Objednávka vydaná

GET

/issuedorders

Získá kolekci BO Objednávka vydaná

GET

/issuedorders/{id}

Získá konkrétní BO Objednávka vydaná

POST

/issuedorders

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/issuedorders/import/receivedorders/{id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/issuedorders/import/spmassemblylists/{id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Kompletační list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/issuedorders/import/gpmassemblylists/{id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Výrobní list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/issuedorders/import/demandsheets/{id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Poptávkový list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/issuedorders/import/issueddemands/{id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Poptávka vydaná. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/issuedorders/{id}

Provede aktualizaci BO Objednávka vydaná a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/issuedorders/{issuedorder_id}/receivedorders/{receivedorder_id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/issuedorders/{issuedorder_id}/spmassemblylists/{spmassemblylist_id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Kompletační list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/issuedorders/{issuedorder_id}/gpmassemblylists/{gpmassemblylist_id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Výrobní list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/issuedorders/{issuedorder_id}/demandsheets/{demandsheet_id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Poptávkový list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/issuedorders/{issuedorder_id}/issueddemands/{issueddemand_id}

Vytvoří nový BO Objednávka vydaná importem BO Poptávka vydaná. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/issuedorders/{id}

Smaže BO Objednávka vydaná na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

Closed boolean

Vyřízeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Confirmed boolean

Potvrzeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země dodavatele; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DiscountCalcKind integer

Způsob uplatnění slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentDiscount number

Dodatečná sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExternalNumber string (30)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatDeliveryTerm_ID string (intrastatdeliveryterm) relace

Dodací podmínky; ID objektu Dodací podmínky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatTransactionType_ID string (intrastattransactiontype) relace

Povaha transakce; ID objektu Povaha transakce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IntrastatTransportationType_ID string (intrastattransportationtype) relace

Druh dopravy INTRASTAT; ID objektu Druh dopravy INTRASTAT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsAvailableForDelivery boolean

Je čerpatelný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsRowDiscount boolean

Je řádk. sleva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Issued boolean

Odesláno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalRoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PMState_ID string (pmstate) relace

Stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricesWithVAT boolean

Ceny s daní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

ResponsibleRole_ID string (securityrole) relace

Zodpovědná role; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ResponsibleUser_ID string (securityuser) relace

Zodpovědná osoba; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

RoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (issuedorderrow) relace

Řádky; kolekce BO Objednávka vydaná - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TotalRounding integer

Zaokrouhlení celkové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TradeType integer

Typ obchodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATAlgorithm integer

Algoritmus výpočtu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATCountry_ID string (country) relace

Země přiznání DPH; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDocument boolean

DPH doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATFromAbovePrecision integer

Přesnost zdanění zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATFromAboveType integer

Zdanění zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRounding integer

Zaokrouhlení DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WithPrices boolean

S cenami, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

Capacity number

Celk.obj., pouze pro čtení

CapacityUnit integer

Jedn.celk.obj., pouze pro čtení

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

FrozenDiscounts boolean

Zmrazení slev

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsAccountedLaterVAT boolean

DPH pozdější odpočet

IsSupplierApproved boolean

Je dodavatel schválený

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalVATAmount number

DPH lok., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

Revided_ID string (issuedorder) relace

ID revidovaného objektu; ID objektu Objednávka vydaná, pouze pro čtení

Revision integer

Číslo revize, pouze pro čtení

RevisionAuthor_ID string (securityuser) relace

Autor revize; ID objektu Uživatel, pouze pro čtení

RevisionDate$DATE string

Datum revize, pouze pro čtení

RevisionDescription string (500)

Popis revize, pouze pro čtení

TotalDiscountAmount number

Celková slev.částka, pole obsahuje částku v libovolné měně

TradeTypeDescription string (100)

