Získá řádky kolekce Vratka příjemek - řádek

Tato data jsou dostupná pouze z refundedreceiptcards/rows.

Metadata - Perzistentní položky

additionalcosts_id string (additionalcosts) relace

Vedlejší pořizovací náklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

batchstatus integer

Status šarží/sér. čísel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

busorder_id string (busorder) relace

Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

busproject_id string (busproject) relace

Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

bustransaction_id string (bustransaction) relace

O.případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

closingindex integer

Poř.číslo, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

closingorder integer

Číslo uzávěrky, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

completeprices boolean

Kompletní ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

deliveredquantity number

Dodáno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

division_id string (division) relace

Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

docrowbatches array (docrowbatch) relace

kolekce BO Skladový doklad - pohyb šarže/sériového čísla, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ediposindex integer

Pořadí řádku v EDI, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

etalonrate number

Vztah etalonu k 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

flowsign integer

Znaménko skladového pohybu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

flowtype string (2)

Typ pohybu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

intrastatamount number

Částka pro Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

intrastatcurrency_id string (currency) relace

Měna Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

intrastatinputstatistic_id string (intrastatinputstatistic) relace

Def.stat.hodnoty na vstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

intrastatoutputstatistic_id string (intrastatinputstatistic) relace

Def.stat.hodnoty na výstupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

intrastatregion_id string (intrastatregion) relace

Kraj určení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

intrastattransport boolean

Doprava do Intrastatu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

inventorycoupon boolean

Inventární lístek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

localintrastatamount number

Částka pro Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

localtamount number

Celkem lokálně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

orderflow integer

Interní pořadí, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

originalunitprice number

Původní jedn.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

origincountry_id string (country) relace

Země původu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

parent_id string (refundedreceiptcard) relace

Vlastník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

pmstate_id string (pmstate) relace

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

posindex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

pricetransformationcoefficient number

Koeficient přenosu skladové ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

productiontask_id string (productiontask) relace

Výrobní úloha, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

provide_id string (10)

OID zdrojového dokladu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

providerow_id string (10)

OID zdrojového řádku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

providerowtype string (2)

Typ dokladu zdrojového řádku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

quantity number

Počet v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

qunit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

rdocumentrow_id string (receiptcardrow) relace

Vazební řádka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

reservedquantity number

Z rezervace, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

rowextid string (36)

Odkaz na ISDOC, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

rowtype integer

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

sourcepricetranscoef number

Zdrojový koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

statisticamount number

Stat.hodnota, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

store_id string (store) relace

Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

storecard_id string (storecard) relace

Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

tamount number

Celkem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

text string (160)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

tointrastat boolean

Do Intrastat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

totalprice number

Celk.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

unitprice number

Jedn.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

unitrate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

valuated boolean

Oceněno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

valuatedat$date string

Datum a čas ocenění, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

capacity number

Celk.obj.

capacityunit integer

Jedn.celk.obj.

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

deliveredquantitystr string (50)

Dodáno, pouze pro čtení

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

intrastatstatus integer

Do Intrastat, pouze pro čtení

mainunitquantity number

Počet v hl. jednotce, pouze pro čtení

mainunitrate number

Vztah hl. jednotky, pouze pro čtení

percentpricetransformationcoef number

Koeficient přenosu skladové ceny (%), pouze pro čtení

receiptcarddisplayname string (100)

Příjemka, pouze pro čtení

unitquantity number

Počet

weight number

Celk.hmot.

weightunit integer

Jedn.celk.hm.

