Zaměstnanec

GET

/employees

Získá kolekci BO Zaměstnanec

GET

/employees/{id}

Získá konkrétní BO Zaměstnanec

POST

/employees

Vytvoří nový BO Zaměstnanec a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/employees/{id}

Provede aktualizaci BO Zaměstnanec a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/employees/{id}

Smaže BO Zaměstnanec na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BankAccount string (42)

Číslo účtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

BirthPlace string (40)

Místo nar., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ConsignedAids array (consignedaid) relace

Svěřené pomůcky; kolekce BO Svěřená pomůcka, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CountOffDefinitions array (countoffdefinition) relace

Odpočty/slevy; kolekce BO Odpočet/sleva, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CountedDays number

Dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CountedExperience integer

Praxe, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CountedIllness number

Dny nemoci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CountedYears integer

Roky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrAmount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v libovolné měně, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrBankAccount string (42)

Číslo účtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrBankName string (50)

Název banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrForeignIssue integer

Poplatky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrIsPercent boolean

Procento, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrSpecSymbol string (12)

Spec. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrSwiftCode string (20)

Swift kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrToAccount boolean

Na účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrUrgent integer

Provedení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

CurrVarSymbol string (10)

Var. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje odkaz na měnu, pole je přístupná pro hromadné změny

DockRegardedPenalty boolean

Zohlednění pokut při výpočtu srážek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

DockRegardedPension boolean

Příjemce důchodových dávek z hlediska nesrazitelné sumy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

DrivingLicenceGroups string (20)

Skupina ŘP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

DrivingLicenceNumber string (20)

Číslo ŘP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

DutyCar number

Služ. auto, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

EducationBranch_ID string (educationbranche) relace

Obor vzd.; ID objektu Obor vzdělání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

EducationGrade_ID string (educationgrade) relace

Stup. vzd.; ID objektu Stupeň vzdělání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

EmployPattern_ID string (employpattern) relace

Vzor; ID objektu Druh pracovního poměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FamilyMembers array (familymember) relace

Rodinní příslušníci; kolekce BO Rodinný příslušník, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

FedPersons integer

Poč. osob, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

FirstAcces string

První nástup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FirstAccessToCompany string

Datum prvního nástupu k tomuto zaměstnavateli, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

FormerLastname string (30)

Dřívější příjmení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

HICountMinimal boolean

Min. ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

HIPaysGoverment boolean

Plátce ZP stát, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

HIPaysGovernmentType_ID string (hipaysgovernmenttype) relace

Druh pojištěnce státu; ID objektu Druhy pojištěnců státu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

HabitationCosts number

Náklady na bydlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

HasYoungChild boolean

Platí výživne na maloleté dieťa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, fkNotForBevel, pole je přístupná pro hromadné změny

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InsuranceComp_ID string (insurancecompany) relace

Zdrav. pojišťovna; ID objektu Zdravotní pojišťovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

IsPartner boolean

Společník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

MaritalStatus integer

Rodinný stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

MaterialResponsibility boolean

Hm. odpovědnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

MealTicket boolean

Stravenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Nationality_ID string (country) relace

Státní přísl.; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

NotPayHealthIns boolean

Odvádí ZP v zahraničí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

NotPaySocIns boolean

Odvádí SP v zahraničí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (employeepicture) relace

Obrázky; kolekce BO Obrázek zaměstnance, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

RentActualIncome number

Souč. příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

RentOriginalIncome number

Pův. příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

RetirementAge string

Důchodový věk, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RetirementFrom string

Důchod od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CalcRetSavings boolean

Platí důchodové spoření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryCity string (100)

Město, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryCountry string (100)

Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryDataBoxCode string (100)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryHasDB boolean

Datová schránka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryHasDS boolean

E-mail / el. podpis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryPostCode string (6)

PSČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryStreet string (100)

Ulice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryUseAddress boolean

Na adresu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryUseEmpAddress boolean

Použít adresu bydliště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DeliveryUseEmpAddress2 boolean

Použít adresu přech. bydliště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DisabilityPensionFrom string

Invalidní důch. od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DisabilityPensionType integer

Stupeň invalidity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_Exposure number

Hodiny expozice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ForeignDisabilityPension boolean

Cizí invalidní důchod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ForeignRetirement boolean

Cizí starobní důchod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HINumber string (10)

Číslo ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IdDocumentCountryCode string (country) relace

Kód státu dokladu; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IdDocumentType integer

Typ dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny, pole typu výčet hodnot

S_IndividualUndockable number

Individ.nezabavitelné minimum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IndividualUndockableUse boolean

Použít individ.nezabav.minimum, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Insolvency boolean

Zaměstnanec v insolv.řízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InsurancePaidInEHP boolean

Odvádí pojištění v EU/CH/EHP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IsDisabled boolean

Zdravotně postižený, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_IsMealAmount boolean

Stravenkový paušál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_Account string (25)

Číslo účtu ŽP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_Amount number

Částka ŽP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_Company boolean

Příjemce plnění zaměstnavatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol ŽP; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_SpecSymbol string (10)

Spec. symbol ŽP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_TaxablePart number

ŽP - neosvobozená část, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LI_VarSymbol string (10)

Var. symbol ŽP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealDayAmount number

Denní výše strav. paušálu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketFullPrice number

Plná cena stravenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_MealTicketLowPrice number

Snížená cena stravenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_NoDoubleTaxAgreement boolean

Bez sml. proti dvoj. zdanění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OnlyProfitableActivity boolean

