Definice pro DPH přiznání

GET

/vatsummarydefinitions

Získá kolekci BO Definice pro DPH přiznání

GET

/vatsummarydefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice pro DPH přiznání

POST

/vatsummarydefinitions

Vytvoří nový BO Definice pro DPH přiznání a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/vatsummarydefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice pro DPH přiznání a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/vatsummarydefinitions/{id}

Smaže BO Definice pro DPH přiznání na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ClosingKind integer

Typ přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (20)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Description string (100)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NotForVATClosing boolean

Ne pro uzávěrku DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrefillExpressions array (vatsummarydefinitionprefillexpression) relace

Předvyplnění; kolekce BO Definice pro DPH přiznání - předvyplnění, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Rows array (vatsummarydefinitionrow) relace

Řádky; kolekce BO Definice pro DPH přiznání - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VATReturnMethod integer

Metoda DPH přiznání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ClosingKindAsText string (20)

Typ přiznání

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATReturnMethodAsText string (20)

Metoda DPH přiznání

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatsummarydefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatsummarydefinitions/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "420A",
      "description": "",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "420B",
      "vatindex_id": "8000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "334A",
      "description": "",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "334B",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "332A",
      "description": "",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "332B",
      "vatindex_id": "6000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "400A",
      "description": "",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "400B",
      "vatindex_id": "D000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "444A",
      "description": "",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "444B",
      "vatindex_id": "1000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "410A",
      "description": "",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "410B",
      "vatindex_id": "B000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "430A",
      "description": "",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "430B",
      "vatindex_id": "5000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "335A",
      "description": "",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "335B",
      "vatindex_id": "A000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "333A",
      "description": "",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "333B",
      "vatindex_id": "I000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "445A",
      "description": "",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "445B",
      "vatindex_id": "9000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "1A00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "C000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "411A",
      "description": "",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "411B",
      "vatindex_id": "1B00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "534A",
      "description": "",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "534B",
      "vatindex_id": "1C00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "535A",
      "description": "",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "535B",
      "vatindex_id": "1D00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1E00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1F00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "302A",
      "description": "",
      "id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "302B",
      "vatindex_id": "1G00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "303A",
      "description": "",
      "id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "303B",
      "vatindex_id": "1H00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "304A",
      "description": "",
      "id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "304B",
      "vatindex_id": "1I00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "305A",
      "description": "",
      "id": "L000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "305B",
      "vatindex_id": "1J00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1K00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1L00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "322A",
      "description": "",
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "322B",
      "vatindex_id": "1M00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "323A",
      "description": "",
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "323B",
      "vatindex_id": "1N00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "324A",
      "description": "",
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "324B",
      "vatindex_id": "1O00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "325A",
      "description": "",
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "325B",
      "vatindex_id": "1P00000000",
      "vatreportmode": ""
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Vzor 11",
  "Description": "Platí do 30.4.2004",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "PrefillExpressions": [],
  "ClosingKind": 0,
  "NotForVATClosing": true,
  "VATReturnMethod": 0,
  "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "vatsummarydefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatsummarydefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "420A",
      "description": "",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "420B",
      "vatindex_id": "8000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "334A",
      "description": "",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "334B",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "332A",
      "description": "",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "332B",
      "vatindex_id": "6000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "400A",
      "description": "",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "400B",
      "vatindex_id": "D000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "444A",
      "description": "",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "444B",
      "vatindex_id": "1000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "410A",
      "description": "",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "410B",
      "vatindex_id": "B000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "430A",
      "description": "",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "430B",
      "vatindex_id": "5000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "335A",
      "description": "",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "335B",
      "vatindex_id": "A000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "333A",
      "description": "",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "333B",
      "vatindex_id": "I000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "445A",
      "description": "",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "445B",
      "vatindex_id": "9000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "1A00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "C000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "411A",
      "description": "",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "411B",
      "vatindex_id": "1B00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "534A",
      "description": "",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "534B",
      "vatindex_id": "1C00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "535A",
      "description": "",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "535B",
      "vatindex_id": "1D00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1E00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1F00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "302A",
      "description": "",
      "id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "302B",
      "vatindex_id": "1G00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "303A",
      "description": "",
      "id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "303B",
      "vatindex_id": "1H00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "304A",
      "description": "",
      "id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "304B",
      "vatindex_id": "1I00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "305A",
      "description": "",
      "id": "L000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "305B",
      "vatindex_id": "1J00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1K00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1L00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "322A",
      "description": "",
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "322B",
      "vatindex_id": "1M00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "323A",
      "description": "",
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "323B",
      "vatindex_id": "1N00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "324A",
      "description": "",
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "324B",
      "vatindex_id": "1O00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "325A",
      "description": "",
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "325B",
      "vatindex_id": "1P00000000",
      "vatreportmode": ""
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Code": "Vzor 11",
