Požadavek na výrobu

GET

/plmproducerequests

Získá kolekci BO Požadavek na výrobu

GET

/plmproducerequests/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na výrobu

POST

/plmproducerequests

Vytvoří nový BO Požadavek na výrobu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/plmproducerequests/import/receivedorders/{id}

Vytvoří nový BO Požadavek na výrobu importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/plmproducerequests/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na výrobu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/plmproducerequests/{plmproducerequest_id}/receivedorders/{receivedorder_id}

Vytvoří nový BO Požadavek na výrobu importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/plmproducerequests/{id}

Smaže BO Požadavek na výrobu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AutMeansAmount number

Schválená částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

Aut_Capacity$DATE string

Schváleny výrobní kapacity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_CapacityDL$DATE string

Možný termín výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_Capacity_ID string (securityuser) relace

Schválil výrobní kapacity; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_CoopAmount number

Schváleno na kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

Aut_CoopAt$DATE string

Datum schválení koop., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_CoopBy_ID string (securityuser) relace

Schválil kooperace; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_CoopDL$DATE string

Termín fin. zajištění koop., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_MattAt$DATE string

Schváleno zajištění mat., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_MattBy_ID string (securityuser) relace

Schválil zajištění mat.; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_MattDL$DATE string

Kdy bude mat., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_MeansAt$DATE string

Schváleno fin. zajištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_MeansBy_ID string (securityuser) relace

Schválil fin. zajištění; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Aut_MeansDL$DATE string

Termín financí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BatchDests array (plmreqbatchdest) relace

Atributy dávek; kolekce BO Atributy dávek požadavků na výrobu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch. případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Canceled boolean

Vyloučený z realizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedAt$DATE string

Opraven, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedQuantity number

Schválené množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostingAt$DATE string

Kdy spočítány, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingBy_ID string (securityuser) relace

Kalkulaci spočítal; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingConsumablesAmount number

Spotřební materiál - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingCurrency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje odkaz na měnu

CostingGeneralExpense number

Správní režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingInputs array (plmreqcostinginputitem) relace

Kalkulace vstupní položky výroby; kolekce BO Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CostingMaterialAmount number

Materiál - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingMaterialAmountCompl boolean

Příznak, zda je částka za materiál kompletní, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingMaterialExpense number

Materiálová režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostingNodes array (plmreqcostingnode) relace

Kalkulace položky výrobního stromu; kolekce BO Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CostingOutputs array (plmreqcostingoutputitem) relace

Kalkulace výstupní položky výroby; kolekce BO Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CostingOverheadCosts number

Výrobní režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingPlanedCoopMat number

Plán. náklady na materiál z kooperace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingPlanedCooperation number

Plán. náklady na kooperaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingPriceListAmount number

Cena z ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingPriceListName string (100)

Název ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingQUnit string (5)

Kalkulace: měrná jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingQuantity number

Kalkulace: množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingRows array (plmreqcostingnode) relace

Uzly stromu kalkulace požadavku na výrobu; kolekce BO Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CostingSalary number

Mzda, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingSemiFinProdAmount number

Polotovary - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingTotalTime number

Celkový čas v sekundách., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CostingUnitRate number

Kalkulace: vztah jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DevelopmentCosts number

Náklady na vývoj, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

GeneratedAt$DATE string

Datum generování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

GeneratedBy_ID string (securityuser) relace

Generoval; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Inputs array (plmreqinputitem) relace

Vstupní položky výroby; kolekce BO Požadavek na výrobu - kusovník, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

Výrobní příkaz; ID objektu Výrobní příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Mix boolean

Mix, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Nodes array (plmreqnode) relace

Veškeré uzly výrobního stromu; kolekce BO Uzel stromu požadavku na výrobu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Outputs array (plmreqoutputitem) relace

Výstupní položky výroby; kolekce BO Požadavek na výrobu - vyráběná položka, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PlanedCoopMat number

Plán. náklady na mat. z koop., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedCooperation number

Plán. náklady na koop., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedMaterial number

Plán. náklady na materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

PlanedStartAt$DATE string

Plán. termín spuštění VP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

PriceForReceipt number

Cena pro příjem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ProductionTask_ID string (productiontask) relace

