Výrobní příkaz

GET

/plmjoborders

Získá kolekci BO Výrobní příkaz

GET

/plmjoborders/{id}

Získá konkrétní BO Výrobní příkaz

POST

/plmjoborders

Vytvoří nový BO Výrobní příkaz a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmjoborders/{id}

Provede aktualizaci BO Výrobní příkaz a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmjoborders/{id}

Smaže BO Výrobní příkaz na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ADs array (plmjoborderad) relace

Oceňování; kolekce BO VP - vazba na vedlejší pořizovací náklady, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Účetní předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Balanced boolean

Vyrovnáno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BatchDests array (plmjobatchdest) relace

Atributy dávek; kolekce BO Atributy dávek výrobních příkazů, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConsumablesInIncome integer

Spotřební mat. v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CooperationInIncome boolean

Koop. v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraven, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DevelopmentCosts number

Náklady na vývoj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueueForAWT_ID string (docqueue) relace

Řada pro souhrn. prac. lístky; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinishedAt$DATE string

Ukončeno, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FinishedBy_ID string (securityuser) relace

Ukončil; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GeneralExpenseInIncome boolean

Správ. režie v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GeneralExpenseInProduce boolean

Správ. režie ve výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Inputs array (plmjoinputitem) relace

Vstupní položky výroby; kolekce BO VP - kusovník, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MaterialExpenseInIncome boolean

Materiálová režie v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MaterialInIncome boolean

Mat. v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MethodOfSalaryCalculation integer

Hodinová sazba operace techn. postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MethodOfSalaryClass integer

Tarifní třída pro ocenění výrobku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Mix boolean

Mix, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Nodes array (plmjonode) relace

Veškeré položky výrobního stromu; kolekce BO Uzel stromu výrobního příkazu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Outputs array (plmjooutputitem) relace

Výstupní položky výroby; kolekce BO VP - vyráběná položka, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OverheadCostsInIncome boolean

Výr. režie v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OverheadCostsInProduce boolean

Výr. režie ve výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Phases array (plmjobordersphase) relace

Etapy; kolekce BO VP - etapa, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PlanedCoopMat number

Plánované náklady na materiál z kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedCooperation number

Plánované náklady na kooperaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedMaterial number

Plánované náklady na materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedStartAt$DATE string

Plánovaný termín spuštění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceForReceipt number

Cena pro příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PriceInIncome integer

Pevná cena v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProductionTask_ID string (productiontask) relace

Výrobní úlohy; ID objektu Výrobní úloha, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Quantity number

Množství v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Qunit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReleasedAt$DATE string

Spuštěn, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReleasedBy_ID string (securityuser) relace

Spustil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (plmjonode) relace

Řádky; kolekce BO Uzel stromu výrobního příkazu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SCMBatch$Date string

SCM dávka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCMLevel integer

SCM úroveň, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCMOrder integer

SCM pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SalariesInIncome boolean

Mzdy v příjmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SalariesInProduce boolean

Mzdy ve výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScheduledAt$DATE string

Dokončení plánováno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Výrobek - Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Tariff_ID string (plmtariff) relace

Režijní sazba; ID objektu Režijní sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Transfer integer

Co přenášet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValueTransfer1 integer

Způsob přenosu hodnoty 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValueTransfer2 integer

Způsob přenosu hodnoty 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperationType1_ID string (wageoperationtype) relace

Druh výkonu 1; ID objektu Druhy výkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageOperationType2_ID string (wageoperationtype) relace

Druh výkonu 2; ID objektu Druhy výkonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CRPBeginTime string

