Obsluhující

GET

/posusers

Získá kolekci BO Obsluhující

GET

/posusers/{id}

Získá konkrétní BO Obsluhující

POST

/posusers

Vytvoří nový BO Obsluhující a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posusers/{id}

Provede aktualizaci BO Obsluhující a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posusers/{id}

Smaže BO Obsluhující na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AutomaticallyRefiscalization boolean

Opakovat fiskalizaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ChangePrice boolean

Měnit cenu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CloneBill boolean

Kopírovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MaxDiscount number

Sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MirrorQuantityPrefill boolean

Předvyplňovat množství aktuální zásobou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MirrorShortFallExclusion integer

Právo vyjmout manko ze zrcadla z tržeb, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MirrorShortFallTransfer boolean

Převádět manko ze zrcadla na jiné pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MirrorShowStoreQuantity boolean

Ukazovat při zpracování zrcadla požadované zásoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OfferOnLogScreen integer

Pozice na přihlašovací obrazovce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderFlowsOrderFinishedChange boolean

Oprávnění měnit v seznamu bonů stav zpracování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdersBalForcedALStatChange boolean

Oprávnění měnit v uzávěrce bonů požadovaný stav výrobních listů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdersBalanceOOPChange boolean

Oprávnění měnit v uzávěrce bonů přebytky výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdersBalanceRetainChange boolean

Oprávnění měnit v uzávěrce bonů požadovaný zůstatek zbylé zásoby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdersBalanceWOPChange boolean

Oprávnění měnit v uzávěrce bonů ztráty výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

POSShift_ID string (posshift) relace

Aktivní směna; ID objektu Směna na kase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintCopy boolean

Tisk kopie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RightBillOfDelivery boolean

Výdej, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RightChangePayments boolean

Právo opravovat platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RightEditBill boolean

Oprávnění editovat účtenku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RightIncome boolean

Vracení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShiftCalendar_ID string (shiftcalendar) relace

Pracovní kalendář; ID objektu Pracovní kalendář, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShopManager boolean

Provozní vedoucí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

UpdateAfterPrintBillPreview boolean

Opravy po tisku náhledu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

User_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ValidateDiscount boolean

Autorizace slev, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidateShortFallExclusion boolean

Autorizace vyjmutí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ViewFinalAmount boolean

Vidět tržbu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ViewQuantity boolean

Vidět zásobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ViewStoreInfo boolean

Vidět informace o zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VirtualPOS_ID string (virtualpos) relace