Jediná výdělečná činnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_OrphanAnnuity boolean

Sirotčí důchod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_Account string (25)

Číslo účtu PF, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_AmountMax number

Maximální částka PF, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_AmountMin number

Minimální částka PF, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol PF; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_PercentOfSIBase number

Proc. základu SP pro PF, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_SpecSymbol string (10)

Spec. symbol PF, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RF_VarSymbol string (10)

Var. symbol PF, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RSNumber string (10)

Číslo DS, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_RaisedChildren integer

Počet vychovaných dětí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SocialInsNumber string (10)

Číslo pojištěnce SP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsAddress string (40)

Nositel cizoz.pojištění-Ulice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsCity string (40)

Nositel cizoz.pojištění-Obec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsCountry string (country) relace

Nositel cizoz.pojištění-Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsHouseNr string (10)

Nositel cizoz.pojištění-č.p., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsKeeper string (40)

Nositel cizoz.pojištění-Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsNr string (40)

Nositel cizoz.pojištění-Číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_StrangeSocInsPostCode string (10)

Nositel cizoz.pojišt.-PostCode, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Student boolean

Student, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxIdentNumber string (25)

Ident. číslo plátce daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxNonResident boolean

Daňový nerezident, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_TaxResidencyCountry_ID string (country) relace

Země daňové rezidentury; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ToAddress boolean

Mzda na adresu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

S_WidowPension boolean

Vdovský důchod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Sex integer

Pohlaví, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

SpecSymbol string (12)

Spec. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

SwiftCode string (20)

SWIFT kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

TargetBankCountry_ID string (country) relace

Země banky; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

TaxDeclaration boolean

Daň. prohlášení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

TemporaryAddress_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ToAccount boolean

Na účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

VarSymbol string (10)

Var. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

WorkAbility integer

Prac. schopnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

BodyPersonalNumber string (10)

Pořadové číslo, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfBirth$DATE string

Dat. narození, pole je přístupná pro hromadné změny

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (80)

Název, pouze pro čtení

EmployeeName string (70)

Příjmení a jméno

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MaritalStatusText string (20)

Rodinný stav (text)

NumPersonalNumber integer

Os. číslo numericky, pouze pro čtení

PersonalNumber string (10)

Os. číslo, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrefixPersonalNumber string (10)

Prefix os.čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SexText string (20)

Pohlaví (text)

SuffixPersonalNumber string (10)

