Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol

GET

/unreliablefirmlogs

Získá kolekci BO Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol

GET

/unreliablefirmlogs/{id}

Získá konkrétní BO Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol

POST

/unreliablefirmlogs

Vytvoří nový BO Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/unreliablefirmlogs/{id}

Provede aktualizaci BO Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/unreliablefirmlogs/{id}

Smaže BO Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (150)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DownloadKind integer

Způsob stažení údajů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

InputXML string (0)

Vstupní data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LogDate$DATE string

Datum kontroly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutputXML string (0)

Výstupní data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StatusCode integer

Kód výsledku komunikace s DPH registrem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StatusDate$DATE string

Datum odpovědi, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StatusText string (500)

Popis výsledku komunikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StatusCodeAsText string (500)

Výsledek komunikace s DPH registrem-text, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogs?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogs/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
  "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "StatusCode": 0,
  "StatusText": "OK",
  "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
  "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
  "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DownloadKind": 1
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "unreliablefirmlogs", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogs/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
  "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "StatusCode": 0,
  "StatusText": "OK",
  "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
  "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
  "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DownloadKind": 1
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogs?select=id
Body
{
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
  "DownloadKind": 1,
  "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
  "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
  "StatusCode": 0,
  "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "StatusText": "OK"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogs/{id}?select=id
Body
{
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
  "DownloadKind": 1,
  "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
  "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
  "StatusCode": 0,
  "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
  "StatusText": "OK"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogs/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
          "DownloadKind": 1,
          "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
          "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
          "StatusCode": 0,
          "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "StatusText": "OK"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
          "DownloadKind": 1,
          "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
          "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
          "StatusCode": 0,
          "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "StatusText": "OK"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
          "DownloadKind": 1,
          "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
          "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
          "StatusCode": 0,
          "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "StatusText": "OK"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Seznam nespolehlivých plátců (počet uložených firem 0)",
          "DownloadKind": 1,
          "InputXML": "<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\" xmlns:xsd=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:xsi=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance\"><SOAP-ENV:Body><SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"\/><\/SOAP-ENV:Body><\/SOAP-ENV:Envelope>\r\n",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:10.644Z",
          "OutputXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/envelope\/\"><soapenv:Body><SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns=\"http:\/\/adis.mfcr.cz\/rozhraniCRPDPH\/\"><status bezVypisuUctu=\"ANO\" statusText=\"OK\" statusCode=\"0\" odpovedGenerovana=\"2014-05-12\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-14\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01389912\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01403141\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01414691\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01426737\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01541340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"01569601\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24133931\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-12\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24148997\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24190144\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24230570\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-31\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24236110\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268593\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24268984\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24272124\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24291340\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24292354\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24298964\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24310255\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24312118\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24313572\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24761320\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24796808\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"24838489\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"456\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-29\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"25023985\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-09\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26012898\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-10-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26132010\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"26371995\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27467431\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"459\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27500896\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27656861\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27817474\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27911365\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27926486\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"454\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"27981291\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"453\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-25\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28134532\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-08\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28235959\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28279603\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28799101\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-22\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28854705\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28855469\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"28856104\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-15\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29153468\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-13\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29209641\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-27\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29227577\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-19\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29244714\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-23\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29260515\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29266343\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29268630\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-01-20\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29274028\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-12-03\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29276888\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-18\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29282756\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29286981\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-08-24\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29300134\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-07-01\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29351812\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29359660\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-03-06\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29370876\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29383587\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-11-07\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29385423\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"462\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-16\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29399122\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-04-02\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29449014\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"463\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-05-21\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"29453321\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"451\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-06-26\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"47118032\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"461\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2013-09-30\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"60748991\"\/><statusPlatceDPH cisloFu=\"458\" datumZverejneniNespolehlivosti=\"2014-05-10\" nespolehlivyPlatce=\"ANO\" dic=\"62739751\"\/><\/SeznamNespolehlivyPlatceResponse><\/soapenv:Body><\/soapenv:Envelope>",
          "StatusCode": 0,
          "StatusDate$DATE": "2014-05-11T22:00:00.000Z",
          "StatusText": "OK"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogs",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}