Typ skladové karty

GET

/storecardcategories

Získá kolekci BO Typ skladové karty

GET

/storecardcategories/{id}

Získá konkrétní BO Typ skladové karty

POST

/storecardcategories

Vytvoří nový BO Typ skladové karty a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storecardcategories/{id}

Provede aktualizaci BO Typ skladové karty a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storecardcategories/{id}

Smaže BO Typ skladové karty na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AnalyticalAccount string (10)

Analytika, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostPriceSourceType integer

Výchozí zdroj nákladové ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ESLIndicator_ID string (eslindicator) relace

Rozlišení typu plnění(ESL); ID objektu Rozlišení typu plnění(ESL), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IntrastatTransport boolean

Doprava do Intrastatu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMPrRequestDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů Požadavky na výrobu použitá při tvorbě nabídky vydané; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PLMPrRequestDocQueue_ID2 string (docqueue) relace

Řada dokladů Požadavky na výrobu použitá při tvorbě objednávky přijaté; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ROIgnoreCreateRes boolean

Ignorovat automatické vytváření rezervací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SplitIntrastat boolean

Rozpočítávat částku INTRASTAT do ost. položek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToAccountBillOfDelivery boolean

Účtovat výdeje, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToAccountInventory boolean

Účtovat inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToAccountReceiptCard boolean

Účtovat příjmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToAccountTransfer boolean

Účtovat převody, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToESL boolean

Do ESL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ToIntrastat boolean

Do INTRASTAT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IntrastatStatus integer

IntrastatTransportStatus integer

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecardcategories?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecardcategories/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "Z",
  "Name": "Zboží",
  "ToAccountReceiptCard": true,
  "ToAccountBillOfDelivery": true,
  "ToAccountInventory": true,
  "ToAccountTransfer": true,
  "AnalyticalAccount": "60400",
  "ToIntrastat": true,
  "ToESL": false,
  "IntrastatTransport": true,
  "CostPriceSourceType": 0,
  "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
  "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
  "SplitIntrastat": false,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "ROIgnoreCreateRes": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storecardcategories", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storecardcategories/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "Z",
  "Name": "Zboží",
  "ToAccountReceiptCard": true,
  "ToAccountBillOfDelivery": true,
  "ToAccountInventory": true,
  "ToAccountTransfer": true,
  "AnalyticalAccount": "60400",
  "ToIntrastat": true,
  "ToESL": false,
  "IntrastatTransport": true,
  "CostPriceSourceType": 0,
  "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
  "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
  "SplitIntrastat": false,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "ROIgnoreCreateRes": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storecardcategories?select=id
Body
{
  "AnalyticalAccount": "60400",
  "Code": "Z",
  "CostPriceSourceType": 0,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "Hidden": false,
  "IntrastatTransport": true,
  "Name": "Zboží",
  "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
  "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
  "ROIgnoreCreateRes": false,
  "SplitIntrastat": false,
  "ToAccountBillOfDelivery": true,
  "ToAccountInventory": true,
  "ToAccountReceiptCard": true,
  "ToAccountTransfer": true,
  "ToESL": false,
  "ToIntrastat": true
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storecardcategories/{id}?select=id
Body
{
  "AnalyticalAccount": "60400",
  "Code": "Z",
  "CostPriceSourceType": 0,
  "ESLIndicator_ID": null,
  "Hidden": false,
  "IntrastatTransport": true,
  "Name": "Zboží",
  "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
  "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
  "ROIgnoreCreateRes": false,
  "SplitIntrastat": false,
  "ToAccountBillOfDelivery": true,
  "ToAccountInventory": true,
  "ToAccountReceiptCard": true,
  "ToAccountTransfer": true,
  "ToESL": false,
  "ToIntrastat": true
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storecardcategories/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "60400",
          "Code": "Z",
          "CostPriceSourceType": 0,
          "ESLIndicator_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IntrastatTransport": true,
          "Name": "Zboží",
          "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
          "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
          "ROIgnoreCreateRes": false,
          "SplitIntrastat": false,
          "ToAccountBillOfDelivery": true,
          "ToAccountInventory": true,
          "ToAccountReceiptCard": true,
          "ToAccountTransfer": true,
          "ToESL": false,
          "ToIntrastat": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "60400",
          "Code": "Z",
          "CostPriceSourceType": 0,
          "ESLIndicator_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IntrastatTransport": true,
          "Name": "Zboží",
          "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
          "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
          "ROIgnoreCreateRes": false,
          "SplitIntrastat": false,
          "ToAccountBillOfDelivery": true,
          "ToAccountInventory": true,
          "ToAccountReceiptCard": true,
          "ToAccountTransfer": true,
          "ToESL": false,
          "ToIntrastat": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "60400",
          "Code": "Z",
          "CostPriceSourceType": 0,
          "ESLIndicator_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IntrastatTransport": true,
          "Name": "Zboží",
          "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
          "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
          "ROIgnoreCreateRes": false,
          "SplitIntrastat": false,
          "ToAccountBillOfDelivery": true,
          "ToAccountInventory": true,
          "ToAccountReceiptCard": true,
          "ToAccountTransfer": true,
          "ToESL": false,
          "ToIntrastat": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AnalyticalAccount": "60400",
          "Code": "Z",
          "CostPriceSourceType": 0,
          "ESLIndicator_ID": null,
          "Hidden": false,
          "IntrastatTransport": true,
          "Name": "Zboží",
          "PLMPrRequestDocQueue_ID": null,
          "PLMPrRequestDocQueue_ID2": null,
          "ROIgnoreCreateRes": false,
          "SplitIntrastat": false,
          "ToAccountBillOfDelivery": true,
          "ToAccountInventory": true,
          "ToAccountReceiptCard": true,
          "ToAccountTransfer": true,
          "ToESL": false,
          "ToIntrastat": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storecardcategories",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}