Poskytovatel poštovních služeb

GET

/pdmpostproviders

Získá kolekci BO Poskytovatel poštovních služeb

GET

/pdmpostproviders/{id}

Získá konkrétní BO Poskytovatel poštovních služeb

POST

/pdmpostproviders

Vytvoří nový BO Poskytovatel poštovních služeb a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/pdmpostproviders/{id}

Provede aktualizaci BO Poskytovatel poštovních služeb a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/pdmpostproviders/{id}

Smaže BO Poskytovatel poštovních služeb na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OneClosing boolean

Podporuje více denních uzávěrek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (pdmpostproviderrow) relace

Řádky; kolekce BO Poskytovatelé - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpostproviders?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpostproviders/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000000",
      "issuedcontenttype_id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "B000000000"
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "issuedcontenttype_id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "5200000000"
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "issuedcontenttype_id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "pricelist_id": "C000000000"
    },
    {
      "id": "4000000000",
      "issuedcontenttype_id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "pricelist_id": "5100000000"
    },
    {
      "id": "5000000000",
      "issuedcontenttype_id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "pricelist_id": "4100000000"
    },
    {
      "id": "6000000000",
      "issuedcontenttype_id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "pricelist_id": "9000000000"
    },
    {
      "id": "7000000000",
      "issuedcontenttype_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "pricelist_id": "A000000000"
    },
    {
      "id": "8000000000",
      "issuedcontenttype_id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "pricelist_id": "9100000000"
    },
    {
      "id": "9000000000",
      "issuedcontenttype_id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "pricelist_id": "1200000000"
    },
    {
      "id": "1200000000",
      "issuedcontenttype_id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "pricelist_id": "2200000000"
    },
    {
      "id": "1300000000",
      "issuedcontenttype_id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "pricelist_id": "8100000000"
    },
    {
      "id": "1400000000",
      "issuedcontenttype_id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "pricelist_id": "6100000000"
    },
    {
      "id": "1500000000",
      "issuedcontenttype_id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "pricelist_id": "7100000000"
    },
    {
      "id": "1600000000",
      "issuedcontenttype_id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "pricelist_id": "8000000000"
    },
    {
      "id": "1800000000",
      "issuedcontenttype_id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "pricelist_id": "7000000000"
    },
    {
      "id": "1900000000",
      "issuedcontenttype_id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "pricelist_id": "2100000000"
    },
    {
      "id": "2300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3400000000"
    },
    {
      "id": "2400000000",
      "issuedcontenttype_id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3500000000"
    },
    {
      "id": "2500000000",
      "issuedcontenttype_id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 22,
      "pricelist_id": "2600000000"
    },
    {
      "id": "2600000000",
      "issuedcontenttype_id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "pricelist_id": "2700000000"
    },
    {
      "id": "2700000000",
      "issuedcontenttype_id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "pricelist_id": "2800000000"
    },
    {
      "id": "2800000000",
      "issuedcontenttype_id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 25,
      "pricelist_id": "1300000000"
    },
    {
      "id": "3500000000",
      "issuedcontenttype_id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "pricelist_id": "3A00000000"
    },
    {
      "id": "3600000000",
      "issuedcontenttype_id": "2200000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "pricelist_id": "3C00000000"
    },
    {
      "id": "3700000000",
      "issuedcontenttype_id": "2100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "pricelist_id": "3B00000000"
    },
    {
      "id": "3A00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2400000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "pricelist_id": "HC00000000"
    },
    {
      "id": "3B00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2500000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "pricelist_id": "IC00000000"
    },
    {
      "id": "3C00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "pricelist_id": "JC00000000"
    },
    {
      "id": "3D00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "pricelist_id": "KC00000000"
    },
    {
      "id": "3E00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2800000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "pricelist_id": "LC00000000"
    },
    {
      "id": "3F00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2900000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "pricelist_id": "MC00000000"
    },
    {
      "id": "3G00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "pricelist_id": "XD00000000"
    },
    {
      "id": "3H00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "pricelist_id": "XE00000000"
    },
    {
      "id": "3I00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "pricelist_id": "XF00000000"
    },
    {
      "id": "3J00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "pricelist_id": "XG00000000"
    },
    {
      "id": "3K00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "pricelist_id": "XH00000000"
    },
    {
      "id": "3L00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "pricelist_id": "XI00000000"
    },
    {
      "id": "3M00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "pricelist_id": "XJ00000000"
    },
    {
      "id": "3N00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "pricelist_id": "XK00000000"
    },
    {
      "id": "3O00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "pricelist_id": "XL00000000"
    },
    {
      "id": "3P00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "pricelist_id": "XM00000000"
    },
    {
      "id": "3Q00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "pricelist_id": "XN00000000"
    },
    {
      "id": "3R00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 51,
      "pricelist_id": "XO00000000"
    },
    {
      "id": "3S00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 52,
      "pricelist_id": "XP00000000"
    },
    {
      "id": "3T00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 53,
      "pricelist_id": "XQ00000000"
    },
    {
      "id": "3U00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 54,
      "pricelist_id": "XR00000000"
    },
    {
      "id": "3V00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 55,
      "pricelist_id": "1D00000000"
    },
    {
      "id": "3W00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 56,
      "pricelist_id": "2D00000000"
    },
    {
      "id": "3X00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 57,
      "pricelist_id": "3D00000000"
    },
    {
      "id": "3Y00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 58,
      "pricelist_id": "4D00000000"
    },
    {
      "id": "3Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 59,
      "pricelist_id": "5D00000000"
    },
    {
      "id": "4100000000",
      "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 60,
      "pricelist_id": "6D00000000"
    },
    {
      "id": "4Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 61,
      "pricelist_id": "AS00000000"
    },
    {
      "id": "5Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 62,
      "pricelist_id": "BS00000000"
    },
    {
      "id": "6Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 63,
      "pricelist_id": "CS00000000"
    },
    {
      "id": "7Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 64,
      "pricelist_id": "7S00000000"
    },
    {
      "id": "8Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 65,
      "pricelist_id": "8S00000000"
    },
    {
      "id": "9Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 66,
      "pricelist_id": "9S00000000"
    },
    {
      "id": "AZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 67,
      "pricelist_id": "HS00000000"
    },
    {
      "id": "BZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 68,
      "pricelist_id": "GS00000000"
    },
    {
      "id": "CZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 69,
      "pricelist_id": "FS00000000"
    },
    {
      "id": "DZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 70,
      "pricelist_id": "4S00000000"
    },
    {
      "id": "EZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 71,
      "pricelist_id": "5S00000000"
    },
    {
      "id": "FZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 72,
      "pricelist_id": "6S00000000"
    },
    {
      "id": "GZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 73,
      "pricelist_id": "1S00000000"
    },
    {
      "id": "HZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 74,
      "pricelist_id": "2S00000000"
    },
    {
      "id": "IZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 75,
      "pricelist_id": "3S00000000"
    },
    {
      "id": "JZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 76,
      "pricelist_id": "ES00000000"
    },
    {
      "id": "KZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 77,
      "pricelist_id": "DS00000000"
    },
    {
      "id": "1100000000",
      "issuedcontenttype_id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "pricelist_id": "3200000000"
    },
    {
      "id": "2200000000",
      "issuedcontenttype_id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "pricelist_id": "3600000000"
    },
    {
      "id": "2900000000",
      "issuedcontenttype_id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "pricelist_id": "1400000000"
    },
    {
      "id": "3100000000",
      "issuedcontenttype_id": "X000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "pricelist_id": "1500000000"
    },
    {
      "id": "3200000000",
      "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "pricelist_id": "1800000000"
    },
    {
      "id": "3300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "pricelist_id": "1900000000"
    },
    {
      "id": "3400000000",
      "issuedcontenttype_id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "pricelist_id": "1600000000"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "01",
  "Name": "Česká pošta",
  "OneClosing": true
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "pdmpostproviders", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpostproviders/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000000",
      "issuedcontenttype_id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "B000000000"
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "issuedcontenttype_id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "5200000000"
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "issuedcontenttype_id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "pricelist_id": "C000000000"
    },
    {
      "id": "4000000000",
      "issuedcontenttype_id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "pricelist_id": "5100000000"
    },
    {
      "id": "5000000000",
      "issuedcontenttype_id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "pricelist_id": "4100000000"
    },
    {
      "id": "6000000000",