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/refundedreceiptcards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/refundedreceiptcards/{id}
Response
{
  "objversion": 11,
  "pmstate_id": "SDDEF00000",
  "parent_id": "2400000101",
  "posindex": 18,
  "text": "",
  "rowtype": 3,
  "division_id": "2100000101",
  "busorder_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "tamount": 14500,
  "localtamount": 14500,
  "qunit": "ks",
  "unitrate": 1,
  "store_id": "2100000101",
  "storecard_id": "A200000101",
  "closingorder": 1,
  "quantity": 500,
  "unitprice": 29,
  "totalprice": 14500,
  "closingindex": 1,
  "rdocumentrow_id": null,
  "completeprices": true,
  "reservedquantity": 0,
  "batchstatus": 0,
  "deliveredquantity": 0,
  "providerow_id": "0000000000",
  "docrowbatches": [],
  "additionalcosts_id": null,
  "productiontask_id": null,
  "tointrastat": false,
  "origincountry_id": null,
  "intrastatregion_id": null,
  "intrastatinputstatistic_id": null,
  "statisticamount": 0,
  "intrastattransport": false,
  "intrastatcurrency_id": null,
  "intrastatamount": 0,
  "localintrastatamount": 0,
  "intrastatoutputstatistic_id": null,
  "provide_id": "0000000000",
  "busproject_id": null,
  "rowextid": "",
  "inventorycoupon": false,
  "orderflow": 6,
  "valuated": true,
  "valuatedat$date": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "providerowtype": " ",
  "flowsign": 1,
  "flowtype": "25",
  "pricetransformationcoefficient": 0,
  "sourcepricetranscoef": 0,
  "etalonrate": 1,
  "originalunitprice": 0,
  "ediposindex": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "S42ZNF1B4S0OPJSA1QUDXB4VQS", "take": "1"}
Response
{
  "objversion": 11,
  "pmstate_id": "SDDEF00000",
  "parent_id": "2400000101",
  "posindex": 18,
  "text": "",
  "rowtype": 3,
  "division_id": "2100000101",
  "busorder_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "tamount": 14500,
  "localtamount": 14500,
  "qunit": "ks",
  "unitrate": 1,
  "store_id": "2100000101",
  "storecard_id": "A200000101",
  "closingorder": 1,
  "quantity": 500,
  "unitprice": 29,
  "totalprice": 14500,
  "closingindex": 1,
  "rdocumentrow_id": null,
  "completeprices": true,
  "reservedquantity": 0,
  "batchstatus": 0,
  "deliveredquantity": 0,
  "providerow_id": "0000000000",
  "docrowbatches": [],
  "additionalcosts_id": null,
  "productiontask_id": null,
  "tointrastat": false,
  "origincountry_id": null,
  "intrastatregion_id": null,
  "intrastatinputstatistic_id": null,
  "statisticamount": 0,
  "intrastattransport": false,
  "intrastatcurrency_id": null,
  "intrastatamount": 0,
  "localintrastatamount": 0,
  "intrastatoutputstatistic_id": null,
  "provide_id": "0000000000",
  "busproject_id": null,
  "rowextid": "",
  "inventorycoupon": false,
  "orderflow": 6,
  "valuated": true,
  "valuatedat$date": "2005-12-30T23:00:00.000Z",
  "providerowtype": " ",
  "flowsign": 1,
  "flowtype": "25",
  "pricetransformationcoefficient": 0,
  "sourcepricetranscoef": 0,
  "etalonrate": 1,
  "originalunitprice": 0,
  "ediposindex": 0
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/refundedreceiptcards/{id}?select=id
Body
{
  "additionalcosts_id": null,
  "batchstatus": 0,
  "busorder_id": null,
  "busproject_id": null,
  "bustransaction_id": null,
  "completeprices": true,
  "division_id": "2100000101",
  "docrowbatches": [],
  "ediposindex": 0,
  "etalonrate": 1,
  "intrastatamount": 0,
  "intrastatcurrency_id": null,
  "intrastatinputstatistic_id": null,
  "intrastatoutputstatistic_id": null,
  "intrastatregion_id": null,
  "intrastattransport": false,
  "inventorycoupon": false,
  "localintrastatamount": 0,
  "originalunitprice": 0,
  "origincountry_id": null,
  "pmstate_id": "SDDEF00000",
  "posindex": 18,
  "pricetransformationcoefficient": 0,
  "productiontask_id": null,
  "quantity": 500,
  "qunit": "ks",
  "rdocumentrow_id": null,
  "rowextid": "",
  "rowtype": 3,
  "sourcepricetranscoef": 0,
  "statisticamount": 0,
  "store_id": "2100000101",
  "storecard_id": "A200000101",
  "text": "",
  "tointrastat": false,
  "totalprice": 14500,
  "unitprice": 29,
  "unitrate": 1
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/refundedreceiptcards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.