  "Description": "Platí do 30.4.2004",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "PrefillExpressions": [],
  "ClosingKind": 0,
  "NotForVATClosing": true,
  "VATReturnMethod": 0,
  "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatsummarydefinitions?select=id
Body
{
  "ClosingKind": 0,
  "Code": "Vzor 11",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Description": "Platí do 30.4.2004",
  "Hidden": false,
  "NotForVATClosing": true,
  "PrefillExpressions": [],
  "Rows": [
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "420A",
      "description": "",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "420B",
      "vatindex_id": "8000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "334A",
      "description": "",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "334B",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "332A",
      "description": "",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "332B",
      "vatindex_id": "6000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "400A",
      "description": "",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "400B",
      "vatindex_id": "D000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "444A",
      "description": "",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "444B",
      "vatindex_id": "1000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "410A",
      "description": "",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "410B",
      "vatindex_id": "B000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "430A",
      "description": "",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "430B",
      "vatindex_id": "5000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "335A",
      "description": "",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "335B",
      "vatindex_id": "A000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "333A",
      "description": "",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "333B",
      "vatindex_id": "I000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "445A",
      "description": "",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "445B",
      "vatindex_id": "9000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "1A00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "C000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "411A",
      "description": "",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "411B",
      "vatindex_id": "1B00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "534A",
      "description": "",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "534B",
      "vatindex_id": "1C00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "535A",
      "description": "",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "535B",
      "vatindex_id": "1D00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1E00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1F00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "302A",
      "description": "",
      "id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "302B",
      "vatindex_id": "1G00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "303A",
      "description": "",
      "id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "303B",
      "vatindex_id": "1H00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "304A",
      "description": "",
      "id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "304B",
      "vatindex_id": "1I00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "305A",
      "description": "",
      "id": "L000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "305B",
      "vatindex_id": "1J00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1K00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1L00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "322A",
      "description": "",
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "322B",
      "vatindex_id": "1M00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "323A",
      "description": "",
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "323B",
      "vatindex_id": "1N00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "324A",
      "description": "",
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "324B",
      "vatindex_id": "1O00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "325A",
      "description": "",
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "325B",
      "vatindex_id": "1P00000000",
      "vatreportmode": ""
    }
  ],
  "VATReturnMethod": 0,
  "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/vatsummarydefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "ClosingKind": 0,
  "Code": "Vzor 11",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Description": "Platí do 30.4.2004",
  "Hidden": false,
  "NotForVATClosing": true,
  "PrefillExpressions": [],
  "Rows": [
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "420A",
      "description": "",
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "420B",
      "vatindex_id": "8000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "334A",
      "description": "",
      "id": "2000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "334B",
      "vatindex_id": "H000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "332A",
      "description": "",
      "id": "3000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "332B",
      "vatindex_id": "6000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "400A",
      "description": "",
      "id": "4000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "400B",
      "vatindex_id": "D000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "444A",
      "description": "",
      "id": "5000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "444B",
      "vatindex_id": "1000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "410A",
      "description": "",
      "id": "6000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "410B",
      "vatindex_id": "B000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "430A",
      "description": "",
      "id": "7000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "430B",
      "vatindex_id": "5000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "335A",
      "description": "",
      "id": "8000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "335B",
      "vatindex_id": "A000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "333A",
      "description": "",
      "id": "9000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "333B",
      "vatindex_id": "I000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "445A",
      "description": "",
      "id": "A000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "445B",
      "vatindex_id": "9000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "B000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "1A00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "331A",
      "description": "",
      "id": "C000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "331B",
      "vatindex_id": "C000000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "411A",
      "description": "",
      "id": "D000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "411B",
      "vatindex_id": "1B00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "534A",
      "description": "",
      "id": "E000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "534B",
      "vatindex_id": "1C00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "535A",
      "description": "",
      "id": "F000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "535B",
      "vatindex_id": "1D00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "G000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1E00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "301A",
      "description": "",
      "id": "H000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "301B",
      "vatindex_id": "1F00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "302A",
      "description": "",
      "id": "I000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "302B",
      "vatindex_id": "1G00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "303A",
      "description": "",
      "id": "J000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "303B",
      "vatindex_id": "1H00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "304A",
      "description": "",
      "id": "K000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "304B",
      "vatindex_id": "1I00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "305A",
      "description": "",
      "id": "L000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "305B",
      "vatindex_id": "1J00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "M000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1K00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "321A",
      "description": "",
      "id": "N000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "321B",
      "vatindex_id": "1L00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "322A",
      "description": "",
      "id": "O000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "322B",
      "vatindex_id": "1M00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "323A",
      "description": "",
      "id": "P000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "323B",
      "vatindex_id": "1N00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "324A",
      "description": "",
      "id": "Q000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "324B",
      "vatindex_id": "1O00000000",
      "vatreportmode": ""
    },
    {
      "allowcorrection": false,
      "baselinenumber": "325A",
      "description": "",
      "id": "R000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "taxlinenumber": "325B",
      "vatindex_id": "1P00000000",
      "vatreportmode": ""
    }
  ],
  "VATReturnMethod": 0,
  "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/vatsummarydefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "object_data": {
          "ClosingKind": 0,
          "Code": "Vzor 11",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Platí do 30.4.2004",