      "issuedcontenttype_id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "pricelist_id": "9000000000"
    },
    {
      "id": "7000000000",
      "issuedcontenttype_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "pricelist_id": "A000000000"
    },
    {
      "id": "8000000000",
      "issuedcontenttype_id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "pricelist_id": "9100000000"
    },
    {
      "id": "9000000000",
      "issuedcontenttype_id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "pricelist_id": "1200000000"
    },
    {
      "id": "1200000000",
      "issuedcontenttype_id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "pricelist_id": "2200000000"
    },
    {
      "id": "1300000000",
      "issuedcontenttype_id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "pricelist_id": "8100000000"
    },
    {
      "id": "1400000000",
      "issuedcontenttype_id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "pricelist_id": "6100000000"
    },
    {
      "id": "1500000000",
      "issuedcontenttype_id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "pricelist_id": "7100000000"
    },
    {
      "id": "1600000000",
      "issuedcontenttype_id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "pricelist_id": "8000000000"
    },
    {
      "id": "1800000000",
      "issuedcontenttype_id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "pricelist_id": "7000000000"
    },
    {
      "id": "1900000000",
      "issuedcontenttype_id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "pricelist_id": "2100000000"
    },
    {
      "id": "2300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3400000000"
    },
    {
      "id": "2400000000",
      "issuedcontenttype_id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3500000000"
    },
    {
      "id": "2500000000",
      "issuedcontenttype_id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 22,
      "pricelist_id": "2600000000"
    },
    {
      "id": "2600000000",
      "issuedcontenttype_id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "pricelist_id": "2700000000"
    },
    {
      "id": "2700000000",
      "issuedcontenttype_id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "pricelist_id": "2800000000"
    },
    {
      "id": "2800000000",
      "issuedcontenttype_id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 25,
      "pricelist_id": "1300000000"
    },
    {
      "id": "3500000000",
      "issuedcontenttype_id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "pricelist_id": "3A00000000"
    },
    {
      "id": "3600000000",
      "issuedcontenttype_id": "2200000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "pricelist_id": "3C00000000"
    },
    {
      "id": "3700000000",
      "issuedcontenttype_id": "2100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "pricelist_id": "3B00000000"
    },
    {
      "id": "3A00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2400000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "pricelist_id": "HC00000000"
    },
    {
      "id": "3B00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2500000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "pricelist_id": "IC00000000"
    },
    {
      "id": "3C00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "pricelist_id": "JC00000000"
    },
    {
      "id": "3D00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "pricelist_id": "KC00000000"
    },
    {
      "id": "3E00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2800000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "pricelist_id": "LC00000000"
    },
    {
      "id": "3F00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2900000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "pricelist_id": "MC00000000"
    },
    {
      "id": "3G00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "pricelist_id": "XD00000000"
    },
    {
      "id": "3H00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "pricelist_id": "XE00000000"
    },
    {
      "id": "3I00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "pricelist_id": "XF00000000"
    },
    {
      "id": "3J00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "pricelist_id": "XG00000000"
    },
    {
      "id": "3K00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "pricelist_id": "XH00000000"
    },
    {
      "id": "3L00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "pricelist_id": "XI00000000"
    },
    {
      "id": "3M00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "pricelist_id": "XJ00000000"
    },
    {
      "id": "3N00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "pricelist_id": "XK00000000"
    },
    {
      "id": "3O00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "pricelist_id": "XL00000000"
    },
    {
      "id": "3P00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "pricelist_id": "XM00000000"
    },
    {
      "id": "3Q00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "pricelist_id": "XN00000000"
    },
    {
      "id": "3R00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 51,
      "pricelist_id": "XO00000000"
    },
    {
      "id": "3S00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 52,
      "pricelist_id": "XP00000000"
    },
    {
      "id": "3T00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 53,
      "pricelist_id": "XQ00000000"
    },
    {
      "id": "3U00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 54,
      "pricelist_id": "XR00000000"
    },
    {
      "id": "3V00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 55,
      "pricelist_id": "1D00000000"
    },
    {
      "id": "3W00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 56,
      "pricelist_id": "2D00000000"
    },
    {
      "id": "3X00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 57,
      "pricelist_id": "3D00000000"
    },
    {
      "id": "3Y00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 58,
      "pricelist_id": "4D00000000"
    },
    {
      "id": "3Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 59,
      "pricelist_id": "5D00000000"
    },
    {
      "id": "4100000000",
      "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 60,
      "pricelist_id": "6D00000000"
    },
    {
      "id": "4Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 61,
      "pricelist_id": "AS00000000"
    },
    {
      "id": "5Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 62,
      "pricelist_id": "BS00000000"
    },
    {
      "id": "6Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 63,
      "pricelist_id": "CS00000000"
    },
    {
      "id": "7Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 64,
      "pricelist_id": "7S00000000"
    },
    {
      "id": "8Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 65,
      "pricelist_id": "8S00000000"
    },
    {
      "id": "9Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 66,
      "pricelist_id": "9S00000000"
    },
    {
      "id": "AZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 67,
      "pricelist_id": "HS00000000"
    },
    {
      "id": "BZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 68,
      "pricelist_id": "GS00000000"
    },
    {
      "id": "CZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 69,
      "pricelist_id": "FS00000000"
    },
    {
      "id": "DZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 70,
      "pricelist_id": "4S00000000"
    },
    {
      "id": "EZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 71,
      "pricelist_id": "5S00000000"
    },
    {
      "id": "FZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 72,
      "pricelist_id": "6S00000000"
    },
    {
      "id": "GZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 73,
      "pricelist_id": "1S00000000"
    },
    {
      "id": "HZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 74,
      "pricelist_id": "2S00000000"
    },
    {
      "id": "IZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 75,
      "pricelist_id": "3S00000000"
    },
    {
      "id": "JZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 76,
      "pricelist_id": "ES00000000"
    },
    {
      "id": "KZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 77,
      "pricelist_id": "DS00000000"
    },
    {
      "id": "1100000000",
      "issuedcontenttype_id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "pricelist_id": "3200000000"
    },
    {
      "id": "2200000000",
      "issuedcontenttype_id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "pricelist_id": "3600000000"
    },
    {
      "id": "2900000000",
      "issuedcontenttype_id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "pricelist_id": "1400000000"
    },
    {
      "id": "3100000000",
      "issuedcontenttype_id": "X000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "pricelist_id": "1500000000"
    },
    {
      "id": "3200000000",
      "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "pricelist_id": "1800000000"
    },
    {
      "id": "3300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "pricelist_id": "1900000000"
    },
    {
      "id": "3400000000",
      "issuedcontenttype_id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "pricelist_id": "1600000000"
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "01",
  "Name": "Česká pošta",
  "OneClosing": true
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpostproviders?select=id
Body
{
  "Code": "01",
  "Hidden": false,
  "Name": "Česká pošta",
  "OneClosing": true,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000000",
      "issuedcontenttype_id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "B000000000"
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "issuedcontenttype_id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "5200000000"
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "issuedcontenttype_id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "pricelist_id": "C000000000"
    },
    {
      "id": "4000000000",
      "issuedcontenttype_id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "pricelist_id": "5100000000"
    },
    {
      "id": "5000000000",
      "issuedcontenttype_id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "pricelist_id": "4100000000"
    },
    {
      "id": "6000000000",
      "issuedcontenttype_id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "pricelist_id": "9000000000"
    },
    {
      "id": "7000000000",
      "issuedcontenttype_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "pricelist_id": "A000000000"
    },
    {
      "id": "8000000000",
      "issuedcontenttype_id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "pricelist_id": "9100000000"
    },
    {
      "id": "9000000000",
      "issuedcontenttype_id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "pricelist_id": "1200000000"
    },
    {
      "id": "1200000000",
      "issuedcontenttype_id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "pricelist_id": "2200000000"
    },
    {
      "id": "1300000000",
      "issuedcontenttype_id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "pricelist_id": "8100000000"
    },
    {
      "id": "1400000000",
      "issuedcontenttype_id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "pricelist_id": "6100000000"
    },
    {
      "id": "1500000000",
      "issuedcontenttype_id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "pricelist_id": "7100000000"
    },
    {
      "id": "1600000000",
      "issuedcontenttype_id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "pricelist_id": "8000000000"
    },
    {
      "id": "1800000000",
      "issuedcontenttype_id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "pricelist_id": "7000000000"
    },
    {
      "id": "1900000000",
      "issuedcontenttype_id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "pricelist_id": "2100000000"
    },
    {
      "id": "2300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3400000000"
