PLMFinancialStateOfProduction

GET

/plmfinancialstateofproductions

Získá kolekci BO PLMFinancialStateOfProduction

GET

/plmfinancialstateofproductions/{id}

Získá konkrétní BO PLMFinancialStateOfProduction

POST

/plmfinancialstateofproductions

Vytvoří nový BO PLMFinancialStateOfProduction a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmfinancialstateofproductions/{id}

Provede aktualizaci BO PLMFinancialStateOfProduction a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmfinancialstateofproductions/{id}

Smaže BO PLMFinancialStateOfProduction na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Acc_Record integer

Acc_Record, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Acc_date string

Acc_date, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

BusOrder_ID; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

BusProject_ID; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

BusTransaction_ID; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Division_ID; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Doc_date string

Doc_date, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firm_ID; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImprintOfObjectVersion integer

ImprintOfObjectVersion, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InputStoreCard_ID string (storecard) relace

InputStoreCard_ID; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

JobOrder_ID; ID objektu Výrobní příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmountMinus number

Úbytek NV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmountPlus number

Náběh NV, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutputStoreCard_id string (storecard) relace

OutputStoreCard_id ; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourceDocNumber string (20)

Zdrojový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourceDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada zdrojového dokladu; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourceID string (20)

SourceID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourceOrdNumber integer

Pořadové číslo zdrojového dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SourcePeriod_ID string (period) relace

Období zdrojového dokladu; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TemporarilyForUser_ID string (securityuser) relace

TemporarilyForUser_ID; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValueType string (3)

ValueType, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WIPDirection integer

Směr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkPlace_ID string (plmworkplace) relace

WorkPlace_ID; ID objektu Pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Worker_ID string (plmworker) relace

Worker_ID; ID objektu Pracovník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinancialstateofproductions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinancialstateofproductions/{id}
Response
{
  "Acc_Record": null,
  "Acc_date": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "Doc_date": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ImprintOfObjectVersion": null,
  "InputStoreCard_ID": null,
  "JobOrder_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountMinus": null,
  "LocalAmountPlus": null,
  "ObjVersion": null,
  "OutputStoreCard_id": null,
  "SourceDocNumber": null,
  "SourceDocQueue_ID": null,
  "SourceID": null,
  "SourceOrdNumber": null,
  "SourcePeriod_ID": null,
  "TemporarilyForUser_ID": null,
  "ValueType": null,
  "WIPDirection": null,
  "WorkPlace_ID": null,
  "Worker_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmfinancialstateofproductions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinancialstateofproductions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Acc_Record": null,
  "Acc_date": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "Doc_date": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "ImprintOfObjectVersion": null,
  "InputStoreCard_ID": null,
  "JobOrder_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountMinus": null,
  "LocalAmountPlus": null,
  "ObjVersion": null,
  "OutputStoreCard_id": null,
  "SourceDocNumber": null,
  "SourceDocQueue_ID": null,
  "SourceID": null,
  "SourceOrdNumber": null,
  "SourcePeriod_ID": null,
  "TemporarilyForUser_ID": null,
  "ValueType": null,
  "WIPDirection": null,
  "WorkPlace_ID": null,
  "Worker_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinancialstateofproductions?select=id
Body
{
  "Acc_Record": null,
  "Acc_date": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "Doc_date": null,
  "Firm_ID": null,
  "ImprintOfObjectVersion": null,
  "InputStoreCard_ID": null,
  "JobOrder_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountMinus": null,
  "LocalAmountPlus": null,
  "OutputStoreCard_id": null,
  "SourceDocNumber": null,
  "SourceDocQueue_ID": null,
  "SourceID": null,
  "SourceOrdNumber": null,
  "SourcePeriod_ID": null,
  "TemporarilyForUser_ID": null,
  "ValueType": null,
  "WIPDirection": null,
  "WorkPlace_ID": null,
  "Worker_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinancialstateofproductions/{id}?select=id
Body
{
  "Acc_Record": null,
  "Acc_date": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": null,
  "Doc_date": null,
  "Firm_ID": null,
  "ImprintOfObjectVersion": null,
  "InputStoreCard_ID": null,
  "JobOrder_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountMinus": null,
  "LocalAmountPlus": null,
  "OutputStoreCard_id": null,
  "SourceDocNumber": null,
  "SourceDocQueue_ID": null,
  "SourceID": null,
  "SourceOrdNumber": null,
  "SourcePeriod_ID": null,
  "TemporarilyForUser_ID": null,
  "ValueType": null,
  "WIPDirection": null,
  "WorkPlace_ID": null,
  "Worker_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinancialstateofproductions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "object_data": {
          "Acc_Record": null,
          "Acc_date": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "Doc_date": null,
          "Firm_ID": null,
          "ImprintOfObjectVersion": null,
          "InputStoreCard_ID": null,
          "JobOrder_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountMinus": null,
          "LocalAmountPlus": null,
          "OutputStoreCard_id": null,
          "SourceDocNumber": null,
          "SourceDocQueue_ID": null,
          "SourceID": null,
          "SourceOrdNumber": null,
          "SourcePeriod_ID": null,
          "TemporarilyForUser_ID": null,
          "ValueType": null,
          "WIPDirection": null,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "object_data": {
          "Acc_Record": null,
          "Acc_date": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "Doc_date": null,
          "Firm_ID": null,
          "ImprintOfObjectVersion": null,
          "InputStoreCard_ID": null,
          "JobOrder_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountMinus": null,
          "LocalAmountPlus": null,
          "OutputStoreCard_id": null,
          "SourceDocNumber": null,
          "SourceDocQueue_ID": null,
          "SourceID": null,
          "SourceOrdNumber": null,
          "SourcePeriod_ID": null,
          "TemporarilyForUser_ID": null,
          "ValueType": null,
          "WIPDirection": null,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Acc_Record": null,
          "Acc_date": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "Doc_date": null,
          "Firm_ID": null,
          "ImprintOfObjectVersion": null,
          "InputStoreCard_ID": null,
          "JobOrder_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountMinus": null,
          "LocalAmountPlus": null,
          "OutputStoreCard_id": null,
          "SourceDocNumber": null,
          "SourceDocQueue_ID": null,
          "SourceID": null,
          "SourceOrdNumber": null,
          "SourcePeriod_ID": null,
          "TemporarilyForUser_ID": null,
          "ValueType": null,
          "WIPDirection": null,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Acc_Record": null,
          "Acc_date": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Division_ID": null,
          "Doc_date": null,
          "Firm_ID": null,
          "ImprintOfObjectVersion": null,
          "InputStoreCard_ID": null,
          "JobOrder_ID": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountMinus": null,
          "LocalAmountPlus": null,
          "OutputStoreCard_id": null,
          "SourceDocNumber": null,
          "SourceDocQueue_ID": null,
          "SourceID": null,
          "SourceOrdNumber": null,
          "SourcePeriod_ID": null,
          "TemporarilyForUser_ID": null,
          "ValueType": null,
          "WIPDirection": null,
          "WorkPlace_ID": null,
          "Worker_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmfinancialstateofproductions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}