Inventura majetku

GET

/assetinvs

Získá kolekci BO Inventura majetku

GET

/assetinvs/{id}

Získá konkrétní BO Inventura majetku

POST

/assetinvs

Vytvoří nový BO Inventura majetku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetinvs/{id}

Provede aktualizaci BO Inventura majetku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetinvs/{id}

Smaže BO Inventura majetku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Committee_ID string (assetinvcommittee) relace

Ústřední inventarizační komise; ID objektu Inventarizační komise, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EndDate$DATE string

Datum ukončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InventoryState integer

Stav inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InventoryType integer

Typ inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RestrictionKind integer

Podmínka výběru majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (assetinvlist) relace

Řádky; kolekce BO Inventarizační seznam majetku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StartDate$DATE string

Datum zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InventoryStateAsText string (30)

Stav inventury

InventoryTypeAsText string (30)

Typ inventury

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RestrictionKindAsText string (30)

Podmínka výběru majetku

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvs/{id}
Response
{
  "Committee_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EndDate$DATE": null,
  "ID": null,
  "InventoryState": null,
  "InventoryType": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RestrictionKind": null,
  "Rows": null,
  "StartDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetinvs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Committee_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EndDate$DATE": null,
  "ID": null,
  "InventoryState": null,
  "InventoryType": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RestrictionKind": null,
  "Rows": null,
  "StartDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvs?select=id
Body
{
  "Committee_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EndDate$DATE": null,
  "InventoryState": null,
  "InventoryType": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RestrictionKind": null,
  "Rows": null,
  "StartDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvs/{id}?select=id
Body
{
  "Committee_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EndDate$DATE": null,
  "InventoryState": null,
  "InventoryType": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "RestrictionKind": null,
  "Rows": null,
  "StartDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "object_data": {
          "Committee_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EndDate$DATE": null,
          "InventoryState": null,
          "InventoryType": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RestrictionKind": null,
          "Rows": null,
          "StartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "object_data": {
          "Committee_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EndDate$DATE": null,
          "InventoryState": null,
          "InventoryType": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RestrictionKind": null,
          "Rows": null,
          "StartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Committee_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EndDate$DATE": null,
          "InventoryState": null,
          "InventoryType": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RestrictionKind": null,
          "Rows": null,
          "StartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Committee_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EndDate$DATE": null,
          "InventoryState": null,
          "InventoryType": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "RestrictionKind": null,
          "Rows": null,
          "StartDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetinvs",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}