Suffix os.čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/employees?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/employees/{id}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Hidden": false,
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CountOffDefinitions": [
    {
      "countofftype_id": "K000000000",
      "description": "Sleva na poplatníka",
      "id": "1300000101",
      "monthamount": 0,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1200000101",
      "validfrom_id": "R700000101",
      "validto_id": null
    }
  ],
  "ConsignedAids": [],
  "FamilyMembers": [],
  "Person_ID": "2000000101",
  "Sex": 0,
  "BirthPlace": "Praha",
  "FormerLastname": "Nejedlý",
  "EmployPattern_ID": null,
  "Picture_ID": null,
  "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
  "DrivingLicenceGroups": "A,B",
  "TemporaryAddress_ID": "2G00000101",
  "Nationality_ID": "00000CZ000",
  "MaritalStatus": 1,
  "InsuranceComp_ID": "1000000000",
  "RetirementFrom": null,
  "TaxDeclaration": true,
  "HIPaysGoverment": false,
  "HICountMinimal": false,
  "IsPartner": true,
  "MealTicket": false,
  "DutyCar": 0,
  "RentOriginalIncome": 0,
  "RentActualIncome": 0,
  "ToAccount": true,
  "BankAccount": "1025437\/0300",
  "VarSymbol": "",
  "ConstSymbol_ID": "0000000000",
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "Currency_ID": "0000000000",
  "CurrAmount": 0,
  "CurrIsPercent": false,
  "CurrToAccount": false,
  "CurrBankAccount": "",
  "CurrVarSymbol": "",
  "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
  "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
  "CurrSpecSymbol": "",
  "CurrBankName": "",
  "CurrSwiftCode": "",
  "CurrForeignIssue": 0,
  "CurrUrgent": 0,
  "FedPersons": 0,
  "WorkAbility": 1,
  "MaterialResponsibility": false,
  "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
  "CountedIllness": 5,
  "CountedExperience": 0,
  "CountedYears": 12,
  "CountedDays": 6,
  "EducationGrade_ID": "D000000000",
  "EducationBranch_ID": "0000000000",
  "RetirementAge": null,
  "HasYoungChild": false,
  "HabitationCosts": 0,
  "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
  "Pictures": [],
  "NotPaySocIns": false,
  "NotPayHealthIns": false,
  "DockRegardedPension": false,
  "DockRegardedPenalty": false,
  "S_RF_AmountMin": 0,
  "S_RF_AmountMax": 0,
  "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
  "S_RF_Account": "",
  "S_RF_VarSymbol": "",
  "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_RF_SpecSymbol": "",
  "S_LI_Amount": 0,
  "S_LI_Account": "",
  "S_LI_VarSymbol": "",
  "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_LI_SpecSymbol": "",
  "S_LI_Company": false,
  "S_Exposure": 0,
  "S_MealTicketFullPrice": 0,
  "S_MealTicketLowPrice": 0,
  "S_StrangeSocInsNr": "",
  "S_StrangeSocInsKeeper": "",
  "S_StrangeSocInsAddress": "",
  "S_TaxIdentNumber": "",
  "S_TaxNonResident": false,
  "S_RaisedChildren": 0,
  "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
  "S_StrangeSocInsPostCode": "",
  "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
  "S_StrangeSocInsCity": "",
  "S_DisabilityPensionFrom": null,
  "S_ForeignRetirement": false,
  "S_ForeignDisabilityPension": false,
  "S_DisabilityPensionType": 0,
  "S_WidowPension": false,
  "S_OrphanAnnuity": false,
  "S_IsDisabled": false,
  "S_Student": false,
  "S_HINumber": "",
  "S_IndividualUndockable": 0,
  "S_Insolvency": false,
  "S_IndividualUndockableUse": false,
  "S_CalcRetSavings": false,
  "S_RSNumber": "",
  "S_SocialInsNumber": "",
  "S_LI_TaxablePart": 0,
  "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
  "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
  "S_IdDocumentType": 0,
  "S_InsurancePaidInEHP": false,
  "S_ToAddress": false,
  "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
  "S_DeliveryUseAddress": false,
  "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
  "S_DeliveryCity": "",
  "S_DeliveryStreet": "",
  "S_DeliveryPostCode": "",
  "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
  "S_DeliveryHasDS": false,
  "S_DeliveryHasDB": false,
  "S_DeliveryDataBoxCode": "",
  "S_DeliveryCountry": "",
  "S_IsMealAmount": false,
  "S_MealDayAmount": 0,
  "S_OnlyProfitableActivity": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "employees", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/employees/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1200000101",
  "ObjVersion": 8,
  "Hidden": false,
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CountOffDefinitions": [
    {
      "countofftype_id": "K000000000",
      "description": "Sleva na poplatníka",
      "id": "1300000101",
      "monthamount": 0,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1200000101",
      "validfrom_id": "R700000101",
      "validto_id": null
    }
  ],
  "ConsignedAids": [],
  "FamilyMembers": [],
  "Person_ID": "2000000101",
  "Sex": 0,
  "BirthPlace": "Praha",
  "FormerLastname": "Nejedlý",
  "EmployPattern_ID": null,
  "Picture_ID": null,
  "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
  "DrivingLicenceGroups": "A,B",
  "TemporaryAddress_ID": "2G00000101",
  "Nationality_ID": "00000CZ000",
  "MaritalStatus": 1,
  "InsuranceComp_ID": "1000000000",
  "RetirementFrom": null,
  "TaxDeclaration": true,
  "HIPaysGoverment": false,
  "HICountMinimal": false,
  "IsPartner": true,
  "MealTicket": false,
  "DutyCar": 0,
  "RentOriginalIncome": 0,
  "RentActualIncome": 0,
  "ToAccount": true,
  "BankAccount": "1025437\/0300",
  "VarSymbol": "",
  "ConstSymbol_ID": "0000000000",
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "Currency_ID": "0000000000",
  "CurrAmount": 0,
  "CurrIsPercent": false,
  "CurrToAccount": false,
  "CurrBankAccount": "",
  "CurrVarSymbol": "",
  "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
  "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
  "CurrSpecSymbol": "",
  "CurrBankName": "",
  "CurrSwiftCode": "",
  "CurrForeignIssue": 0,
  "CurrUrgent": 0,
  "FedPersons": 0,
  "WorkAbility": 1,
  "MaterialResponsibility": false,
