Firma - Firma - Provozovny

Tato data jsou dostupná pouze z firms/firmoffices.

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CheckCredit boolean

Sledovat kredit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Credit number

Kredit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

DealerCategory_ID string (dealercategory) relace

Dealerská třída; ID objektu Dealerská třída, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ElectronicAddress_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

MassCorrespondence boolean

Hromadná korespondence, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název provozovny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OfficeIdentNumber string (15)

IČP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OfficeUnique_ID string (10)

Interní identifikátor provozovny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Parent_ID string (firm) relace

Vlastník; ID objektu Firma, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SynchronizeAddress boolean

Synchronizovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LastChild_ID string (firmoffice) relace

Potomek; ID objektu Provozovna, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/firmoffices?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/firmoffices/{id}
Response
{
  "ID": "3200000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Parent_ID": "3200000101",
  "PosIndex": 1,
  "Address_ID": "ML00000101",
  "MassCorrespondence": false,
  "Name": "Provozovna",
  "SynchronizeAddress": true,
  "Credit": 0,
  "CheckCredit": false,
  "Store_ID": null,
  "DealerCategory_ID": null,
  "OfficeUnique_ID": "0000000000",
  "OfficeIdentNumber": "",
  "ElectronicAddress_ID": "3020000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "AT011EZZ5DFO115YJ1HCZJDXJ4", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "3200000101",
  "ObjVersion": 3,
  "Parent_ID": "3200000101",
  "PosIndex": 1,
  "Address_ID": "ML00000101",
  "MassCorrespondence": false,
  "Name": "Provozovna",
  "SynchronizeAddress": true,
  "Credit": 0,
  "CheckCredit": false,
  "Store_ID": null,
  "DealerCategory_ID": null,
  "OfficeUnique_ID": "0000000000",
  "OfficeIdentNumber": "",
  "ElectronicAddress_ID": "3020000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/firmoffices/{id}?select=id
Body
{
  "CheckCredit": false,
  "Credit": 0,
  "DealerCategory_ID": null,
  "MassCorrespondence": false,
  "Name": "Provozovna",
  "OfficeIdentNumber": "",
  "OfficeUnique_ID": "0000000000",
  "PosIndex": 1,
  "Store_ID": null,
  "SynchronizeAddress": true
}
Response
{
  "id": "3200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/firmoffices/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.