Definice automatického vzkazu

GET

/watchdogrequests

Získá kolekci BO Definice automatického vzkazu

GET

/watchdogrequests/{id}

Získá konkrétní BO Definice automatického vzkazu

POST

/watchdogrequests

Vytvoří nový BO Definice automatického vzkazu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/watchdogrequests/{id}

Provede aktualizaci BO Definice automatického vzkazu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/watchdogrequests/{id}

Smaže BO Definice automatického vzkazu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Condition string (0)

Výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConditionExtension string

Rozšíření podmínky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (500)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldNames string (0)

Sloupce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

IsCondition boolean

Podmínka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MessageToSent string (0)

Zpráva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Object_CLSID string (26)

Třída objektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Object_ID string (10)

Identifikace objektu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Recipients array (watchdogrequestrecipient) relace

Adresáti; kolekce BO Definice automatického vzkazu - adresát, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SiteCLSID string (26)

Agenda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Subject string (500)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TriggeredAt$DATE string

Použito, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

WatchDogPoint_ID string (watchdogpoint) relace

Kontrolní bod; ID objektu Kontrolní bod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Object_ClsidDisplayName string (100)

Třída objektu, pouze pro čtení

Object_DisplayName string (100)

Název business objektu, pouze pro čtení

SiteClsidDisplayName string (100)

Agenda, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/watchdogrequests?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/watchdogrequests/{id}
Response
{
  "Condition": null,
  "ConditionExtension": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "FieldNames": null,
  "ID": null,
  "IsCondition": null,
  "MessageToSent": null,
  "ObjVersion": null,
  "Object_CLSID": null,
  "Object_ID": null,
  "Recipients": null,
  "SiteCLSID": null,
  "Subject": null,
  "TriggeredAt$DATE": null,
  "WatchDogPoint_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "watchdogrequests", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/watchdogrequests/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Condition": null,
  "ConditionExtension": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "FieldNames": null,
  "ID": null,
  "IsCondition": null,
  "MessageToSent": null,
  "ObjVersion": null,
  "Object_CLSID": null,
  "Object_ID": null,
  "Recipients": null,
  "SiteCLSID": null,
  "Subject": null,
  "TriggeredAt$DATE": null,
  "WatchDogPoint_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/watchdogrequests?select=id
Body
{
  "Condition": null,
  "ConditionExtension": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "FieldNames": null,
  "IsCondition": null,
  "MessageToSent": null,
  "Object_CLSID": null,
  "Object_ID": null,
  "Recipients": null,
  "SiteCLSID": null,
  "Subject": null,
  "TriggeredAt$DATE": null,
  "WatchDogPoint_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/watchdogrequests/{id}?select=id
Body
{
  "Condition": null,
  "ConditionExtension": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "FieldNames": null,
  "IsCondition": null,
  "MessageToSent": null,
  "Object_CLSID": null,
  "Object_ID": null,
  "Recipients": null,
  "SiteCLSID": null,
  "Subject": null,
  "TriggeredAt$DATE": null,
  "WatchDogPoint_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/watchdogrequests/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "object_data": {
          "Condition": null,
          "ConditionExtension": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "FieldNames": null,
          "IsCondition": null,
          "MessageToSent": null,
          "Object_CLSID": null,
          "Object_ID": null,
          "Recipients": null,
          "SiteCLSID": null,
          "Subject": null,
          "TriggeredAt$DATE": null,
          "WatchDogPoint_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "object_data": {
          "Condition": null,
          "ConditionExtension": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "FieldNames": null,
          "IsCondition": null,
          "MessageToSent": null,
          "Object_CLSID": null,
          "Object_ID": null,
          "Recipients": null,
          "SiteCLSID": null,
          "Subject": null,
          "TriggeredAt$DATE": null,
          "WatchDogPoint_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Condition": null,
          "ConditionExtension": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "FieldNames": null,
          "IsCondition": null,
          "MessageToSent": null,
          "Object_CLSID": null,
          "Object_ID": null,
          "Recipients": null,
          "SiteCLSID": null,
          "Subject": null,
          "TriggeredAt$DATE": null,
          "WatchDogPoint_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Condition": null,
          "ConditionExtension": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "FieldNames": null,
          "IsCondition": null,
          "MessageToSent": null,
          "Object_CLSID": null,
          "Object_ID": null,
          "Recipients": null,
          "SiteCLSID": null,
          "Subject": null,
          "TriggeredAt$DATE": null,
          "WatchDogPoint_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "watchdogrequests",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}