  "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
  "CountedIllness": 5,
  "CountedExperience": 0,
  "CountedYears": 12,
  "CountedDays": 6,
  "EducationGrade_ID": "D000000000",
  "EducationBranch_ID": "0000000000",
  "RetirementAge": null,
  "HasYoungChild": false,
  "HabitationCosts": 0,
  "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
  "Pictures": [],
  "NotPaySocIns": false,
  "NotPayHealthIns": false,
  "DockRegardedPension": false,
  "DockRegardedPenalty": false,
  "S_RF_AmountMin": 0,
  "S_RF_AmountMax": 0,
  "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
  "S_RF_Account": "",
  "S_RF_VarSymbol": "",
  "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_RF_SpecSymbol": "",
  "S_LI_Amount": 0,
  "S_LI_Account": "",
  "S_LI_VarSymbol": "",
  "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_LI_SpecSymbol": "",
  "S_LI_Company": false,
  "S_Exposure": 0,
  "S_MealTicketFullPrice": 0,
  "S_MealTicketLowPrice": 0,
  "S_StrangeSocInsNr": "",
  "S_StrangeSocInsKeeper": "",
  "S_StrangeSocInsAddress": "",
  "S_TaxIdentNumber": "",
  "S_TaxNonResident": false,
  "S_RaisedChildren": 0,
  "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
  "S_StrangeSocInsPostCode": "",
  "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
  "S_StrangeSocInsCity": "",
  "S_DisabilityPensionFrom": null,
  "S_ForeignRetirement": false,
  "S_ForeignDisabilityPension": false,
  "S_DisabilityPensionType": 0,
  "S_WidowPension": false,
  "S_OrphanAnnuity": false,
  "S_IsDisabled": false,
  "S_Student": false,
  "S_HINumber": "",
  "S_IndividualUndockable": 0,
  "S_Insolvency": false,
  "S_IndividualUndockableUse": false,
  "S_CalcRetSavings": false,
  "S_RSNumber": "",
  "S_SocialInsNumber": "",
  "S_LI_TaxablePart": 0,
  "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
  "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
  "S_IdDocumentType": 0,
  "S_InsurancePaidInEHP": false,
  "S_ToAddress": false,
  "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
  "S_DeliveryUseAddress": false,
  "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
  "S_DeliveryCity": "",
  "S_DeliveryStreet": "",
  "S_DeliveryPostCode": "",
  "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
  "S_DeliveryHasDS": false,
  "S_DeliveryHasDB": false,
  "S_DeliveryDataBoxCode": "",
  "S_DeliveryCountry": "",
  "S_IsMealAmount": false,
  "S_MealDayAmount": 0,
  "S_OnlyProfitableActivity": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/employees?select=id
Body
{
  "BankAccount": "1025437\/0300",
  "BirthPlace": "Praha",
  "ConsignedAids": [],
  "ConstSymbol_ID": "0000000000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CountOffDefinitions": [
    {
      "countofftype_id": "K000000000",
      "description": "Sleva na poplatníka",
      "id": "1300000101",
      "monthamount": 0,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1200000101",
      "validfrom_id": "R700000101",
      "validto_id": null
    }
  ],
  "CountedDays": 6,
  "CountedExperience": 0,
  "CountedIllness": 5,
  "CountedYears": 12,
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CurrAmount": 0,
  "CurrBankAccount": "",
  "CurrBankName": "",
  "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
  "CurrForeignIssue": 0,
  "CurrIsPercent": false,
  "CurrSpecSymbol": "",
  "CurrSwiftCode": "",
  "CurrToAccount": false,
  "CurrUrgent": 0,
  "CurrVarSymbol": "",
  "Currency_ID": "0000000000",
  "DockRegardedPenalty": false,
  "DockRegardedPension": false,
  "DrivingLicenceGroups": "A,B",
  "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
  "DutyCar": 0,
  "EducationBranch_ID": "0000000000",
  "EducationGrade_ID": "D000000000",
  "EmployPattern_ID": null,
  "FamilyMembers": [],
  "FedPersons": 0,
  "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
  "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "FormerLastname": "Nejedlý",
  "HICountMinimal": false,
  "HIPaysGoverment": false,
  "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
  "HabitationCosts": 0,
  "HasYoungChild": false,
  "Hidden": false,
  "InsuranceComp_ID": "1000000000",
  "IsPartner": true,
  "MaritalStatus": 1,
  "MaterialResponsibility": false,
  "MealTicket": false,
  "Nationality_ID": "00000CZ000",
  "NotPayHealthIns": false,
  "NotPaySocIns": false,
  "Pictures": [],
  "RentActualIncome": 0,
  "RentOriginalIncome": 0,
  "RetirementAge": null,
  "RetirementFrom": null,
  "S_CalcRetSavings": false,
  "S_DeliveryCity": "",
  "S_DeliveryCountry": "",
  "S_DeliveryDataBoxCode": "",
  "S_DeliveryHasDB": false,
  "S_DeliveryHasDS": false,
  "S_DeliveryPostCode": "",
  "S_DeliveryStreet": "",
  "S_DeliveryUseAddress": false,
  "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
  "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
  "S_DisabilityPensionFrom": null,
  "S_DisabilityPensionType": 0,
  "S_Exposure": 0,
  "S_ForeignDisabilityPension": false,
  "S_ForeignRetirement": false,
  "S_HINumber": "",
  "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
  "S_IdDocumentType": 0,
  "S_IndividualUndockable": 0,
  "S_IndividualUndockableUse": false,
  "S_Insolvency": false,
  "S_InsurancePaidInEHP": false,
  "S_IsDisabled": false,
  "S_IsMealAmount": false,
  "S_LI_Account": "",
  "S_LI_Amount": 0,
  "S_LI_Company": false,
  "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_LI_SpecSymbol": "",
  "S_LI_TaxablePart": 0,
  "S_LI_VarSymbol": "",
  "S_MealDayAmount": 0,
  "S_MealTicketFullPrice": 0,
  "S_MealTicketLowPrice": 0,
  "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
  "S_OnlyProfitableActivity": false,
  "S_OrphanAnnuity": false,
  "S_RF_Account": "",
  "S_RF_AmountMax": 0,
  "S_RF_AmountMin": 0,
  "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
  "S_RF_SpecSymbol": "",
  "S_RF_VarSymbol": "",
  "S_RSNumber": "",
  "S_RaisedChildren": 0,
  "S_SocialInsNumber": "",
  "S_StrangeSocInsAddress": "",
  "S_StrangeSocInsCity": "",
  "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
  "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
