Kooperace

GET

/plmcooperations

Získá kolekci BO Kooperace

GET

/plmcooperations/{id}

Získá konkrétní BO Kooperace

POST

/plmcooperations

Vytvoří nový BO Kooperace a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmcooperations/{id}

Provede aktualizaci BO Kooperace a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmcooperations/{id}

Smaže BO Kooperace na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ADs array (plmcooperationad) relace

Oceňování; kolekce BO Kooperace - vazba na vedlejší pořizovací náklady, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CompletePrices boolean

Kompletní ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedAt$DATE string

Opravil, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Issued boolean

Odeslaná objednávka vyd., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IssuedOrder_ID string (issuedorder) relace

Objednávka vyd.; ID objektu Objednávka vydaná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

Výrobní příkaz; ID objektu Výrobní příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanedMaterialPrice number

Plán. cena za materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedReturnedAt$DATE string

Plánované přivezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanedTakenOffAt$DATE string

Plánované odvezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanedWorkPrice number

Plán. cena za práci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

RealMaterialPrice number

Skutečná cena za materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

RealWorkPrice number

Skutečná cena za práci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ReturnedAt$DATE string

Dovezeno zpět, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReturnedBy_ID string (securityuser) relace

Dovezl zpět; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (plmcoopoutputitem) relace

Řádky; kolekce BO Kooperace - vyráběná položka, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TakenOffAt$DATE string

Odvezeno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TakenOffBy_ID string (securityuser) relace

Odvezl; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CompleteRealPrice number

Skutečná cena, pole obsahuje částku v lokální měně

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmcooperations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmcooperations/{id}
Response
{
  "ID": "3200000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "jooutputitem_id": "3200000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "3200000101",
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "returnedquantity": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "1N00000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "2007000000",
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
  "JobOrder_ID": "1200000101",
  "Note": "",
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "TakenOffBy_ID": "1A00000101",
  "TakenOffAt$DATE": "2014-01-14T14:54:46.181Z",
  "ReturnedBy_ID": "1A00000101",
  "ReturnedAt$DATE": "2014-01-14T14:55:53.788Z",
  "IssuedOrder_ID": null,
  "PlanedMaterialPrice": 0,
  "PlanedWorkPrice": 0,
  "RealMaterialPrice": 0,
  "RealWorkPrice": 0,
  "CompletePrices": false,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": "1400000101",
  "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
  "PlanedReturnedAt$DATE": null,
  "Issued": false,
  "BusProject_ID": null,
  "ADs": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmcooperations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmcooperations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "3200000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "jooutputitem_id": "3200000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "3200000101",
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "returnedquantity": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "1N00000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "2007000000",
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
  "JobOrder_ID": "1200000101",
  "Note": "",
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "TakenOffBy_ID": "1A00000101",
  "TakenOffAt$DATE": "2014-01-14T14:54:46.181Z",
  "ReturnedBy_ID": "1A00000101",
  "ReturnedAt$DATE": "2014-01-14T14:55:53.788Z",
  "IssuedOrder_ID": null,
  "PlanedMaterialPrice": 0,
  "PlanedWorkPrice": 0,
  "RealMaterialPrice": 0,
  "RealWorkPrice": 0,
  "CompletePrices": false,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": "1400000101",
  "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
  "PlanedReturnedAt$DATE": null,
  "Issued": false,
  "BusProject_ID": null,
  "ADs": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmcooperations?select=id
Body
{
  "ADs": [],
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
  "AccPresetDef_ID": "2007000000",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CompletePrices": false,
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "Description": "",
  "Division_ID": "1400000101",
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1N00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "Issued": false,
  "IssuedOrder_ID": null,
  "JobOrder_ID": "1200000101",
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "Person_ID": null,
  "PlanedMaterialPrice": 0,
  "PlanedReturnedAt$DATE": null,
  "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
  "PlanedWorkPrice": 0,
  "RealMaterialPrice": 0,
  "RealWorkPrice": 0,
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "jooutputitem_id": "3200000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "3200000101",
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "returnedquantity": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "3200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmcooperations/{id}?select=id
Body
{
  "ADs": [],
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
  "AccPresetDef_ID": "2007000000",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CompletePrices": false,
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "Description": "",
  "Division_ID": "1400000101",
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1N00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "Issued": false,
  "IssuedOrder_ID": null,
  "JobOrder_ID": "1200000101",
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "Person_ID": null,
  "PlanedMaterialPrice": 0,
  "PlanedReturnedAt$DATE": null,
  "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
  "PlanedWorkPrice": 0,
  "RealMaterialPrice": 0,
  "RealWorkPrice": 0,
  "Rows": [
    {
      "id": "2000000101",
      "jooutputitem_id": "3200000101",
      "objversion": 3,
      "parent_id": "3200000101",
      "quantity": 1,
      "qunit": "ks",
      "returnedquantity": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "3200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmcooperations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "object_data": {
          "ADs": [],
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2007000000",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletePrices": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1N00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Issued": false,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "JobOrder_ID": "1200000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedMaterialPrice": 0,
          "PlanedReturnedAt$DATE": null,
          "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
          "PlanedWorkPrice": 0,
          "RealMaterialPrice": 0,
          "RealWorkPrice": 0,
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "jooutputitem_id": "3200000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "3200000101",
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "returnedquantity": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "object_data": {
          "ADs": [],
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2007000000",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletePrices": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1N00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Issued": false,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "JobOrder_ID": "1200000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedMaterialPrice": 0,
          "PlanedReturnedAt$DATE": null,
          "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
          "PlanedWorkPrice": 0,
          "RealMaterialPrice": 0,
          "RealWorkPrice": 0,
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "jooutputitem_id": "3200000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "3200000101",
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "returnedquantity": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000100",
        "object_data": {
          "ADs": [],
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2007000000",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletePrices": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1N00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Issued": false,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "JobOrder_ID": "1200000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedMaterialPrice": 0,
          "PlanedReturnedAt$DATE": null,
          "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
          "PlanedWorkPrice": 0,
          "RealMaterialPrice": 0,
          "RealWorkPrice": 0,
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "jooutputitem_id": "3200000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "3200000101",
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "returnedquantity": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000101",
        "object_data": {
          "ADs": [],
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1I00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2007000000",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletePrices": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1N00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "Issued": false,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "JobOrder_ID": "1200000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedMaterialPrice": 0,
          "PlanedReturnedAt$DATE": null,
          "PlanedTakenOffAt$DATE": null,
          "PlanedWorkPrice": 0,
          "RealMaterialPrice": 0,
          "RealWorkPrice": 0,
          "Rows": [
            {
              "id": "2000000101",
              "jooutputitem_id": "3200000101",
              "objversion": 3,
              "parent_id": "3200000101",
              "quantity": 1,
              "qunit": "ks",
              "returnedquantity": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmcooperations",
        "obj_id": "3200000104"
      }
    }
  ]
}