Výrobní úlohy; ID objektu Výrobní úloha, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství v ev.jedn., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReleasedAt$DATE string

Vytvořen VP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ReleasedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil VP; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (plmreqnode) relace

Řádky; kolekce BO Uzel stromu požadavku na výrobu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SCMBatch$Date string

SCM dávka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCMLevel integer

SCM úroveň, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SCMOrder integer

SCM pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Schedule$DATE string

Termín výroby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

ScheduleMatt$DATE string

Požadován mat., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ScheduleMeans$DATE string

Zajištění fin., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ScheduleMeansAmount number

Finance, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

StoreCard_ID string (storecard) relace

Výrobek - Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CRPBeginTime string

Naplánovano od

CRPEndTime string

Naplánovano do

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedUnitQuantity number

Schválené množství, pole je přístupná pro hromadné změny

CostingTotalCost number

Nákladová cena výrobku, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingTotalOverheads number

Režie celkem, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingTotalProfit number

Zisk, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingUnitQuantity number

Množství

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

UnitQuantity number

Množství, pole je přístupná pro hromadné změny

UpdatePLAndRoutDuringEdit boolean

Aktualizovat kusovníky a TP při editaci

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 7,
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "2K00000101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "Quantity": 10,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
  "CorrectedQuantity": 10,
  "Canceled": false,
  "JobOrder_ID": "1000000101",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "Aut_Capacity_ID": null,
  "Aut_Capacity$DATE": null,
  "Aut_CapacityDL$DATE": null,
  "ScheduleMatt$DATE": null,
  "Aut_MattBy_ID": null,
  "Aut_MattAt$DATE": null,
  "Aut_MattDL$DATE": null,
  "ScheduleMeans$DATE": null,
  "ScheduleMeansAmount": 0,
  "Aut_MeansBy_ID": null,
  "Aut_MeansAt$DATE": null,
  "Aut_MeansDL$DATE": null,
  "AutMeansAmount": 0,
  "Mix": false,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "PriceForReceipt": 180,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Store_ID": "3500000101",
  "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
  "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "Aut_CoopBy_ID": null,
  "Aut_CoopAt$DATE": null,
  "Aut_CoopAmount": 0,
  "Aut_CoopDL$DATE": null,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Division_ID": "1400000101",
  "CostingMaterialAmount": 120,
  "CostingSemiFinProdAmount": 0,
  "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
  "CostingTotalTime": 252,
  "CostingSalary": 7,
  "CostingOverheadCosts": 0.14,
  "CostingGeneralExpense": 0.07,
  "CostingQuantity": 10,
  "CostingQUnit": "ks",
  "CostingUnitRate": 1,
  "CostingBy_ID": "SUPER00000",
  "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CostingPlanedCoopMat": 0,
  "CostingPlanedCooperation": 0,
  "CostingPriceListAmount": 0,
  "CostingPriceListName": "-",
  "CostingMaterialAmountCompl": true,
  "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "CostingMaterialExpense": 0,
  "BusProject_ID": null,
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plrevision": 1,
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinerevision": 1,
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "5400000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "CostingNodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "CostingOutputs": [
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "generalexpense": 0.07,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialamountcompl": true,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 3,
      "overheadcosts": 0.14,
      "owner_id": "5100000101",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routineunitrate": 1,
      "salary": 7,
      "semifinprodamount": 0,
      "totaltime": 252,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "CostingInputs": [
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "5600000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "qunit": "m",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "id": "2000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "qunit": "sad",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 8
    }
  ],
  "CostingRows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "Priority": 1,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMOrder": 0,
  "BatchDests": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmproducerequests", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 7,
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "2K00000101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "Quantity": 10,
  "QUnit": "ks",
  "UnitRate": 1,
  "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
  "CorrectedQuantity": 10,
  "Canceled": false,
  "JobOrder_ID": "1000000101",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "Aut_Capacity_ID": null,
  "Aut_Capacity$DATE": null,