  "S_StrangeSocInsKeeper": "",
  "S_StrangeSocInsNr": "",
  "S_StrangeSocInsPostCode": "",
  "S_Student": false,
  "S_TaxIdentNumber": "",
  "S_TaxNonResident": false,
  "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
  "S_ToAddress": false,
  "S_WidowPension": false,
  "Sex": 0,
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
  "TaxDeclaration": true,
  "ToAccount": true,
  "VarSymbol": "",
  "WorkAbility": 1
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/employees/{id}?select=id
Body
{
  "BankAccount": "1025437\/0300",
  "BirthPlace": "Praha",
  "ConsignedAids": [],
  "ConstSymbol_ID": "0000000000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CountOffDefinitions": [
    {
      "countofftype_id": "K000000000",
      "description": "Sleva na poplatníka",
      "id": "1300000101",
      "monthamount": 0,
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1200000101",
      "validfrom_id": "R700000101",
      "validto_id": null
    }
  ],
  "CountedDays": 6,
  "CountedExperience": 0,
  "CountedIllness": 5,
  "CountedYears": 12,
  "CreatedBy_ID": "3300000101",
  "CurrAmount": 0,
  "CurrBankAccount": "",
  "CurrBankName": "",
  "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
  "CurrForeignIssue": 0,
  "CurrIsPercent": false,
  "CurrSpecSymbol": "",
  "CurrSwiftCode": "",
  "CurrToAccount": false,
  "CurrUrgent": 0,
  "CurrVarSymbol": "",
  "Currency_ID": "0000000000",
  "DockRegardedPenalty": false,
  "DockRegardedPension": false,
  "DrivingLicenceGroups": "A,B",
  "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
  "DutyCar": 0,
  "EducationBranch_ID": "0000000000",
  "EducationGrade_ID": "D000000000",
  "EmployPattern_ID": null,
  "FamilyMembers": [],
  "FedPersons": 0,
  "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
  "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
  "FormerLastname": "Nejedlý",
  "HICountMinimal": false,
  "HIPaysGoverment": false,
  "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
  "HabitationCosts": 0,
  "HasYoungChild": false,
  "Hidden": false,
  "InsuranceComp_ID": "1000000000",
  "IsPartner": true,
  "MaritalStatus": 1,
  "MaterialResponsibility": false,
  "MealTicket": false,
  "Nationality_ID": "00000CZ000",
  "NotPayHealthIns": false,
  "NotPaySocIns": false,
  "Pictures": [],
  "RentActualIncome": 0,
  "RentOriginalIncome": 0,
  "RetirementAge": null,
  "RetirementFrom": null,
  "S_CalcRetSavings": false,
  "S_DeliveryCity": "",
  "S_DeliveryCountry": "",
  "S_DeliveryDataBoxCode": "",
  "S_DeliveryHasDB": false,
  "S_DeliveryHasDS": false,
  "S_DeliveryPostCode": "",
  "S_DeliveryStreet": "",
  "S_DeliveryUseAddress": false,
  "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
  "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
  "S_DisabilityPensionFrom": null,
  "S_DisabilityPensionType": 0,
  "S_Exposure": 0,
  "S_ForeignDisabilityPension": false,
  "S_ForeignRetirement": false,
  "S_HINumber": "",
  "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
  "S_IdDocumentType": 0,
  "S_IndividualUndockable": 0,
  "S_IndividualUndockableUse": false,
  "S_Insolvency": false,
  "S_InsurancePaidInEHP": false,
  "S_IsDisabled": false,
  "S_IsMealAmount": false,
  "S_LI_Account": "",
  "S_LI_Amount": 0,
  "S_LI_Company": false,
  "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_LI_SpecSymbol": "",
  "S_LI_TaxablePart": 0,
  "S_LI_VarSymbol": "",
  "S_MealDayAmount": 0,
  "S_MealTicketFullPrice": 0,
  "S_MealTicketLowPrice": 0,
  "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
  "S_OnlyProfitableActivity": false,
  "S_OrphanAnnuity": false,
  "S_RF_Account": "",
  "S_RF_AmountMax": 0,
  "S_RF_AmountMin": 0,
  "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
  "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
  "S_RF_SpecSymbol": "",
  "S_RF_VarSymbol": "",
  "S_RSNumber": "",
  "S_RaisedChildren": 0,
  "S_SocialInsNumber": "",
  "S_StrangeSocInsAddress": "",
  "S_StrangeSocInsCity": "",
  "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
  "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
  "S_StrangeSocInsKeeper": "",
  "S_StrangeSocInsNr": "",
  "S_StrangeSocInsPostCode": "",
  "S_Student": false,
  "S_TaxIdentNumber": "",
  "S_TaxNonResident": false,
  "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
  "S_ToAddress": false,
  "S_WidowPension": false,
  "Sex": 0,
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
  "TaxDeclaration": true,
  "ToAccount": true,
  "VarSymbol": "",
  "WorkAbility": 1
}
Response
{
  "id": "1200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/employees/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "object_data": {
          "BankAccount": "1025437\/0300",
          "BirthPlace": "Praha",
          "ConsignedAids": [],
          "ConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CountOffDefinitions": [
            {
              "countofftype_id": "K000000000",
              "description": "Sleva na poplatníka",
              "id": "1300000101",
              "monthamount": 0,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1200000101",
              "validfrom_id": "R700000101",
              "validto_id": null
            }
          ],
          "CountedDays": 6,
          "CountedExperience": 0,
          "CountedIllness": 5,
          "CountedYears": 12,
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "CurrAmount": 0,
          "CurrBankAccount": "",
          "CurrBankName": "",
          "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CurrForeignIssue": 0,
          "CurrIsPercent": false,
          "CurrSpecSymbol": "",
          "CurrSwiftCode": "",
          "CurrToAccount": false,
          "CurrUrgent": 0,
          "CurrVarSymbol": "",
          "Currency_ID": "0000000000",
          "DockRegardedPenalty": false,
          "DockRegardedPension": false,
          "DrivingLicenceGroups": "A,B",
          "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
          "DutyCar": 0,
          "EducationBranch_ID": "0000000000",
          "EducationGrade_ID": "D000000000",
