Typ rovnoměrného odpisování

GET

/intangibleassettypes

Získá kolekci BO Typ rovnoměrného odpisování

GET

/intangibleassettypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ rovnoměrného odpisování

POST

/intangibleassettypes

Vytvoří nový BO Typ rovnoměrného odpisování a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/intangibleassettypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ rovnoměrného odpisování a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/intangibleassettypes/{id}

Smaže BO Typ rovnoměrného odpisování na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CommmonMonthCount integer

Běžná doba odp., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platí do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValorisationMonthCount integer

Doba odp. pro TZ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/intangibleassettypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/intangibleassettypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 3,
  "Hidden": false,
  "Name": "Audiovizuální díla",
  "Code": "18 měsíců",
  "CommmonMonthCount": 18,
  "ValorisationMonthCount": 9,
  "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "intangibleassettypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/intangibleassettypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 3,
  "Hidden": false,
  "Name": "Audiovizuální díla",
  "Code": "18 měsíců",
  "CommmonMonthCount": 18,
  "ValorisationMonthCount": 9,
  "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/intangibleassettypes?select=id
Body
{
  "Code": "18 měsíců",
  "CommmonMonthCount": 18,
  "Hidden": false,
  "Name": "Audiovizuální díla",
  "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "ValorisationMonthCount": 9
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/intangibleassettypes/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "18 měsíců",
  "CommmonMonthCount": 18,
  "Hidden": false,
  "Name": "Audiovizuální díla",
  "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": null,
  "ValorisationMonthCount": 9
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/intangibleassettypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "object_data": {
          "Code": "18 měsíců",
          "CommmonMonthCount": 18,
          "Hidden": false,
          "Name": "Audiovizuální díla",
          "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "ValorisationMonthCount": 9
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "object_data": {
          "Code": "18 měsíců",
          "CommmonMonthCount": 18,
          "Hidden": false,
          "Name": "Audiovizuální díla",
          "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "ValorisationMonthCount": 9
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "18 měsíců",
          "CommmonMonthCount": 18,
          "Hidden": false,
          "Name": "Audiovizuální díla",
          "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "ValorisationMonthCount": 9
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "18 měsíců",
          "CommmonMonthCount": 18,
          "Hidden": false,
          "Name": "Audiovizuální díla",
          "ValidFrom$DATE": "2003-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": null,
          "ValorisationMonthCount": 9
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "intangibleassettypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}