    },
    {
      "id": "2400000000",
      "issuedcontenttype_id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3500000000"
    },
    {
      "id": "2500000000",
      "issuedcontenttype_id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 22,
      "pricelist_id": "2600000000"
    },
    {
      "id": "2600000000",
      "issuedcontenttype_id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "pricelist_id": "2700000000"
    },
    {
      "id": "2700000000",
      "issuedcontenttype_id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "pricelist_id": "2800000000"
    },
    {
      "id": "2800000000",
      "issuedcontenttype_id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 25,
      "pricelist_id": "1300000000"
    },
    {
      "id": "3500000000",
      "issuedcontenttype_id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "pricelist_id": "3A00000000"
    },
    {
      "id": "3600000000",
      "issuedcontenttype_id": "2200000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "pricelist_id": "3C00000000"
    },
    {
      "id": "3700000000",
      "issuedcontenttype_id": "2100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "pricelist_id": "3B00000000"
    },
    {
      "id": "3A00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2400000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "pricelist_id": "HC00000000"
    },
    {
      "id": "3B00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2500000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "pricelist_id": "IC00000000"
    },
    {
      "id": "3C00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "pricelist_id": "JC00000000"
    },
    {
      "id": "3D00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "pricelist_id": "KC00000000"
    },
    {
      "id": "3E00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2800000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "pricelist_id": "LC00000000"
    },
    {
      "id": "3F00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2900000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "pricelist_id": "MC00000000"
    },
    {
      "id": "3G00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "pricelist_id": "XD00000000"
    },
    {
      "id": "3H00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "pricelist_id": "XE00000000"
    },
    {
      "id": "3I00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "pricelist_id": "XF00000000"
    },
    {
      "id": "3J00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "pricelist_id": "XG00000000"
    },
    {
      "id": "3K00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "pricelist_id": "XH00000000"
    },
    {
      "id": "3L00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "pricelist_id": "XI00000000"
    },
    {
      "id": "3M00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "pricelist_id": "XJ00000000"
    },
    {
      "id": "3N00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "pricelist_id": "XK00000000"
    },
    {
      "id": "3O00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "pricelist_id": "XL00000000"
    },
    {
      "id": "3P00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "pricelist_id": "XM00000000"
    },
    {
      "id": "3Q00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "pricelist_id": "XN00000000"
    },
    {
      "id": "3R00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 51,
      "pricelist_id": "XO00000000"
    },
    {
      "id": "3S00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 52,
      "pricelist_id": "XP00000000"
    },
    {
      "id": "3T00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 53,
      "pricelist_id": "XQ00000000"
    },
    {
      "id": "3U00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 54,
      "pricelist_id": "XR00000000"
    },
    {
      "id": "3V00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 55,
      "pricelist_id": "1D00000000"
    },
    {
      "id": "3W00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 56,
      "pricelist_id": "2D00000000"
    },
    {
      "id": "3X00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 57,
      "pricelist_id": "3D00000000"
    },
    {
      "id": "3Y00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 58,
      "pricelist_id": "4D00000000"
    },
    {
      "id": "3Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 59,
      "pricelist_id": "5D00000000"
    },
    {
      "id": "4100000000",
      "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 60,
      "pricelist_id": "6D00000000"
    },
    {
      "id": "4Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 61,
      "pricelist_id": "AS00000000"
    },
    {
      "id": "5Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 62,
      "pricelist_id": "BS00000000"
    },
    {
      "id": "6Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 63,
      "pricelist_id": "CS00000000"
    },
    {
      "id": "7Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 64,
      "pricelist_id": "7S00000000"
    },
    {
      "id": "8Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 65,
      "pricelist_id": "8S00000000"
    },
    {
      "id": "9Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 66,
      "pricelist_id": "9S00000000"
    },
    {
      "id": "AZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 67,
      "pricelist_id": "HS00000000"
    },
    {
      "id": "BZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 68,
      "pricelist_id": "GS00000000"
    },
    {
      "id": "CZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 69,
      "pricelist_id": "FS00000000"
    },
    {
      "id": "DZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 70,
      "pricelist_id": "4S00000000"
    },
    {
      "id": "EZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 71,
      "pricelist_id": "5S00000000"
    },
    {
      "id": "FZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 72,
      "pricelist_id": "6S00000000"
    },
    {
      "id": "GZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 73,
      "pricelist_id": "1S00000000"
    },
    {
      "id": "HZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 74,
      "pricelist_id": "2S00000000"
    },
    {
      "id": "IZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 75,
      "pricelist_id": "3S00000000"
    },
    {
      "id": "JZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 76,
      "pricelist_id": "ES00000000"
    },
    {
      "id": "KZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 77,
      "pricelist_id": "DS00000000"
    },
    {
      "id": "1100000000",
      "issuedcontenttype_id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "pricelist_id": "3200000000"
    },
    {
      "id": "2200000000",
      "issuedcontenttype_id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "pricelist_id": "3600000000"
    },
    {
      "id": "2900000000",
      "issuedcontenttype_id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "pricelist_id": "1400000000"
    },
    {
      "id": "3100000000",
      "issuedcontenttype_id": "X000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "pricelist_id": "1500000000"
    },
    {
      "id": "3200000000",
      "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "pricelist_id": "1800000000"
    },
    {
      "id": "3300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "pricelist_id": "1900000000"
    },
    {
      "id": "3400000000",
      "issuedcontenttype_id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "pricelist_id": "1600000000"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpostproviders/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "01",
  "Hidden": false,
  "Name": "Česká pošta",
  "OneClosing": true,
  "Rows": [
    {
      "id": "1000000000",
      "issuedcontenttype_id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 1,
      "pricelist_id": "B000000000"
    },
    {
      "id": "2000000000",
      "issuedcontenttype_id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 2,
      "pricelist_id": "5200000000"
    },
    {
      "id": "3000000000",
      "issuedcontenttype_id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 3,
      "pricelist_id": "C000000000"
    },
    {
      "id": "4000000000",
      "issuedcontenttype_id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 4,
      "pricelist_id": "5100000000"
    },
    {
      "id": "5000000000",
      "issuedcontenttype_id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 5,
      "pricelist_id": "4100000000"
    },
    {
      "id": "6000000000",
      "issuedcontenttype_id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 6,
      "pricelist_id": "9000000000"
    },
    {
      "id": "7000000000",
      "issuedcontenttype_id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 7,
      "pricelist_id": "A000000000"
    },
    {
      "id": "8000000000",
      "issuedcontenttype_id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 8,
      "pricelist_id": "9100000000"
    },
    {
      "id": "9000000000",
      "issuedcontenttype_id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 9,
      "pricelist_id": "1200000000"
    },
    {
      "id": "1200000000",
      "issuedcontenttype_id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 11,
      "pricelist_id": "2200000000"
    },
    {
      "id": "1300000000",
      "issuedcontenttype_id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 12,
      "pricelist_id": "8100000000"
    },
    {
      "id": "1400000000",
      "issuedcontenttype_id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 13,
      "pricelist_id": "6100000000"
    },
    {
      "id": "1500000000",
      "issuedcontenttype_id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 14,
      "pricelist_id": "7100000000"
    },
    {
      "id": "1600000000",
      "issuedcontenttype_id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 15,
      "pricelist_id": "8000000000"
    },
    {
      "id": "1800000000",
      "issuedcontenttype_id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 17,
      "pricelist_id": "7000000000"
    },
    {
      "id": "1900000000",
      "issuedcontenttype_id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 18,
      "pricelist_id": "2100000000"
    },
    {
      "id": "2300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3400000000"
    },
    {
      "id": "2400000000",
      "issuedcontenttype_id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 21,
      "pricelist_id": "3500000000"
    },
    {
      "id": "2500000000",
      "issuedcontenttype_id": "S000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 22,
      "pricelist_id": "2600000000"
    },
    {
      "id": "2600000000",
      "issuedcontenttype_id": "T000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 23,
      "pricelist_id": "2700000000"
    },
    {
      "id": "2700000000",
      "issuedcontenttype_id": "U000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 24,
      "pricelist_id": "2800000000"
    },
    {
      "id": "2800000000",
      "issuedcontenttype_id": "V000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 25,
      "pricelist_id": "1300000000"
    },
    {
      "id": "3500000000",
      "issuedcontenttype_id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 33,
      "pricelist_id": "3A00000000"
    },
    {
      "id": "3600000000",
      "issuedcontenttype_id": "2200000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 32,
      "pricelist_id": "3C00000000"
    },
    {
      "id": "3700000000",
      "issuedcontenttype_id": "2100000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 31,
      "pricelist_id": "3B00000000"
    },
    {
      "id": "3A00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2400000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 34,
      "pricelist_id": "HC00000000"
    },