          "EmployPattern_ID": null,
          "FamilyMembers": [],
          "FedPersons": 0,
          "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
          "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerLastname": "Nejedlý",
          "HICountMinimal": false,
          "HIPaysGoverment": false,
          "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
          "HabitationCosts": 0,
          "HasYoungChild": false,
          "Hidden": false,
          "InsuranceComp_ID": "1000000000",
          "IsPartner": true,
          "MaritalStatus": 1,
          "MaterialResponsibility": false,
          "MealTicket": false,
          "Nationality_ID": "00000CZ000",
          "NotPayHealthIns": false,
          "NotPaySocIns": false,
          "Pictures": [],
          "RentActualIncome": 0,
          "RentOriginalIncome": 0,
          "RetirementAge": null,
          "RetirementFrom": null,
          "S_CalcRetSavings": false,
          "S_DeliveryCity": "",
          "S_DeliveryCountry": "",
          "S_DeliveryDataBoxCode": "",
          "S_DeliveryHasDB": false,
          "S_DeliveryHasDS": false,
          "S_DeliveryPostCode": "",
          "S_DeliveryStreet": "",
          "S_DeliveryUseAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
          "S_DisabilityPensionFrom": null,
          "S_DisabilityPensionType": 0,
          "S_Exposure": 0,
          "S_ForeignDisabilityPension": false,
          "S_ForeignRetirement": false,
          "S_HINumber": "",
          "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
          "S_IdDocumentType": 0,
          "S_IndividualUndockable": 0,
          "S_IndividualUndockableUse": false,
          "S_Insolvency": false,
          "S_InsurancePaidInEHP": false,
          "S_IsDisabled": false,
          "S_IsMealAmount": false,
          "S_LI_Account": "",
          "S_LI_Amount": 0,
          "S_LI_Company": false,
          "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_LI_SpecSymbol": "",
          "S_LI_TaxablePart": 0,
          "S_LI_VarSymbol": "",
          "S_MealDayAmount": 0,
          "S_MealTicketFullPrice": 0,
          "S_MealTicketLowPrice": 0,
          "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
          "S_OnlyProfitableActivity": false,
          "S_OrphanAnnuity": false,
          "S_RF_Account": "",
          "S_RF_AmountMax": 0,
          "S_RF_AmountMin": 0,
          "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
          "S_RF_SpecSymbol": "",
          "S_RF_VarSymbol": "",
          "S_RSNumber": "",
          "S_RaisedChildren": 0,
          "S_SocialInsNumber": "",
          "S_StrangeSocInsAddress": "",
          "S_StrangeSocInsCity": "",
          "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
          "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
          "S_StrangeSocInsKeeper": "",
          "S_StrangeSocInsNr": "",
          "S_StrangeSocInsPostCode": "",
          "S_Student": false,
          "S_TaxIdentNumber": "",
          "S_TaxNonResident": false,
          "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
          "S_ToAddress": false,
          "S_WidowPension": false,
          "Sex": 0,
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
          "TaxDeclaration": true,
          "ToAccount": true,
          "VarSymbol": "",
          "WorkAbility": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "object_data": {
          "BankAccount": "1025437\/0300",
          "BirthPlace": "Praha",
          "ConsignedAids": [],
          "ConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CountOffDefinitions": [
            {
              "countofftype_id": "K000000000",
              "description": "Sleva na poplatníka",
              "id": "1300000101",
              "monthamount": 0,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1200000101",
              "validfrom_id": "R700000101",
              "validto_id": null
            }
          ],
          "CountedDays": 6,
          "CountedExperience": 0,
          "CountedIllness": 5,
          "CountedYears": 12,
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "CurrAmount": 0,
          "CurrBankAccount": "",
          "CurrBankName": "",
          "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CurrForeignIssue": 0,
          "CurrIsPercent": false,
          "CurrSpecSymbol": "",
          "CurrSwiftCode": "",
          "CurrToAccount": false,
          "CurrUrgent": 0,
          "CurrVarSymbol": "",
          "Currency_ID": "0000000000",
          "DockRegardedPenalty": false,
          "DockRegardedPension": false,
          "DrivingLicenceGroups": "A,B",
          "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
          "DutyCar": 0,
          "EducationBranch_ID": "0000000000",
          "EducationGrade_ID": "D000000000",
          "EmployPattern_ID": null,
          "FamilyMembers": [],
          "FedPersons": 0,
          "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
          "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerLastname": "Nejedlý",
          "HICountMinimal": false,
          "HIPaysGoverment": false,
          "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
          "HabitationCosts": 0,
          "HasYoungChild": false,
          "Hidden": false,
          "InsuranceComp_ID": "1000000000",
          "IsPartner": true,
          "MaritalStatus": 1,
          "MaterialResponsibility": false,
          "MealTicket": false,
          "Nationality_ID": "00000CZ000",
          "NotPayHealthIns": false,
          "NotPaySocIns": false,
          "Pictures": [],
          "RentActualIncome": 0,
          "RentOriginalIncome": 0,
          "RetirementAge": null,
          "RetirementFrom": null,
          "S_CalcRetSavings": false,
          "S_DeliveryCity": "",
          "S_DeliveryCountry": "",
          "S_DeliveryDataBoxCode": "",
          "S_DeliveryHasDB": false,
          "S_DeliveryHasDS": false,
          "S_DeliveryPostCode": "",
