Řada aktivit - období

GET

/crmactivityqueueperiods

Získá kolekci BO Řada aktivit - období

GET

/crmactivityqueueperiods/{id}

Získá konkrétní BO Řada aktivit - období

POST

/crmactivityqueueperiods

Vytvoří nový BO Řada aktivit - období a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmactivityqueueperiods/{id}

Provede aktualizaci BO Řada aktivit - období a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmactivityqueueperiods/{id}

Smaže BO Řada aktivit - období na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DocQueue_ID string (crmactivityqueue) relace

Řada; ID objektu Řada aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu

LastNumber integer

Poslední číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueueperiods?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueueperiods/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "DocQueue_ID": "2000000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "LastNumber": 3
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "SIZFKCWHZHK4JHZ5AINQD0SRBO", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "DocQueue_ID": "2000000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "LastNumber": 3
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueueperiods/{id}?select=id
Body
{
  "DocQueue_ID": "2000000101",
  "LastNumber": 3,
  "Period_ID": "4200000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueueperiods/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.