  "Aut_CapacityDL$DATE": null,
  "ScheduleMatt$DATE": null,
  "Aut_MattBy_ID": null,
  "Aut_MattAt$DATE": null,
  "Aut_MattDL$DATE": null,
  "ScheduleMeans$DATE": null,
  "ScheduleMeansAmount": 0,
  "Aut_MeansBy_ID": null,
  "Aut_MeansAt$DATE": null,
  "Aut_MeansDL$DATE": null,
  "AutMeansAmount": 0,
  "Mix": false,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "PriceForReceipt": 180,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Store_ID": "3500000101",
  "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
  "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "Aut_CoopBy_ID": null,
  "Aut_CoopAt$DATE": null,
  "Aut_CoopAmount": 0,
  "Aut_CoopDL$DATE": null,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Division_ID": "1400000101",
  "CostingMaterialAmount": 120,
  "CostingSemiFinProdAmount": 0,
  "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
  "CostingTotalTime": 252,
  "CostingSalary": 7,
  "CostingOverheadCosts": 0.14,
  "CostingGeneralExpense": 0.07,
  "CostingQuantity": 10,
  "CostingQUnit": "ks",
  "CostingUnitRate": 1,
  "CostingBy_ID": "SUPER00000",
  "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CostingPlanedCoopMat": 0,
  "CostingPlanedCooperation": 0,
  "CostingPriceListAmount": 0,
  "CostingPriceListName": "-",
  "CostingMaterialAmountCompl": true,
  "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "CostingMaterialExpense": 0,
  "BusProject_ID": null,
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plrevision": 1,
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinerevision": 1,
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "5400000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "CostingNodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "CostingOutputs": [
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "generalexpense": 0.07,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialamountcompl": true,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 3,
      "overheadcosts": 0.14,
      "owner_id": "5100000101",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routineunitrate": 1,
      "salary": 7,
      "semifinprodamount": 0,
      "totaltime": 252,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "CostingInputs": [
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "5600000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "qunit": "m",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "id": "2000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "qunit": "sad",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 8
    }
  ],
  "CostingRows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "Priority": 1,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMOrder": 0,
  "BatchDests": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests?select=id
Body
{
  "AutMeansAmount": 0,
  "Aut_Capacity$DATE": null,
  "Aut_CapacityDL$DATE": null,
  "Aut_Capacity_ID": null,
  "Aut_CoopAmount": 0,
  "Aut_CoopAt$DATE": null,
  "Aut_CoopBy_ID": null,
  "Aut_CoopDL$DATE": null,
  "Aut_MattAt$DATE": null,
  "Aut_MattBy_ID": null,
  "Aut_MattDL$DATE": null,
  "Aut_MeansAt$DATE": null,
  "Aut_MeansBy_ID": null,
  "Aut_MeansDL$DATE": null,
  "BatchDests": [],
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Canceled": false,
  "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedQuantity": 10,
  "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CostingBy_ID": "SUPER00000",
  "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
  "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
  "CostingGeneralExpense": 0.07,
  "CostingInputs": [
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "5600000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "qunit": "m",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "id": "2000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "qunit": "sad",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 8
    }
  ],
  "CostingMaterialAmount": 120,
  "CostingMaterialAmountCompl": true,
  "CostingMaterialExpense": 0,
  "CostingNodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "CostingOutputs": [
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "generalexpense": 0.07,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialamountcompl": true,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 3,
      "overheadcosts": 0.14,
      "owner_id": "5100000101",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routineunitrate": 1,
      "salary": 7,
      "semifinprodamount": 0,
      "totaltime": 252,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "CostingOverheadCosts": 0.14,
  "CostingPlanedCoopMat": 0,
  "CostingPlanedCooperation": 0,
  "CostingPriceListAmount": 0,
  "CostingPriceListName": "-",
  "CostingQUnit": "ks",
  "CostingQuantity": 10,
  "CostingRows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "CostingSalary": 7,
  "CostingSemiFinProdAmount": 0,
  "CostingTotalTime": 252,
  "CostingUnitRate": 1,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Division_ID": "1400000101",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "2K00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
  "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "5400000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "JobOrder_ID": "1000000101",
  "Mix": false,
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "OrdNumber": 1,
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plrevision": 1,
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinerevision": 1,
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "Period_ID": "1E00000101",