    {
      "id": "3B00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2500000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 35,
      "pricelist_id": "IC00000000"
    },
    {
      "id": "3C00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2600000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 36,
      "pricelist_id": "JC00000000"
    },
    {
      "id": "3D00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2700000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 37,
      "pricelist_id": "KC00000000"
    },
    {
      "id": "3E00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2800000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 38,
      "pricelist_id": "LC00000000"
    },
    {
      "id": "3F00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2900000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 39,
      "pricelist_id": "MC00000000"
    },
    {
      "id": "3G00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 40,
      "pricelist_id": "XD00000000"
    },
    {
      "id": "3H00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 41,
      "pricelist_id": "XE00000000"
    },
    {
      "id": "3I00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 42,
      "pricelist_id": "XF00000000"
    },
    {
      "id": "3J00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 43,
      "pricelist_id": "XG00000000"
    },
    {
      "id": "3K00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 44,
      "pricelist_id": "XH00000000"
    },
    {
      "id": "3L00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 45,
      "pricelist_id": "XI00000000"
    },
    {
      "id": "3M00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 46,
      "pricelist_id": "XJ00000000"
    },
    {
      "id": "3N00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 47,
      "pricelist_id": "XK00000000"
    },
    {
      "id": "3O00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 48,
      "pricelist_id": "XL00000000"
    },
    {
      "id": "3P00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 49,
      "pricelist_id": "XM00000000"
    },
    {
      "id": "3Q00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 50,
      "pricelist_id": "XN00000000"
    },
    {
      "id": "3R00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 51,
      "pricelist_id": "XO00000000"
    },
    {
      "id": "3S00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 52,
      "pricelist_id": "XP00000000"
    },
    {
      "id": "3T00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 53,
      "pricelist_id": "XQ00000000"
    },
    {
      "id": "3U00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 54,
      "pricelist_id": "XR00000000"
    },
    {
      "id": "3V00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 55,
      "pricelist_id": "1D00000000"
    },
    {
      "id": "3W00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 56,
      "pricelist_id": "2D00000000"
    },
    {
      "id": "3X00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 57,
      "pricelist_id": "3D00000000"
    },
    {
      "id": "3Y00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 58,
      "pricelist_id": "4D00000000"
    },
    {
      "id": "3Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 59,
      "pricelist_id": "5D00000000"
    },
    {
      "id": "4100000000",
      "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 60,
      "pricelist_id": "6D00000000"
    },
    {
      "id": "4Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 61,
      "pricelist_id": "AS00000000"
    },
    {
      "id": "5Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 62,
      "pricelist_id": "BS00000000"
    },
    {
      "id": "6Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 63,
      "pricelist_id": "CS00000000"
    },
    {
      "id": "7Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 64,
      "pricelist_id": "7S00000000"
    },
    {
      "id": "8Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 65,
      "pricelist_id": "8S00000000"
    },
    {
      "id": "9Z00000000",
      "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 66,
      "pricelist_id": "9S00000000"
    },
    {
      "id": "AZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 67,
      "pricelist_id": "HS00000000"
    },
    {
      "id": "BZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 68,
      "pricelist_id": "GS00000000"
    },
    {
      "id": "CZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 69,
      "pricelist_id": "FS00000000"
    },
    {
      "id": "DZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 70,
      "pricelist_id": "4S00000000"
    },
    {
      "id": "EZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 71,
      "pricelist_id": "5S00000000"
    },
    {
      "id": "FZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 72,
      "pricelist_id": "6S00000000"
    },
    {
      "id": "GZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 73,
      "pricelist_id": "1S00000000"
    },
    {
      "id": "HZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 74,
      "pricelist_id": "2S00000000"
    },
    {
      "id": "IZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 75,
      "pricelist_id": "3S00000000"
    },
    {
      "id": "JZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 76,
      "pricelist_id": "ES00000000"
    },
    {
      "id": "KZ00000000",
      "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 77,
      "pricelist_id": "DS00000000"
    },
    {
      "id": "1100000000",
      "issuedcontenttype_id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 10,
      "pricelist_id": "3200000000"
    },
    {
      "id": "2200000000",
      "issuedcontenttype_id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 20,
      "pricelist_id": "3600000000"
    },
    {
      "id": "2900000000",
      "issuedcontenttype_id": "W000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 26,
      "pricelist_id": "1400000000"
    },
    {
      "id": "3100000000",
      "issuedcontenttype_id": "X000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 27,
      "pricelist_id": "1500000000"
    },
    {
      "id": "3200000000",
      "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 28,
      "pricelist_id": "1800000000"
    },
    {
      "id": "3300000000",
      "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 29,
      "pricelist_id": "1900000000"
    },
    {
      "id": "3400000000",
      "issuedcontenttype_id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "posindex": 30,
      "pricelist_id": "1600000000"
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/pdmpostproviders/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Hidden": false,
          "Name": "Česká pošta",
          "OneClosing": true,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000000",
              "issuedcontenttype_id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "B000000000"
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "issuedcontenttype_id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "5200000000"
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "issuedcontenttype_id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "pricelist_id": "C000000000"
            },
            {
              "id": "4000000000",
              "issuedcontenttype_id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "pricelist_id": "5100000000"
            },
            {
              "id": "5000000000",
              "issuedcontenttype_id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "pricelist_id": "4100000000"
            },
            {
              "id": "6000000000",
              "issuedcontenttype_id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "pricelist_id": "9000000000"
            },
            {
              "id": "7000000000",
              "issuedcontenttype_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "pricelist_id": "A000000000"
            },
            {
              "id": "8000000000",
              "issuedcontenttype_id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "pricelist_id": "9100000000"
            },
            {
              "id": "9000000000",
              "issuedcontenttype_id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "pricelist_id": "1200000000"
            },
            {
              "id": "1200000000",
              "issuedcontenttype_id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "pricelist_id": "2200000000"
            },
            {
              "id": "1300000000",
              "issuedcontenttype_id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "pricelist_id": "8100000000"
            },
            {
              "id": "1400000000",
              "issuedcontenttype_id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "pricelist_id": "6100000000"
            },
            {
              "id": "1500000000",
              "issuedcontenttype_id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "pricelist_id": "7100000000"
            },
            {
              "id": "1600000000",
              "issuedcontenttype_id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "pricelist_id": "8000000000"
            },
            {
              "id": "1800000000",
              "issuedcontenttype_id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "pricelist_id": "7000000000"
            },
            {
              "id": "1900000000",
              "issuedcontenttype_id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "pricelist_id": "2100000000"
            },
            {
              "id": "2300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3400000000"
            },
            {
              "id": "2400000000",
              "issuedcontenttype_id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3500000000"
            },
            {
              "id": "2500000000",
              "issuedcontenttype_id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 22,
              "pricelist_id": "2600000000"
            },
            {
              "id": "2600000000",
              "issuedcontenttype_id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "pricelist_id": "2700000000"
            },
            {
              "id": "2700000000",
              "issuedcontenttype_id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "pricelist_id": "2800000000"
            },
            {
              "id": "2800000000",
              "issuedcontenttype_id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 25,
              "pricelist_id": "1300000000"
            },
            {
              "id": "3500000000",
              "issuedcontenttype_id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "pricelist_id": "3A00000000"
            },
            {
              "id": "3600000000",
              "issuedcontenttype_id": "2200000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "pricelist_id": "3C00000000"
            },
            {
              "id": "3700000000",
              "issuedcontenttype_id": "2100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "pricelist_id": "3B00000000"
            },
            {
              "id": "3A00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2400000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "pricelist_id": "HC00000000"
            },
            {
              "id": "3B00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2500000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "pricelist_id": "IC00000000"
            },
            {
              "id": "3C00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "pricelist_id": "JC00000000"
            },
            {
              "id": "3D00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "pricelist_id": "KC00000000"
            },
            {
