Typ vozidla

GET

/trmcartypes

Získá kolekci BO Typ vozidla

GET

/trmcartypes/{id}

Získá konkrétní BO Typ vozidla

POST

/trmcartypes

Vytvoří nový BO Typ vozidla a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/trmcartypes/{id}

Provede aktualizaci BO Typ vozidla a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/trmcartypes/{id}

Smaže BO Typ vozidla na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AxleCount integer

Počet náprav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CargoVolume number

Ložný prostor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CargoWeight number

Užitková hmotnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Category integer

Skupina typů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (8)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CylinderCapacity integer

Obsah válců, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormCollInter number

Střední norma souprav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormCollS number

Letní norma souprav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormCollW number

Zimní norma souprav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormInter number

Střední norma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormManip number

Manipulační norma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormSummer number

Letní norma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelNormWinter number

Zimní norma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PassSitting integer

Počet míst k sezení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PassTotal integer

Počet míst, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoadTaxRate number

Silniční daň, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SeviceWeight number

Pohotovostní hmotnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMFuelType_ID string (trmfueltype) relace

Druh pohonu; ID objektu Druh PHM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMPublicTransTariff_ID string (trmpublictranstariff) relace

Tarifní systém; ID objektu Tarif OD, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TankCapacity number

Objem nádrže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TotalWeight number

Celková hmotnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TyreCount integer

Počet pneu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VehicleHeight integer

Výška vozidla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VehicleLength integer

Délka vozidla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VehicleWidth integer

Šířka vozidla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WeightOnAxle number

Max. hmotnost na nápravu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

CategoryAsText string (20)