  "Person_ID": null,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "PriceForReceipt": 180,
  "Priority": 1,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 10,
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMOrder": 0,
  "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "ScheduleMatt$DATE": null,
  "ScheduleMeans$DATE": null,
  "ScheduleMeansAmount": 0,
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Store_ID": "3500000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/{id}?select=id
Body
{
  "AutMeansAmount": 0,
  "Aut_Capacity$DATE": null,
  "Aut_CapacityDL$DATE": null,
  "Aut_Capacity_ID": null,
  "Aut_CoopAmount": 0,
  "Aut_CoopAt$DATE": null,
  "Aut_CoopBy_ID": null,
  "Aut_CoopDL$DATE": null,
  "Aut_MattAt$DATE": null,
  "Aut_MattBy_ID": null,
  "Aut_MattDL$DATE": null,
  "Aut_MeansAt$DATE": null,
  "Aut_MeansBy_ID": null,
  "Aut_MeansDL$DATE": null,
  "BatchDests": [],
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Canceled": false,
  "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedQuantity": 10,
  "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "CostingBy_ID": "SUPER00000",
  "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
  "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
  "CostingGeneralExpense": 0.07,
  "CostingInputs": [
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "5600000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 0,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "qunit": "m",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "consumablesamount": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "id": "2000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "qunit": "sad",
      "semifinprodamount": 0,
      "unitrate": 8
    }
  ],
  "CostingMaterialAmount": 120,
  "CostingMaterialAmountCompl": true,
  "CostingMaterialExpense": 0,
  "CostingNodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "CostingOutputs": [
    {
      "consumablesamount": 2638.13,
      "generalexpense": 0.07,
      "id": "1000000101",
      "materialamount": 120,
      "materialamountcompl": true,
      "materialexpense": 0,
      "objversion": 3,
      "overheadcosts": 0.14,
      "owner_id": "5100000101",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routineunitrate": 1,
      "salary": 7,
      "semifinprodamount": 0,
      "totaltime": 252,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "CostingOverheadCosts": 0.14,
  "CostingPlanedCoopMat": 0,
  "CostingPlanedCooperation": 0,
  "CostingPriceListAmount": 0,
  "CostingPriceListName": "-",
  "CostingQUnit": "ks",
  "CostingQuantity": 10,
  "CostingRows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "node_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "CostingSalary": 7,
  "CostingSemiFinProdAmount": 0,
  "CostingTotalTime": 252,
  "CostingUnitRate": 1,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "DevelopmentCosts": 0,
  "Division_ID": "1400000101",
  "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "2K00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
  "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
  "Inputs": [
    {
      "allowmix": false,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "5400000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "phase_id": null,
      "quantity": 10,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "ks",
      "realstorecard_id": "RE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": null,
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 0,
      "costingprice": 0,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "1000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "6100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 1.5,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "m",
      "realstorecard_id": "9E00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 1,
      "wastepercentage": 0
    },
    {
      "allowmix": true,
      "bulkissue": 0,
      "costingmethod": 2,
      "costingprice": 120,
      "demandstatus": 1,
      "description": "",
      "donotmultiply": false,
      "id": "2000000101",
      "note": "",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "7100000101",
      "phase_id": "1000000101",
      "quantity": 8,
      "quantityrounding": 0,
      "qunit": "sad",
      "realstorecard_id": "AE00000101",
      "recordssn": false,
      "replaceable": false,
      "supposedstore_id": "1500000101",
      "unitrate": 8,
      "wastepercentage": 0
    }
  ],
  "JobOrder_ID": "1000000101",
  "Mix": false,
  "Nodes": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "6100000101",
      "issue": 3,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "9E00000101"
    },
    {
      "decomposition": false,
      "id": "7100000101",
      "issue": 0,
      "master_id": "5100000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "storecard_id": "AE00000101"
    }
  ],
  "OrdNumber": 1,
  "Outputs": [
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 2,
      "owner_id": "5100000101",
      "plnote": "",
      "plquantity": 1,
      "plqunit": "ks",
      "plrevision": 1,
      "plunitrate": 1,
      "quantity": 10,
      "qunit": "ks",
      "routinenote": "",
      "routinequantity": 1,
      "routinequnit": "ks",
      "routinerevision": 1,
      "routinestorecard_id": null,
      "routinetype_id": "2000000101",
      "routinetypesource": 0,
      "routineunitrate": 1,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "Period_ID": "1E00000101",
  "Person_ID": null,
  "PlanedCoopMat": 0,
  "PlanedCooperation": 0,
  "PlanedMaterial": 0,