Popis typu obchodu, pouze pro čtení

VATAmount number

DPH, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Weight number

Celk.hmot., pouze pro čtení

WeightUnit integer

Jedn.celk.hm., pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/issuedorders?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/issuedorders/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 6,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "PMState_ID": "IODEF00000",
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "2000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 903,
      "localtamountwithoutvat": 903,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 30,
      "tamountwithoutvat": 30,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 30,
      "unitprice": 3,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    },
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "1000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 90300,
      "localtamountwithoutvat": 90300,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 3000,
      "tamountwithoutvat": 3000,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 3000,
      "unitprice": 300,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "J700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "9000000101",
  "FirmOffice_ID": "9000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
  "Address_ID": "1100000101",
  "Country_ID": "00000DE000",
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "CurrRate": 30.1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 3030,
  "LocalAmount": 91203,
  "VATDocument": false,
  "AmountWithoutVAT": 3030,
  "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "PricesWithVAT": false,
  "VATRounding": -16776958,
  "TotalRounding": -16775935,
  "DocumentDiscount": 0,
  "IsRowDiscount": false,
  "VATFromAbovePrecision": 4,
  "VATFromAboveType": 1,
  "VATAlgorithm": 0,
  "PricePrecision": 1,
  "DiscountCalcKind": 0,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "TradeType": 1,
  "Confirmed": false,
  "Closed": false,
  "WithPrices": true,
  "Issued": true,
  "ExternalNumber": "",
  "IsAvailableForDelivery": true,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "issuedorders", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/issuedorders/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 6,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "PMState_ID": "IODEF00000",
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "2000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 903,
      "localtamountwithoutvat": 903,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 30,
      "tamountwithoutvat": 30,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 30,
      "unitprice": 3,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    },
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "1000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 90300,
      "localtamountwithoutvat": 90300,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 3000,
      "tamountwithoutvat": 3000,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 3000,
      "unitprice": 300,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "J700000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "9000000101",
  "FirmOffice_ID": "9000000101",
  "Person_ID": null,
  "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
  "Address_ID": "1100000101",
  "Country_ID": "00000DE000",
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "CurrRate": 30.1,
  "RefCurrRate": 1,
  "Coef": 1073741825,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "Zone_ID": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "Amount": 3030,
  "LocalAmount": 91203,
  "VATDocument": false,
  "AmountWithoutVAT": 3030,
  "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
  "RoundingAmount": 0,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "PricesWithVAT": false,
  "VATRounding": -16776958,
  "TotalRounding": -16775935,
  "DocumentDiscount": 0,
  "IsRowDiscount": false,
  "VATFromAbovePrecision": 4,
  "VATFromAboveType": 1,
  "VATAlgorithm": 0,
  "PricePrecision": 1,
  "DiscountCalcKind": 0,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "TradeType": 1,
  "Confirmed": false,
  "Closed": false,
  "WithPrices": true,
  "Issued": true,
  "ExternalNumber": "",
  "IsAvailableForDelivery": true,
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/issuedorders?select=id
Body
{
  "Address_ID": "1100000101",
  "Amount": 3030,
  "AmountWithoutVAT": 3030,
  "Closed": false,
  "Coef": 1073741825,
  "Confirmed": false,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000DE000",
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CurrRate": 30.1,
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
  "DiscountCalcKind": 0,
  "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "J700000101",
  "DocumentDiscount": 0,
  "ExternalNumber": "",
  "FirmOffice_ID": "9000000101",
  "Firm_ID": "9000000101",
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "IsAvailableForDelivery": true,
  "IsRowDiscount": false,
  "Issued": true,
  "LocalAmount": 91203,
  "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PMState_ID": "IODEF00000",
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": 1,
  "PricesWithVAT": false,
  "RefCurrRate": 1,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "2000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 903,
      "localtamountwithoutvat": 903,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 30,
      "tamountwithoutvat": 30,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 30,
      "unitprice": 3,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    },
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "1000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 90300,
      "localtamountwithoutvat": 90300,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 3000,
      "tamountwithoutvat": 3000,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 3000,
      "unitprice": 300,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "TotalRounding": -16775935,
  "TradeType": 1,
  "VATAlgorithm": 0,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDocument": false,
  "VATFromAbovePrecision": 4,
  "VATFromAboveType": 1,
  "VATRounding": -16776958,
  "WithPrices": true,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/issuedorders/{id}?select=id
Body
{
  "Address_ID": "1100000101",
  "Amount": 3030,
  "AmountWithoutVAT": 3030,
  "Closed": false,
  "Coef": 1073741825,
  "Confirmed": false,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": "00000DE000",
