Souvislost zdrojových skupin

GET

/sourcegroupidenticals

Získá kolekci BO Souvislost zdrojových skupin

GET

/sourcegroupidenticals/{id}

Získá konkrétní BO Souvislost zdrojových skupin

POST

/sourcegroupidenticals

Vytvoří nový BO Souvislost zdrojových skupin a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/sourcegroupidenticals/{id}

Provede aktualizaci BO Souvislost zdrojových skupin a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/sourcegroupidenticals/{id}

Smaže BO Souvislost zdrojových skupin na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

IsUser boolean

Uživatelský záznam, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Source_ID string (sourcegroup) relace

Zdr. skupina zdroje; ID objektu Zdrojová skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Target_ID string (sourcegroup) relace

Zdr. skupina cíle; ID objektu Zdrojová skupina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sourcegroupidenticals?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sourcegroupidenticals/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Source_ID": "8500000101",
  "Target_ID": "P500000101",
  "IsUser": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "sourcegroupidenticals", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sourcegroupidenticals/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Source_ID": "8500000101",
  "Target_ID": "P500000101",
  "IsUser": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sourcegroupidenticals?select=id
Body
{
  "IsUser": true,
  "Source_ID": "8500000101",
  "Target_ID": "P500000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/sourcegroupidenticals/{id}?select=id
Body
{
  "IsUser": true,
  "Source_ID": "8500000101",
  "Target_ID": "P500000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/sourcegroupidenticals/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "object_data": {
          "IsUser": true,
          "Source_ID": "8500000101",
          "Target_ID": "P500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "object_data": {
          "IsUser": true,
          "Source_ID": "8500000101",
          "Target_ID": "P500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "IsUser": true,
          "Source_ID": "8500000101",
          "Target_ID": "P500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "IsUser": true,
          "Source_ID": "8500000101",
          "Target_ID": "P500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "sourcegroupidenticals",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}