Sada tlačítek dotykové kasy

GET

/postouchsets

Získá kolekci BO Sada tlačítek dotykové kasy

GET

/postouchsets/{id}

Získá konkrétní BO Sada tlačítek dotykové kasy

POST

/postouchsets

Vytvoří nový BO Sada tlačítek dotykové kasy a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/postouchsets/{id}

Provede aktualizaci BO Sada tlačítek dotykové kasy a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/postouchsets/{id}

Smaže BO Sada tlačítek dotykové kasy na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (postouchpage) relace

Stránky; kolekce BO Sada tlačítek dotykové kasy - stránky, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "id": "1100000101",
      "name": "Gastro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "2100000101",
      "name": "Elektro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "3100000101",
      "name": "Služby",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 3,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "4100000101",
      "name": "Programy",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "5100000101",
      "name": "Počítače",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    }
  ],
  "Name": "Základní",
  "Code": "01"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "postouchsets", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Rows": [
    {
      "id": "1100000101",
      "name": "Gastro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "2100000101",
      "name": "Elektro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "3100000101",
      "name": "Služby",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 3,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "4100000101",
      "name": "Programy",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "5100000101",
      "name": "Počítače",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    }
  ],
  "Name": "Základní",
  "Code": "01"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets?select=id
Body
{
  "Code": "01",
  "Name": "Základní",
  "Rows": [
    {
      "id": "1100000101",
      "name": "Gastro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "2100000101",
      "name": "Elektro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "3100000101",
      "name": "Služby",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 3,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "4100000101",
      "name": "Programy",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "5100000101",
      "name": "Počítače",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "01",
  "Name": "Základní",
  "Rows": [
    {
      "id": "1100000101",
      "name": "Gastro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "2100000101",
      "name": "Elektro",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "3100000101",
      "name": "Služby",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 3,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "4100000101",
      "name": "Programy",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 2,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    },
    {
      "id": "5100000101",
      "name": "Počítače",
      "objversion": 5,
      "pagecode": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "used": true
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Name": "Základní",
          "Rows": [
            {
              "id": "1100000101",
              "name": "Gastro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 5,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "2100000101",
              "name": "Elektro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "3100000101",
              "name": "Služby",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 3,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "4100000101",
              "name": "Programy",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "5100000101",
              "name": "Počítače",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Name": "Základní",
          "Rows": [
            {
              "id": "1100000101",
              "name": "Gastro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 5,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "2100000101",
              "name": "Elektro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "3100000101",
              "name": "Služby",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 3,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "4100000101",
              "name": "Programy",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "5100000101",
              "name": "Počítače",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Name": "Základní",
          "Rows": [
            {
              "id": "1100000101",
              "name": "Gastro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 5,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "2100000101",
              "name": "Elektro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "3100000101",
              "name": "Služby",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 3,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "4100000101",
              "name": "Programy",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "5100000101",
              "name": "Počítače",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Name": "Základní",
          "Rows": [
            {
              "id": "1100000101",
              "name": "Gastro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 5,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "2100000101",
              "name": "Elektro",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "3100000101",
              "name": "Služby",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 3,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "4100000101",
              "name": "Programy",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 2,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            },
            {
              "id": "5100000101",
              "name": "Počítače",
              "objversion": 5,
              "pagecode": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "used": true
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "postouchsets",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}