  "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "4300000101",
  "CurrRate": 30.1,
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
  "DiscountCalcKind": 0,
  "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "J700000101",
  "DocumentDiscount": 0,
  "ExternalNumber": "",
  "FirmOffice_ID": "9000000101",
  "Firm_ID": "9000000101",
  "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
  "IntrastatTransactionType_ID": null,
  "IntrastatTransportationType_ID": null,
  "IsAvailableForDelivery": true,
  "IsRowDiscount": false,
  "Issued": true,
  "LocalAmount": 91203,
  "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
  "LocalCoef": 1073741825,
  "LocalRoundingAmount": 0,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": 1,
  "PMState_ID": "IODEF00000",
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "PricePrecision": 1,
  "PricesWithVAT": false,
  "RefCurrRate": 1,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "RoundingAmount": 0,
  "Rows": [
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "2000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 903,
      "localtamountwithoutvat": 903,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6100000101",
      "tamount": 30,
      "tamountwithoutvat": 30,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 30,
      "unitprice": 3,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    },
    {
      "account_id": null,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "dealerdiscountexcluded": false,
      "deliveredquantity": 0,
      "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
      "discountsexcluded": false,
      "division_id": "2100000101",
      "documentdiscountexcluded": false,
      "financialdiscountexcluded": false,
      "id": "1000000101",
      "individualdiscountexcluded": false,
      "intrastatinputstatistic_id": null,
      "intrastatregion_id": null,
      "intrastattransport": false,
      "localtamount": 90300,
      "localtamountwithoutvat": 90300,
      "objversion": 1,
      "originalunitprice": 0,
      "origincountry_id": null,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 10,
      "quantitydiscountexcluded": false,
      "qunit": "ks",
      "rowdiscount": 0,
      "rowtype": 3,
      "statisticamount": 0,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "5100000101",
      "tamount": 3000,
      "tamountwithoutvat": 3000,
      "text": "",
      "tointrastat": false,
      "totalprice": 3000,
      "unitprice": 300,
      "unitrate": 1,
      "vatrate": 0,
      "vatrate_id": null
    }
  ],
  "TotalRounding": -16775935,
  "TradeType": 1,
  "VATAlgorithm": 0,
  "VATCountry_ID": "00000CZ000",
  "VATDocument": false,
  "VATFromAbovePrecision": 4,
  "VATFromAboveType": 1,
  "VATRounding": -16776958,
  "WithPrices": true,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/issuedorders/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "object_data": {
          "Address_ID": "1100000101",
          "Amount": 3030,
          "AmountWithoutVAT": 3030,
          "Closed": false,
          "Coef": 1073741825,
          "Confirmed": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000DE000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CurrRate": 30.1,
          "Currency_ID": "0000EUR000",
          "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
          "DiscountCalcKind": 0,
          "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "J700000101",
          "DocumentDiscount": 0,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmOffice_ID": "9000000101",
          "Firm_ID": "9000000101",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "IsAvailableForDelivery": true,
          "IsRowDiscount": false,
          "Issued": true,
          "LocalAmount": 91203,
          "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PMState_ID": "IODEF00000",
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PricesWithVAT": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "2000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 903,
              "localtamountwithoutvat": 903,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 30,
              "tamountwithoutvat": 30,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 30,
              "unitprice": 3,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            },
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "1000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 90300,
              "localtamountwithoutvat": 90300,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 3000,
              "tamountwithoutvat": 3000,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 3000,
              "unitprice": 300,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "TotalRounding": -16775935,
          "TradeType": 1,
          "VATAlgorithm": 0,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDocument": false,
          "VATFromAbovePrecision": 4,
          "VATFromAboveType": 1,
          "VATRounding": -16776958,
          "WithPrices": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "object_data": {
          "Address_ID": "1100000101",
          "Amount": 3030,
          "AmountWithoutVAT": 3030,
          "Closed": false,
          "Coef": 1073741825,
          "Confirmed": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000DE000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CurrRate": 30.1,
          "Currency_ID": "0000EUR000",
          "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
          "DiscountCalcKind": 0,
          "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "J700000101",
          "DocumentDiscount": 0,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmOffice_ID": "9000000101",
          "Firm_ID": "9000000101",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "IsAvailableForDelivery": true,
          "IsRowDiscount": false,
          "Issued": true,
          "LocalAmount": 91203,
          "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PMState_ID": "IODEF00000",
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PricesWithVAT": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "2000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 903,
              "localtamountwithoutvat": 903,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 30,
              "tamountwithoutvat": 30,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 30,
              "unitprice": 3,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            },
