Globální proměnná

GET

/wageconstants

Získá kolekci BO Globální proměnná

GET

/wageconstants/{id}

Získá konkrétní BO Globální proměnná

POST

/wageconstants

Vytvoří nový BO Globální proměnná a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wageconstants/{id}

Provede aktualizaci BO Globální proměnná a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wageconstants/{id}

Smaže BO Globální proměnná na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AllowChangeHistory boolean

Lze měnit historii, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EditMethod integer

Editace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Enumeration string (0)

Výčet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldDataType integer

Datový typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForWizard boolean

Nabízet v průvodci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsLocalAmount boolean

Je v lokální měně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (wageconstantvalue) relace

Hodnoty; kolekce BO Hodnota globální proměnné, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

System boolean

Orig., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CodeWithPrefix string (12)

Prefix, kód

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FieldDataTypeText string (30)

Datový typ

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Prefix string (12)

Prefix

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageconstants?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wageconstants/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "38040",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
    },
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "M300000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "0",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "OdpMin",
  "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
  "System": true,
  "FieldDataType": 3,
  "EditMethod": 0,
  "Enumeration": "",
  "AllowChangeHistory": true,
  "ForWizard": false,
  "IsLocalAmount": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wageconstants", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageconstants/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "38040",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
    },
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "M300000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "0",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "OdpMin",
  "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
  "System": true,
  "FieldDataType": 3,
  "EditMethod": 0,
  "Enumeration": "",
  "AllowChangeHistory": true,
  "ForWizard": false,
  "IsLocalAmount": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wageconstants?select=id
Body
{
  "AllowChangeHistory": true,
  "Code": "OdpMin",
  "EditMethod": 0,
  "Enumeration": "",
  "FieldDataType": 3,
  "ForWizard": false,
  "Hidden": false,
  "IsLocalAmount": true,
  "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
  "Rows": [
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "38040",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
    },
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "M300000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "0",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
    }
  ],
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wageconstants/{id}?select=id
Body
{
  "AllowChangeHistory": true,
  "Code": "OdpMin",
  "EditMethod": 0,
  "Enumeration": "",
  "FieldDataType": 3,
  "ForWizard": false,
  "Hidden": false,
  "IsLocalAmount": true,
  "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
  "Rows": [
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "38040",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
    },
    {
      "correctedby_id": null,
      "createdby_id": "SUPER00000",
      "id": "M300000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "stringfieldvalue": "0",
      "system": true,
      "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
    }
  ],
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wageconstants/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "object_data": {
          "AllowChangeHistory": true,
          "Code": "OdpMin",
          "EditMethod": 0,
          "Enumeration": "",
          "FieldDataType": 3,
          "ForWizard": false,
          "Hidden": false,
          "IsLocalAmount": true,
          "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
          "Rows": [
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "38040",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
            },
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "M300000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "0",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
            }
          ],
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "object_data": {
          "AllowChangeHistory": true,
          "Code": "OdpMin",
          "EditMethod": 0,
          "Enumeration": "",
          "FieldDataType": 3,
          "ForWizard": false,
          "Hidden": false,
          "IsLocalAmount": true,
          "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
          "Rows": [
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "38040",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
            },
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "M300000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "0",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
            }
          ],
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "AllowChangeHistory": true,
          "Code": "OdpMin",
          "EditMethod": 0,
          "Enumeration": "",
          "FieldDataType": 3,
          "ForWizard": false,
          "Hidden": false,
          "IsLocalAmount": true,
          "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
          "Rows": [
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "38040",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
            },
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "M300000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "0",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
            }
          ],
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "AllowChangeHistory": true,
          "Code": "OdpMin",
          "EditMethod": 0,
          "Enumeration": "",
          "FieldDataType": 3,
          "ForWizard": false,
          "Hidden": false,
          "IsLocalAmount": true,
          "Name": "Nezdanitelné minimum, rok",
          "Rows": [
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "38040",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
            },
            {
              "correctedby_id": null,
              "createdby_id": "SUPER00000",
              "id": "M300000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "stringfieldvalue": "0",
              "system": true,
              "validfrom$date": "2005-12-31T23:00:00.000Z"
            }
          ],
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wageconstants",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}