  "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "PriceForReceipt": 180,
  "Priority": 1,
  "ProductionTask_ID": "1400000101",
  "QUnit": "ks",
  "Quantity": 10,
  "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
  "Rows": [
    {
      "decomposition": false,
      "id": "5100000101",
      "issue": 1,
      "master_id": null,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "storecard_id": "RE00000101"
    }
  ],
  "SCMBatch$Date": null,
  "SCMLevel": 0,
  "SCMOrder": 0,
  "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
  "ScheduleMatt$DATE": null,
  "ScheduleMeans$DATE": null,
  "ScheduleMeansAmount": 0,
  "StoreCard_ID": "RE00000101",
  "Store_ID": "3500000101",
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmproducerequests/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "object_data": {
          "AutMeansAmount": 0,
          "Aut_Capacity$DATE": null,
          "Aut_CapacityDL$DATE": null,
          "Aut_Capacity_ID": null,
          "Aut_CoopAmount": 0,
          "Aut_CoopAt$DATE": null,
          "Aut_CoopBy_ID": null,
          "Aut_CoopDL$DATE": null,
          "Aut_MattAt$DATE": null,
          "Aut_MattBy_ID": null,
          "Aut_MattDL$DATE": null,
          "Aut_MeansAt$DATE": null,
          "Aut_MeansBy_ID": null,
          "Aut_MeansDL$DATE": null,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Canceled": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CorrectedQuantity": 10,
          "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CostingBy_ID": "SUPER00000",
          "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
          "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
          "CostingGeneralExpense": 0.07,
          "CostingInputs": [
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "5600000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "qunit": "m",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "id": "2000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "qunit": "sad",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 8
            }
          ],
          "CostingMaterialAmount": 120,
          "CostingMaterialAmountCompl": true,
          "CostingMaterialExpense": 0,
          "CostingNodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "CostingOutputs": [
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "generalexpense": 0.07,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialamountcompl": true,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 3,
              "overheadcosts": 0.14,
              "owner_id": "5100000101",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routineunitrate": 1,
              "salary": 7,
              "semifinprodamount": 0,
              "totaltime": 252,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "CostingOverheadCosts": 0.14,
          "CostingPlanedCoopMat": 0,
          "CostingPlanedCooperation": 0,
          "CostingPriceListAmount": 0,
          "CostingPriceListName": "-",
          "CostingQUnit": "ks",
          "CostingQuantity": 10,
          "CostingRows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "CostingSalary": 7,
          "CostingSemiFinProdAmount": 0,
          "CostingTotalTime": 252,
          "CostingUnitRate": 1,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
          "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "5400000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plrevision": 1,
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinerevision": 1,
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 10,
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "ScheduleMatt$DATE": null,
          "ScheduleMeans$DATE": null,
          "ScheduleMeansAmount": 0,
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "object_data": {
          "AutMeansAmount": 0,
          "Aut_Capacity$DATE": null,
          "Aut_CapacityDL$DATE": null,
          "Aut_Capacity_ID": null,
          "Aut_CoopAmount": 0,
          "Aut_CoopAt$DATE": null,
          "Aut_CoopBy_ID": null,
          "Aut_CoopDL$DATE": null,
          "Aut_MattAt$DATE": null,
          "Aut_MattBy_ID": null,
          "Aut_MattDL$DATE": null,
          "Aut_MeansAt$DATE": null,
          "Aut_MeansBy_ID": null,
          "Aut_MeansDL$DATE": null,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Canceled": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CorrectedQuantity": 10,
          "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CostingBy_ID": "SUPER00000",
          "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
          "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
          "CostingGeneralExpense": 0.07,
          "CostingInputs": [
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "5600000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "qunit": "m",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "id": "2000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "qunit": "sad",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 8
            }
          ],
          "CostingMaterialAmount": 120,
          "CostingMaterialAmountCompl": true,
          "CostingMaterialExpense": 0,
          "CostingNodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "CostingOutputs": [
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "generalexpense": 0.07,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialamountcompl": true,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 3,
              "overheadcosts": 0.14,
              "owner_id": "5100000101",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routineunitrate": 1,