          "Hidden": false,
          "NotForVATClosing": true,
          "PrefillExpressions": [],
          "Rows": [
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "420A",
              "description": "",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "420B",
              "vatindex_id": "8000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "334A",
              "description": "",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "334B",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "332A",
              "description": "",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "332B",
              "vatindex_id": "6000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "400A",
              "description": "",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "400B",
              "vatindex_id": "D000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "444A",
              "description": "",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "444B",
              "vatindex_id": "1000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "410A",
              "description": "",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "410B",
              "vatindex_id": "B000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "430A",
              "description": "",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "430B",
              "vatindex_id": "5000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "335A",
              "description": "",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "335B",
              "vatindex_id": "A000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "333A",
              "description": "",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "333B",
              "vatindex_id": "I000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "445A",
              "description": "",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "445B",
              "vatindex_id": "9000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "1A00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "C000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "411A",
              "description": "",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "411B",
              "vatindex_id": "1B00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "534A",
              "description": "",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "534B",
              "vatindex_id": "1C00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "535A",
              "description": "",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "535B",
              "vatindex_id": "1D00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1E00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1F00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "302A",
              "description": "",
              "id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "302B",
              "vatindex_id": "1G00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "303A",
              "description": "",
              "id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "303B",
              "vatindex_id": "1H00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "304A",
              "description": "",
              "id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "304B",
              "vatindex_id": "1I00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "305A",
              "description": "",
              "id": "L000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "305B",
              "vatindex_id": "1J00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1K00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1L00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "322A",
              "description": "",
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "322B",
              "vatindex_id": "1M00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "323A",
              "description": "",
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "323B",
              "vatindex_id": "1N00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "324A",
              "description": "",
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "324B",
              "vatindex_id": "1O00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "325A",
              "description": "",
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "325B",
              "vatindex_id": "1P00000000",
              "vatreportmode": ""
            }
          ],
          "VATReturnMethod": 0,
          "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "object_data": {
          "ClosingKind": 0,
          "Code": "Vzor 11",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Platí do 30.4.2004",
          "Hidden": false,
          "NotForVATClosing": true,
          "PrefillExpressions": [],
          "Rows": [
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "420A",
              "description": "",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "420B",
              "vatindex_id": "8000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "334A",
              "description": "",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "334B",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "332A",
              "description": "",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "332B",
              "vatindex_id": "6000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "400A",
              "description": "",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "400B",
              "vatindex_id": "D000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "444A",
              "description": "",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "444B",
              "vatindex_id": "1000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "410A",
              "description": "",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "410B",
              "vatindex_id": "B000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "430A",
              "description": "",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "430B",
              "vatindex_id": "5000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "335A",
              "description": "",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "335B",
              "vatindex_id": "A000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "333A",
              "description": "",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "333B",
              "vatindex_id": "I000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "445A",
              "description": "",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "445B",
              "vatindex_id": "9000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "1A00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "C000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "411A",
              "description": "",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "411B",
              "vatindex_id": "1B00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "534A",
              "description": "",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "534B",
              "vatindex_id": "1C00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "535A",
              "description": "",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "535B",
              "vatindex_id": "1D00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1E00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1F00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "302A",
              "description": "",
              "id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "302B",
              "vatindex_id": "1G00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "303A",
              "description": "",
              "id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "303B",
              "vatindex_id": "1H00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "304A",
              "description": "",
              "id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "304B",
              "vatindex_id": "1I00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "305A",
              "description": "",
              "id": "L000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "305B",
              "vatindex_id": "1J00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1K00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1L00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "322A",
              "description": "",
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "322B",
              "vatindex_id": "1M00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "323A",
              "description": "",
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "323B",
              "vatindex_id": "1N00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "324A",
              "description": "",
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "324B",
              "vatindex_id": "1O00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "325A",
              "description": "",
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "325B",
              "vatindex_id": "1P00000000",
              "vatreportmode": ""
            }
          ],
          "VATReturnMethod": 0,
          "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "ClosingKind": 0,
          "Code": "Vzor 11",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Platí do 30.4.2004",
          "Hidden": false,
          "NotForVATClosing": true,
          "PrefillExpressions": [],
          "Rows": [
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "420A",
              "description": "",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "420B",
              "vatindex_id": "8000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "334A",
              "description": "",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "334B",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "332A",
