Daňová odpisová skupina

GET

/taxdepreciationgroups

Získá kolekci BO Daňová odpisová skupina

GET

/taxdepreciationgroups/{id}

Získá konkrétní BO Daňová odpisová skupina

POST

/taxdepreciationgroups

Vytvoří nový BO Daňová odpisová skupina a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/taxdepreciationgroups/{id}

Provede aktualizaci BO Daňová odpisová skupina a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/taxdepreciationgroups/{id}

Smaže BO Daňová odpisová skupina na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AlgorithmType integer

Algoritmus, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (8)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Denominator number

Jmenovatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstYearCoef number

Koef.první, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název odpisové skupiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Numerator number

Čitatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OtherYearsCoef number

Koef.další, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OverValuedCoef number

Koef.zvýš., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Platí od data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidTo$DATE string

Platí do data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WayOfDefConst integer

Typ def., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearsCount integer

Počet let, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AlgorithmTypeAsText string (35)

Algoritmus textově

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ConstantRate number

Konst.odp.

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taxdepreciationgroups?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/taxdepreciationgroups/{id}
Response
{
  "ID": "P002000000",
  "ObjVersion": 22,
  "Hidden": false,
  "Code": "L1",
  "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
  "FirstYearCoef": 14.2,
  "OtherYearsCoef": 28.6,
  "OverValuedCoef": 25,
  "YearsCount": 4,
  "AlgorithmType": 0,
  "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
  "WayOfDefConst": 0,
  "Numerator": 0,
  "Denominator": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "taxdepreciationgroups", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taxdepreciationgroups/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "P002000000",
  "ObjVersion": 22,
  "Hidden": false,
  "Code": "L1",
  "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
  "FirstYearCoef": 14.2,
  "OtherYearsCoef": 28.6,
  "OverValuedCoef": 25,
  "YearsCount": 4,
  "AlgorithmType": 0,
  "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
  "WayOfDefConst": 0,
  "Numerator": 0,
  "Denominator": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/taxdepreciationgroups?select=id
Body
{
  "AlgorithmType": 0,
  "Code": "L1",
  "Denominator": 0,
  "FirstYearCoef": 14.2,
  "Hidden": false,
  "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
  "Numerator": 0,
  "OtherYearsCoef": 28.6,
  "OverValuedCoef": 25,
  "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
  "WayOfDefConst": 0,
  "YearsCount": 4
}
Response
{
  "id": "P002000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/taxdepreciationgroups/{id}?select=id
Body
{
  "AlgorithmType": 0,
  "Code": "L1",
  "Denominator": 0,
  "FirstYearCoef": 14.2,
  "Hidden": false,
  "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
  "Numerator": 0,
  "OtherYearsCoef": 28.6,
  "OverValuedCoef": 25,
  "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
  "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
  "WayOfDefConst": 0,
  "YearsCount": 4
}
Response
{
  "id": "P002000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/taxdepreciationgroups/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "object_data": {
          "AlgorithmType": 0,
          "Code": "L1",
          "Denominator": 0,
          "FirstYearCoef": 14.2,
          "Hidden": false,
          "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
          "Numerator": 0,
          "OtherYearsCoef": 28.6,
          "OverValuedCoef": 25,
          "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
          "WayOfDefConst": 0,
          "YearsCount": 4
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "object_data": {
          "AlgorithmType": 0,
          "Code": "L1",
          "Denominator": 0,
          "FirstYearCoef": 14.2,
          "Hidden": false,
          "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
          "Numerator": 0,
          "OtherYearsCoef": 28.6,
          "OverValuedCoef": 25,
          "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
          "WayOfDefConst": 0,
          "YearsCount": 4
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000000",
        "object_data": {
          "AlgorithmType": 0,
          "Code": "L1",
          "Denominator": 0,
          "FirstYearCoef": 14.2,
          "Hidden": false,
          "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
          "Numerator": 0,
          "OtherYearsCoef": 28.6,
          "OverValuedCoef": 25,
          "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
          "WayOfDefConst": 0,
          "YearsCount": 4
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000001",
        "object_data": {
          "AlgorithmType": 0,
          "Code": "L1",
          "Denominator": 0,
          "FirstYearCoef": 14.2,
          "Hidden": false,
          "Name": "Rovnoměrný odpis na 4 roky",
          "Numerator": 0,
          "OtherYearsCoef": 28.6,
          "OverValuedCoef": 25,
          "ValidFrom$DATE": "1899-12-31T23:00:00.000Z",
          "ValidTo$DATE": "2007-12-30T23:00:00.000Z",
          "WayOfDefConst": 0,
          "YearsCount": 4
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "taxdepreciationgroups",
        "obj_id": "P002000004"
      }
    }
  ]
}