              "salary": 7,
              "semifinprodamount": 0,
              "totaltime": 252,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "CostingOverheadCosts": 0.14,
          "CostingPlanedCoopMat": 0,
          "CostingPlanedCooperation": 0,
          "CostingPriceListAmount": 0,
          "CostingPriceListName": "-",
          "CostingQUnit": "ks",
          "CostingQuantity": 10,
          "CostingRows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "CostingSalary": 7,
          "CostingSemiFinProdAmount": 0,
          "CostingTotalTime": 252,
          "CostingUnitRate": 1,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
          "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "5400000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plrevision": 1,
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinerevision": 1,
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 10,
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "ScheduleMatt$DATE": null,
          "ScheduleMeans$DATE": null,
          "ScheduleMeansAmount": 0,
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AutMeansAmount": 0,
          "Aut_Capacity$DATE": null,
          "Aut_CapacityDL$DATE": null,
          "Aut_Capacity_ID": null,
          "Aut_CoopAmount": 0,
          "Aut_CoopAt$DATE": null,
          "Aut_CoopBy_ID": null,
          "Aut_CoopDL$DATE": null,
          "Aut_MattAt$DATE": null,
          "Aut_MattBy_ID": null,
          "Aut_MattDL$DATE": null,
          "Aut_MeansAt$DATE": null,
          "Aut_MeansBy_ID": null,
          "Aut_MeansDL$DATE": null,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Canceled": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CorrectedQuantity": 10,
          "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CostingBy_ID": "SUPER00000",
          "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
          "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
          "CostingGeneralExpense": 0.07,
          "CostingInputs": [
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "5600000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "qunit": "m",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "id": "2000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "qunit": "sad",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 8
            }
          ],
          "CostingMaterialAmount": 120,
          "CostingMaterialAmountCompl": true,
          "CostingMaterialExpense": 0,
          "CostingNodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "CostingOutputs": [
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "generalexpense": 0.07,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialamountcompl": true,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 3,
              "overheadcosts": 0.14,
              "owner_id": "5100000101",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routineunitrate": 1,
              "salary": 7,
              "semifinprodamount": 0,
              "totaltime": 252,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "CostingOverheadCosts": 0.14,
          "CostingPlanedCoopMat": 0,
          "CostingPlanedCooperation": 0,
          "CostingPriceListAmount": 0,
          "CostingPriceListName": "-",
          "CostingQUnit": "ks",
          "CostingQuantity": 10,
          "CostingRows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "CostingSalary": 7,
          "CostingSemiFinProdAmount": 0,
          "CostingTotalTime": 252,
          "CostingUnitRate": 1,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
          "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "5400000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plrevision": 1,
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinerevision": 1,
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 10,
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "ScheduleMatt$DATE": null,
          "ScheduleMeans$DATE": null,
          "ScheduleMeansAmount": 0,
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AutMeansAmount": 0,
          "Aut_Capacity$DATE": null,
          "Aut_CapacityDL$DATE": null,
          "Aut_Capacity_ID": null,
          "Aut_CoopAmount": 0,
          "Aut_CoopAt$DATE": null,
          "Aut_CoopBy_ID": null,
          "Aut_CoopDL$DATE": null,
          "Aut_MattAt$DATE": null,
          "Aut_MattBy_ID": null,
          "Aut_MattDL$DATE": null,
          "Aut_MeansAt$DATE": null,
          "Aut_MeansBy_ID": null,
          "Aut_MeansDL$DATE": null,
          "BatchDests": [],
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Canceled": false,
          "CorrectedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:53.738Z",
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CorrectedQuantity": 10,
          "CostingAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "CostingBy_ID": "SUPER00000",
          "CostingConsumablesAmount": 2638.13,
          "CostingCurrency_ID": "0000CZK000",
          "CostingGeneralExpense": 0.07,
          "CostingInputs": [
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "5600000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 0,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "qunit": "m",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "consumablesamount": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "id": "2000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "qunit": "sad",
              "semifinprodamount": 0,
              "unitrate": 8
            }
          ],
          "CostingMaterialAmount": 120,
