Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek

GET

/workingfunds

Získá kolekci BO Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek

GET

/workingfunds/{id}

Získá konkrétní BO Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek

POST

/workingfunds

Vytvoří nový BO Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/workingfunds/{id}

Provede aktualizaci BO Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/workingfunds/{id}

Smaže BO Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Duty number

Úvazek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Years array (workingfundyear) relace

Fondy v letech; kolekce BO Fond pracovní doby v daném roce, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workingfunds?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workingfunds/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
  "Duty": 40,
  "Hidden": false,
  "Years": [
    {
      "calendaryear": 2010,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2011,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2012,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2013,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2014,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2015,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2016,
      "firstquarterfund": 496,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2017,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2018,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2019,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2020,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2021,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2022,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2019,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2023,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2024,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2096
    },
    {
      "calendaryear": 2025,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2026,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2027,
      "firstquarterfund": 488,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2028,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2029,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2030,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "workingfunds", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workingfunds/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
  "Duty": 40,
  "Hidden": false,
  "Years": [
    {
      "calendaryear": 2010,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2011,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2012,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2013,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2014,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2015,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2016,
      "firstquarterfund": 496,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2017,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2018,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2019,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2020,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2021,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2022,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2019,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2023,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2024,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2096
    },
    {
      "calendaryear": 2025,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2026,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2027,
      "firstquarterfund": 488,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2028,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2029,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2030,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    }
  ]
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workingfunds?select=id
Body
{
  "Duty": 40,
  "Hidden": false,
  "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
  "Years": [
    {
      "calendaryear": 2010,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2011,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2012,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2013,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2014,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2015,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2016,
      "firstquarterfund": 496,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2017,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2018,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2019,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2020,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2021,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2022,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2019,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2023,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2024,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2096
    },
    {
      "calendaryear": 2025,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2026,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2027,
      "firstquarterfund": 488,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2028,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2029,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2030,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/workingfunds/{id}?select=id
Body
{
  "Duty": 40,
  "Hidden": false,
  "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
  "Years": [
    {
      "calendaryear": 2010,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2011,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 512,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2024,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2012,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2013,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2014,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2015,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2016,
      "firstquarterfund": 496,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2017,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2018,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2019,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2020,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 0
    },
    {
      "calendaryear": 2021,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2022,
      "firstquarterfund": 512,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 504,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2019,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2023,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2024,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2096
    },
    {
      "calendaryear": 2025,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 488,
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 528,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2026,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 512,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2027,
      "firstquarterfund": 488,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 520,
      "thirdquarterfund": 504,
      "yearfund": 2016,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2028,
      "firstquarterfund": 520,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2080
    },
    {
      "calendaryear": 2029,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 504,
      "id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 496,
      "thirdquarterfund": 496,
      "yearfund": 2000,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    },
    {
      "calendaryear": 2030,
      "firstquarterfund": 504,
      "fourthquarterfund": 496,
      "id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "secondquarterfund": 488,
      "thirdquarterfund": 520,
      "yearfund": 2008,
      "yearfundwithfeasts": 2088
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/workingfunds/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "object_data": {
          "Duty": 40,
          "Hidden": false,
          "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
          "Years": [
            {
              "calendaryear": 2010,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2011,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2012,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2013,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2014,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2015,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2016,
              "firstquarterfund": 496,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2017,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2018,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2019,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2020,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2021,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2022,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2019,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2023,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2024,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2096
            },
            {
              "calendaryear": 2025,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2026,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2027,
              "firstquarterfund": 488,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2028,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2029,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2030,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "object_data": {
          "Duty": 40,
          "Hidden": false,
          "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
          "Years": [
            {
              "calendaryear": 2010,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2011,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2012,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2013,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2014,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2015,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2016,
              "firstquarterfund": 496,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2017,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2018,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2019,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2020,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2021,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2022,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2019,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2023,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2024,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2096
            },
            {
              "calendaryear": 2025,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2026,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2027,
              "firstquarterfund": 488,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2028,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2029,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2030,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Duty": 40,
          "Hidden": false,
          "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
          "Years": [
            {
              "calendaryear": 2010,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2011,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2012,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2013,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2014,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2015,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2016,
              "firstquarterfund": 496,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2017,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2018,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2019,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2020,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2021,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2022,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2019,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2023,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2024,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2096
            },
            {
              "calendaryear": 2025,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2026,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2027,
              "firstquarterfund": 488,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2028,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2029,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2030,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Duty": 40,
          "Hidden": false,
          "Name": "Týdenní úvazek 40 hodin",
          "Years": [
            {
              "calendaryear": 2010,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2011,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 512,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2024,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2012,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2013,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2014,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2015,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2016,
              "firstquarterfund": 496,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2017,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2018,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2019,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2020,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 0
            },
            {
              "calendaryear": 2021,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2022,
              "firstquarterfund": 512,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 504,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2019,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2023,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2024,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2096
            },
            {
              "calendaryear": 2025,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 488,
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 528,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2026,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 512,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2027,
              "firstquarterfund": 488,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 520,
              "thirdquarterfund": 504,
              "yearfund": 2016,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2028,
              "firstquarterfund": 520,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2080
            },
            {
              "calendaryear": 2029,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 504,
              "id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 496,
              "thirdquarterfund": 496,
              "yearfund": 2000,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            },
            {
              "calendaryear": 2030,
              "firstquarterfund": 504,
              "fourthquarterfund": 496,
              "id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "secondquarterfund": 488,
              "thirdquarterfund": 520,
              "yearfund": 2008,
              "yearfundwithfeasts": 2088
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "workingfunds",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}