Pravidelné a doplňkové jízdy

GET

/mlbrepeatedroutes

Získá kolekci BO Pravidelné a doplňkové jízdy

GET

/mlbrepeatedroutes/{id}

Získá konkrétní BO Pravidelné a doplňkové jízdy

POST

/mlbrepeatedroutes

Vytvoří nový BO Pravidelné a doplňkové jízdy a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbrepeatedroutes/{id}

Provede aktualizaci BO Pravidelné a doplňkové jízdy a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbrepeatedroutes/{id}

Smaže BO Pravidelné a doplňkové jízdy na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DepartTimeFrom$DATE string

Čas odjezdu od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DepartTimeTo$DATE string

Čas odjezdu do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Friday boolean

Lze generovat v pátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MLBRoute_ID string (mlbroute) relace

Vzor jízdy; ID objektu Vzor jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Monday boolean

Lze generovat v pondělí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RepetitionPause integer

Počet dní mezi opakováním, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RouteType integer

Typ jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Saturday boolean

Lze generovat v sobotu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SpeedFrom integer

Rychlost jízdy od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SpeedTo integer

Rychlost jízdy do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Sunday boolean

Lze generovat v neděli, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMCar_ID string (trmcar) relace

Vozidlo; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMDriver_ID string (trmdriver) relace

Řidič; ID objektu Řidič, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Thursday boolean

Lze generovat ve čtvrtek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Tuesday boolean

Lze generovat v úterý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Definice platná od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Definice platná do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Wednesday boolean

Lze generovat ve středu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbrepeatedroutes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbrepeatedroutes/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DepartTimeFrom$DATE": null,
  "DepartTimeTo$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "Friday": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "MLBRoute_ID": null,
  "Monday": null,
  "ObjVersion": null,
  "RepetitionPause": null,
  "RouteType": null,
  "Saturday": null,
  "SpeedFrom": null,
  "SpeedTo": null,
  "Sunday": null,
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMDriver_ID": null,
  "Thursday": null,
  "Tuesday": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "Wednesday": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbrepeatedroutes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbrepeatedroutes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DepartTimeFrom$DATE": null,
  "DepartTimeTo$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "Friday": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "MLBRoute_ID": null,
  "Monday": null,
  "ObjVersion": null,
  "RepetitionPause": null,
  "RouteType": null,
  "Saturday": null,
  "SpeedFrom": null,
  "SpeedTo": null,
  "Sunday": null,
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMDriver_ID": null,
  "Thursday": null,
  "Tuesday": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "Wednesday": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbrepeatedroutes?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DepartTimeFrom$DATE": null,
  "DepartTimeTo$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "Friday": null,
  "Hidden": null,
  "MLBRoute_ID": null,
  "Monday": null,
  "RepetitionPause": null,
  "RouteType": null,
  "Saturday": null,
  "SpeedFrom": null,
  "SpeedTo": null,
  "Sunday": null,
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMDriver_ID": null,
  "Thursday": null,
  "Tuesday": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "Wednesday": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbrepeatedroutes/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "DepartTimeFrom$DATE": null,
  "DepartTimeTo$DATE": null,
  "Division_ID": null,
  "Friday": null,
  "Hidden": null,
  "MLBRoute_ID": null,
  "Monday": null,
  "RepetitionPause": null,
  "RouteType": null,
  "Saturday": null,
  "SpeedFrom": null,
  "SpeedTo": null,
  "Sunday": null,
  "TRMCar_ID": null,
  "TRMDriver_ID": null,
  "Thursday": null,
  "Tuesday": null,
  "ValidFrom$DATE": null,
  "ValidTo$DATE": null,
  "Wednesday": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbrepeatedroutes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DepartTimeFrom$DATE": null,
          "DepartTimeTo$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "Friday": null,
          "Hidden": null,
          "MLBRoute_ID": null,
          "Monday": null,
          "RepetitionPause": null,
          "RouteType": null,
          "Saturday": null,
          "SpeedFrom": null,
          "SpeedTo": null,
          "Sunday": null,
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver_ID": null,
          "Thursday": null,
          "Tuesday": null,
          "ValidFrom$DATE": null,
          "ValidTo$DATE": null,
          "Wednesday": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DepartTimeFrom$DATE": null,
          "DepartTimeTo$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "Friday": null,
          "Hidden": null,
          "MLBRoute_ID": null,
          "Monday": null,
          "RepetitionPause": null,
          "RouteType": null,
          "Saturday": null,
          "SpeedFrom": null,
          "SpeedTo": null,
          "Sunday": null,
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver_ID": null,
          "Thursday": null,
          "Tuesday": null,
          "ValidFrom$DATE": null,
          "ValidTo$DATE": null,
          "Wednesday": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DepartTimeFrom$DATE": null,
          "DepartTimeTo$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "Friday": null,
          "Hidden": null,
          "MLBRoute_ID": null,
          "Monday": null,
          "RepetitionPause": null,
          "RouteType": null,
          "Saturday": null,
          "SpeedFrom": null,
          "SpeedTo": null,
          "Sunday": null,
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver_ID": null,
          "Thursday": null,
          "Tuesday": null,
          "ValidFrom$DATE": null,
          "ValidTo$DATE": null,
          "Wednesday": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "DepartTimeFrom$DATE": null,
          "DepartTimeTo$DATE": null,
          "Division_ID": null,
          "Friday": null,
          "Hidden": null,
          "MLBRoute_ID": null,
          "Monday": null,
          "RepetitionPause": null,
          "RouteType": null,
          "Saturday": null,
          "SpeedFrom": null,
          "SpeedTo": null,
          "Sunday": null,
          "TRMCar_ID": null,
          "TRMDriver_ID": null,
          "Thursday": null,
          "Tuesday": null,
          "ValidFrom$DATE": null,
          "ValidTo$DATE": null,
          "Wednesday": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbrepeatedroutes",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}