          "CostingMaterialAmountCompl": true,
          "CostingMaterialExpense": 0,
          "CostingNodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "CostingOutputs": [
            {
              "consumablesamount": 2638.13,
              "generalexpense": 0.07,
              "id": "1000000101",
              "materialamount": 120,
              "materialamountcompl": true,
              "materialexpense": 0,
              "objversion": 3,
              "overheadcosts": 0.14,
              "owner_id": "5100000101",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routineunitrate": 1,
              "salary": 7,
              "semifinprodamount": 0,
              "totaltime": 252,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "CostingOverheadCosts": 0.14,
          "CostingPlanedCoopMat": 0,
          "CostingPlanedCooperation": 0,
          "CostingPriceListAmount": 0,
          "CostingPriceListName": "-",
          "CostingQUnit": "ks",
          "CostingQuantity": 10,
          "CostingRows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "node_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "CostingSalary": 7,
          "CostingSemiFinProdAmount": 0,
          "CostingTotalTime": 252,
          "CostingUnitRate": 1,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "DevelopmentCosts": 0,
          "Division_ID": "1400000101",
          "DocDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2K00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "GeneratedAt$DATE": "2013-10-17T08:33:24.292Z",
          "GeneratedBy_ID": "SUPER00000",
          "Inputs": [
            {
              "allowmix": false,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "5400000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "phase_id": null,
              "quantity": 10,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "ks",
              "realstorecard_id": "RE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": null,
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 0,
              "costingprice": 0,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "1000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "6100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 1.5,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "m",
              "realstorecard_id": "9E00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 1,
              "wastepercentage": 0
            },
            {
              "allowmix": true,
              "bulkissue": 0,
              "costingmethod": 2,
              "costingprice": 120,
              "demandstatus": 1,
              "description": "",
              "donotmultiply": false,
              "id": "2000000101",
              "note": "",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "7100000101",
              "phase_id": "1000000101",
              "quantity": 8,
              "quantityrounding": 0,
              "qunit": "sad",
              "realstorecard_id": "AE00000101",
              "recordssn": false,
              "replaceable": false,
              "supposedstore_id": "1500000101",
              "unitrate": 8,
              "wastepercentage": 0
            }
          ],
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "Mix": false,
          "Nodes": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "6100000101",
              "issue": 3,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "9E00000101"
            },
            {
              "decomposition": false,
              "id": "7100000101",
              "issue": 0,
              "master_id": "5100000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "storecard_id": "AE00000101"
            }
          ],
          "OrdNumber": 1,
          "Outputs": [
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 2,
              "owner_id": "5100000101",
              "plnote": "",
              "plquantity": 1,
              "plqunit": "ks",
              "plrevision": 1,
              "plunitrate": 1,
              "quantity": 10,
              "qunit": "ks",
              "routinenote": "",
              "routinequantity": 1,
              "routinequnit": "ks",
              "routinerevision": 1,
              "routinestorecard_id": null,
              "routinetype_id": "2000000101",
              "routinetypesource": 0,
              "routineunitrate": 1,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Person_ID": null,
          "PlanedCoopMat": 0,
          "PlanedCooperation": 0,
          "PlanedMaterial": 0,
          "PlanedStartAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "PriceForReceipt": 180,
          "Priority": 1,
          "ProductionTask_ID": "1400000101",
          "QUnit": "ks",
          "Quantity": 10,
          "ReleasedAt$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "ReleasedBy_ID": "SUPER00000",
          "Rows": [
            {
              "decomposition": false,
              "id": "5100000101",
              "issue": 1,
              "master_id": null,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "storecard_id": "RE00000101"
            }
          ],
          "SCMBatch$Date": null,
          "SCMLevel": 0,
          "SCMOrder": 0,
          "Schedule$DATE": "2013-10-30T23:00:00.000Z",
          "ScheduleMatt$DATE": null,
          "ScheduleMeans$DATE": null,
          "ScheduleMeansAmount": 0,
          "StoreCard_ID": "RE00000101",
          "Store_ID": "3500000101",
          "UnitRate": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmproducerequests",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}