Pokladní místo; ID objektu Pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posusers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posusers/{id}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Hidden": false,
  "User_ID": "SUPER00000",
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "POSShift_ID": null,
  "MaxDiscount": 30,
  "ValidateDiscount": true,
  "ValidateShortFallExclusion": false,
  "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
  "ChangePrice": true,
  "RightIncome": true,
  "RightBillOfDelivery": false,
  "CloneBill": false,
  "RightEditBill": true,
  "ShopManager": false,
  "OrdersBalanceWOPChange": false,
  "OrdersBalanceOOPChange": false,
  "OrdersBalanceRetainChange": false,
  "OrdersBalForcedALStatChange": false,
  "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
  "ViewFinalAmount": true,
  "ViewQuantity": true,
  "ViewStoreInfo": true,
  "PrintCopy": true,
  "OfferOnLogScreen": 13,
  "MirrorShortFallTransfer": false,
  "MirrorShowStoreQuantity": false,
  "MirrorQuantityPrefill": false,
  "MirrorShortFallExclusion": 0,
  "RightChangePayments": false,
  "AutomaticallyRefiscalization": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posusers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posusers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Hidden": false,
  "User_ID": "SUPER00000",
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "POSShift_ID": null,
  "MaxDiscount": 30,
  "ValidateDiscount": true,
  "ValidateShortFallExclusion": false,
  "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
  "ChangePrice": true,
  "RightIncome": true,
  "RightBillOfDelivery": false,
  "CloneBill": false,
  "RightEditBill": true,
  "ShopManager": false,
  "OrdersBalanceWOPChange": false,
  "OrdersBalanceOOPChange": false,
  "OrdersBalanceRetainChange": false,
  "OrdersBalForcedALStatChange": false,
  "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
  "ViewFinalAmount": true,
  "ViewQuantity": true,
  "ViewStoreInfo": true,
  "PrintCopy": true,
  "OfferOnLogScreen": 13,
  "MirrorShortFallTransfer": false,
  "MirrorShowStoreQuantity": false,
  "MirrorQuantityPrefill": false,
  "MirrorShortFallExclusion": 0,
  "RightChangePayments": false,
  "AutomaticallyRefiscalization": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posusers?select=id
Body
{
  "AutomaticallyRefiscalization": false,
  "ChangePrice": true,
  "CloneBill": false,
  "Hidden": false,
  "MaxDiscount": 30,
  "MirrorQuantityPrefill": false,
  "MirrorShortFallExclusion": 0,
  "MirrorShortFallTransfer": false,
  "MirrorShowStoreQuantity": false,
  "OfferOnLogScreen": 13,
  "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
  "OrdersBalForcedALStatChange": false,
  "OrdersBalanceOOPChange": false,
  "OrdersBalanceRetainChange": false,
  "OrdersBalanceWOPChange": false,
  "POSShift_ID": null,
  "PrintCopy": true,
  "RightBillOfDelivery": false,
  "RightChangePayments": false,
  "RightEditBill": true,
  "RightIncome": true,
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "ShopManager": false,
  "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
  "User_ID": "SUPER00000",
  "ValidateDiscount": true,
  "ValidateShortFallExclusion": false,
  "ViewFinalAmount": true,
  "ViewQuantity": true,
  "ViewStoreInfo": true,
  "VirtualPOS_ID": "1200000101"
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posusers/{id}?select=id
Body
{
  "AutomaticallyRefiscalization": false,
  "ChangePrice": true,
  "CloneBill": false,
  "Hidden": false,
  "MaxDiscount": 30,
  "MirrorQuantityPrefill": false,
  "MirrorShortFallExclusion": 0,
  "MirrorShortFallTransfer": false,
  "MirrorShowStoreQuantity": false,
  "OfferOnLogScreen": 13,
  "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
  "OrdersBalForcedALStatChange": false,
  "OrdersBalanceOOPChange": false,
  "OrdersBalanceRetainChange": false,
  "OrdersBalanceWOPChange": false,
  "POSShift_ID": null,
  "PrintCopy": true,
  "RightBillOfDelivery": false,
  "RightChangePayments": false,
  "RightEditBill": true,
  "RightIncome": true,
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "ShopManager": false,
  "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
  "User_ID": "SUPER00000",
  "ValidateDiscount": true,
  "ValidateShortFallExclusion": false,
  "ViewFinalAmount": true,
  "ViewQuantity": true,
  "ViewStoreInfo": true,
  "VirtualPOS_ID": "1200000101"
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posusers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "object_data": {
          "AutomaticallyRefiscalization": false,
          "ChangePrice": true,
          "CloneBill": false,
          "Hidden": false,
          "MaxDiscount": 30,
          "MirrorQuantityPrefill": false,
          "MirrorShortFallExclusion": 0,
          "MirrorShortFallTransfer": false,
          "MirrorShowStoreQuantity": false,
          "OfferOnLogScreen": 13,
          "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
          "OrdersBalForcedALStatChange": false,
          "OrdersBalanceOOPChange": false,
          "OrdersBalanceRetainChange": false,
          "OrdersBalanceWOPChange": false,
          "POSShift_ID": null,
          "PrintCopy": true,
          "RightBillOfDelivery": false,
          "RightChangePayments": false,
          "RightEditBill": true,
          "RightIncome": true,
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "ShopManager": false,
          "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
          "User_ID": "SUPER00000",
          "ValidateDiscount": true,
          "ValidateShortFallExclusion": false,
          "ViewFinalAmount": true,
          "ViewQuantity": true,
          "ViewStoreInfo": true,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "object_data": {
          "AutomaticallyRefiscalization": false,
          "ChangePrice": true,
          "CloneBill": false,
          "Hidden": false,
          "MaxDiscount": 30,
          "MirrorQuantityPrefill": false,
          "MirrorShortFallExclusion": 0,
          "MirrorShortFallTransfer": false,
          "MirrorShowStoreQuantity": false,
          "OfferOnLogScreen": 13,
          "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
          "OrdersBalForcedALStatChange": false,
          "OrdersBalanceOOPChange": false,
          "OrdersBalanceRetainChange": false,
          "OrdersBalanceWOPChange": false,
          "POSShift_ID": null,
          "PrintCopy": true,
          "RightBillOfDelivery": false,
          "RightChangePayments": false,
          "RightEditBill": true,
          "RightIncome": true,
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "ShopManager": false,
          "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
          "User_ID": "SUPER00000",
          "ValidateDiscount": true,
          "ValidateShortFallExclusion": false,
          "ViewFinalAmount": true,
          "ViewQuantity": true,
          "ViewStoreInfo": true,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000100",
        "object_data": {
          "AutomaticallyRefiscalization": false,
          "ChangePrice": true,
          "CloneBill": false,
          "Hidden": false,
          "MaxDiscount": 30,
          "MirrorQuantityPrefill": false,
          "MirrorShortFallExclusion": 0,
          "MirrorShortFallTransfer": false,
          "MirrorShowStoreQuantity": false,
          "OfferOnLogScreen": 13,
          "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
          "OrdersBalForcedALStatChange": false,
          "OrdersBalanceOOPChange": false,
          "OrdersBalanceRetainChange": false,
          "OrdersBalanceWOPChange": false,
          "POSShift_ID": null,
          "PrintCopy": true,
          "RightBillOfDelivery": false,
          "RightChangePayments": false,
          "RightEditBill": true,
          "RightIncome": true,
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "ShopManager": false,
          "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
          "User_ID": "SUPER00000",
          "ValidateDiscount": true,
          "ValidateShortFallExclusion": false,
          "ViewFinalAmount": true,
          "ViewQuantity": true,
          "ViewStoreInfo": true,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000101",
        "object_data": {
          "AutomaticallyRefiscalization": false,
          "ChangePrice": true,
          "CloneBill": false,
          "Hidden": false,
          "MaxDiscount": 30,
          "MirrorQuantityPrefill": false,
          "MirrorShortFallExclusion": 0,
          "MirrorShortFallTransfer": false,
          "MirrorShowStoreQuantity": false,
          "OfferOnLogScreen": 13,
          "OrderFlowsOrderFinishedChange": false,
          "OrdersBalForcedALStatChange": false,
          "OrdersBalanceOOPChange": false,
          "OrdersBalanceRetainChange": false,
          "OrdersBalanceWOPChange": false,
          "POSShift_ID": null,
          "PrintCopy": true,
          "RightBillOfDelivery": false,
          "RightChangePayments": false,
          "RightEditBill": true,
          "RightIncome": true,
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "ShopManager": false,
          "UpdateAfterPrintBillPreview": false,
          "User_ID": "SUPER00000",
          "ValidateDiscount": true,
          "ValidateShortFallExclusion": false,
          "ViewFinalAmount": true,
          "ViewQuantity": true,
          "ViewStoreInfo": true,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posusers",
        "obj_id": "1200000104"
      }
    }
  ]
}