Naplánovano od

CRPEndTime string

Naplánovano do

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

FinishedQuantity number

Vyrobené množství v ev.jedn., pouze pro čtení

FinishedUnitQuantity number

Vyrobené množství, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

UnitQuantity number

Množství

UpdatePLAndRoutDuringEdit boolean

Aktualizovat kusovníky a TP při editaci

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 18,
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "5K00000101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Quantity": 10,
  "Qunit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
  "FinishedBy_ID": "1A00000101",
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "Tariff_ID": "1000000101",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Mix": false,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "PriceForReceipt": 180,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Store_ID": "3500000101",
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "Division_ID": "1400000101",
  "MaterialInIncome": true,
  "CooperationInIncome": true,
  "PriceInIncome": 1,
  "SalariesInIncome": true,
  "OverheadCostsInIncome": false,
  "GeneralExpenseInIncome": false,
  "ConsumablesInIncome": 1,
  "SalariesInProduce": false,
  "OverheadCostsInProduce": false,
  "GeneralExpenseInProduce": false,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "Transfer": 0,
  "ValueTransfer1": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType2_ID": null,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "MaterialExpenseInIncome": false,
  "BusProject_ID": null,
  "ADs": [
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1100000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1200000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1300000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1500000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1400000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "2700000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1600000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    }
  ],
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "R000000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "S000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 8,
      "owner_id": "Q000000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "4300000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "Q000000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": true,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "R000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "owner_id": "S000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "Phases": [
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "3000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    }
  ],
  "Priority": 1,
  "Balanced": false,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMOrder": 0,
  "BatchDests": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmjoborders", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 18,
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "5K00000101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Quantity": 10,
  "Qunit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "FinishedAt$DATE": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
  "FinishedBy_ID": "1A00000101",
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "Tariff_ID": "1000000101",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Mix": false,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "PriceForReceipt": 180,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Store_ID": "3500000101",
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "Division_ID": "1400000101",
  "MaterialInIncome": true,
  "CooperationInIncome": true,
  "PriceInIncome": 1,
  "SalariesInIncome": true,
  "OverheadCostsInIncome": false,
  "GeneralExpenseInIncome": false,
  "ConsumablesInIncome": 1,
  "SalariesInProduce": false,
  "OverheadCostsInProduce": false,
  "GeneralExpenseInProduce": false,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "Transfer": 0,
  "ValueTransfer1": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType2_ID": null,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "MaterialExpenseInIncome": false,
  "BusProject_ID": null,
  "ADs": [
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1100000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1200000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1300000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1500000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1400000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "2700000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1600000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    }
  ],
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "R000000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "S000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 8,
      "owner_id": "Q000000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "4300000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "Q000000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": true,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "R000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "owner_id": "S000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "Phases": [
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "3000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    }
  ],
  "Priority": 1,
  "Balanced": false,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMOrder": 0,
  "BatchDests": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders?select=id
Body
{
  "ADs": [
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1100000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1200000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1300000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1500000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1400000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "2700000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1600000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    }
  ],
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "Balanced": false,
  "BatchDests": [],
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConsumablesInIncome": 1,
  "CooperationInIncome": true,
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Division_ID": "1400000101",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "DocQueue_ID": "5K00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "GeneralExpenseInIncome": false,
  "GeneralExpenseInProduce": false,
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "4300000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "Q000000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": true,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "R000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "owner_id": "S000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "MaterialExpenseInIncome": false,
  "MaterialInIncome": true,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "Mix": false,
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "R000000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "S000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "OrdNumber": 1,
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 8,
      "owner_id": "Q000000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "OverheadCostsInIncome": false,
  "OverheadCostsInProduce": false,
  "Period_ID": "1E00000101",
  "Person_ID": null,
  "Phases": [
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "3000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    }
  ],
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "PriceForReceipt": 180,
  "PriceInIncome": 1,
  "Priority": 1,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "Quantity": 10,
  "Qunit": "ks",
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMOrder": 0,
  "SalariesInIncome": true,
  "SalariesInProduce": false,
  "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Store_ID": "3500000101",
  "Tariff_ID": "1000000101",
  "Transfer": 0,
  "UnitRate": 1,
  "ValueTransfer1": 0,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "WageOperationType2_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}?select=id
Body
{
  "ADs": [
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1100000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1200000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1400000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1300000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "1500000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1400000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    },
    {
      "additionalcosts_id": "2700000101",
      "consumableamount": 13190.63,
      "id": "1600000101",
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "priceamount": 0
    }
  ],
  "AccPresetDef_ID": "1007000000",
  "Balanced": false,
  "BatchDests": [],
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ConsumablesInIncome": 1,
  "CooperationInIncome": true,
  "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Division_ID": "1400000101",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
  "DocQueue_ID": "5K00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "GeneralExpenseInIncome": false,
  "GeneralExpenseInProduce": false,
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "4300000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "Q000000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": true,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "R000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 5,
      "owner_id": "S000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "MaterialExpenseInIncome": false,
  "MaterialInIncome": true,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "Mix": false,
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "R000000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "S000000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "Q000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "OrdNumber": 1,
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 8,
      "owner_id": "Q000000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "OverheadCostsInIncome": false,
  "OverheadCostsInProduce": false,
  "Period_ID": "1E00000101",
  "Person_ID": null,
  "Phases": [
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "3000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "2000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    },
    {
      "finishedat$date": null,
      "finishedby_id": null,
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
      "releasedby_id": "SUPER00000"
    }
  ],
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "PriceForReceipt": 180,
  "PriceInIncome": 1,
  "Priority": 1,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "Quantity": 10,