Skupina typů

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/trmcartypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/trmcartypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "FT1",
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "Category": 10,
  "SeviceWeight": 2.6,
  "TotalWeight": 3.6,
  "CargoWeight": 1,
  "WeightOnAxle": 0,
  "FuelNormSummer": 0,
  "FuelNormWinter": 0,
  "FuelNormInter": 0,
  "FuelNormCollS": 0,
  "FuelNormCollW": 0,
  "FuelNormCollInter": 0,
  "FuelNormManip": 0,
  "PassTotal": 3,
  "PassSitting": 3,
  "TRMFuelType_ID": "2000000000",
  "AxleCount": 2,
  "TyreCount": 4,
  "VehicleLength": 0,
  "VehicleWidth": 0,
  "VehicleHeight": 0,
  "CylinderCapacity": 2495,
  "CargoVolume": 6,
  "RoadTaxRate": 12000,
  "TRMPublicTransTariff_ID": null,
  "TankCapacity": 70
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "trmcartypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/trmcartypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "FT1",
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "Category": 10,
  "SeviceWeight": 2.6,
  "TotalWeight": 3.6,
  "CargoWeight": 1,
  "WeightOnAxle": 0,
  "FuelNormSummer": 0,
  "FuelNormWinter": 0,
  "FuelNormInter": 0,
  "FuelNormCollS": 0,
  "FuelNormCollW": 0,
  "FuelNormCollInter": 0,
  "FuelNormManip": 0,
  "PassTotal": 3,
  "PassSitting": 3,
  "TRMFuelType_ID": "2000000000",
  "AxleCount": 2,
  "TyreCount": 4,
  "VehicleLength": 0,
  "VehicleWidth": 0,
  "VehicleHeight": 0,
  "CylinderCapacity": 2495,
  "CargoVolume": 6,
  "RoadTaxRate": 12000,
  "TRMPublicTransTariff_ID": null,
  "TankCapacity": 70
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/trmcartypes?select=id
Body
{
  "AxleCount": 2,
  "CargoVolume": 6,
  "CargoWeight": 1,
  "Category": 10,
  "Code": "FT1",
  "CylinderCapacity": 2495,
  "FuelNormCollInter": 0,
  "FuelNormCollS": 0,
  "FuelNormCollW": 0,
  "FuelNormInter": 0,
  "FuelNormManip": 0,
  "FuelNormSummer": 0,
  "FuelNormWinter": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "PassSitting": 3,
  "PassTotal": 3,
  "RoadTaxRate": 12000,
  "SeviceWeight": 2.6,
  "TRMFuelType_ID": "2000000000",
  "TRMPublicTransTariff_ID": null,
  "TankCapacity": 70,
  "TotalWeight": 3.6,
  "TyreCount": 4,
  "VehicleHeight": 0,
  "VehicleLength": 0,
  "VehicleWidth": 0,
  "WeightOnAxle": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/trmcartypes/{id}?select=id
Body
{
  "AxleCount": 2,
  "CargoVolume": 6,
  "CargoWeight": 1,
  "Category": 10,
  "Code": "FT1",
  "CylinderCapacity": 2495,
  "FuelNormCollInter": 0,
  "FuelNormCollS": 0,
  "FuelNormCollW": 0,
  "FuelNormInter": 0,
  "FuelNormManip": 0,
  "FuelNormSummer": 0,
  "FuelNormWinter": 0,
  "Hidden": false,
  "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
  "PassSitting": 3,
  "PassTotal": 3,
  "RoadTaxRate": 12000,
  "SeviceWeight": 2.6,
  "TRMFuelType_ID": "2000000000",
  "TRMPublicTransTariff_ID": null,
  "TankCapacity": 70,
  "TotalWeight": 3.6,
  "TyreCount": 4,
  "VehicleHeight": 0,
  "VehicleLength": 0,
  "VehicleWidth": 0,
  "WeightOnAxle": 0
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/trmcartypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "object_data": {
          "AxleCount": 2,
          "CargoVolume": 6,
          "CargoWeight": 1,
          "Category": 10,
          "Code": "FT1",
          "CylinderCapacity": 2495,
          "FuelNormCollInter": 0,
          "FuelNormCollS": 0,
          "FuelNormCollW": 0,
          "FuelNormInter": 0,
          "FuelNormManip": 0,
          "FuelNormSummer": 0,
          "FuelNormWinter": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "PassSitting": 3,
          "PassTotal": 3,
          "RoadTaxRate": 12000,
          "SeviceWeight": 2.6,
          "TRMFuelType_ID": "2000000000",
          "TRMPublicTransTariff_ID": null,
          "TankCapacity": 70,
          "TotalWeight": 3.6,
          "TyreCount": 4,
          "VehicleHeight": 0,
          "VehicleLength": 0,
          "VehicleWidth": 0,
          "WeightOnAxle": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "object_data": {
          "AxleCount": 2,
          "CargoVolume": 6,
          "CargoWeight": 1,
          "Category": 10,
          "Code": "FT1",
          "CylinderCapacity": 2495,
          "FuelNormCollInter": 0,
          "FuelNormCollS": 0,
          "FuelNormCollW": 0,
          "FuelNormInter": 0,
          "FuelNormManip": 0,
          "FuelNormSummer": 0,
          "FuelNormWinter": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "PassSitting": 3,
          "PassTotal": 3,
          "RoadTaxRate": 12000,
          "SeviceWeight": 2.6,
          "TRMFuelType_ID": "2000000000",
          "TRMPublicTransTariff_ID": null,
          "TankCapacity": 70,
          "TotalWeight": 3.6,
          "TyreCount": 4,
          "VehicleHeight": 0,
          "VehicleLength": 0,
          "VehicleWidth": 0,
          "WeightOnAxle": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AxleCount": 2,
          "CargoVolume": 6,
          "CargoWeight": 1,
          "Category": 10,
          "Code": "FT1",
          "CylinderCapacity": 2495,
          "FuelNormCollInter": 0,
          "FuelNormCollS": 0,
          "FuelNormCollW": 0,
          "FuelNormInter": 0,
          "FuelNormManip": 0,
          "FuelNormSummer": 0,
          "FuelNormWinter": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "PassSitting": 3,
          "PassTotal": 3,
          "RoadTaxRate": 12000,
          "SeviceWeight": 2.6,
          "TRMFuelType_ID": "2000000000",
          "TRMPublicTransTariff_ID": null,
          "TankCapacity": 70,
          "TotalWeight": 3.6,
          "TyreCount": 4,
          "VehicleHeight": 0,
          "VehicleLength": 0,
          "VehicleWidth": 0,
          "WeightOnAxle": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AxleCount": 2,
          "CargoVolume": 6,
          "CargoWeight": 1,
          "Category": 10,
          "Code": "FT1",
          "CylinderCapacity": 2495,
          "FuelNormCollInter": 0,
          "FuelNormCollS": 0,
          "FuelNormCollW": 0,
          "FuelNormInter": 0,
          "FuelNormManip": 0,
          "FuelNormSummer": 0,
          "FuelNormWinter": 0,
          "Hidden": false,
          "Name": "Ford Transit 2,5 TD",
          "PassSitting": 3,
          "PassTotal": 3,
          "RoadTaxRate": 12000,
          "SeviceWeight": 2.6,
          "TRMFuelType_ID": "2000000000",
          "TRMPublicTransTariff_ID": null,
          "TankCapacity": 70,
          "TotalWeight": 3.6,
          "TyreCount": 4,
          "VehicleHeight": 0,
          "VehicleLength": 0,
          "VehicleWidth": 0,
          "WeightOnAxle": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "trmcartypes",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}