Skupiny prací

GET

/jobgroups

Získá kolekci BO Skupiny prací

GET

/jobgroups/{id}

Získá konkrétní BO Skupiny prací

POST

/jobgroups

Vytvoří nový BO Skupiny prací a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/jobgroups/{id}

Provede aktualizaci BO Skupiny prací a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/jobgroups/{id}

Smaže BO Skupiny prací na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HourClaim number

Nárok pro hodinovou mzdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

HourClaim2 number

Nárok pro hodinovou mzdu - inv. důchod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

MonthClaim number

Nárok pro měsíční mzdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

MonthClaim2 number

Nárok pro měsíční mzdu - inv. důchod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

System boolean

Syst., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/jobgroups?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/jobgroups/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Code": "1",
  "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
  "HourClaim": 87.3,
  "MonthClaim": 14600,
  "System": true,
  "HourClaim2": 87.3,
  "MonthClaim2": 14600
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "jobgroups", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/jobgroups/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Code": "1",
  "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
  "HourClaim": 87.3,
  "MonthClaim": 14600,
  "System": true,
  "HourClaim2": 87.3,
  "MonthClaim2": 14600
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/jobgroups?select=id
Body
{
  "Code": "1",
  "HourClaim": 87.3,
  "HourClaim2": 87.3,
  "MonthClaim": 14600,
  "MonthClaim2": 14600,
  "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/jobgroups/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "1",
  "HourClaim": 87.3,
  "HourClaim2": 87.3,
  "MonthClaim": 14600,
  "MonthClaim2": 14600,
  "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
  "System": true
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/jobgroups/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "object_data": {
          "Code": "1",
          "HourClaim": 87.3,
          "HourClaim2": 87.3,
          "MonthClaim": 14600,
          "MonthClaim2": 14600,
          "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "object_data": {
          "Code": "1",
          "HourClaim": 87.3,
          "HourClaim2": 87.3,
          "MonthClaim": 14600,
          "MonthClaim2": 14600,
          "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Code": "1",
          "HourClaim": 87.3,
          "HourClaim2": 87.3,
          "MonthClaim": 14600,
          "MonthClaim2": 14600,
          "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Code": "1",
          "HourClaim": 87.3,
          "HourClaim2": 87.3,
          "MonthClaim": 14600,
          "MonthClaim2": 14600,
          "Name": "1. skupina prací (1. a 2. platová třída)",
          "System": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "jobgroups",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}