              "id": "3E00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2800000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "pricelist_id": "LC00000000"
            },
            {
              "id": "3F00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2900000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "pricelist_id": "MC00000000"
            },
            {
              "id": "3G00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "pricelist_id": "XD00000000"
            },
            {
              "id": "3H00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "pricelist_id": "XE00000000"
            },
            {
              "id": "3I00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "pricelist_id": "XF00000000"
            },
            {
              "id": "3J00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "pricelist_id": "XG00000000"
            },
            {
              "id": "3K00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "pricelist_id": "XH00000000"
            },
            {
              "id": "3L00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "pricelist_id": "XI00000000"
            },
            {
              "id": "3M00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "pricelist_id": "XJ00000000"
            },
            {
              "id": "3N00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "pricelist_id": "XK00000000"
            },
            {
              "id": "3O00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "pricelist_id": "XL00000000"
            },
            {
              "id": "3P00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "pricelist_id": "XM00000000"
            },
            {
              "id": "3Q00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "pricelist_id": "XN00000000"
            },
            {
              "id": "3R00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 51,
              "pricelist_id": "XO00000000"
            },
            {
              "id": "3S00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 52,
              "pricelist_id": "XP00000000"
            },
            {
              "id": "3T00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 53,
              "pricelist_id": "XQ00000000"
            },
            {
              "id": "3U00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 54,
              "pricelist_id": "XR00000000"
            },
            {
              "id": "3V00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 55,
              "pricelist_id": "1D00000000"
            },
            {
              "id": "3W00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 56,
              "pricelist_id": "2D00000000"
            },
            {
              "id": "3X00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 57,
              "pricelist_id": "3D00000000"
            },
            {
              "id": "3Y00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 58,
              "pricelist_id": "4D00000000"
            },
            {
              "id": "3Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 59,
              "pricelist_id": "5D00000000"
            },
            {
              "id": "4100000000",
              "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 60,
              "pricelist_id": "6D00000000"
            },
            {
              "id": "4Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 61,
              "pricelist_id": "AS00000000"
            },
            {
              "id": "5Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 62,
              "pricelist_id": "BS00000000"
            },
            {
              "id": "6Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 63,
              "pricelist_id": "CS00000000"
            },
            {
              "id": "7Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 64,
              "pricelist_id": "7S00000000"
            },
            {
              "id": "8Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 65,
              "pricelist_id": "8S00000000"
            },
            {
              "id": "9Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 66,
              "pricelist_id": "9S00000000"
            },
            {
              "id": "AZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 67,
              "pricelist_id": "HS00000000"
            },
            {
              "id": "BZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 68,
              "pricelist_id": "GS00000000"
            },
            {
              "id": "CZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 69,
              "pricelist_id": "FS00000000"
            },
            {
              "id": "DZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 70,
              "pricelist_id": "4S00000000"
            },
            {
              "id": "EZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 71,
              "pricelist_id": "5S00000000"
            },
            {
              "id": "FZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 72,
              "pricelist_id": "6S00000000"
            },
            {
              "id": "GZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 73,
              "pricelist_id": "1S00000000"
            },
            {
              "id": "HZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 74,
              "pricelist_id": "2S00000000"
            },
            {
              "id": "IZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 75,
              "pricelist_id": "3S00000000"
            },
            {
              "id": "JZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 76,
              "pricelist_id": "ES00000000"
            },
            {
              "id": "KZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 77,
              "pricelist_id": "DS00000000"
            },
            {
              "id": "1100000000",
              "issuedcontenttype_id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "pricelist_id": "3200000000"
            },
            {
              "id": "2200000000",
              "issuedcontenttype_id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "pricelist_id": "3600000000"
            },
            {
              "id": "2900000000",
              "issuedcontenttype_id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "pricelist_id": "1400000000"
            },
            {
              "id": "3100000000",
              "issuedcontenttype_id": "X000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "pricelist_id": "1500000000"
            },
            {
              "id": "3200000000",
              "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "pricelist_id": "1800000000"
            },
            {
              "id": "3300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "pricelist_id": "1900000000"
            },
            {
              "id": "3400000000",
              "issuedcontenttype_id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "pricelist_id": "1600000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Hidden": false,
          "Name": "Česká pošta",
          "OneClosing": true,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000000",
              "issuedcontenttype_id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "B000000000"
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "issuedcontenttype_id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "5200000000"
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "issuedcontenttype_id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "pricelist_id": "C000000000"
            },
            {
              "id": "4000000000",
              "issuedcontenttype_id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "pricelist_id": "5100000000"
            },
            {
              "id": "5000000000",
              "issuedcontenttype_id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "pricelist_id": "4100000000"
            },
            {
              "id": "6000000000",
              "issuedcontenttype_id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "pricelist_id": "9000000000"
            },
            {
              "id": "7000000000",
              "issuedcontenttype_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "pricelist_id": "A000000000"
            },
            {
              "id": "8000000000",
              "issuedcontenttype_id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "pricelist_id": "9100000000"
            },
            {
              "id": "9000000000",
              "issuedcontenttype_id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "pricelist_id": "1200000000"
            },
            {
              "id": "1200000000",
              "issuedcontenttype_id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "pricelist_id": "2200000000"
            },
            {
              "id": "1300000000",
              "issuedcontenttype_id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "pricelist_id": "8100000000"
            },
            {
              "id": "1400000000",
              "issuedcontenttype_id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "pricelist_id": "6100000000"
            },
            {
              "id": "1500000000",
              "issuedcontenttype_id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "pricelist_id": "7100000000"
            },
            {
              "id": "1600000000",
              "issuedcontenttype_id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "pricelist_id": "8000000000"
            },
            {
              "id": "1800000000",
              "issuedcontenttype_id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "pricelist_id": "7000000000"
            },
            {
              "id": "1900000000",
              "issuedcontenttype_id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "pricelist_id": "2100000000"
            },
            {
              "id": "2300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3400000000"
            },
            {
              "id": "2400000000",
              "issuedcontenttype_id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3500000000"
            },
            {
              "id": "2500000000",
              "issuedcontenttype_id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 22,
              "pricelist_id": "2600000000"
            },
            {
              "id": "2600000000",
              "issuedcontenttype_id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "pricelist_id": "2700000000"
            },
            {
              "id": "2700000000",
              "issuedcontenttype_id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "pricelist_id": "2800000000"
            },
            {
              "id": "2800000000",
              "issuedcontenttype_id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 25,
              "pricelist_id": "1300000000"
            },
            {
              "id": "3500000000",
              "issuedcontenttype_id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "pricelist_id": "3A00000000"
            },
            {
              "id": "3600000000",
              "issuedcontenttype_id": "2200000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "pricelist_id": "3C00000000"
            },
            {
              "id": "3700000000",
              "issuedcontenttype_id": "2100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "pricelist_id": "3B00000000"
            },
            {
              "id": "3A00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2400000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "pricelist_id": "HC00000000"
            },
            {
