Docházka - Definice přenosu do mezd

GET

/wlwagetransferdefs

Získá kolekci BO Docházka - Definice přenosu do mezd

GET

/wlwagetransferdefs/{id}

Získá konkrétní BO Docházka - Definice přenosu do mezd

POST

/wlwagetransferdefs

Vytvoří nový BO Docházka - Definice přenosu do mezd a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wlwagetransferdefs/{id}

Provede aktualizaci BO Docházka - Definice přenosu do mezd a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wlwagetransferdefs/{id}

Smaže BO Docházka - Definice přenosu do mezd na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AbsenceTypeIDExpr string (0)

Výraz pro zjištění ID z Druhu srážek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AggregationType integer

Způsob agregace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClosingValueType integer

Typ počítané položky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectionExpression string (0)

Výraz korekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefType integer

Typ záznamu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DisabledForClosing boolean

Neaktivní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntryType_ID string (wlentrytype) relace

Základní typ; ID objektu Docházka - Druh činnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldCode integer

FieldCode cílové položky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ScriptFunction string (256)

Funkce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScriptLibrary string (30)

Knihovna skriptů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScriptPackage_ID string (10)

Balíček skriptů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

SickBenefitTypeIDExpr string (0)

Výraz pro zjištění ID z Druhu nem. dávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TransferType integer

Způsob přenosu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperTypeIDExpr string (0)

Výraz pro zjištění ID z Druhu výkonu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AggregationTypeAsText string (30)

Způsob agregace

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DefTypeAsText string (30)

Typ záznamu

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FieldCodeLabel string (40)

FieldCode cílové položky

FieldCodeName string (30)

FieldCode cílové položky

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ScriptPackageName string (200)

Název balíčku skriptů, pouze pro čtení, pole je duplikováno při klonování objektu

TransferTypeAsText string (30)

Způsob přenosu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlwagetransferdefs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wlwagetransferdefs/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 0,
  "Description": "Odpracovaná doba",
  "DefType": 0,
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "TransferType": 1,
  "AggregationType": 1,
  "FieldCode": 0,
  "CorrectionExpression": "",
  "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')",
  "AbsenceTypeIDExpr": "",
  "SickBenefitTypeIDExpr": "",
  "ScriptPackage_ID": "0000000000",
  "ScriptLibrary": "",
  "ScriptFunction": "",
  "DocQueue_ID": null,
  "DisabledForClosing": false,
  "ClosingValueType": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wlwagetransferdefs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlwagetransferdefs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 0,
  "Description": "Odpracovaná doba",
  "DefType": 0,
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "TransferType": 1,
  "AggregationType": 1,
  "FieldCode": 0,
  "CorrectionExpression": "",
  "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')",
  "AbsenceTypeIDExpr": "",
  "SickBenefitTypeIDExpr": "",
  "ScriptPackage_ID": "0000000000",
  "ScriptLibrary": "",
  "ScriptFunction": "",
  "DocQueue_ID": null,
  "DisabledForClosing": false,
  "ClosingValueType": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wlwagetransferdefs?select=id
Body
{
  "AbsenceTypeIDExpr": "",
  "AggregationType": 1,
  "ClosingValueType": 0,
  "CorrectionExpression": "",
  "DefType": 0,
  "Description": "Odpracovaná doba",
  "DisabledForClosing": false,
  "DocQueue_ID": null,
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "FieldCode": 0,
  "ScriptFunction": "",
  "ScriptLibrary": "",
  "ScriptPackage_ID": "0000000000",
  "SickBenefitTypeIDExpr": "",
  "TransferType": 1,
  "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wlwagetransferdefs/{id}?select=id
Body
{
  "AbsenceTypeIDExpr": "",
  "AggregationType": 1,
  "ClosingValueType": 0,
  "CorrectionExpression": "",
  "DefType": 0,
  "Description": "Odpracovaná doba",
  "DisabledForClosing": false,
  "DocQueue_ID": null,
  "EntryType_ID": "1000000000",
  "FieldCode": 0,
  "ScriptFunction": "",
  "ScriptLibrary": "",
  "ScriptPackage_ID": "0000000000",
  "SickBenefitTypeIDExpr": "",
  "TransferType": 1,
  "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wlwagetransferdefs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "object_data": {
          "AbsenceTypeIDExpr": "",
          "AggregationType": 1,
          "ClosingValueType": 0,
          "CorrectionExpression": "",
          "DefType": 0,
          "Description": "Odpracovaná doba",
          "DisabledForClosing": false,
          "DocQueue_ID": null,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "FieldCode": 0,
          "ScriptFunction": "",
          "ScriptLibrary": "",
          "ScriptPackage_ID": "0000000000",
          "SickBenefitTypeIDExpr": "",
          "TransferType": 1,
          "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "object_data": {
          "AbsenceTypeIDExpr": "",
          "AggregationType": 1,
          "ClosingValueType": 0,
          "CorrectionExpression": "",
          "DefType": 0,
          "Description": "Odpracovaná doba",
          "DisabledForClosing": false,
          "DocQueue_ID": null,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "FieldCode": 0,
          "ScriptFunction": "",
          "ScriptLibrary": "",
          "ScriptPackage_ID": "0000000000",
          "SickBenefitTypeIDExpr": "",
          "TransferType": 1,
          "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "AbsenceTypeIDExpr": "",
          "AggregationType": 1,
          "ClosingValueType": 0,
          "CorrectionExpression": "",
          "DefType": 0,
          "Description": "Odpracovaná doba",
          "DisabledForClosing": false,
          "DocQueue_ID": null,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "FieldCode": 0,
          "ScriptFunction": "",
          "ScriptLibrary": "",
          "ScriptPackage_ID": "0000000000",
          "SickBenefitTypeIDExpr": "",
          "TransferType": 1,
          "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "AbsenceTypeIDExpr": "",
          "AggregationType": 1,
          "ClosingValueType": 0,
          "CorrectionExpression": "",
          "DefType": 0,
          "Description": "Odpracovaná doba",
          "DisabledForClosing": false,
          "DocQueue_ID": null,
          "EntryType_ID": "1000000000",
          "FieldCode": 0,
          "ScriptFunction": "",
          "ScriptLibrary": "",
          "ScriptPackage_ID": "0000000000",
          "SickBenefitTypeIDExpr": "",
          "TransferType": 1,
          "WageOperTypeIDExpr": "NxGetIDFromNamedRollByValue('HCMA', 'WageOperationTypes')"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wlwagetransferdefs",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}