Schválený výdaj

GET

/cdconfirmapproveds

Získá kolekci BO Schválený výdaj

GET

/cdconfirmapproveds/{id}

Získá konkrétní BO Schválený výdaj

POST

/cdconfirmapproveds

Vytvoří nový BO Schválený výdaj a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/cdconfirmapproveds/{id}

Provede aktualizaci BO Schválený výdaj a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/cdconfirmapproveds/{id}

Smaže BO Schválený výdaj na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AdditionAMount number

Částka fin. přínosu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Approval_ID string (cdconfirm) relace

Vazba na schvalovaný výdaj; ID objektu Požadavek na schválení výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna schváleného výdaje; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Description string (50)

Popis výdaje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description2 string (50)

Popis fin. přínosu:, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (cdconfirmapprovedrow) relace

Řádky; kolekce BO Schválený výdaj - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ValidityFrom$DATE string

Platnost od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ValidityTo$DATE string

Platnost do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

DrawingAmount number

Čerpaná částka

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmapproveds?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmapproveds/{id}
Response
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "Approval_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "J3OX4YPVKRLONIEJMHS21TWO3S", "take": "1"}
Response
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "Approval_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmapproveds/{id}?select=id
Body
{
  "AdditionAMount": null,
  "Amount": null,
  "Approval_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "Description2": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "Rows": null,
  "ValidityFrom$DATE": null,
  "ValidityTo$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/cdconfirmapproveds/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.