Vzor jízdy

GET

/mlbroutes

Získá kolekci BO Vzor jízdy

GET

/mlbroutes/{id}

Získá konkrétní BO Vzor jízdy

POST

/mlbroutes

Vytvoří nový BO Vzor jízdy a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbroutes/{id}

Provede aktualizaci BO Vzor jízdy a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbroutes/{id}

Smaže BO Vzor jízdy na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AndBack boolean

Zpět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Distance number

Vzdálenost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DistanceDelta number

Odchylka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Duration$DATE string

Doba jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EndPlace_ID string (mlbplace) relace

Cílové místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Purpose_ID string (mlbpurpose) relace

Účel jízdy; ID objektu Účel jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (mlbrouterow) relace

Řádky; kolekce BO Vzor jízdy - průjezdná místa, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StartPlace_ID string (mlbplace) relace

Výchozí místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WaitingTimeMax$DATE string

Doba čekání max, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WaitingTimeMin$DATE string

Doba čekání min, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DistanceCounted number

Spočtená vzdálenost

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ThroughPlaces string (100)

Průjezdná místa

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbroutes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbroutes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [],
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "AndBack": true,
  "Distance": 32,
  "Firm_ID": "5000000101",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Purpose_ID": "4000000101",
  "Hidden": false,
  "DistanceDelta": 0,
  "Duration$DATE": null,
  "WaitingTimeMin$DATE": null,
  "WaitingTimeMax$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbroutes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbroutes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [],
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "AndBack": true,
  "Distance": 32,
  "Firm_ID": "5000000101",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Purpose_ID": "4000000101",
  "Hidden": false,
  "DistanceDelta": 0,
  "Duration$DATE": null,
  "WaitingTimeMin$DATE": null,
  "WaitingTimeMax$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbroutes?select=id
Body
{
  "AndBack": true,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "Distance": 32,
  "DistanceDelta": 0,
  "Duration$DATE": null,
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Firm_ID": "5000000101",
  "Hidden": false,
  "Purpose_ID": "4000000101",
  "Rows": [],
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "WaitingTimeMax$DATE": null,
  "WaitingTimeMin$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbroutes/{id}?select=id
Body
{
  "AndBack": true,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "Distance": 32,
  "DistanceDelta": 0,
  "Duration$DATE": null,
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Firm_ID": "5000000101",
  "Hidden": false,
  "Purpose_ID": "4000000101",
  "Rows": [],
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "WaitingTimeMax$DATE": null,
  "WaitingTimeMin$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbroutes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Distance": 32,
          "DistanceDelta": 0,
          "Duration$DATE": null,
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "Hidden": false,
          "Purpose_ID": "4000000101",
          "Rows": [],
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "WaitingTimeMax$DATE": null,
          "WaitingTimeMin$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Distance": 32,
          "DistanceDelta": 0,
          "Duration$DATE": null,
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "Hidden": false,
          "Purpose_ID": "4000000101",
          "Rows": [],
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "WaitingTimeMax$DATE": null,
          "WaitingTimeMin$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Distance": 32,
          "DistanceDelta": 0,
          "Duration$DATE": null,
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "Hidden": false,
          "Purpose_ID": "4000000101",
          "Rows": [],
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "WaitingTimeMax$DATE": null,
          "WaitingTimeMin$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Distance": 32,
          "DistanceDelta": 0,
          "Duration$DATE": null,
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "Hidden": false,
          "Purpose_ID": "4000000101",
          "Rows": [],
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "WaitingTimeMax$DATE": null,
          "WaitingTimeMin$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbroutes",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}