  "Qunit": "ks",
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "Q000000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMOrder": 0,
  "SalariesInIncome": true,
  "SalariesInProduce": false,
  "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Store_ID": "3500000101",
  "Tariff_ID": "1000000101",
  "Transfer": 0,
  "UnitRate": 1,
  "ValueTransfer1": 0,
  "ValueTransfer2": 0,
  "WageOperationType1_ID": null,
  "WageOperationType2_ID": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmjoborders/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "object_data": {
          "ADs": [
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1100000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1200000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1300000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1500000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1400000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "2700000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1600000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            }
          ],
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Balanced": false,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConsumablesInIncome": 1,
          "CooperationInIncome": true,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueue_ID": "5K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneralExpenseInIncome": false,
          "GeneralExpenseInProduce": false,
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "4300000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "Q000000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": true,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "R000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "owner_id": "S000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "MaterialExpenseInIncome": false,
          "MaterialInIncome": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "R000000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "S000000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 8,
              "owner_id": "Q000000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "OverheadCostsInIncome": false,
          "OverheadCostsInProduce": false,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "Phases": [
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "3000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            }
          ],
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "PriceInIncome": 1,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "Quantity": 10,
          "Qunit": "ks",
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "SalariesInIncome": true,
          "SalariesInProduce": false,
          "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "Tariff_ID": "1000000101",
          "Transfer": 0,
          "UnitRate": 1,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "object_data": {
          "ADs": [
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1100000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1200000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1300000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1500000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1400000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "2700000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1600000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            }
          ],
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Balanced": false,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConsumablesInIncome": 1,
          "CooperationInIncome": true,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueue_ID": "5K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneralExpenseInIncome": false,
          "GeneralExpenseInProduce": false,
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "4300000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "Q000000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": true,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "R000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "owner_id": "S000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "MaterialExpenseInIncome": false,
          "MaterialInIncome": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "R000000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "S000000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 8,
              "owner_id": "Q000000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "OverheadCostsInIncome": false,
          "OverheadCostsInProduce": false,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "Phases": [
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "3000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            }
          ],
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "PriceInIncome": 1,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "Quantity": 10,
          "Qunit": "ks",
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "SalariesInIncome": true,
          "SalariesInProduce": false,
          "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "Tariff_ID": "1000000101",
          "Transfer": 0,
          "UnitRate": 1,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "ADs": [
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1100000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1200000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1300000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1500000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1400000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "2700000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1600000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            }
          ],
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Balanced": false,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConsumablesInIncome": 1,
          "CooperationInIncome": true,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueue_ID": "5K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneralExpenseInIncome": false,
          "GeneralExpenseInProduce": false,
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "4300000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "Q000000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": true,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "R000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "owner_id": "S000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "MaterialExpenseInIncome": false,
          "MaterialInIncome": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "R000000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "S000000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 8,
              "owner_id": "Q000000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "OverheadCostsInIncome": false,
          "OverheadCostsInProduce": false,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "Phases": [
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "3000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            }
          ],
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "PriceInIncome": 1,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "Quantity": 10,
          "Qunit": "ks",
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "SalariesInIncome": true,
          "SalariesInProduce": false,
          "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "Tariff_ID": "1000000101",
          "Transfer": 0,
          "UnitRate": 1,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "ADs": [
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1100000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1200000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1400000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1300000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "1500000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1400000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            },
            {
              "additionalcosts_id": "2700000101",
              "consumableamount": 13190.63,
              "id": "1600000101",
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "priceamount": 0
            }
          ],
          "AccPresetDef_ID": "1007000000",
          "Balanced": false,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ConsumablesInIncome": 1,
          "CooperationInIncome": true,
          "CorrectedAt$DATE": "2014-01-14T10:33:09.262Z",
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueueForAWT_ID": "1L00000101",
          "DocQueue_ID": "5K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneralExpenseInIncome": false,
          "GeneralExpenseInProduce": false,
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "4300000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "Q000000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": true,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "R000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 5,
              "owner_id": "S000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "MaterialExpenseInIncome": false,
          "MaterialInIncome": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "R000000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "S000000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "Q000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 8,
              "owner_id": "Q000000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "OverheadCostsInIncome": false,
          "OverheadCostsInProduce": false,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "Phases": [
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "3000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.945Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "2000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            },
            {
              "finishedat$date": null,
              "finishedby_id": null,
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "releasedat$date": "2013-10-17T08:33:53.943Z",
              "releasedby_id": "SUPER00000"
            }
          ],
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "PriceInIncome": 1,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "Quantity": 10,
          "Qunit": "ks",
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "Q000000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "SalariesInIncome": true,
          "SalariesInProduce": false,
          "ScheduledAt$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "Tariff_ID": "1000000101",
          "Transfer": 0,
          "UnitRate": 1,
          "ValueTransfer1": 0,
          "ValueTransfer2": 0,
          "WageOperationType1_ID": null,
          "WageOperationType2_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmjoborders",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}