              "description": "",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "332B",
              "vatindex_id": "6000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "400A",
              "description": "",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "400B",
              "vatindex_id": "D000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "444A",
              "description": "",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "444B",
              "vatindex_id": "1000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "410A",
              "description": "",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "410B",
              "vatindex_id": "B000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "430A",
              "description": "",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "430B",
              "vatindex_id": "5000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "335A",
              "description": "",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "335B",
              "vatindex_id": "A000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "333A",
              "description": "",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "333B",
              "vatindex_id": "I000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "445A",
              "description": "",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "445B",
              "vatindex_id": "9000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "1A00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "C000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "411A",
              "description": "",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "411B",
              "vatindex_id": "1B00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "534A",
              "description": "",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "534B",
              "vatindex_id": "1C00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "535A",
              "description": "",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "535B",
              "vatindex_id": "1D00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1E00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1F00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "302A",
              "description": "",
              "id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "302B",
              "vatindex_id": "1G00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "303A",
              "description": "",
              "id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "303B",
              "vatindex_id": "1H00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "304A",
              "description": "",
              "id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "304B",
              "vatindex_id": "1I00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "305A",
              "description": "",
              "id": "L000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "305B",
              "vatindex_id": "1J00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1K00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1L00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "322A",
              "description": "",
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "322B",
              "vatindex_id": "1M00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "323A",
              "description": "",
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "323B",
              "vatindex_id": "1N00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "324A",
              "description": "",
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "324B",
              "vatindex_id": "1O00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "325A",
              "description": "",
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "325B",
              "vatindex_id": "1P00000000",
              "vatreportmode": ""
            }
          ],
          "VATReturnMethod": 0,
          "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "ClosingKind": 0,
          "Code": "Vzor 11",
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "Platí do 30.4.2004",
          "Hidden": false,
          "NotForVATClosing": true,
          "PrefillExpressions": [],
          "Rows": [
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "420A",
              "description": "",
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "420B",
              "vatindex_id": "8000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "334A",
              "description": "",
              "id": "2000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "334B",
              "vatindex_id": "H000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "332A",
              "description": "",
              "id": "3000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "332B",
              "vatindex_id": "6000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "400A",
              "description": "",
              "id": "4000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "400B",
              "vatindex_id": "D000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "444A",
              "description": "",
              "id": "5000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "444B",
              "vatindex_id": "1000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "410A",
              "description": "",
              "id": "6000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "410B",
              "vatindex_id": "B000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "430A",
              "description": "",
              "id": "7000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "430B",
              "vatindex_id": "5000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "335A",
              "description": "",
              "id": "8000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "335B",
              "vatindex_id": "A000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "333A",
              "description": "",
              "id": "9000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "333B",
              "vatindex_id": "I000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "445A",
              "description": "",
              "id": "A000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "445B",
              "vatindex_id": "9000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "B000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "1A00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "331A",
              "description": "",
              "id": "C000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "331B",
              "vatindex_id": "C000000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "411A",
              "description": "",
              "id": "D000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "411B",
              "vatindex_id": "1B00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "534A",
              "description": "",
              "id": "E000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "534B",
              "vatindex_id": "1C00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "535A",
              "description": "",
              "id": "F000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "535B",
              "vatindex_id": "1D00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "G000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1E00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "301A",
              "description": "",
              "id": "H000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "301B",
              "vatindex_id": "1F00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "302A",
              "description": "",
              "id": "I000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "302B",
              "vatindex_id": "1G00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "303A",
              "description": "",
              "id": "J000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "303B",
              "vatindex_id": "1H00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "304A",
              "description": "",
              "id": "K000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "304B",
              "vatindex_id": "1I00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "305A",
              "description": "",
              "id": "L000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "305B",
              "vatindex_id": "1J00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "M000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1K00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "321A",
              "description": "",
              "id": "N000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "321B",
              "vatindex_id": "1L00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "322A",
              "description": "",
              "id": "O000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "322B",
              "vatindex_id": "1M00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "323A",
              "description": "",
              "id": "P000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "323B",
              "vatindex_id": "1N00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "324A",
              "description": "",
              "id": "Q000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "324B",
              "vatindex_id": "1O00000000",
              "vatreportmode": ""
            },
            {
              "allowcorrection": false,
              "baselinenumber": "325A",
              "description": "",
              "id": "R000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "taxlinenumber": "325B",
              "vatindex_id": "1P00000000",
              "vatreportmode": ""
            }
          ],
          "VATReturnMethod": 0,
          "ValidFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "vatsummarydefinitions",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}