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "1000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 90300,
              "localtamountwithoutvat": 90300,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 3000,
              "tamountwithoutvat": 3000,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 3000,
              "unitprice": 300,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "TotalRounding": -16775935,
          "TradeType": 1,
          "VATAlgorithm": 0,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDocument": false,
          "VATFromAbovePrecision": 4,
          "VATFromAboveType": 1,
          "VATRounding": -16776958,
          "WithPrices": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "Address_ID": "1100000101",
          "Amount": 3030,
          "AmountWithoutVAT": 3030,
          "Closed": false,
          "Coef": 1073741825,
          "Confirmed": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000DE000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CurrRate": 30.1,
          "Currency_ID": "0000EUR000",
          "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
          "DiscountCalcKind": 0,
          "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "J700000101",
          "DocumentDiscount": 0,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmOffice_ID": "9000000101",
          "Firm_ID": "9000000101",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "IsAvailableForDelivery": true,
          "IsRowDiscount": false,
          "Issued": true,
          "LocalAmount": 91203,
          "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PMState_ID": "IODEF00000",
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PricesWithVAT": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "2000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 903,
              "localtamountwithoutvat": 903,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 30,
              "tamountwithoutvat": 30,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 30,
              "unitprice": 3,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            },
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "1000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 90300,
              "localtamountwithoutvat": 90300,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 3000,
              "tamountwithoutvat": 3000,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 3000,
              "unitprice": 300,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "TotalRounding": -16775935,
          "TradeType": 1,
          "VATAlgorithm": 0,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDocument": false,
          "VATFromAbovePrecision": 4,
          "VATFromAboveType": 1,
          "VATRounding": -16776958,
          "WithPrices": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "Address_ID": "1100000101",
          "Amount": 3030,
          "AmountWithoutVAT": 3030,
          "Closed": false,
          "Coef": 1073741825,
          "Confirmed": false,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": "00000DE000",
          "CreatedAt$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "4300000101",
          "CurrRate": 30.1,
          "Currency_ID": "0000EUR000",
          "Description": "Objednávka zboží u dodavatele",
          "DiscountCalcKind": 0,
          "DocDate$DATE": "2006-01-02T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "J700000101",
          "DocumentDiscount": 0,
          "ExternalNumber": "",
          "FirmOffice_ID": "9000000101",
          "Firm_ID": "9000000101",
          "IntrastatDeliveryTerm_ID": null,
          "IntrastatTransactionType_ID": null,
          "IntrastatTransportationType_ID": null,
          "IsAvailableForDelivery": true,
          "IsRowDiscount": false,
          "Issued": true,
          "LocalAmount": 91203,
          "LocalAmountWithoutVAT": 91203,
          "LocalCoef": 1073741825,
          "LocalRoundingAmount": 0,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": 1,
          "PMState_ID": "IODEF00000",
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "PricePrecision": 1,
          "PricesWithVAT": false,
          "RefCurrRate": 1,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "RoundingAmount": 0,
          "Rows": [
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "2000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 903,
              "localtamountwithoutvat": 903,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6100000101",
              "tamount": 30,
              "tamountwithoutvat": 30,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 30,
              "unitprice": 3,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            },
            {
              "account_id": null,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "dealerdiscountexcluded": false,
              "deliveredquantity": 0,
              "deliverydate$date": "2006-06-15T22:00:00.000Z",
              "discountsexcluded": false,
              "division_id": "2100000101",
              "documentdiscountexcluded": false,
              "financialdiscountexcluded": false,
              "id": "1000000101",
              "individualdiscountexcluded": false,
              "intrastatinputstatistic_id": null,
              "intrastatregion_id": null,
              "intrastattransport": false,
              "localtamount": 90300,
              "localtamountwithoutvat": 90300,
              "objversion": 1,
              "originalunitprice": 0,
              "origincountry_id": null,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 10,
              "quantitydiscountexcluded": false,
              "qunit": "ks",
              "rowdiscount": 0,
              "rowtype": 3,
              "statisticamount": 0,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "5100000101",
              "tamount": 3000,
              "tamountwithoutvat": 3000,
              "text": "",
              "tointrastat": false,
              "totalprice": 3000,
              "unitprice": 300,
              "unitrate": 1,
              "vatrate": 0,
              "vatrate_id": null
            }
          ],
          "TotalRounding": -16775935,
          "TradeType": 1,
          "VATAlgorithm": 0,
          "VATCountry_ID": "00000CZ000",
          "VATDocument": false,
          "VATFromAbovePrecision": 4,
          "VATFromAboveType": 1,
          "VATRounding": -16776958,
          "WithPrices": true,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "issuedorders",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}