Parametr majetku

GET

/assetparameters

Získá kolekci BO Parametr majetku

GET

/assetparameters/{id}

Získá konkrétní BO Parametr majetku

POST

/assetparameters

Vytvoří nový BO Parametr majetku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetparameters/{id}

Provede aktualizaci BO Parametr majetku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetparameters/{id}

Smaže BO Parametr majetku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDepreciationBeginning integer

Účetní odpisy uplatnit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDepreciationRounding integer

Zaokrouhlování účetních odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

AlwaysAccountSummary boolean

Vždy účtuj o.souhr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BookingType integer

Způsob účtování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CountShrinkedPeriod integer

Počítej zkrác.období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DiscardTaxDepreciationRate number

Procento daň.odpisu v r.vyřaz., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstYearDeprecIncrease$DATE string

Datum změny alg., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FormulaInvNrSmallAssetCard string (75)

Struktura inventárního čísla karet DrM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FormulaInventoryNrAssetCard string (75)

Struktura inventárního čísla karet DM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntangibleAssetPriceLimit number

Limit pořizovací ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně

InvCanEditExpensesDivision boolean

Lze měnit nákl. středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InvEndUpdateCards boolean

Ukončení inventury - aktualizovat karty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

KeepDegressDeprecLength boolean

Zachovat délku daň.odpisů po zvýšení ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OverValuationPriceLimit number

Cenový limit pro technické zh., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně

PercentsInShortPeriod number

Procento roč.odpisu ve zkr.ob., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResponsibleIsObligatory boolean

Povinná zodp.osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RestAccValueRate number

Zbytková úč. hodnota majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TangibleAssetPriceLimit number

Limit pořizovací ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně

TaxDepreciationRounding integer

Zaokrouhlování daňových odpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetparameters?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetparameters/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
  "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
  "OverValuationPriceLimit": 80000,
  "TaxDepreciationRounding": 258,
  "AccDepreciationRounding": 258,
  "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
  "AccDepreciationBeginning": 1,
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
  "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
  "ResponsibleIsObligatory": true,
  "CountShrinkedPeriod": 0,
  "AlwaysAccountSummary": false,
  "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
  "KeepDegressDeprecLength": true,
  "RestAccValueRate": 0,
  "BookingType": 0,
  "InvEndUpdateCards": true,
  "InvCanEditExpensesDivision": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetparameters", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetparameters/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
  "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
  "OverValuationPriceLimit": 80000,
  "TaxDepreciationRounding": 258,
  "AccDepreciationRounding": 258,
  "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
  "AccDepreciationBeginning": 1,
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
  "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
  "ResponsibleIsObligatory": true,
  "CountShrinkedPeriod": 0,
  "AlwaysAccountSummary": false,
  "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
  "KeepDegressDeprecLength": true,
  "RestAccValueRate": 0,
  "BookingType": 0,
  "InvEndUpdateCards": true,
  "InvCanEditExpensesDivision": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetparameters?select=id
Body
{
  "AccDepreciationBeginning": 1,
  "AccDepreciationRounding": 258,
  "AlwaysAccountSummary": false,
  "BookingType": 0,
  "CountShrinkedPeriod": 0,
  "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
  "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
  "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
  "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
  "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
  "InvCanEditExpensesDivision": false,
  "InvEndUpdateCards": true,
  "KeepDegressDeprecLength": true,
  "OverValuationPriceLimit": 80000,
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "ResponsibleIsObligatory": true,
  "RestAccValueRate": 0,
  "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
  "TaxDepreciationRounding": 258
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetparameters/{id}?select=id
Body
{
  "AccDepreciationBeginning": 1,
  "AccDepreciationRounding": 258,
  "AlwaysAccountSummary": false,
  "BookingType": 0,
  "CountShrinkedPeriod": 0,
  "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
  "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
  "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
  "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
  "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
  "InvCanEditExpensesDivision": false,
  "InvEndUpdateCards": true,
  "KeepDegressDeprecLength": true,
  "OverValuationPriceLimit": 80000,
  "PercentsInShortPeriod": 50,
  "ResponsibleIsObligatory": true,
  "RestAccValueRate": 0,
  "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
  "TaxDepreciationRounding": 258
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetparameters/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "object_data": {
          "AccDepreciationBeginning": 1,
          "AccDepreciationRounding": 258,
          "AlwaysAccountSummary": false,
          "BookingType": 0,
          "CountShrinkedPeriod": 0,
          "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
          "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
          "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
          "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
          "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
          "InvCanEditExpensesDivision": false,
          "InvEndUpdateCards": true,
          "KeepDegressDeprecLength": true,
          "OverValuationPriceLimit": 80000,
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "ResponsibleIsObligatory": true,
          "RestAccValueRate": 0,
          "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
          "TaxDepreciationRounding": 258
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "object_data": {
          "AccDepreciationBeginning": 1,
          "AccDepreciationRounding": 258,
          "AlwaysAccountSummary": false,
          "BookingType": 0,
          "CountShrinkedPeriod": 0,
          "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
          "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
          "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
          "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
          "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
          "InvCanEditExpensesDivision": false,
          "InvEndUpdateCards": true,
          "KeepDegressDeprecLength": true,
          "OverValuationPriceLimit": 80000,
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "ResponsibleIsObligatory": true,
          "RestAccValueRate": 0,
          "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
          "TaxDepreciationRounding": 258
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "AccDepreciationBeginning": 1,
          "AccDepreciationRounding": 258,
          "AlwaysAccountSummary": false,
          "BookingType": 0,
          "CountShrinkedPeriod": 0,
          "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
          "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
          "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
          "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
          "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
          "InvCanEditExpensesDivision": false,
          "InvEndUpdateCards": true,
          "KeepDegressDeprecLength": true,
          "OverValuationPriceLimit": 80000,
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "ResponsibleIsObligatory": true,
          "RestAccValueRate": 0,
          "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
          "TaxDepreciationRounding": 258
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "AccDepreciationBeginning": 1,
          "AccDepreciationRounding": 258,
          "AlwaysAccountSummary": false,
          "BookingType": 0,
          "CountShrinkedPeriod": 0,
          "DiscardTaxDepreciationRate": 50,
          "FirstYearDeprecIncrease$DATE": "2004-12-31T23:00:00.000Z",
          "FormulaInvNrSmallAssetCard": "DrM-;4;N;5;;0;N;N;A",
          "FormulaInventoryNrAssetCard": "DM-;3;N;5;;0;N;N;A",
          "IntangibleAssetPriceLimit": 0,
          "InvCanEditExpensesDivision": false,
          "InvEndUpdateCards": true,
          "KeepDegressDeprecLength": true,
          "OverValuationPriceLimit": 80000,
          "PercentsInShortPeriod": 50,
          "ResponsibleIsObligatory": true,
          "RestAccValueRate": 0,
          "TangibleAssetPriceLimit": 80000,
          "TaxDepreciationRounding": 258
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetparameters",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}