              "id": "3B00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2500000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "pricelist_id": "IC00000000"
            },
            {
              "id": "3C00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "pricelist_id": "JC00000000"
            },
            {
              "id": "3D00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "pricelist_id": "KC00000000"
            },
            {
              "id": "3E00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2800000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "pricelist_id": "LC00000000"
            },
            {
              "id": "3F00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2900000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "pricelist_id": "MC00000000"
            },
            {
              "id": "3G00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "pricelist_id": "XD00000000"
            },
            {
              "id": "3H00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "pricelist_id": "XE00000000"
            },
            {
              "id": "3I00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "pricelist_id": "XF00000000"
            },
            {
              "id": "3J00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "pricelist_id": "XG00000000"
            },
            {
              "id": "3K00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "pricelist_id": "XH00000000"
            },
            {
              "id": "3L00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "pricelist_id": "XI00000000"
            },
            {
              "id": "3M00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "pricelist_id": "XJ00000000"
            },
            {
              "id": "3N00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "pricelist_id": "XK00000000"
            },
            {
              "id": "3O00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "pricelist_id": "XL00000000"
            },
            {
              "id": "3P00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "pricelist_id": "XM00000000"
            },
            {
              "id": "3Q00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "pricelist_id": "XN00000000"
            },
            {
              "id": "3R00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 51,
              "pricelist_id": "XO00000000"
            },
            {
              "id": "3S00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 52,
              "pricelist_id": "XP00000000"
            },
            {
              "id": "3T00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 53,
              "pricelist_id": "XQ00000000"
            },
            {
              "id": "3U00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 54,
              "pricelist_id": "XR00000000"
            },
            {
              "id": "3V00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 55,
              "pricelist_id": "1D00000000"
            },
            {
              "id": "3W00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 56,
              "pricelist_id": "2D00000000"
            },
            {
              "id": "3X00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 57,
              "pricelist_id": "3D00000000"
            },
            {
              "id": "3Y00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 58,
              "pricelist_id": "4D00000000"
            },
            {
              "id": "3Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 59,
              "pricelist_id": "5D00000000"
            },
            {
              "id": "4100000000",
              "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 60,
              "pricelist_id": "6D00000000"
            },
            {
              "id": "4Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 61,
              "pricelist_id": "AS00000000"
            },
            {
              "id": "5Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 62,
              "pricelist_id": "BS00000000"
            },
            {
              "id": "6Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 63,
              "pricelist_id": "CS00000000"
            },
            {
              "id": "7Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 64,
              "pricelist_id": "7S00000000"
            },
            {
              "id": "8Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 65,
              "pricelist_id": "8S00000000"
            },
            {
              "id": "9Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 66,
              "pricelist_id": "9S00000000"
            },
            {
              "id": "AZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 67,
              "pricelist_id": "HS00000000"
            },
            {
              "id": "BZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 68,
              "pricelist_id": "GS00000000"
            },
            {
              "id": "CZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 69,
              "pricelist_id": "FS00000000"
            },
            {
              "id": "DZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 70,
              "pricelist_id": "4S00000000"
            },
            {
              "id": "EZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 71,
              "pricelist_id": "5S00000000"
            },
            {
              "id": "FZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 72,
              "pricelist_id": "6S00000000"
            },
            {
              "id": "GZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 73,
              "pricelist_id": "1S00000000"
            },
            {
              "id": "HZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 74,
              "pricelist_id": "2S00000000"
            },
            {
              "id": "IZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 75,
              "pricelist_id": "3S00000000"
            },
            {
              "id": "JZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 76,
              "pricelist_id": "ES00000000"
            },
            {
              "id": "KZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 77,
              "pricelist_id": "DS00000000"
            },
            {
              "id": "1100000000",
              "issuedcontenttype_id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "pricelist_id": "3200000000"
            },
            {
              "id": "2200000000",
              "issuedcontenttype_id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "pricelist_id": "3600000000"
            },
            {
              "id": "2900000000",
              "issuedcontenttype_id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "pricelist_id": "1400000000"
            },
            {
              "id": "3100000000",
              "issuedcontenttype_id": "X000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "pricelist_id": "1500000000"
            },
            {
              "id": "3200000000",
              "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "pricelist_id": "1800000000"
            },
            {
              "id": "3300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "pricelist_id": "1900000000"
            },
            {
              "id": "3400000000",
              "issuedcontenttype_id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "pricelist_id": "1600000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Hidden": false,
          "Name": "Česká pošta",
          "OneClosing": true,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000000",
              "issuedcontenttype_id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "B000000000"
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "issuedcontenttype_id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "5200000000"
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "issuedcontenttype_id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "pricelist_id": "C000000000"
            },
            {
              "id": "4000000000",
              "issuedcontenttype_id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "pricelist_id": "5100000000"
            },
            {
              "id": "5000000000",
              "issuedcontenttype_id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "pricelist_id": "4100000000"
            },
            {
              "id": "6000000000",
              "issuedcontenttype_id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "pricelist_id": "9000000000"
            },
            {
              "id": "7000000000",
              "issuedcontenttype_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "pricelist_id": "A000000000"
            },
            {
              "id": "8000000000",
              "issuedcontenttype_id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "pricelist_id": "9100000000"
            },
            {
              "id": "9000000000",
              "issuedcontenttype_id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "pricelist_id": "1200000000"
            },
            {
              "id": "1200000000",
              "issuedcontenttype_id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "pricelist_id": "2200000000"
            },
            {
              "id": "1300000000",
              "issuedcontenttype_id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "pricelist_id": "8100000000"
            },
            {
              "id": "1400000000",
              "issuedcontenttype_id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "pricelist_id": "6100000000"
            },
            {
              "id": "1500000000",
              "issuedcontenttype_id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "pricelist_id": "7100000000"
            },
            {
              "id": "1600000000",
              "issuedcontenttype_id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "pricelist_id": "8000000000"
            },
            {
              "id": "1800000000",
              "issuedcontenttype_id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "pricelist_id": "7000000000"
            },
            {
              "id": "1900000000",
              "issuedcontenttype_id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "pricelist_id": "2100000000"
            },
            {
              "id": "2300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3400000000"
            },
            {
              "id": "2400000000",
              "issuedcontenttype_id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3500000000"
            },
            {
              "id": "2500000000",
              "issuedcontenttype_id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 22,
              "pricelist_id": "2600000000"
            },
            {
              "id": "2600000000",
              "issuedcontenttype_id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "pricelist_id": "2700000000"
            },
            {
              "id": "2700000000",
              "issuedcontenttype_id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "pricelist_id": "2800000000"
            },
            {
              "id": "2800000000",
              "issuedcontenttype_id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 25,
              "pricelist_id": "1300000000"
            },
            {
              "id": "3500000000",
              "issuedcontenttype_id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "pricelist_id": "3A00000000"
            },
            {
              "id": "3600000000",
              "issuedcontenttype_id": "2200000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "pricelist_id": "3C00000000"
            },
            {
