Pošta

GET

/postoffices

Získá kolekci BO Pošta

GET

/postoffices/{id}

Získá konkrétní BO Pošta

POST

/postoffices

Vytvoří nový BO Pošta a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/postoffices/{id}

Provede aktualizaci BO Pošta a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/postoffices/{id}

Smaže BO Pošta na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

District_ID string (district) relace

Okres; ID objektu Okres, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PostCode string (10)

PSČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PostName string (50)

Město/obec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RegionCode string (10)

Okres, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RegionName string (50)

Název okresu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/postoffices?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/postoffices/{id}
Response
{
  "ID": "0010000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "PostCode": "100 00",
  "PostName": "Praha 10",
  "RegionCode": "3100",
  "RegionName": "Hlavní město Praha",
  "District_ID": "7700000000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "postoffices", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/postoffices/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "0010000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "PostCode": "100 00",
  "PostName": "Praha 10",
  "RegionCode": "3100",
  "RegionName": "Hlavní město Praha",
  "District_ID": "7700000000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/postoffices?select=id
Body
{
  "District_ID": "7700000000",
  "Hidden": false,
  "PostCode": "100 00",
  "PostName": "Praha 10",
  "RegionCode": "3100",
  "RegionName": "Hlavní město Praha"
}
Response
{
  "id": "0010000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/postoffices/{id}?select=id
Body
{
  "District_ID": "7700000000",
  "Hidden": false,
  "PostCode": "100 00",
  "PostName": "Praha 10",
  "RegionCode": "3100",
  "RegionName": "Hlavní město Praha"
}
Response
{
  "id": "0010000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/postoffices/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "object_data": {
          "District_ID": "7700000000",
          "Hidden": false,
          "PostCode": "100 00",
          "PostName": "Praha 10",
          "RegionCode": "3100",
          "RegionName": "Hlavní město Praha"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "object_data": {
          "District_ID": "7700000000",
          "Hidden": false,
          "PostCode": "100 00",
          "PostName": "Praha 10",
          "RegionCode": "3100",
          "RegionName": "Hlavní město Praha"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000000",
        "object_data": {
          "District_ID": "7700000000",
          "Hidden": false,
          "PostCode": "100 00",
          "PostName": "Praha 10",
          "RegionCode": "3100",
          "RegionName": "Hlavní město Praha"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000001",
        "object_data": {
          "District_ID": "7700000000",
          "Hidden": false,
          "PostCode": "100 00",
          "PostName": "Praha 10",
          "RegionCode": "3100",
          "RegionName": "Hlavní město Praha"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "postoffices",
        "obj_id": "0010000004"
      }
    }
  ]
}