          "S_DeliveryStreet": "",
          "S_DeliveryUseAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
          "S_DisabilityPensionFrom": null,
          "S_DisabilityPensionType": 0,
          "S_Exposure": 0,
          "S_ForeignDisabilityPension": false,
          "S_ForeignRetirement": false,
          "S_HINumber": "",
          "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
          "S_IdDocumentType": 0,
          "S_IndividualUndockable": 0,
          "S_IndividualUndockableUse": false,
          "S_Insolvency": false,
          "S_InsurancePaidInEHP": false,
          "S_IsDisabled": false,
          "S_IsMealAmount": false,
          "S_LI_Account": "",
          "S_LI_Amount": 0,
          "S_LI_Company": false,
          "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_LI_SpecSymbol": "",
          "S_LI_TaxablePart": 0,
          "S_LI_VarSymbol": "",
          "S_MealDayAmount": 0,
          "S_MealTicketFullPrice": 0,
          "S_MealTicketLowPrice": 0,
          "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
          "S_OnlyProfitableActivity": false,
          "S_OrphanAnnuity": false,
          "S_RF_Account": "",
          "S_RF_AmountMax": 0,
          "S_RF_AmountMin": 0,
          "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
          "S_RF_SpecSymbol": "",
          "S_RF_VarSymbol": "",
          "S_RSNumber": "",
          "S_RaisedChildren": 0,
          "S_SocialInsNumber": "",
          "S_StrangeSocInsAddress": "",
          "S_StrangeSocInsCity": "",
          "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
          "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
          "S_StrangeSocInsKeeper": "",
          "S_StrangeSocInsNr": "",
          "S_StrangeSocInsPostCode": "",
          "S_Student": false,
          "S_TaxIdentNumber": "",
          "S_TaxNonResident": false,
          "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
          "S_ToAddress": false,
          "S_WidowPension": false,
          "Sex": 0,
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
          "TaxDeclaration": true,
          "ToAccount": true,
          "VarSymbol": "",
          "WorkAbility": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000100",
        "object_data": {
          "BankAccount": "1025437\/0300",
          "BirthPlace": "Praha",
          "ConsignedAids": [],
          "ConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CountOffDefinitions": [
            {
              "countofftype_id": "K000000000",
              "description": "Sleva na poplatníka",
              "id": "1300000101",
              "monthamount": 0,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1200000101",
              "validfrom_id": "R700000101",
              "validto_id": null
            }
          ],
          "CountedDays": 6,
          "CountedExperience": 0,
          "CountedIllness": 5,
          "CountedYears": 12,
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "CurrAmount": 0,
          "CurrBankAccount": "",
          "CurrBankName": "",
          "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CurrForeignIssue": 0,
          "CurrIsPercent": false,
          "CurrSpecSymbol": "",
          "CurrSwiftCode": "",
          "CurrToAccount": false,
          "CurrUrgent": 0,
          "CurrVarSymbol": "",
          "Currency_ID": "0000000000",
          "DockRegardedPenalty": false,
          "DockRegardedPension": false,
          "DrivingLicenceGroups": "A,B",
          "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
          "DutyCar": 0,
          "EducationBranch_ID": "0000000000",
          "EducationGrade_ID": "D000000000",
          "EmployPattern_ID": null,
          "FamilyMembers": [],
          "FedPersons": 0,
          "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
          "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerLastname": "Nejedlý",
          "HICountMinimal": false,
          "HIPaysGoverment": false,
          "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
          "HabitationCosts": 0,
          "HasYoungChild": false,
          "Hidden": false,
          "InsuranceComp_ID": "1000000000",
          "IsPartner": true,
          "MaritalStatus": 1,
          "MaterialResponsibility": false,
          "MealTicket": false,
          "Nationality_ID": "00000CZ000",
          "NotPayHealthIns": false,
          "NotPaySocIns": false,
          "Pictures": [],
          "RentActualIncome": 0,
          "RentOriginalIncome": 0,
          "RetirementAge": null,
          "RetirementFrom": null,
          "S_CalcRetSavings": false,
          "S_DeliveryCity": "",
          "S_DeliveryCountry": "",
          "S_DeliveryDataBoxCode": "",
          "S_DeliveryHasDB": false,
          "S_DeliveryHasDS": false,
          "S_DeliveryPostCode": "",
          "S_DeliveryStreet": "",
          "S_DeliveryUseAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
          "S_DisabilityPensionFrom": null,
          "S_DisabilityPensionType": 0,
          "S_Exposure": 0,
          "S_ForeignDisabilityPension": false,
          "S_ForeignRetirement": false,
          "S_HINumber": "",
          "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
          "S_IdDocumentType": 0,
          "S_IndividualUndockable": 0,
          "S_IndividualUndockableUse": false,
          "S_Insolvency": false,
          "S_InsurancePaidInEHP": false,
          "S_IsDisabled": false,
          "S_IsMealAmount": false,
          "S_LI_Account": "",
          "S_LI_Amount": 0,
          "S_LI_Company": false,
          "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_LI_SpecSymbol": "",
          "S_LI_TaxablePart": 0,
          "S_LI_VarSymbol": "",
          "S_MealDayAmount": 0,
          "S_MealTicketFullPrice": 0,
          "S_MealTicketLowPrice": 0,
          "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
          "S_OnlyProfitableActivity": false,
          "S_OrphanAnnuity": false,
