Nepřítomnost

GET

/absences

Získá kolekci BO Nepřítomnost

GET

/absences/{id}

Získá konkrétní BO Nepřítomnost

POST

/absences

Vytvoří nový BO Nepřítomnost a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/absences/{id}

Provede aktualizaci BO Nepřítomnost a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/absences/{id}

Smaže BO Nepřítomnost na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AbsenceBaseType integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Absence_ID string (absencetype) relace

Druh nepřítomnosti; ID objektu Druh nepřítomnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AbsentFrom$DATE string

Počátek nepřítomnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AbsentTo$DATE string

Konec nepřítomnosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExTimeType integer

Dlouhodobá nepřítomnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstDay number

Nepřítomnost v prvém dni, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GiveCalendarDays boolean

Počítat kalendářní dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportSource_ID string (wageimportsabsence) relace

Zdroj importu; ID objektu Import do Nepřítomností, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastDay number

Nepřítomnost v posledním dni, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoCalculation boolean

Nepočítat mzdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoEvidenceState boolean

Mimo evidenční stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoInsurance boolean

Bez pojištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidFreeType integer

Kat. plac. volna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShiftOnFeastAsHoliday boolean

Plánovanou směnu ve svátek vykázat jako dovolenou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortenClaim boolean

Krátit nárok na dovolenou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortenClaimCount number

Počet dní krácení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pracovní poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AbsenceBaseType_Text string (40)

Druh nepřítomnosti, pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

EmployeeName string (40)

Příjmení a jméno, pouze pro čtení

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole je duplikováno při klonování objektu

ExTimeType_Text string (40)

Dlouhodobá nepřítomnost, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PERS_PersonalNumber string (40)

Osobní číslo, pouze pro čtení

PaidFreeTypeText string (50)

Kat. plac. volna

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/absences?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/absences/{id}
Response
{
  "AbsenceBaseType": null,
  "Absence_ID": null,
  "AbsentFrom$DATE": null,
  "AbsentTo$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExTimeType": null,
  "FirstDay": null,
  "GiveCalendarDays": null,
  "ID": null,
  "ImportSource_ID": null,
  "LastDay": null,
  "NoCalculation": null,
  "NoEvidenceState": null,
  "NoInsurance": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidFreeType": null,
  "Period_ID": null,
  "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
  "ShortenClaim": null,
  "ShortenClaimCount": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "absences", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/absences/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AbsenceBaseType": null,
  "Absence_ID": null,
  "AbsentFrom$DATE": null,
  "AbsentTo$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExTimeType": null,
  "FirstDay": null,
  "GiveCalendarDays": null,
  "ID": null,
  "ImportSource_ID": null,
  "LastDay": null,
  "NoCalculation": null,
  "NoEvidenceState": null,
  "NoInsurance": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidFreeType": null,
  "Period_ID": null,
  "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
  "ShortenClaim": null,
  "ShortenClaimCount": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/absences?select=id
Body
{
  "AbsenceBaseType": null,
  "Absence_ID": null,
  "AbsentFrom$DATE": null,
  "AbsentTo$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExTimeType": null,
  "FirstDay": null,
  "GiveCalendarDays": null,
  "ImportSource_ID": null,
  "LastDay": null,
  "NoCalculation": null,
  "NoEvidenceState": null,
  "NoInsurance": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidFreeType": null,
  "Period_ID": null,
  "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
  "ShortenClaim": null,
  "ShortenClaimCount": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/absences/{id}?select=id
Body
{
  "AbsenceBaseType": null,
  "Absence_ID": null,
  "AbsentFrom$DATE": null,
  "AbsentTo$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ExTimeType": null,
  "FirstDay": null,
  "GiveCalendarDays": null,
  "ImportSource_ID": null,
  "LastDay": null,
  "NoCalculation": null,
  "NoEvidenceState": null,
  "NoInsurance": null,
  "OrdNumber": null,
  "PaidFreeType": null,
  "Period_ID": null,
  "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
  "ShortenClaim": null,
  "ShortenClaimCount": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/absences/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "object_data": {
          "AbsenceBaseType": null,
          "Absence_ID": null,
          "AbsentFrom$DATE": null,
          "AbsentTo$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExTimeType": null,
          "FirstDay": null,
          "GiveCalendarDays": null,
          "ImportSource_ID": null,
          "LastDay": null,
          "NoCalculation": null,
          "NoEvidenceState": null,
          "NoInsurance": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidFreeType": null,
          "Period_ID": null,
          "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
          "ShortenClaim": null,
          "ShortenClaimCount": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "object_data": {
          "AbsenceBaseType": null,
          "Absence_ID": null,
          "AbsentFrom$DATE": null,
          "AbsentTo$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExTimeType": null,
          "FirstDay": null,
          "GiveCalendarDays": null,
          "ImportSource_ID": null,
          "LastDay": null,
          "NoCalculation": null,
          "NoEvidenceState": null,
          "NoInsurance": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidFreeType": null,
          "Period_ID": null,
          "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
          "ShortenClaim": null,
          "ShortenClaimCount": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AbsenceBaseType": null,
          "Absence_ID": null,
          "AbsentFrom$DATE": null,
          "AbsentTo$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExTimeType": null,
          "FirstDay": null,
          "GiveCalendarDays": null,
          "ImportSource_ID": null,
          "LastDay": null,
          "NoCalculation": null,
          "NoEvidenceState": null,
          "NoInsurance": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidFreeType": null,
          "Period_ID": null,
          "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
          "ShortenClaim": null,
          "ShortenClaimCount": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AbsenceBaseType": null,
          "Absence_ID": null,
          "AbsentFrom$DATE": null,
          "AbsentTo$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "ExTimeType": null,
          "FirstDay": null,
          "GiveCalendarDays": null,
          "ImportSource_ID": null,
          "LastDay": null,
          "NoCalculation": null,
          "NoEvidenceState": null,
          "NoInsurance": null,
          "OrdNumber": null,
          "PaidFreeType": null,
          "Period_ID": null,
          "ShiftOnFeastAsHoliday": null,
          "ShortenClaim": null,
          "ShortenClaimCount": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "absences",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}