Expediční list

GET

/shippinglists

Získá kolekci BO Expediční list

GET

/shippinglists/{id}

Získá konkrétní BO Expediční list

POST

/shippinglists

Vytvoří nový BO Expediční list a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/shippinglists/import/materialdistributions/{id}

Vytvoří nový BO Expediční list importem BO Výdej materiálu do výroby. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/shippinglists/import/outgoingtransfers/{id}

Vytvoří nový BO Expediční list importem BO Převodka výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/shippinglists/import/billsofdelivery/{id}

Vytvoří nový BO Expediční list importem BO Dodací list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/shippinglists/{id}

Provede aktualizaci BO Expediční list a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/shippinglists/{shippinglist_id}/materialdistributions/{materialdistribution_id}

Vytvoří nový BO Expediční list importem BO Výdej materiálu do výroby. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/shippinglists/{shippinglist_id}/outgoingtransfers/{outgoingtransfer_id}

Vytvoří nový BO Expediční list importem BO Převodka výdej. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/shippinglists/{shippinglist_id}/billsofdelivery/{billofdelivery_id}

Vytvoří nový BO Expediční list importem BO Dodací list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/shippinglists/{id}

Smaže BO Expediční list na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PMState_ID string (pmstate) relace

Stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResponsibleRole_ID string (securityrole) relace

Zodpovědná role; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ResponsibleUser_ID string (securityuser) relace

Zodpovědná osoba; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

Rows array (shippinglistrow) relace

Řádky; kolekce BO Expediční list - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TransportationType_ID string (transportationtype) relace

Způsob dopravy; ID objektu Způsob dopravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

Capacity number

Celk.obj.

CapacityUnit integer

Jedn.celk.obj.

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Weight number

Celk.hmot.

WeightUnit integer

Jedn.celk.hm.

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/shippinglists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/shippinglists/{id}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PMState_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "shippinglists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/shippinglists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PMState_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/shippinglists?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PMState_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/shippinglists/{id}?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PMState_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "Rows": null,
  "TransportationType_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/shippinglists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PMState_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PMState_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PMState_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PMState_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "Rows": null,
          "TransportationType_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "shippinglists",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}