              "id": "3700000000",
              "issuedcontenttype_id": "2100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "pricelist_id": "3B00000000"
            },
            {
              "id": "3A00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2400000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "pricelist_id": "HC00000000"
            },
            {
              "id": "3B00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2500000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "pricelist_id": "IC00000000"
            },
            {
              "id": "3C00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "pricelist_id": "JC00000000"
            },
            {
              "id": "3D00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "pricelist_id": "KC00000000"
            },
            {
              "id": "3E00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2800000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "pricelist_id": "LC00000000"
            },
            {
              "id": "3F00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2900000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "pricelist_id": "MC00000000"
            },
            {
              "id": "3G00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "pricelist_id": "XD00000000"
            },
            {
              "id": "3H00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "pricelist_id": "XE00000000"
            },
            {
              "id": "3I00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "pricelist_id": "XF00000000"
            },
            {
              "id": "3J00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "pricelist_id": "XG00000000"
            },
            {
              "id": "3K00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "pricelist_id": "XH00000000"
            },
            {
              "id": "3L00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "pricelist_id": "XI00000000"
            },
            {
              "id": "3M00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "pricelist_id": "XJ00000000"
            },
            {
              "id": "3N00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "pricelist_id": "XK00000000"
            },
            {
              "id": "3O00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "pricelist_id": "XL00000000"
            },
            {
              "id": "3P00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "pricelist_id": "XM00000000"
            },
            {
              "id": "3Q00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "pricelist_id": "XN00000000"
            },
            {
              "id": "3R00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 51,
              "pricelist_id": "XO00000000"
            },
            {
              "id": "3S00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 52,
              "pricelist_id": "XP00000000"
            },
            {
              "id": "3T00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 53,
              "pricelist_id": "XQ00000000"
            },
            {
              "id": "3U00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 54,
              "pricelist_id": "XR00000000"
            },
            {
              "id": "3V00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 55,
              "pricelist_id": "1D00000000"
            },
            {
              "id": "3W00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 56,
              "pricelist_id": "2D00000000"
            },
            {
              "id": "3X00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 57,
              "pricelist_id": "3D00000000"
            },
            {
              "id": "3Y00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 58,
              "pricelist_id": "4D00000000"
            },
            {
              "id": "3Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 59,
              "pricelist_id": "5D00000000"
            },
            {
              "id": "4100000000",
              "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 60,
              "pricelist_id": "6D00000000"
            },
            {
              "id": "4Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 61,
              "pricelist_id": "AS00000000"
            },
            {
              "id": "5Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 62,
              "pricelist_id": "BS00000000"
            },
            {
              "id": "6Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 63,
              "pricelist_id": "CS00000000"
            },
            {
              "id": "7Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 64,
              "pricelist_id": "7S00000000"
            },
            {
              "id": "8Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 65,
              "pricelist_id": "8S00000000"
            },
            {
              "id": "9Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 66,
              "pricelist_id": "9S00000000"
            },
            {
              "id": "AZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 67,
              "pricelist_id": "HS00000000"
            },
            {
              "id": "BZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 68,
              "pricelist_id": "GS00000000"
            },
            {
              "id": "CZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 69,
              "pricelist_id": "FS00000000"
            },
            {
              "id": "DZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 70,
              "pricelist_id": "4S00000000"
            },
            {
              "id": "EZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 71,
              "pricelist_id": "5S00000000"
            },
            {
              "id": "FZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 72,
              "pricelist_id": "6S00000000"
            },
            {
              "id": "GZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 73,
              "pricelist_id": "1S00000000"
            },
            {
              "id": "HZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 74,
              "pricelist_id": "2S00000000"
            },
            {
              "id": "IZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 75,
              "pricelist_id": "3S00000000"
            },
            {
              "id": "JZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 76,
              "pricelist_id": "ES00000000"
            },
            {
              "id": "KZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 77,
              "pricelist_id": "DS00000000"
            },
            {
              "id": "1100000000",
              "issuedcontenttype_id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "pricelist_id": "3200000000"
            },
            {
              "id": "2200000000",
              "issuedcontenttype_id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "pricelist_id": "3600000000"
            },
            {
              "id": "2900000000",
              "issuedcontenttype_id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "pricelist_id": "1400000000"
            },
            {
              "id": "3100000000",
              "issuedcontenttype_id": "X000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "pricelist_id": "1500000000"
            },
            {
              "id": "3200000000",
              "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "pricelist_id": "1800000000"
            },
            {
              "id": "3300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "pricelist_id": "1900000000"
            },
            {
              "id": "3400000000",
              "issuedcontenttype_id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "pricelist_id": "1600000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "01",
          "Hidden": false,
          "Name": "Česká pošta",
          "OneClosing": true,
          "Rows": [
            {
              "id": "1000000000",
              "issuedcontenttype_id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 1,
              "pricelist_id": "B000000000"
            },
            {
              "id": "2000000000",
              "issuedcontenttype_id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 2,
              "pricelist_id": "5200000000"
            },
            {
              "id": "3000000000",
              "issuedcontenttype_id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 3,
              "pricelist_id": "C000000000"
            },
            {
              "id": "4000000000",
              "issuedcontenttype_id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 4,
              "pricelist_id": "5100000000"
            },
            {
              "id": "5000000000",
              "issuedcontenttype_id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 5,
              "pricelist_id": "4100000000"
            },
            {
              "id": "6000000000",
              "issuedcontenttype_id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 6,
              "pricelist_id": "9000000000"
            },
            {
              "id": "7000000000",
              "issuedcontenttype_id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 7,
              "pricelist_id": "A000000000"
            },
            {
              "id": "8000000000",
              "issuedcontenttype_id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 8,
              "pricelist_id": "9100000000"
            },
            {
              "id": "9000000000",
              "issuedcontenttype_id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 9,
              "pricelist_id": "1200000000"
            },
            {
              "id": "1200000000",
              "issuedcontenttype_id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 11,
              "pricelist_id": "2200000000"
            },
            {
              "id": "1300000000",
              "issuedcontenttype_id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 12,
              "pricelist_id": "8100000000"
            },
            {
              "id": "1400000000",
              "issuedcontenttype_id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 13,
              "pricelist_id": "6100000000"
            },
            {
              "id": "1500000000",
              "issuedcontenttype_id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 14,
              "pricelist_id": "7100000000"
            },
            {
              "id": "1600000000",
              "issuedcontenttype_id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 15,
              "pricelist_id": "8000000000"
            },
            {
              "id": "1800000000",
              "issuedcontenttype_id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 17,
              "pricelist_id": "7000000000"
            },
            {
              "id": "1900000000",
              "issuedcontenttype_id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 18,
              "pricelist_id": "2100000000"
            },
            {
              "id": "2300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3400000000"
            },
            {
              "id": "2400000000",
              "issuedcontenttype_id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 21,
              "pricelist_id": "3500000000"
            },
            {
              "id": "2500000000",
              "issuedcontenttype_id": "S000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 22,
              "pricelist_id": "2600000000"
            },
            {
              "id": "2600000000",