          "S_RF_Account": "",
          "S_RF_AmountMax": 0,
          "S_RF_AmountMin": 0,
          "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
          "S_RF_SpecSymbol": "",
          "S_RF_VarSymbol": "",
          "S_RSNumber": "",
          "S_RaisedChildren": 0,
          "S_SocialInsNumber": "",
          "S_StrangeSocInsAddress": "",
          "S_StrangeSocInsCity": "",
          "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
          "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
          "S_StrangeSocInsKeeper": "",
          "S_StrangeSocInsNr": "",
          "S_StrangeSocInsPostCode": "",
          "S_Student": false,
          "S_TaxIdentNumber": "",
          "S_TaxNonResident": false,
          "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
          "S_ToAddress": false,
          "S_WidowPension": false,
          "Sex": 0,
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
          "TaxDeclaration": true,
          "ToAccount": true,
          "VarSymbol": "",
          "WorkAbility": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000101",
        "object_data": {
          "BankAccount": "1025437\/0300",
          "BirthPlace": "Praha",
          "ConsignedAids": [],
          "ConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CountOffDefinitions": [
            {
              "countofftype_id": "K000000000",
              "description": "Sleva na poplatníka",
              "id": "1300000101",
              "monthamount": 0,
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1200000101",
              "validfrom_id": "R700000101",
              "validto_id": null
            }
          ],
          "CountedDays": 6,
          "CountedExperience": 0,
          "CountedIllness": 5,
          "CountedYears": 12,
          "CreatedBy_ID": "3300000101",
          "CurrAmount": 0,
          "CurrBankAccount": "",
          "CurrBankName": "",
          "CurrConstSymbol_ID": "0000000000",
          "CurrForeignIssue": 0,
          "CurrIsPercent": false,
          "CurrSpecSymbol": "",
          "CurrSwiftCode": "",
          "CurrToAccount": false,
          "CurrUrgent": 0,
          "CurrVarSymbol": "",
          "Currency_ID": "0000000000",
          "DockRegardedPenalty": false,
          "DockRegardedPension": false,
          "DrivingLicenceGroups": "A,B",
          "DrivingLicenceNumber": "EA897543",
          "DutyCar": 0,
          "EducationBranch_ID": "0000000000",
          "EducationGrade_ID": "D000000000",
          "EmployPattern_ID": null,
          "FamilyMembers": [],
          "FedPersons": 0,
          "FirstAcces": "1992-06-30T22:00:00.000Z",
          "FirstAccessToCompany": "2005-06-30T22:00:00.000Z",
          "FormerLastname": "Nejedlý",
          "HICountMinimal": false,
          "HIPaysGoverment": false,
          "HIPaysGovernmentType_ID": "0000000000",
          "HabitationCosts": 0,
          "HasYoungChild": false,
          "Hidden": false,
          "InsuranceComp_ID": "1000000000",
          "IsPartner": true,
          "MaritalStatus": 1,
          "MaterialResponsibility": false,
          "MealTicket": false,
          "Nationality_ID": "00000CZ000",
          "NotPayHealthIns": false,
          "NotPaySocIns": false,
          "Pictures": [],
          "RentActualIncome": 0,
          "RentOriginalIncome": 0,
          "RetirementAge": null,
          "RetirementFrom": null,
          "S_CalcRetSavings": false,
          "S_DeliveryCity": "",
          "S_DeliveryCountry": "",
          "S_DeliveryDataBoxCode": "",
          "S_DeliveryHasDB": false,
          "S_DeliveryHasDS": false,
          "S_DeliveryPostCode": "",
          "S_DeliveryStreet": "",
          "S_DeliveryUseAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress": false,
          "S_DeliveryUseEmpAddress2": false,
          "S_DisabilityPensionFrom": null,
          "S_DisabilityPensionType": 0,
          "S_Exposure": 0,
          "S_ForeignDisabilityPension": false,
          "S_ForeignRetirement": false,
          "S_HINumber": "",
          "S_IdDocumentCountryCode": "0000000000",
          "S_IdDocumentType": 0,
          "S_IndividualUndockable": 0,
          "S_IndividualUndockableUse": false,
          "S_Insolvency": false,
          "S_InsurancePaidInEHP": false,
          "S_IsDisabled": false,
          "S_IsMealAmount": false,
          "S_LI_Account": "",
          "S_LI_Amount": 0,
          "S_LI_Company": false,
          "S_LI_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_LI_SpecSymbol": "",
          "S_LI_TaxablePart": 0,
          "S_LI_VarSymbol": "",
          "S_MealDayAmount": 0,
          "S_MealTicketFullPrice": 0,
          "S_MealTicketLowPrice": 0,
          "S_NoDoubleTaxAgreement": false,
          "S_OnlyProfitableActivity": false,
          "S_OrphanAnnuity": false,
          "S_RF_Account": "",
          "S_RF_AmountMax": 0,
          "S_RF_AmountMin": 0,
          "S_RF_ConstSymbol_ID": "0000332000",
          "S_RF_PercentOfSIBase": 0,
          "S_RF_SpecSymbol": "",
          "S_RF_VarSymbol": "",
          "S_RSNumber": "",
          "S_RaisedChildren": 0,
          "S_SocialInsNumber": "",
          "S_StrangeSocInsAddress": "",
          "S_StrangeSocInsCity": "",
          "S_StrangeSocInsCountry": "0000000000",
          "S_StrangeSocInsHouseNr": "",
          "S_StrangeSocInsKeeper": "",
          "S_StrangeSocInsNr": "",
          "S_StrangeSocInsPostCode": "",
          "S_Student": false,
          "S_TaxIdentNumber": "",
          "S_TaxNonResident": false,
          "S_TaxResidencyCountry_ID": "0000000000",
          "S_ToAddress": false,
          "S_WidowPension": false,
          "Sex": 0,
          "SpecSymbol": "",
          "SwiftCode": "",
          "TargetBankCountry_ID": "0000000000",
          "TaxDeclaration": true,
          "ToAccount": true,
          "VarSymbol": "",
          "WorkAbility": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "employees",
        "obj_id": "1200000104"
      }
    }
  ]
}