Záznam o změně

GET

/datachangeslogs

Získá kolekci BO Záznam o změně

GET

/datachangeslogs/{id}

Získá konkrétní BO Záznam o změně

POST

/datachangeslogs

Vytvoří nový BO Záznam o změně a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/datachangeslogs/{id}

Provede aktualizaci BO Záznam o změně a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/datachangeslogs/{id}

Smaže BO Záznam o změně na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CLSID string (26)

Třída, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

ClientCreatedAt$DATE string

Klientský čas vzniku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LogData string

Data logu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LogDataFormat integer

Formát dat logu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

NetworkCardID string (16)

ID síť. karty, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Obj_ID string (10)

ID objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

ObjectName string (100)

Název objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ServerCreatedAt$DATE string

Centrální čas vzniku, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Site string (2)

Hnízdo, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

Status integer

Typ změny, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

CLSIDText string (80)

Třída (textově)

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/datachangeslogs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/datachangeslogs/{id}
Response
{
  "CLSID": null,
  "ClientCreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "LogData": null,
  "LogDataFormat": null,
  "NetworkCardID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Obj_ID": null,
  "ObjectName": null,
  "ServerCreatedAt$DATE": null,
  "Site": null,
  "Status": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "datachangeslogs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/datachangeslogs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "CLSID": null,
  "ClientCreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "LogData": null,
  "LogDataFormat": null,
  "NetworkCardID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Obj_ID": null,
  "ObjectName": null,
  "ServerCreatedAt$DATE": null,
  "Site": null,
  "Status": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/datachangeslogs?select=id
Body
[]
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/datachangeslogs/{id}?select=id
Body
[]
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/datachangeslogs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": [],
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "datachangeslogs",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}