              "issuedcontenttype_id": "T000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 23,
              "pricelist_id": "2700000000"
            },
            {
              "id": "2700000000",
              "issuedcontenttype_id": "U000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 24,
              "pricelist_id": "2800000000"
            },
            {
              "id": "2800000000",
              "issuedcontenttype_id": "V000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 25,
              "pricelist_id": "1300000000"
            },
            {
              "id": "3500000000",
              "issuedcontenttype_id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 33,
              "pricelist_id": "3A00000000"
            },
            {
              "id": "3600000000",
              "issuedcontenttype_id": "2200000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 32,
              "pricelist_id": "3C00000000"
            },
            {
              "id": "3700000000",
              "issuedcontenttype_id": "2100000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 31,
              "pricelist_id": "3B00000000"
            },
            {
              "id": "3A00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2400000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 34,
              "pricelist_id": "HC00000000"
            },
            {
              "id": "3B00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2500000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 35,
              "pricelist_id": "IC00000000"
            },
            {
              "id": "3C00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2600000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 36,
              "pricelist_id": "JC00000000"
            },
            {
              "id": "3D00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2700000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 37,
              "pricelist_id": "KC00000000"
            },
            {
              "id": "3E00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2800000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 38,
              "pricelist_id": "LC00000000"
            },
            {
              "id": "3F00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2900000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 39,
              "pricelist_id": "MC00000000"
            },
            {
              "id": "3G00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2G00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 40,
              "pricelist_id": "XD00000000"
            },
            {
              "id": "3H00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2H00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 41,
              "pricelist_id": "XE00000000"
            },
            {
              "id": "3I00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2I00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 42,
              "pricelist_id": "XF00000000"
            },
            {
              "id": "3J00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2D00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 43,
              "pricelist_id": "XG00000000"
            },
            {
              "id": "3K00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2E00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 44,
              "pricelist_id": "XH00000000"
            },
            {
              "id": "3L00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2F00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 45,
              "pricelist_id": "XI00000000"
            },
            {
              "id": "3M00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2A00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 46,
              "pricelist_id": "XJ00000000"
            },
            {
              "id": "3N00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2B00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 47,
              "pricelist_id": "XK00000000"
            },
            {
              "id": "3O00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2C00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 48,
              "pricelist_id": "XL00000000"
            },
            {
              "id": "3P00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2M00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 49,
              "pricelist_id": "XM00000000"
            },
            {
              "id": "3Q00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2N00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 50,
              "pricelist_id": "XN00000000"
            },
            {
              "id": "3R00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2O00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 51,
              "pricelist_id": "XO00000000"
            },
            {
              "id": "3S00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2J00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 52,
              "pricelist_id": "XP00000000"
            },
            {
              "id": "3T00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2K00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 53,
              "pricelist_id": "XQ00000000"
            },
            {
              "id": "3U00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2L00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 54,
              "pricelist_id": "XR00000000"
            },
            {
              "id": "3V00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2P00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 55,
              "pricelist_id": "1D00000000"
            },
            {
              "id": "3W00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2Q00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 56,
              "pricelist_id": "2D00000000"
            },
            {
              "id": "3X00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2R00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 57,
              "pricelist_id": "3D00000000"
            },
            {
              "id": "3Y00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2S00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 58,
              "pricelist_id": "4D00000000"
            },
            {
              "id": "3Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "2T00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 59,
              "pricelist_id": "5D00000000"
            },
            {
              "id": "4100000000",
              "issuedcontenttype_id": "2U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 60,
              "pricelist_id": "6D00000000"
            },
            {
              "id": "4Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "CU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 61,
              "pricelist_id": "AS00000000"
            },
            {
              "id": "5Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "DU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 62,
              "pricelist_id": "BS00000000"
            },
            {
              "id": "6Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "EU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 63,
              "pricelist_id": "CS00000000"
            },
            {
              "id": "7Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "9U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 64,
              "pricelist_id": "7S00000000"
            },
            {
              "id": "8Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "AU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 65,
              "pricelist_id": "8S00000000"
            },
            {
              "id": "9Z00000000",
              "issuedcontenttype_id": "BU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 66,
              "pricelist_id": "9S00000000"
            },
            {
              "id": "AZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "JU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 67,
              "pricelist_id": "HS00000000"
            },
            {
              "id": "BZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "IU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 68,
              "pricelist_id": "GS00000000"
            },
            {
              "id": "CZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "HU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 69,
              "pricelist_id": "FS00000000"
            },
            {
              "id": "DZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "6U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 70,
              "pricelist_id": "4S00000000"
            },
            {
              "id": "EZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "7U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 71,
              "pricelist_id": "5S00000000"
            },
            {
              "id": "FZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "8U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 72,
              "pricelist_id": "6S00000000"
            },
            {
              "id": "GZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "3U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 73,
              "pricelist_id": "1S00000000"
            },
            {
              "id": "HZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "4U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 74,
              "pricelist_id": "2S00000000"
            },
            {
              "id": "IZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "5U00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 75,
              "pricelist_id": "3S00000000"
            },
            {
              "id": "JZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "FU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 76,
              "pricelist_id": "ES00000000"
            },
            {
              "id": "KZ00000000",
              "issuedcontenttype_id": "GU00000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 77,
              "pricelist_id": "DS00000000"
            },
            {
              "id": "1100000000",
              "issuedcontenttype_id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 10,
              "pricelist_id": "3200000000"
            },
            {
              "id": "2200000000",
              "issuedcontenttype_id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 20,
              "pricelist_id": "3600000000"
            },
            {
              "id": "2900000000",
              "issuedcontenttype_id": "W000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 26,
              "pricelist_id": "1400000000"
            },
            {
              "id": "3100000000",
              "issuedcontenttype_id": "X000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 27,
              "pricelist_id": "1500000000"
            },
            {
              "id": "3200000000",
              "issuedcontenttype_id": "Y000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 28,
              "pricelist_id": "1800000000"
            },
            {
              "id": "3300000000",
              "issuedcontenttype_id": "Z000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 29,
              "pricelist_id": "1900000000"
            },
            {
              "id": "3400000000",
              "issuedcontenttype_id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "posindex": 30,
              "pricelist_id": "1600000000"
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "pdmpostproviders",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}