": null,
          "S_TaxAdvantage": null,
          "S_TaxBase": null,
          "S_TaxBonus": null,
          "S_TaxIncomeAgreements": null,
          "S_TaxIncomeNonResEx": null,
          "S_TaxIncomeOts": null,
          "S_UndockableCorrection": null,
          "WagePeriod_ID": null,
          "YearEmployeePremium": null,
          "YearTaxBonus": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wagelistcommons",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}